Những giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản

Để tránh "chảy máu" tài nguyên khoáng sản, thất thoát ngân sách, Bộ Công Thương đã có những giải pháp thiết thực nhằm chấm dứt tình trạng này.
Quảng Nam: Kiên quyết xử lý sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản là vốn quý của quốc gia, dân tộc. Nhiều nước trên thế giới nhờ nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, phát triển các ngành công nghiệp chế biến, luyện kim, tạo ra hàng hóa xuất khẩu có giá trị, nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, việc khai thác ồ ạt, xuất khẩu khoáng sản thô gây thất thoát, chảy máu tài nguyên nghiêm trọng, không những thế việc này còn để lại nhiều hậu quả: Ô nhiễm môi trường, khoáng sản cạn kiệt...

Những giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản
Bộ Công Thương đã có những giải pháp thiết thực nhằm chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản

Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, thuộc tài sản quan trọng của quốc gia phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả; không xuất khẩu khoáng sản thô. Thực hiện chủ trương này, Bộ Công Thương từ năm 2012 đến nay đã ban hành hoặc trình ban hành các văn bản pháp luật quy định về xuất khẩu khoáng sản theo hướng nâng cao tiêu chuẩn khoáng sản chế biến trước khi xuất khẩu, đồng thời hạn chế việc xuất khẩu khoáng sản thô.

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc tiêu thụ một số loại khoáng sản gặp khó khăn, tồn kho với khối lượng lớn, nhiều mỏ phải sản xuất cầm chừng hoặc dừng khai thác. Theo các quy định hiện hành, doanh nghiệp dừng khai thác khoáng sản vẫn phải thực hiện việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm theo giấy phép đã được cấp. Với khó khăn của các doanh nghiệp khai khoáng nêu trên, các địa phương liên tục có văn bản kiến nghị cho phép các doanh nghiệp có khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, năm 2020, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất khẩu tồn kho một số loại tinh quặng trong nước thực sự không có nhu cầu sử dụng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Khối lượng khoáng sản xuất khẩu này so với sản lượng khai thác hàng năm không lớn, và đã tồn kho nhiều năm do trong nước không có nhu cầu sử dụng. Do đó, việc xuất khẩu không gây ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp chế biến khoáng sản trong nước cũng như không xảy ra hiện tượng chảy máu tài nguyên.

Đối với các vấn đề liên quan đến Dự án Khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Bộ Công Thương đã có ý kiến tại Văn bản số 1103/BCT-CNNg ngày 14/02/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá các hệ lụy và giải pháp xử lý đối với việc dừng khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Do dự án vẫn còn nhiều vấn đề chưa được đánh giá một cách khoa học, thiếu căn cứ pháp lý nên chưa thể thống nhất phương án giữa các bên có liên quan để giải quyết dứt điểm dự án. Quan điểm của Bộ Công Thương là cần làm rõ các tác động và hệ lụy của việc triển khai các phương án đối với dự án trong thời gian tới, các rủi ro pháp lý cũng như phương án xử lý tài chính của dự án. Riêng đối với các vấn đề liên quan đến vốn, tài sản nhà nước tại dự án, Bộ Công Thương cho rằng đối với các bên tham gia dự án là các doanh nghiệp nhà nước phải tuân thủ nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn theo Luật Quản lý vốn nhà nước.

Đối với giải quyết vướng mắc tại các khu vực chồng lấn liên quan Quy hoạch bauxit trước kia, nay là Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương cần rà soát kỹ để điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp cũng như rà soát xử lý những vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ thực hiện một số giải pháp như: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản theo hướng tái cấu trúc các dự án khai thác, chế biến khoáng sản có quy mô nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu thành dự án khai thác mỏ, chế biến khoáng sản có quy mô đủ lớn, gắn liền với nguồn nguyên liệu khoáng, có công nghệ tiên tiến giảm tổn thất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đảm bảo về môi trường..

Những giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản
Bộ Công Thương đã có ý kiến gửi Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá các hệ lụy và giải pháp xử lý đối với việc dừng khai thác Dự án Khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng trong cấp phép khai thác khoáng sản để đảm bảo cân bằng cung cầu, tránh dư thừa khả năng khoáng sản trong nước. Gắn việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản với việc cung cấp nguyên liệu cho các dự án chế biến.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép và xuất lậu khoáng sản.

Triển khai Quy hoạch Khoáng sản: Bộ Công Thương thực hiện 6 nhiệm vụ

Theo Luật Quy hoạch 2017, Bộ Công Thương đã tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch thực hiện quy hoạch tại Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024. Bộ đã khẩn trương tổ chức triển khai với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan.

Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Công Thương có một số vai trò chủ yếu như sau:

Một là: Tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch, cung cấp thông tin về quy hoạch khoáng sản đến các tổ chức, cá nhân để tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Hai là: Tổ chức rà soát rà soát Quy hoạch khoáng sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 05 năm; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch khoáng sản (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

Ba là: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hiệu đính, cập nhật các nội dung liên quan trong quá trình triển khai Quyết định số 866/QĐ-TTg; đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu, định hướng tổng quát của Quy hoạch; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hiệu đính, cập nhật Quy hoạch trong quá trình rà soát Quy hoạch khoáng sản theo định kỳ.

Bốn là: Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan trong việc cấp phép hoạt động khoáng sản, trong đó ưu tiên việc cấp phép khai thác khoáng sản gắn liền với dự án đầu tư nhà máy chế biến sâu giúp thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản.

Năm là: Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tạo điều kiện cho các địa phương triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Sáu là: Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi có khoáng sản tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch khoáng sản.

Bên cạnh đó, phân công trách nhiệm các Bộ trong quản lý Nhà nước về khoáng sản. Việc khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến để tạo ra sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp hạ nguồn (như từ quặng sắt thành sắt, thép phục vụ ngành cơ khí, giao thông, xây dựng...). Do vậy, hoạt động khai thác khoáng sản phụ thuộc nhu cầu sử dụng của các ngành công nghiệp hạ nguồn (vật liệu, luyện kim, hóa chất...). Hiện nay, hoạt động chế biến, sản xuất, sử dụng, kinh doanh khoáng sản nhóm I, II đang được Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng quản lý.

Hiện nay, hoạt động khoáng sản đã có sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả từ khâu quy hoạch, điều tra, thăm dò, khai thác đến chế biến, sử dụng khoáng sản. Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước giữa các Bộ, ban, ngành đã được thực hiện một cách xuyên suốt, thống nhất. Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc điều tra, thăm dò và cấp phép khai thác khoáng sản; Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương quản lý việc khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản theo nguyên tắc kinh tế thị trường, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 26/6/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 26/6/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 26/6/2024: Bắc Bộ có mưa vừa và dông; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 26/6/2024: Có mưa dông, lốc xoáy gió mạnh

Dự báo thời tiết biển hôm nay 26/6/2024: Có mưa dông, lốc xoáy gió mạnh

Thời tiết biển hôm nay 26/6/2024, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 26/6/2024: Hà Nội có mưa vừa và dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 26/6/2024: Hà Nội có mưa vừa và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 26/6/2024, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, khả năng có lốc, sét, gió mạnh
Vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”: Hướng tới những giá trị tốt đẹp trong xã hội

Vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”: Hướng tới những giá trị tốt đẹp trong xã hội

67 doanh nghiệp xuất sắc đã được vinh danh trong chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, diễn ra tối 25/6, tại Hà Nội.
Thi tốt nghiệp THPT 2024: Máy bay đưa đề thi ra Côn Đảo

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Máy bay đưa đề thi ra Côn Đảo

Đề thi và bài thi của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 sẽ được máy bay đưa từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo về bằng Tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo về bằng Tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội báo cáo việc ông Thích Chân Quang hoàn thành chương trình và nhận bằng Tiến sĩ chỉ trong 2 năm.
Trường Đại học Luật Hà Nội chính thức thông tin về bằng Tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang

Trường Đại học Luật Hà Nội chính thức thông tin về bằng Tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang

Trường Đại học Luật Hà Nội vừa có thông tin về quá trình đào tạo và cấp bằng Tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt - Thượng tọa Thích Chân Quang.
Người quay lén Châu Bùi đối diện với hình phạt nào?

Người quay lén Châu Bùi đối diện với hình phạt nào?

Người quay lén Châu Bùi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; mức phạt cao nhất 15 năm tù về “tội truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy”.
Tham vọng xây dựng gần 100km đường sắt đô thị của Hà Nội sẽ thực hiện thế nào?

Tham vọng xây dựng gần 100km đường sắt đô thị của Hà Nội sẽ thực hiện thế nào?

Theo đề án tổng thể xây dựng đường sắt đô thị Thủ đô, TP. Hà Nội sẽ hoàn thành gần 100km đường sắt đô thị đến năm 2030.
Hà Nội: Sĩ tử đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước ngày

Hà Nội: Sĩ tử đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước ngày ''vượt vũ môn''

Trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2024 sẽ diễn ra vào ngày mai (26/6), hàng nghìn sĩ tử tìm tới di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn.
Sự kiện nào đánh dấu

Sự kiện nào đánh dấu 'hào quang rực rỡ' của Thượng tọa Thích Chân Quang?

Năm 2019 đánh dấu hào quang rực rỡ đối với Thượng tọa Thích Chân Quang khi ông được vinh danh Nhân tài đất Việt thời kỳ hội nhập quốc tế bởi có nhiều đóng góp.
Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế xử lý vướng mắc, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế xử lý vướng mắc, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa giao Bộ Y tế nắm tình hình báo chí phản ánh; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại cơ sở y tế.
Luận án Tiến sĩ Luật của Thượng tọa Thích Chân Quang được Hội đồng đánh giá thế nào?

Luận án Tiến sĩ Luật của Thượng tọa Thích Chân Quang được Hội đồng đánh giá thế nào?

Luận án Tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang được Hội đồng đánh giá, nhận xét có giá trị nhân văn vượt khuôn khổ nghiên cứu thuần túy lý luận và luật học.
Thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược Công ty TNHH nguyên liệu dược phẩm Big Herbalife

Thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược Công ty TNHH nguyên liệu dược phẩm Big Herbalife

Bộ Y tế vừa có quyết định số 1790/QĐ-BYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH nguyên liệu dược phẩm Big Herbalife.
Mỡ trăn mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Mỡ trăn mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Loài trăn là động vật có nhiều ứng dụng làm thuốc. Bên cạnh thịt trăn, cao trăn thì mỡ trăn cũng được biết đến với nhiều lợi ích bất ngờ.
Dự báo thời tiết ngày mai 26/6/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết ngày mai 26/6/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết ngày mai 26/6/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh.
VietinBank Thái Bình rao bán khoản nợ xấu 5,6 tỷ đồng của Nhà xe Phiệt Học

VietinBank Thái Bình rao bán khoản nợ xấu 5,6 tỷ đồng của Nhà xe Phiệt Học

VietinBank Thái Bình bán toàn bộ khoản nợ xấu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Phiệt Học (Nhà xe Phiệt Học) với giá trị hơn 5,6 tỷ đồng.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ khu vực các tỉnh Bắc Bộ

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ khu vực các tỉnh Bắc Bộ

Ngày 25/6, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, Thanh Hóa.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên:  “Giữ trọn niềm tin” tất cả vì người bệnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên: “Giữ trọn niềm tin” tất cả vì người bệnh

Bệnh viện được thành lập năm 1958, ban đầu tên là Bệnh viện Ấp Dâu, đến tháng 12/1997 được đổi tên thành Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Tuyên Quang xây dựng phương án Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trong điều kiện có mưa lũ

Tuyên Quang xây dựng phương án Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trong điều kiện có mưa lũ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đang tới gần, tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.
Hà Nội: Nguyên nhân khiến 10 người thương vong tại công trường xây dựng ở Quốc Oai

Hà Nội: Nguyên nhân khiến 10 người thương vong tại công trường xây dựng ở Quốc Oai

Ngày 25/6, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã phát đi thông tin chính thức liên quan đến vụ tai nạn lao động làm 10 người thương vong.
Lo ngại hình thức “xin-cho” tại Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

Lo ngại hình thức “xin-cho” tại Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

Quy định về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản có thể gây ra những hệ luỵ từ hình thức “xin-cho”.
Bà Nguyễn Thị Tuyến được phân công điều hành Thành ủy Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Tuyến được phân công điều hành Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định.
TP. Hồ Chí Minh: Quận Bình Tân đề nghị phường Tân Tạo A công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm

TP. Hồ Chí Minh: Quận Bình Tân đề nghị phường Tân Tạo A công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm

Mặc dù các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng mang tính công khai nhưng UBND phường Tân Tạo A lại báo cáo cấp trên bằng chế độ 'Mật' khiến dư luận bức xúc.
Hôn mê sau khi dùng kem tẩy nám: Cảnh báo mỹ phẩm nhiễm độc thủy ngân

Hôn mê sau khi dùng kem tẩy nám: Cảnh báo mỹ phẩm nhiễm độc thủy ngân

Mới đây, một phụ nữ 31 tuổi ở Sơn La đột nhiên bị hôn mê, tổn thương não. Sau khi xét nghiệm đã xác định bị nhiễm độc thủy ngân với hàm lượng rất cao.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động