Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ tại TP. Hồ Chí Minh.
Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày 10/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) để đánh giá kết quả năm 2023 về các mặt đã làm được và nghiêm túc chỉ ra những mặt còn hạn chế, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 TP. Hồ Chí Minh; Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đặng Trần Hiếu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Lãnh đạo các ban Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.

Doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM đạt nhiều kết quả trong bối cảnh thách thức
Đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Khối.

Nhiều kết quả quan trọng đạt được trong năm 2023 đầy thách thức

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối - cho biết: Trong năm 2023 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố; chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở để chia sẻ, động viên các đơn vị trong Đảng bộ Khối vượt qua khó khăn, thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Cụ thể, doanh thu của các đơn vị trong Khối năm 2023 đạt 314.371,1 tỷ đồng. Nộp ngân sách 10.820,2 tỷ đồng. Lợi nhuận ước thực hiện 20.852,5 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị ngành điện đã đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, cung cấp điện an toàn và chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại miền Trung; đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, Tết; tiếp tục tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý, hiệu quả.

Các đơn vị ngành xăng dầu, bảo hiểm, thương mại, dịch vụ, logistics: Bám sát mục tiêu chiến lược của ngành, các đơn vị đã tập trung nghiên cứu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị điều hành công ty; đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, duy trì ổn định chuỗi cung ứng cho sản xuất và tiêu dùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các doanh nghiệp ngành điện tử - tin học duy trì sản xuất, đổi mới công nghệ, gia công lắp ráp thiết bị cho các đối tác, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Riêng ngành dệt may mặc dù gặp nhiều khó khăn, số lượng đơn hàng sụt giảm, chi phí đầu vào tăng cao… song các đơn vị vẫn duy trì việc làm cho người lao động. Năm 2023, các đơn vị như Công ty Cổ phần Việt Hưng, Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương tích cực tìm kiếm đơn hàng, đa dạng hóa sản phẩm, duy trì sản xuất, hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra.

“Trong năm 2023, cơ bản các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định được việc làm, đời sống của người lao động; lãnh đạo thực hiện Chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”- đồng chí Võ Văn Yên đánh giá.

Về công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Võ Văn Yên, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ Khối.

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm cụ thể, là nhiệm vụ thường xuyên và lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối. Từ đó, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân bằng những việc làm thiết thực đã có nhiều sáng kiến, nhiều công trình hiệu quả, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; những giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM đạt nhiều kết quả trong bối cảnh thách thức
Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 TP. Hồ Chí Minh- đánh giá: Trong bối cảnh tình hình kinh tế của cả nước và thành phố còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả đáng phấn khởi.

“Đảng bộ Khối đã chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh mà trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên; công tác giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng cũng như việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương và của Thành uỷ được tổ chức thường xuyên”- đồng chí Tô Thị Bích Châu nhìn nhận.

Tập trung nhiều giải pháp trong năm 2024

Theo đồng chí Tô Thị Bích Châu, năm 2024, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia… Bên cạnh các hệ lụy từ đại dịch Covid-19, vấn đề an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục đặt ra thách thức lớn chưa từng có đối với sự phát triển bền vững.

Với TP. Hồ Chí Minh, đồng chí cho biết bên cạnh thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức bởi việc cải thiện các yếu tố nền tảng như thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học và công nghệ; nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia tiếp tục là những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị: Đảng ủy Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra và triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tổ chức thực hiện chủ đề đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra trong năm 2024: “Tăng cường xây dựng. chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc Hội”.

Cùng với đó, vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Thành ủy vào hoàn cảnh thực tiễn của Đảng bộ một cách đúng đắn, sáng tạo, bằng các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể; bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực trong từng thời gian để tập trung, lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện…

Doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM đạt nhiều kết quả trong bối cảnh thách thức
Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Thị Bích Châu, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Lãnh đạo Đảng ủy Khối sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tập trung chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024, chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn đơn vị, phòng chống cháy nổ…; tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng cán bộ viên chức trong việc thực hiện hợp nhất các đảng bộ khối bộ, ngành Trung ương theo Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 27/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2024.

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, Thành ủy Thủ Đức nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo tại các đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Thùy Dương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xây dựng Đảng - Phát triển kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Tạm dừng khai thác mỏ đá vì phát hiện hang động

Thanh Hóa: Tạm dừng khai thác mỏ đá vì phát hiện hang động

Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung vì phát hiện hang động.
Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Trong năm 2023, Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS)
Sóc Trăng: Dốc sức đưa cảng biển Trần Đề thành cửa ngõ của khu vực

Sóc Trăng: Dốc sức đưa cảng biển Trần Đề thành cửa ngõ của khu vực

Với tầm nhìn chiến lược, tỉnh Sóc Trăng đang dốc sức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm đưa Trần Đề vươn tầm cảng cửa ngõ khu vực.
Lâm Đồng: Triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Lâm Đồng: Triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách quý I/2024 của tỉnh Lâm Đồng tuy đảm bảo dự toán Trung ương giao, nhưng không đạt chỉ tiêu. Tỉnh này đang triển khai các giải pháp nhằm tăng thu.
Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná (Ninh Thuận) được quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng lượng tàu cập cảng bán cá và tránh trú bão.

Tin cùng chuyên mục

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch tỉnh Quảng Nam

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch tỉnh Quảng Nam

Hơn 100 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cùng tham gia kích cầu thu hút du khách, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch năm 2024.
Đồng Nai: Tập trung phát triển những ngành công nghiệp chủ lực nào?

Đồng Nai: Tập trung phát triển những ngành công nghiệp chủ lực nào?

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển 5 ngành công nghiệp chủ lực, đây được ví như các “thỏi nam châm” thu hút các công ty lớn rón vốn đầu tư.
Tượng đài V.I.Lê-nin ở TP. Vinh, biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga

Tượng đài V.I.Lê-nin ở TP. Vinh, biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga

Tượng đài V.I.Lê-nin đặt ở trung tâm TP. Vinh (Nghệ An) được làm bằng đồng, cao 3,6m nặng 4,5 tấn, là biểu tượng cho tình hữu nghị hai nước Việt - Nga.
Lào Cai: Tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Lào Cai: Tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Xây dựng Mang Yang - Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Xây dựng Mang Yang - Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Nhìn từ các xứ sở bò sữa trên thế giới hiện nay, Mang Yang - Gia Lai hội tụ nhiều yếu tố để có thể xây dựng thành "thiên đường chăn nuôi bò sữa”.
Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Sở Du lịch, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh.
Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Lai Châu: Quyết định 13 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Lai Châu: Quyết định 13 nội dung quan trọng

Sáng nay (16/4), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 20, kỳ họp sẽ xem xét quyết định 13 nội dung.
Lào Cai: Thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Lào Cai vừa ký quyết định phê duyệt mô hình thí điểm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.
Tạm ngưng nhận vận chuyển hàng hoá đường sắt tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Tạm ngưng nhận vận chuyển hàng hoá đường sắt tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Do sự cố sạt lở hầm Bãi Gió (Khánh Hoà), ngành đường sắt tạm ngưng nhận vận chuyển hàng hoá tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh để chờ khắc phục, tránh ùn ứ.
TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện, làm mất điện khách hàng liên tục trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.
Bình Dương: Phát triển logistics gia tăng lợi thế trong thu hút đầu tư

Bình Dương: Phát triển logistics gia tăng lợi thế trong thu hút đầu tư

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ đã và đang tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành dịch vụ logistics của Bình Dương.
Sóc Trăng bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Công Thương

Sóc Trăng bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Công Thương

Ông Đặng Thành Sơn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Sóc Trăng được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh.
Lào Cai: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Lào Cai đang xây dựng Đề án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến năm 2030.
Hà Giang: Chợ lùi Sà Phìn - nét văn hóa độc đáo của người vùng cao

Hà Giang: Chợ lùi Sà Phìn - nét văn hóa độc đáo của người vùng cao

Không đơn thuần chỉ là mua sắm, trao đổi hàng hóa, chợ lùi Sà Phìn còn được xem như là một phiên chợ tình độc đáo của tỉnh Hà Giang.
Thừa Thiên Huế: Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Thừa Thiên Huế: Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các sở, ban, ngành liên quan đã có chuyến khảo sát chuẩn bị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe.
Thái Nguyên bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư

Thái Nguyên bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư

Trên đà phát triển, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.
Bạc Liêu: Chắp cánh cho hạt muối vươn xa

Bạc Liêu: Chắp cánh cho hạt muối vươn xa

“Vựa muối” Bạc Liêu đang nỗ lực ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao giá trị hạt muối và tìm hướng đi bền vững cho diêm dân.
Lạng Sơn: Sẽ trao 9 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn 21.500 tỷ đồng

Lạng Sơn: Sẽ trao 9 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn 21.500 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ trao 9 Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư khoảng hơn 21.500 tỷ đồng.
Lào Cai: Tăng cường giúp đỡ xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Lào Cai: Tăng cường giúp đỡ xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản yêu cầu tăng cường hoạt động giúp đỡ xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.
Ninh Thuận: Khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư

Ninh Thuận: Khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư

Ninh Thuận xác định tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động