Ông Lê Triệu Dũng: Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cạnh tranh, kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Việt Nam đã và đang nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho doanh nước ngoài.
Nâng cao năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh cho doanh nghiệp Bộ Công Thương nâng cao năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành sữa

Trong khuôn khổ chuyến công tác đến Bulgaria, ngày 14/5/2024, tại Thủ đô Sofia, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác Bộ Công Thương đã tham dự Tọa đàm Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Bulgaria.

Tham dự Tọa đàm, về phía Đoàn công tác Việt Nam có: Ông Đỗ Hoàng Long - Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria, đại diện Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương và đại diện của một số bộ, ngành và các đơn vị doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Bulgaria, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bulgaria Nikolay Pavlov; ông Ivan Kashukeev - Thành viên Ban Hội đồng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI); hiệp hội, doanh nghiệp Bulgaria.

Ông Lê Triệu Dũng: Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cạnh tranh, kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh
Ông Lê Triệu Dũng - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm

Tại Toạ đàm, thông tin về hệ thống pháp luật cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, ông Lê Triệu Dũng - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam cho biết: Trong những năm gần đây, ​​cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Việt Nam đã nỗ lực để tạo môi trường kinh doanh cởi mở, bình đẳng cho các thành phần kinh tế, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các nỗ lực này thể hiện qua việc chủ động gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, tham gia 17 Hiệp định Thương mại tự do, trong đó có các đối tác lớn như EU.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam khẳng định, cùng với việc mở cửa thị trường, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cạnh tranh theo hướng tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp trên thị trường. Đến nay, hệ thống khuôn khổ pháp lý về cạnh tranh đã từng bước được hoàn thiện, cụ thể:

Một là, về thể chế, pháp luật. Theo lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam, Luật Cạnh tranh lần đầu tiên được ban hành năm 2004. Sự ra đời của Luật Cạnh tranh đánh một dấu mốc quan trọng trong việc tạo lập hành lang pháp lý thống nhất cho các hoạt động cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành, với sự thay đổi của bối cảnh và điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường pháp lý và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Cạnh tranh năm 2004 đã dần bộc lộ những điểm hạn chế, bất cập. Do đó, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được thông qua năm 2018, và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

So với Luật Cạnh tranh 2004, Luật Cạnh tranh 2018 được xây dựng trên cơ sở có sự kết hợp chặt chẽ giữa tư duy kinh tế và tư duy pháp lý trong đó nhấn mạnh mục tiêu tăng cường hiệu quả thực thi, có những điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng, trong đó có: mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Luật quy định điều chỉnh cả hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam cho dù hành vi được thực hiện ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam. Luật cũng quy định bổ sung cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan vào đối tượng áp dụng nhằm bao quát mọi chủ thể có thể thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh...

Triển khai Luật Cạnh tranh 2018, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định hướng dẫn, thực thi luật: (i) Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh; (ii) Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh; (iii) Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Hai là, về hoàn thiện mô hình, tổ chức cơ quan cạnh tranh: Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định hệ thống hai cơ quan cạnh tranh độc lập thực thi pháp luật cạnh tranh bao gồm (i) Cơ quan quản lý cạnh tranh (Cục Quản lý cạnh tranh) và (ii) Hội đồng Cạnh tranh (HĐCT).

Trên tinh thần nhất thể hóa mô hình một cơ quan cạnh tranh để đảm bảo tính kết nối, liên tục và thông suốt trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi phản cạnh tranh nhằm khắc phục được những hạn chế của mô hình hai cơ quan cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004, Luật Cạnh tranh năm 2018 đã quy định thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương là cơ quan đơn nhất tổ chức triển khai thực thi Luật Cạnh tranh.

Ông Lê Triệu Dũng: Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cạnh tranh, kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh
Tọa đàm nhận được sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp Bulgaria

Do vậy, để thực thi chính sách và pháp luật cạnh tranh, Việt Nam luôn đặt ra định hướng, mục tiêu:

Thứ nhất, tạo lập một môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp trên thị trường; từ đó thúc đẩy sự đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như giảm giá cả và tăng cường lợi ích cho người tiêu dùng.

Thứ hai, tăng cường thực thi chính sách và pháp luật cạnh tranh giúp ngăn chặn các hành vi phản cạnh tranh có thể gây cản trở, ngăn cản, hạn chế cạnh tranh trên thị trường như hành vi lạm dụng vị trí độc quyền, vị trí thống lĩnh của các doanh nghiệp; điều này tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng cho tất cả các doanh nghiệp.

Thứ ba, tăng cường, thúc đẩy việc các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cạnh tranh; tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác thực thi chính sách và pháp luật cạnh tranh các cơ quan cạnh tranh trong các vấn đề về cạnh tranh có tính chất xuyên biên giới. Hiện nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (VCC) đã có MOU với cơ quan cạnh tranh các nước Nhật Bản, Úc và dự kiến sắp tới sẽ có MOU với cơ quan cạnh tranh Hàn Quốc.

Thứ tư, thực thi hiệu quả các cam kết về chính sách cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, trong đó có Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu u (EVFTA, trong đó bao gồm Bulgaria là thành viên), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á u (VN – EAEU FTA), nhằm góp phần nâng cao môi trường cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả và thực thi hiệu quả các lợi ích từ thương mại, đầu tư mà các Hiệp định này mang lại cho các quốc gia thành viên.

Chủ tịch Lê Triệu Dũng cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức thực thi chính sách, pháp luật cạnh tranh, trong thời gian qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý nhà nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hướng tới xây dựng, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo ra sân chơi bình đẳng cởi mở cho các doanh nghiệp trên thị trường, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương nhằm tăng cường hiệu quả công tác thực thi luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thông qua các hình thức tham vấn, trao đổi thông tin, tài liệu hoặc các hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp khác; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên đối với các tổ chức quốc tế về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng mà Ủy ban là thành viên; ký kết và triển khai MOU hợp tác về cạnh tranh và người tiêu dùng với cơ quan đối tác tiềm năng; Đàm phán và thực hiện các cam kết về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng và các nội dung có liên quan tại các FTAs song phương/đa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường, v.v.

Ông Lê Triệu Dũng kỳ vọng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam sẽ có thể tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với cơ quan cạnh tranh của Bulgaria để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và học hỏi từ nhau. Qua đó, giúp tăng cường môi trường cạnh tranh bình đẳng, hiệu quả và thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp của cả hai nước.

Diệu Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: hợp tác Việt Nam - Bulgaria

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: 100 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Hà Nội: 100 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Tối 29/5, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.
Tiêu thụ nông sản gắn với du lịch: Thêm lợi ích kép

Tiêu thụ nông sản gắn với du lịch: Thêm lợi ích kép

Tiêu thụ, kết nối thị trường cho nông sản qua hoạt động du lịch là hướng đi đang được nhiều địa phương tích cực triển khai, đẩy mạnh.
Hàng trăm doanh nghiệp được đào tạo kỹ năng livetream bán hàng

Hàng trăm doanh nghiệp được đào tạo kỹ năng livetream bán hàng

Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, hợp tác xã diễn ra từ 29-30/5 tại Hà Nội.
Khai mạc Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc trưng của Bình Dương tại TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc trưng của Bình Dương tại TP. Hồ Chí Minh

Sự kiện nhằm giới thiệu, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh Bình Dương đến người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh.
Phát triển hạ tầng logistics vướng ở đâu?

Phát triển hạ tầng logistics vướng ở đâu?

Phát triển hạ tầng logistics là giải pháp quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu, tuy nhiên, hiện vẫn đang còn nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Xúc tiến tiêu thụ vải thiều chín sớm huyện Tân Yên

Bắc Giang: Xúc tiến tiêu thụ vải thiều chín sớm huyện Tân Yên

Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị nhằm kết nối với các doanh nghiệp để xúc tiến tiêu thụ quả vải thiều chín sớm hỗ trợ cho người dân trồng vải.
Doanh nghiệp dệt may: Cần chú trọng xúc tiến thương mại ở thị trường nội địa

Doanh nghiệp dệt may: Cần chú trọng xúc tiến thương mại ở thị trường nội địa

Thị trường nội địa với 100 triệu dân, thu nhập tăng, nhu cầu cao chính là thị trường quan trọng đối với doanh nghiệp, sản phẩm dệt may.
Sôi nổi ưu đãi

Sôi nổi ưu đãi ''khủng'' tại các siêu thị, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung TP.Hà Nội năm 2024, nhiều hệ thống siêu thị đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Kết nối quảng bá, xúc tiến tiêu thụ mận hậu và nông sản sạch tỉnh Sơn La

Kết nối quảng bá, xúc tiến tiêu thụ mận hậu và nông sản sạch tỉnh Sơn La

Sáng ngày 26/5, tại Hà Nội, UBND tỉnh Sơn La và Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã tổ chức Lễ hội mận hậu và nông sản tỉnh Sơn La.
Khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thanh Trì 2024

Khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thanh Trì 2024

Tối 25/5, Sở Công Thương Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì tổ chức lễ khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thanh Trì 2024.
"Rộng cửa" cho hàng Việt xúc tiến thương mại qua thương mại điện tử xuyên biên giới

"Rộng cửa" cho hàng Việt xúc tiến thương mại qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Với dự báo thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới có thể đạt đến 300.000 tỷ đồng vào năm 2026, là cơ hội để hàng Việt rộng cửa xuất khẩu.
Vĩnh Phúc: Động lực cho sản phẩm công nghiệp nông thôn vươn tầm cao mới

Vĩnh Phúc: Động lực cho sản phẩm công nghiệp nông thôn vươn tầm cao mới

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa có 6 sản phẩm của tỉnh được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Điện Biên: Đưa mắc ca thành sản phẩm công nghiệp chủ lực, thương hiệu uy tín

Điện Biên: Đưa mắc ca thành sản phẩm công nghiệp chủ lực, thương hiệu uy tín

Ngoài việc mở rộng vùng trồng mắc ca, địa phương cần hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại chỗ để nâng cao giá trị sản phẩm, tìm kiếm đầu ra ổn định.
Hàng trăm doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại Khánh Hòa

Hàng trăm doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại Khánh Hòa

Trên 120 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp trên cả nước tại chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư diễn ra ở Khánh Hòa.
Phát triển cửa hàng outlet tại một số quốc gia trên thế giới - bài học rút ra cho Việt Nam

Phát triển cửa hàng outlet tại một số quốc gia trên thế giới - bài học rút ra cho Việt Nam

Tại Việt Nam, mô hình cửa hàng outlet đầu tiên xuất hiện năm 2006 tại thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên các cửa hàng này hoạt động thời gian ngắn rồi đóng cửa.
Bắc Kạn: Nâng tầm giá trị thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bắc Kạn: Nâng tầm giá trị thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đồng hành, hỗ trợ nâng tầm giá trị thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNT) của địa phương.
Hơn 600 doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Triển lãm quốc tế IEAE 2024

Hơn 600 doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Triển lãm quốc tế IEAE 2024

Triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh thu hút được hơn 600 doanh nghiệp, 800 gian hàng trưng bày.
“Quả ngọt” từ Hội chợ xúc tiến thương mại ngành Công Thương Hải Phòng năm 2024

“Quả ngọt” từ Hội chợ xúc tiến thương mại ngành Công Thương Hải Phòng năm 2024

Trong 6 ngày hội chợ, với 200 gian hàng đặc trưng vùng miền đã thu hút trên 50.000 lượt khách tham quan, mua sắm, doanh số đạt trên 10 tỷ đồng.
Hơn 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia Hội chợ VIFA ASEAN 2024

Hơn 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia Hội chợ VIFA ASEAN 2024

Dự kiến có hơn 300 doanh nghiệp trong nước, quốc tế tham gia Hội chợ quốc tế đồ gỗ - Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam ASEAN lần thứ 2 - VIFA ASEAN 2024.
Kết nối giao thương thông qua các hợp tác xã

Kết nối giao thương thông qua các hợp tác xã

Kết nối giao thương thông qua các hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm là nội dung hội thảo khu vực của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế năm 2024 tại Việt Nam.
VIBE 2024 - cơ hội cho doanh nghiệp xây dựng, nội thất bứt phá tại thị trường nội địa

VIBE 2024 - cơ hội cho doanh nghiệp xây dựng, nội thất bứt phá tại thị trường nội địa

Ra mắt mô hình hội chợ đáp ứng tiêu chí “Style - Smart - Sustainability”, VIBE được kỳ vọng là cơ hội cho doanh nghiệp xây dựng, nội thất bứt phá tại nội địa.
TP. Hồ Chí Minh mở cụm gian hàng tại sự kiện

TP. Hồ Chí Minh mở cụm gian hàng tại sự kiện 'Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế'

TP. Hồ Chí Minh tổ chức cụm gian hàng tại sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thị trường thiết bị, máy và văn phòng phẩm còn nhiều dư địa phát triển

Thị trường thiết bị, máy và văn phòng phẩm còn nhiều dư địa phát triển

Nhiều doanh nghiệp tham gia Triển lãm VIETOFFICE 2024 đều đánh giá cao về tiềm năng phát triển của thị trường thiết bị, máy và văn phòng phẩm tại Việt Nam.
"Trợ lực" xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

"Trợ lực" xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Thông qua các chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là trợ lực xây dựng thương hiệu và xúc tiến đầu ra cho sản phẩm.
Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố trong năm 2024

Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố trong năm 2024

Triển khai nhiều giải pháp, ngành Công Thương Hà Nội phấn đấu hết năm 2024, 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố được cấp biển nhận diện.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động