Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết.
Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam Hội nghị Paris và Hiệp định Paris 1973 để lại những bài học sâu sắc gì?

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris là cơ hội để ôn lại tầm vóc, ý nghĩa của hiệp định lịch sử này cùng những bài học kinh nghiệm quý báu để ứng dụng trong tình hình mới.

Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao: Vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử quý báu

Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Việc ký Hiệp định Paris là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, tạo nên cục diện thuận lợi để toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến lên giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển ở Việt Nam. Ngoại giao đã trở thành một mặt trận tiến công, kết hợp nhuần nhuyễn và chặt chẽ với mặt trận chính trị, quân sự, thể hiện sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, thấm đượm tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.

Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris là một pho sách quý báu về đối ngoại và trường phái ngoại giao của Việt Nam với nhiều bài học phong phú và mãi còn nguyên giá trị. Thắng lợi tại Hội nghị Paris bắt nguồn từ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh to lớn của quân và dân ta trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế.

Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris là một pho sách quý báu về đối ngoại và trường phái ngoại giao của Việt Nam với nhiều bài học phong phú và mãi còn nguyên giá trị.

Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao

Từ sự kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát huy những bài học lịch sử quý báu từ Hội nghị Paris, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đóng góp hết sức mình vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội. Chúng ta quyết tâm xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Chiến thắng của niềm tin vào chính nghĩa

Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai ảnh 1

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong ký kết Hiệp định Paris nói riêng và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung cũng là chiến thắng vĩ đại của phong trào giải phóng dân tộc và của tất cả các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, là chiến thắng của lương tri, của niềm tin vào chính nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris, thế hệ hôm nay tri ân những đóng góp rất to lớn của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ từng tham gia đàm phán tại Hội nghị Paris; cũng như tri ân công lao của các chiến sĩ, đồng bào, những người đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đặc biệt, chúng ta luôn ghi nhớ trong tim mình tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của hàng triệu người, không kể màu da, tôn giáo ở các nước có chế độ chính trị-xã hội khác nhau trên khắp năm châu, từ người dân lao động bình thường cho đến các nhà hoạt động chính trị, nghệ sĩ, trí thức, nhà báo..., những người đã cùng nhau hình thành một mặt trận rộng lớn chưa từng có để ủng hộ Việt Nam.

50 năm đã trôi qua kể từ ngày Hiệp định Paris được ký kết, các nhân chứng lịch sử, bạn bè quốc tế - những người từng tham gia ủng hộ Việt Nam dần đi xa do tuổi cao, sức yếu. Nhưng hình ảnh của họ, tình đoàn kết và sự ủng hộ của họ đối với nhân dân Việt Nam sẽ mãi là ngọn lửa soi sáng con đường chúng ta đi, mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.

Ông Đào Chí Công, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Ban Liên hợp quân sự: Cuộc đấu tranh cam go trong thực thi Hiệp định Paris

Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai ảnh 2

Hiệp định Paris đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng và là tiền đề để ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nói đến Hiệp định Paris, chúng ta không thể không nói đến một điều rất quan trọng là việc thực thi Hiệp định nhằm bảo vệ thành quả thắng lợi to lớn về chính trị, quân sự, ngoại giao của Việt Nam.

Công tác thực thi Hiệp định là một cuộc đấu trí cam go. Có thể nói, 60 ngày đầu tiên sau khi Hiệp định được ký kết là thời kỳ đấu tranh sôi động nhất của ta nhằm thực thi hiệp định. Mặc dù Mỹ gây rất nhiều khó khăn, song chúng ta cũng rất quyết, liệt để hiệp định được thực hiện nghiêm chỉnh. Những mục tiêu quan trọng hàng đầu của chúng ta là buộc Mỹ rút quân khỏi miền nam Việt Nam trong 60 ngày kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, thực hiện đúng việc trao trả tù binh quân sự và dân sự của các bên, chấm dứt chiến sự, ngừng bắn, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Khi Hiệp định Paris có hiệu lực, Việt Nam trao trả tù binh Mỹ vào đúng các thời điểm đã thỏa thuận. Tôi còn nhớ, sự nhân đạo của Việt Nam trong vấn đề trao trả tù binh đã được nhân dân thế giới ca ngợi. Điều đó đã trở thành sức mạnh của chúng ta, tạo sức ép lớn chống lại ý đồ của phía Mỹ tìm cách dây dưa việc rút quân khỏi Việt Nam, nhất là chống lại những âm mưu gây khó khăn nhằm không trao trả hết tù binh của Việt Nam. Chính sách nhân đạo của Việt Nam đối với tù binh Mỹ cũng chỉ rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Ngày 29/3/1973, binh sĩ cuối cùng của Mỹ rời khỏi Việt Nam, đánh dấu thắng lợi to lớn của chúng ta trong nỗ lực đấu tranh nhằm thực thi Hiệp định Paris.

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phối hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền trong nước và đối ngoại

Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai ảnh 3

Trong gần 5 năm đàm phán, sự phối hợp tài tình, khéo léo giữa ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp to lớn để chúng ta giành toàn thắng trên bàn đàm phán Paris. Nền tảng để tạo nên sự phối hợp nhuần nhuyễn đó chính là sự phối hợp nhận thức trong toàn bộ cán bộ, đảng viên, cùng sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân đối với công cuộc cách mạng của Đảng ta.

Công tác tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thắng lợi của Hiệp định Paris khi hiệu triệu tinh thần dân tộc ở cả miền nam tiền tuyến thành đồng và miền bắc hậu phương xã hội chủ nghĩa. Công tác tuyên truyền trong nước đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần, ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược và niềm tin sắt đá vào thắng lợi hoàn toàn của cách mạng, tạo thế cho đàm phán ngoại giao.

Trong khi đó, công tác tuyên truyền đối ngoại tại Hội nghị Paris tập trung vào những nhiệm vụ chính: làm sáng tỏ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta; tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ; nêu cao ý chí sắt đá, quyết tâm giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta để thế giới hiểu rõ; đập tan những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phản động.

Công tác tuyên truyền đối ngoại tại Hội nghị Paris tập trung vào những nhiệm vụ chính: làm sáng tỏ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta; tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ; nêu cao ý chí sắt đá, quyết tâm giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta để thế giới hiểu rõ; đập tan những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phản động.

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Công tác tuyên truyền đối ngoại được triển khai trên ba mặt trận chủ yếu, gồm tiền tuyến, ngay tại Paris - nơi diễn ra đàm phán cũng là nơi diễn ra cuộc đấu tranh trực diện về ngoại giao với Mỹ; hậu phương ở trong nước, đặc biệt là tại Hà Nội; cùng mặt trận ở các nước khác - nơi chúng ta có cơ quan đại diện và bạn bè quốc tế.

nhandan.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng, ngắn nhất có thể

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng, ngắn nhất có thể

Ngày 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đôn đốc các dự án cao tốc trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng dự Lễ phát lệnh ra quân sản xuất đầu năm tại cảng Tân Cảng

Thủ tướng dự Lễ phát lệnh ra quân sản xuất đầu năm tại cảng Tân Cảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ "Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực sự vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất."
Phấn đấu cơ bản thông toàn tuyến vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025

Phấn đấu cơ bản thông toàn tuyến vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025

Chiều 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án đường Tân Vạn-Nhơn Trạch (thuộc Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi kiểm tra tại Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (Gọi tắt là sân bay Long Thành).
Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không

Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án

Tối 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng kiểm tra thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Thủ tướng kiểm tra thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Ngày 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các khó khăn trong quá trình thi công các dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn qua Nghệ An.
Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc-Nam

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc-Nam

Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ 45 và Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1.
Thủ tướng: Bước vào năm mới với năng lượng mới, khí thế mới

Thủ tướng: Bước vào năm mới với năng lượng mới, khí thế mới

Chiều 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ sau Tết.
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ

Hôm nay (ngày 27/1), Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Bạc Liêu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nghiên cứu khoa học pháp lý phải thực chất, có cơ sở thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nghiên cứu khoa học pháp lý phải thực chất, có cơ sở thực tiễn

Chiều 27-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp.
[Infographic] 8 nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris 1973

[Infographic] 8 nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris 1973

Hiệp định Paris không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà còn đi vào lịch sử cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới.
Thủ tướng kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội

Sáng 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.
Hiệp định Paris 1973: Ký ức đong đầy sau nửa thế kỷ

Hiệp định Paris 1973: Ký ức đong đầy sau nửa thế kỷ

Ngày 27/1/1973, tại Trung tâm hội nghị phố Kléber ở thủ đô Paris, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam chính thức được ký kết.
Thủ tướng: Vừa cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội-TPHCM, vừa nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đường sắt Bắc Nam

Thủ tướng: Vừa cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội-TPHCM, vừa nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đường sắt Bắc Nam

Chiều ngày 26/1 (mùng 5 Tết), Thủ tướng đã dự lễ ra quân dự án nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
Thủ tướng biểu dương cao tốc Nha Trang – Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng

Thủ tướng biểu dương cao tốc Nha Trang – Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng

Chiều ngày 26/1 (mùng 5 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc dự án Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 1.
Chào Xuân Quý Mão 2023: Hóa giải những nghịch lý của nền kinh tế

Chào Xuân Quý Mão 2023: Hóa giải những nghịch lý của nền kinh tế

Qua gần 30 năm đổi mới vừa qua, Việt Nam đã và đang đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong tăng trưởng và phát triển kinh tế.
50 năm Hiệp định Paris: Nhớ lại chuyện đi vào lòng địch bằng phương tiện của địch

50 năm Hiệp định Paris: Nhớ lại chuyện đi vào lòng địch bằng phương tiện của địch

Thực thi Hiệp định Paris 1973, lần đầu tiên trong lịch sử phái đoàn Việt Nam từ Hà Nội đi vào lòng địch (Tân Sơn Nhất, Sài Gòn) bằng chính phương tiện của địch.
Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Sáng 24/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.
Lời chúc của Bác Hồ năm mới Xuân Quý Mão 1963

Lời chúc của Bác Hồ năm mới Xuân Quý Mão 1963

Đây là Thiếp mừng năm mới Xuân Quý Mão 1963 cách đây 60 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng Báo Nhân Dân số ra ngày 1/1/1963.
Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với những đóng góp đối ngoại quốc phòng

Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với những đóng góp đối ngoại quốc phòng

Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào là cánh tay nối dài

Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào là cánh tay nối dài

Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (Nghị quyết 23) được ban hành.
Độc lập và hùng cường

Độc lập và hùng cường

Chưa bao giờ như hiện nay, không thể có một nền độc lập chân chính nếu quốc gia-dân tộc không có quyền tự quyết.
Xuân tiến bước

Xuân tiến bước

Đất nước mừng Đảng, mừng Xuân trong tâm thế thẳng tiến về phía trước, với một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng tiên phong.
Củng cố nguồn lực nội tại, tiếp tục bứt phá trong năm bản lề

Củng cố nguồn lực nội tại, tiếp tục bứt phá trong năm bản lề

Năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức cũng là năm bản lề để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề chiến lược cho giai đoạn tiếp theo
Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động