Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần đem lại lợi ích cho cả chủ sử dụng lao động lẫn người lao động.
Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở

Theo đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết năm 2023 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh có 74 tổ chức cơ sở đảng, trong số này có 2 tổ chức cơ sở đảng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen và Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn).

“Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng trong những năm qua đã góp phần đem lại lợi ích cho cả chủ sử dụng lao động lẫn người lao động”- đồng chí Nguyễn Thành Thơ đánh giá.

Cụ thể, theo đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus) là một trong những tổ chức cơ sở đảng có vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài làm tốt công tác xây dựng Đảng nhiều năm qua.

Doanh nghiệp này được thành lập năm 1991 - là công ty liên doanh đầu tiên của Việt Nam với nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, khai thác cảng biển. Trong đó, chủ đầu tham gia vào liên doanh gồm Công ty VIETRANS (thuộc Bộ Công Thương) và Công ty VOSA (thuộc Bộ Giao thông vận tải) với 62,07% vốn; phía nước ngoài là hãng tàu Biển Đen - BLASCO thuộc Bộ Giao thông vận tải Ukraine chiếm 37,93% vốn.

Điều đặc biệt ở doanh nghiệp này là dù có vốn đầu tư nước ngoài song vẫn duy trì hoạt động tổ chức đảng với 4 chi bộ trực thuộc và tổng số 59 đảng viên. Ngoài tổ chức đảng, Công ty còn có 1 tổ chức Công đoàn với 306 công đoàn viên (có 1 lao động là người nước ngoài) và 1 tổ chức đoàn thanh niên với 86 đoàn viên.

Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Hoạt động của tổ chức Đảng được duy trì tốt tại Công ty Liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus)

Đánh giá về công tác xây dựng đảng tại doanh nghiệp, đồng chí Phạm Huy Minh, Bí thư Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen - cho biết: Hàng năm, trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ thực hiện tốt việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng và bố trí phù hợp theo từng lĩnh vực công tác. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế Công ty, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại nơi làm việc và nơi cư trú. Đặc biệt, việc thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, về điều kiện lao động và quan hệ lao động đã có những bước chuyển mạnh mẽ, mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp.

“Năm 2023 vừa qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, áp lực cạnh tranh thị trường từ các nước trong khu vực… làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức hội nghị người lao động hàng năm. Thông qua hội nghị người lao động đã giúp Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn và người sử dụng lao động nắm bắt được những ý kiến phản ánh, tham gia về tình hình sản xuất kinh doanh, điều kiện làm việc, đời sống, việc làm và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ, chính sách đối với người lao động… Qua đó, đề ra các giải pháp phù hợp trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động ở những bộ phận đặc thù”- đồng chí Phạm Huy Minh cho biết.

Điều làm nên sự thành công trong công tác xây dựng đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo đồng chí Phạm Huy Minh, hàng năm, lãnh đạo doanh nghiệp đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người lao động, trên cơ sở đó, tổ chức hội nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, người lao động được tham gia thảo luận đóng góp vào các nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể trong đơn vị và các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn vệ sinh lao động, đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào việc xây dựng mối quan hệ hài hoà, duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần làm cho người lao động yên tâm phấn khởi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, người lao động được khuyến khích đóng góp ý kiến qua các hình thức khác nhau như trực tiếp, gửi qua thùng thư góp ý, zalo, email…

Cùng với đó, Đảng bộ công ty cũng chủ động tổ chức các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “Tháng công nhân”… Từ đó, đã góp phần tác động tích cực đẩy mạnh các phong trào khác đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào An toàn lao động - vệ sinh lao động, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào “Ngày thứ 7 xanh”…. “Từ các phong trào thi đua, trong toàn Đảng bộ có nhiều công trình, sáng kiến, giải pháp trong sản xuất - kinh doanh, tiết kiệm, làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị”- đồng chí Phạm Huy Minh chia sẻ.

Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hội nghị trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” do Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, mở rộng dân chủ trực tiếp

Bước sang năm 2024, theo nhận định chung của doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế, tình hình kinh tế tiếp tục có nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen.

Trong chia sẻ mới đây tại Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã nhận định rằng: Năm 2024, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia… Bên cạnh các hệ lụy từ đại dịch Covid-19, vấn đề an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục đặt ra thách thức lớn chưa từng có đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Với TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Tô Thị Bích Châu cho biết bên cạnh thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức bởi việc cải thiện các yếu tố nền tảng như thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học và công nghệ; nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia tiếp tục là những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen nói trên đòi hỏi Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung công việc đúng trọng tâm, trọng điểm, giúp cấp ủy hoàn thành chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Xác định mục tiêu như vậy, đồng chí Phan Huy Minh cho biết, Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ toàn diện các quan điểm chỉ đạo của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, mở rộng dân chủ trực tiếp; tăng cường đối thoại, tiếp xúc và đổi mới các hình thức lấy ý kiến tham gia của người lao động, tích cực vận động người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

“Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Và việc bám sát những chủ trương đề ra sẽ giúp Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cùng toàn Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025” - đồng chí Phan Huy Minh nhấn mạnh.

Thùy Dương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xây dựng Đảng - Phát triển kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công Thương theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công Thương theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục ngành Công Thương luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.
Ngành Công Thương góp phần tô thắm lý luận, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

Ngành Công Thương góp phần tô thắm lý luận, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

Những thành tựu trong gần 40 năm đổi mới là minh chứng, luận cứ đanh thép phản bác mọi xuyên tạc về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Ngành Công Thương góp phần tô thắm lý luận, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

Ngành Công Thương góp phần tô thắm lý luận, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là đột phá cơ bản về lý luận và được minh chứng tính đúng đắn bằng thành tựu đổi mới...
Bài cuối: Hoàn thiện chính sách xây dựng thương hiệu nông sản hướng đến xuất khẩu

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách xây dựng thương hiệu nông sản hướng đến xuất khẩu

Khẳng định việc xây dựng và bảo hộ thương hiệu nông sản Việt “muộn còn hơn không”, do đó, hoàn thiện chính sách pháp luật là việc cần phải làm.

Tin cùng chuyên mục

Bài 3: Nghị định 32 và những thay đổi mang tính bước ngoặt cho phát triển cụm công nghiệp

Bài 3: Nghị định 32 và những thay đổi mang tính bước ngoặt cho phát triển cụm công nghiệp

Nghị định 32/2024/NĐ-CP do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo đã đưa ra nhiều điểm mới, tạo không gian thoáng hơn cho cụm công nghiệp phát triển.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 17/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban quý 2/2024.
Kỳ cuối:

Kỳ cuối: 'Rút ngắn' khoảng cách thương mại xuyên biên giới

Để hiện thực hoá giấc mơ đưa hàng Việt xuyên biên giới cần bản lĩnh "dám mơ lớn" của chính doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý Nhà nước và Chính phủ.
Bài 3: Xây dựng thương hiệu: Kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam

Bài 3: Xây dựng thương hiệu: Kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam

Cà phê Colombia, THAI’S RICE;… là những thương hiệu được nhiều người tiêu dùng trên thế giới biến đến. Kinh nghiệm của các nước cũng là bài học cho Việt Nam.
Bài 2: Bộ Công Thương nỗ lực "xây nền chính sách" cho phát triển cụm công nghiệp

Bài 2: Bộ Công Thương nỗ lực "xây nền chính sách" cho phát triển cụm công nghiệp

Trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết của Đảng, là đơn vị trực tiếp quản lý, Bộ Công Thương kịp thời điều chỉnh, ban hành chính sách cho phát triển cụm công nghiệp.
Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa triển khai có hiệu quả trong thời gian qua.
Bài 1: Phát triển cụm công nghiệp: Từ chủ trương đúng đắn của Đảng đến quyết liệt trong triển khai thực hiện

Bài 1: Phát triển cụm công nghiệp: Từ chủ trương đúng đắn của Đảng đến quyết liệt trong triển khai thực hiện

Từ Nghị quyết của Đảng đến sự quyết liệt triển khai trong thực tế, cụm công nghiệp đã và đang góp sức vào công cuộc công nghiệp hóa nông thôn.
Kỳ 3: Hành trình đưa sản phẩm Việt ra thế giới

Kỳ 3: Hành trình đưa sản phẩm Việt ra thế giới

Từ doanh thu tăng trưởng vượt mong đợi, doanh nghiệp cho rằng, sàn thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa sản phẩm Việt ra quốc tế.
Bài 2 - Tăng năng suất lao động: Yếu tố quan trọng để phát triển bền vững

Bài 2 - Tăng năng suất lao động: Yếu tố quan trọng để phát triển bền vững

Việt Nam từng có tốc độ tăng GDP nhanh nhất thế giới, để duy trì kỳ tích này, chìa khóa cần nắm chắc là tăng năng suất lao động.
Bài 2: Xây dựng thương hiệu: Nút thắt do đâu?

Bài 2: Xây dựng thương hiệu: Nút thắt do đâu?

Xây dựng thương hiệu nông sản có 3 cấp độ gồm: doanh nghiệp; ngành hàng/địa phương; quốc gia. Tuy nhiên, ở cả 3 cấp độ này đều đang rất vướng.
Bài 1: Khoảng lặng của hạt gạo Việt

Bài 1: Khoảng lặng của hạt gạo Việt

Dù Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu nằm trong Top 3 về sản lượng, nhưng tên tuổi hay sự nhận diện thương hiệu gạo Việt vẫn còn khá mờ nhạt.
Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Nâng cao năng suất lao động là con đường ngắn nhất để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Kỳ 2: "Giai đoạn vàng" để xuất khẩu trực tuyến tăng tốc

Kỳ 2: "Giai đoạn vàng" để xuất khẩu trực tuyến tăng tốc

Xuất khẩu trực tuyến-thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu, là thời cơ 'vàng' để hàng Việt vươn xa.
Kỳ 1: Bệ đỡ cho hàng Việt vươn xa toàn cầu

Kỳ 1: Bệ đỡ cho hàng Việt vươn xa toàn cầu

Nhờ tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từ một ngành non trẻ, thương mại điện tử đã trở thành 'trợ thủ' dẫn dắt nền kinh tế số Việt Nam.
Nhiều đóng góp có giá trị vào Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới

Nhiều đóng góp có giá trị vào Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới

Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam đã diễn ra.
Longform | Bài 3: Để doanh nghiệp dân tộc có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng

Longform | Bài 3: Để doanh nghiệp dân tộc có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng

Làm sao để phát triển doanh nghiệp dân tộc, có quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt một số ngành trọng yếu và có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu?
Bài 4: Tạo bệ phóng cho khoa học và công nghệ tăng tốc

Bài 4: Tạo bệ phóng cho khoa học và công nghệ tăng tốc

Để khoa học và công nghệ thực sự là động lực cho phát triển kinh tế, nhiều ý kiến nhận định, cần tiếp tục khơi thông những vướng mắc về cơ chế, chính sách.
Longform |Bài 2: Doanh nghiệp “chung vai” chia sẻ khó khăn cùng đất nước

Longform |Bài 2: Doanh nghiệp “chung vai” chia sẻ khó khăn cùng đất nước

Không chỉ lớn mạnh về lượng và chất, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định vai trò trong việc “chung vai” chia sẻ khó khăn cùng đất nước.
Bài 3: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong cung cấp điện, xây dựng cơ chế giá điện

Bài 3: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong cung cấp điện, xây dựng cơ chế giá điện

Đảm bảo cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia đóng vai trò quyết định thành công của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Bài 3: Hướng đến sản xuất thông minh, làm chủ công nghệ 4.0

Bài 3: Hướng đến sản xuất thông minh, làm chủ công nghệ 4.0

Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 đã được ngành Công Thương triển khai một cách mạnh mẽ, trở thành giải pháp cấp bách, có tính sống còn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động