Nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

Vùng Đồng bằng sông Hồng phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn vùng (GRDP) bình quân khoảng 9,0 - 9,5%/năm.
Rà soát, đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm vùng Đồng bằng sông Hồng Tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng gấp 1,24 lần bình quân cả nước

Ngày 9/5, Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ 3 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển vùng

Theo Báo cáo của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của vùng thành 02 tiểu vùng: phía Bắc sông Hồng và phía Nam sông Hồng.

Nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng
Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái, thu nhập cao; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới. Ảnh minh họa

Theo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quan điểm phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước để tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững. Phát triển vùng phải phát huy vai trò và khai thác hiệu quả các thế mạnh về địa chính trị, địa kinh tế, điều kiện tự nhiên và các giá trị văn hoá, lịch sử; các hành lang, vành đai kinh tế, cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hệ thống đô thị.

Phát triển và cơ cấu lại kinh tế vùng phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của vùng; phải phát huy hiệu quả các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia để chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp và dịch vụ hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, xanh, tuần hoàn, bảo đảm vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái dẫn đầu cả nước.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tổ chức không gian hợp lý, hiệu quả, thống nhất, liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế, phát huy tối đa những lợi thế của vùng và tác động lan tỏa của các vùng động lực, cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế và các cảng quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái, thu nhập cao; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới; trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số, y tế và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Ngành công nghiệp phát triển với công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp mới, công nghệ cao và chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Hình thành các trung tâm dịch vụ lớn mang tầm khu vực và thế giới về thương mại, du lịch, tài chính, logistics ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao. Phát triển hệ thống đô thị vùng theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có môi trường và chất lượng sống đô thị cao, có vai trò, vị thế xứng đáng trong mạng lưới đô thị châu Á - Thái Bình Dương. Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước; ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Phấn đấu GRDP bình quân khoảng 9,0 - 9,5%/năm

Vùng Đồng bằng sông Hồng phấn đấu trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 đạt được những chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn vùng (GRDP) bình quân khoảng 9,0 - 9,5%/năm; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 11.000 - 12.000 USD/người.

Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo chiếm 50% tổng số doanh nghiệp hoạt động; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt trên 7,0%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt khoảng 32 - 33 m2.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48 - 52%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 3%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn vùng, các tuyến đường bộ kết nối, các tuyến vành đai vùng Thủ đô Hà Nội, đường bộ ven biển. Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hoàn thiện hạ tầng các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh. Hoàn thành đưa vào khai thác các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của vùng thành 02 tiểu vùng (phía Bắc sông Hồng và phía Nam sông Hồng) với 01 vùng động lực quốc gia (bao gồm TP. Hà Nội và các địa bàn cấp huyện dọc theo trục quốc lộ 5 và quốc lộ 18 qua các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh), 4 cực tăng trưởng (gồm Thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng) và 5 hành lang kinh tế (2 hành lang kết nối quốc tế; 3 hành lang kết nối vùng).

Tiểu vùng phía Bắc gồm 7 tỉnh và thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Phát triển tiểu vùng phía Bắc gắn chặt với phát triển vùng Thủ đô Hà Nội.

Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là công nghiệp cơ điện tử, chíp bán dẫn, sản phẩm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất robot. Phát triển dịch vụ, thương mại, tài chính - ngân hàng, dịch vụ vận tải - logistics, du lịch tầm quốc tế; dẫn đầu cả nước về giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn hóa và thể dục thể thao, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, an ninh và trật tự xã hội, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân.

Tiểu vùng phía Nam gồm 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình: Phát triển các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế; phát triển các ngành nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn; công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá, tâm linh gắn với bảo vệ môi trường; phát triển một số lĩnh vực dịch vụ như vận tải, kho bãi và nhất là dịch vụ du lịch kết nối với tiểu vùng Bắc Trung bộ. Bảo vệ tốt môi trường sinh thái vùng bờ và các nguồn lợi thủy, hải sản; bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển.

Song Hà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Vùng Đồng bằng sông Hồng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Nội Vụ đề xuất giảm thời gian tuyển dụng công chức

Bộ Nội Vụ đề xuất giảm thời gian tuyển dụng công chức

Về việc tuyển dụng công chức, Bộ Nội Vụ đề xuất rút gọn quy trình tuyển dụng còn 125 - 145 ngày, không yêu cầu nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.
Gia Lai: Lý giải nguyên nhân hàng nghìn ha cao su bị chết

Gia Lai: Lý giải nguyên nhân hàng nghìn ha cao su bị chết

Trong tổng số 25.000 ha cao su đang được trồng tại tỉnh Gia Lai, chỉ có hơn 9.000 ha sinh trưởng bình thường, còn lại hơn 16.000 ha kém phát triển và bị chết.
Hà Nội đẩy mạnh sản xuất sạch hơn qua các giải pháp quản lý nội vi

Hà Nội đẩy mạnh sản xuất sạch hơn qua các giải pháp quản lý nội vi

Với hơn 190 giải pháp sản xuất sạch hơn được tư vấn trong năm 2023, các doanh nghiệp Hà Nội đã tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, giảm phát thải trong sản xuất.
Hà Nội: Nỗi lo ùn ứ đăng kiểm ùa về

Hà Nội: Nỗi lo ùn ứ đăng kiểm ùa về

Trong tháng 7, Hà Nội có nguy cơ 22.800 ô tô không thể đăng kiểm ngay tại địa bàn thành phố bởi tình trạng quá tải, số lượng trung tâm đăng kiểm không đủ.
Khu vực Đông Nam Bộ hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững

Khu vực Đông Nam Bộ hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, địa phương thảo luận các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục

Luật sư Hoàng Trọng Giáp: Phải kiểm duyệt nội dung, chất lượng sách phong thủy, tâm linh bán tràn lan trên mạng

Luật sư Hoàng Trọng Giáp: Phải kiểm duyệt nội dung, chất lượng sách phong thủy, tâm linh bán tràn lan trên mạng

Theo Luật sư Hoàng Trọng Giáp, lực lượng chức năng cần vào cuộc kiểm duyệt nội dung, kiểm tra chất lượng các loại sách phong thủy, tâm linh rao bán trên mạng.
Vì sao người dùng ô tô chưa đón nhận nhiên liệu đạt tiêu chuẩn Euro 5?

Vì sao người dùng ô tô chưa đón nhận nhiên liệu đạt tiêu chuẩn Euro 5?

Tại thời điểm này, đa số người dùng vẫn chưa ''mặn mà'' với việc sử dụng động cơ ô tô đạt tiêu chuẩn Euro 5.
Đột phá công nghệ trong quy trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Đột phá công nghệ trong quy trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Viện Công nghệ Sinh học Việt Nam đã cùng đội ngũ từ Hà lan triển khai tách chiết nhân và giám định ADN, mang tính đột phá về khả năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Trường hợp nào cảnh sát giao thông được dừng phương tiện từ năm sau?

Trường hợp nào cảnh sát giao thông được dừng phương tiện từ năm sau?

Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua với quy định 4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện.
Tín hiệu tích cực từ xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái

Tín hiệu tích cực từ xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái

Nhờ chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái mà đã có 603 giải pháp sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên được thực hiện.
Gia Lai:

Gia Lai: 'Bức tranh' kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều điểm sáng với những con số ấn tượng

''Bức tranh'' kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh Gia Lai có nhiều điểm sáng với tốc độ phát triển khá, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 525 triệu USD.
Biến đổi khí hậu thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bền vững

Biến đổi khí hậu thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bền vững

Hiện các doanh nghiệp Việt đã nắm tương đối rõ các quy định về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và vận dụng vào mô hình kinh doanh của mình.
Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ loay hoay tìm vốn để chuyển đổi xanh

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ loay hoay tìm vốn để chuyển đổi xanh

Mong muốn chuyển đổi sang sản xuất xanh, nhưng nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ cho biết đang phải đối mặt với khó khăn về nguồn vốn.
Sống khỏe góp xanh 2024: Hướng tới kỷ lục trồng 1 triệu cây xanh

Sống khỏe góp xanh 2024: Hướng tới kỷ lục trồng 1 triệu cây xanh

Chương trình “Sống khỏe góp xanh” năm 2024 đặt mục tiêu mỗi sản phẩm bán ra, Panasonic Việt Nam trồng thêm 01 cây xanh, hướng tới kỷ lục trồng 1 triệu cây xanh.
Vì sao phát triển logistics xanh là xu hướng tất yếu?

Vì sao phát triển logistics xanh là xu hướng tất yếu?

Báo cáo Logistics Việt Nam cho thấy, có tới 73,2% doanh nghiệp cho rằng logistics xanh đã nằm trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Hà Nội: Xây dựng các mạng lưới liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm

Hà Nội: Xây dựng các mạng lưới liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm

Nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, thời gian qua Hà Nội đã đẩy mạnh mạng lưới, phát triển các mô hình liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm.
Sản xuất và tiêu dùng bền vững: Kinh nghiệm từ Nestlé Việt Nam

Sản xuất và tiêu dùng bền vững: Kinh nghiệm từ Nestlé Việt Nam

3 năm liên tiếp được bình chọn là doanh nghiệp bền vững nhất trong lĩnh vực sản xuất, Nestlé Việt Nam đã sản xuất theo hướng tái tạo và tái sinh.
Selex Motors tham gia cơ chế Tiêu chuẩn vàng, giảm phát thải khí nhà kính

Selex Motors tham gia cơ chế Tiêu chuẩn vàng, giảm phát thải khí nhà kính

Với hỗ trợ của UNDP, hãng sản xuất xe máy điện Selex Motors đã tham gia dự án cơ chế Tiêu chuẩn vàng, hướng tới trao đổi kết quả giảm phát thải khí nhà kính.
Siêu thị tặng túi môi trường cho khách hàng có hoá đơn từ 300.000 đồng

Siêu thị tặng túi môi trường cho khách hàng có hoá đơn từ 300.000 đồng

Hưởng ứng Ngày Quốc tế không sử dụng túi nilon năm nay, siêu thị LOTTE Mart tặng túi môi trường cho 1.000 khách hàng đầu tiên có hóa đơn từ 300.000 đồng.
Ngày Quốc tế không sử dụng túi nilon 3/7: Hãy tiêu dùng có trách nhiệm và bền vững

Ngày Quốc tế không sử dụng túi nilon 3/7: Hãy tiêu dùng có trách nhiệm và bền vững

Hãy tiêu dùng có trách nhiệm, sử dụng bao bì thân thiện môi trường là thông điệp của Ngày Quốc tế không sử dụng túi nilon muốn truyền tải.
Doosan Vina và Marubeni Nhật Bản hợp tác hướng tới giảm phát thải carbon

Doosan Vina và Marubeni Nhật Bản hợp tác hướng tới giảm phát thải carbon

Ngày 29/6 tại Quảng Ngãi, Doosan Vina và Marubeni đã ký biên bản hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi Việt Nam nhằm hướng tới giảm phát thải carbon.
Lo ngại hình thức “xin-cho” tại Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

Lo ngại hình thức “xin-cho” tại Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

Quy định về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản có thể gây ra những hệ luỵ từ hình thức “xin-cho”.
Chiều 24/6: Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm thực hiện EPR

Chiều 24/6: Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm thực hiện EPR

Chiều 24/6 tại Hà Nội, Báo Công Thương sẽ tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Thực hiện EPR: Chính sách và thực tiễn”.
Sơn La phát triển công nghiệp chế biến theo hướng kinh tế tuần hoàn

Sơn La phát triển công nghiệp chế biến theo hướng kinh tế tuần hoàn

Việc hình thành các dự án đầu tư sản xuất, chế biến theo hướng kinh tế tuần hoàn, xây dựng tín chỉ carbon rừng là hướng đi mà Sơn La đã và đang thực hiện.
Lâm Đồng: Bảo tồn đa dạng sinh học cần có những định hướng cụ thể nào?

Lâm Đồng: Bảo tồn đa dạng sinh học cần có những định hướng cụ thể nào?

Đến năm 2030, Lâm Đồng sẽ định hướng, đề ra mục tiêu, giải pháp, cơ chế, chính sách bảo tồn các loài và nguồn gen nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động