Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 24/11/2020 18:26

Nghệ An: Phấn đấu có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới

07:00 | 03/04/2020
Theo UBND tỉnh Nghệ An, năm 2020 sẽ phấn đấu có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh lên 295 xã, tương đương 68,4% số xã trong toàn tỉnh.

Kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM năm 2019 của tỉnh Nghệ An cho thấy; đợt cuối năm 2019 có 26 xã được thẩm định đều đạt 100% các tiêu chí, chỉ tiêu theo yêu cầu và đều không nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM. Năm 2019, tỉnh Nghệ An đã có thêm 47 xã công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 265 xã, chiếm 61,48%, trong đó có 6 xã thuộc huyện nghèo 30a.

nghe an phan dau co them 30 xa dat chuan nong thon moi
Nhiều tuyến giao thông ở huyện miền núi Con Cuông đã sạch đẹp hơn

Bắt đầu từ năm 2020, tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về số lượng các xã đạt NTM, các giải pháp để các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Gắn với đó là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu Phó - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã đề nghị các xã tiếp tục thực hiện tốt tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông, có kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đường trục xã, liên xã bị hư hỏng. Đồng thời, thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân. Các địa phương cần xác định, xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, liên tục; cần tập trung ưu tiên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hạn chế huy động quá sức dân.

Theo đó, trong năm 2020, tỉnh Nghệ An cũng tập trung xây dựng 2 đơn vị cấp huyện (huyện Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai) đạt chuẩn NTM; xây dựng 60 mô hình vườn chuẩn NTM, nâng số vườn chuẩn toàn tỉnh lên 95 vườn, tạo địa điểm tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng NTM.

Để đạt được mục tiêu về số lượng, chất lượng trong xây dựng NTM, tỉnh tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng NTM. Đồng thời, giữ vững, phát huy các kết quả đã đạt được; nâng cao hiệu quả, chất lượng trong lập quy hoạch chi tiết và cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, và chính quyền các địa phương chủ động phối hợp thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực từ trung ương, tỉnh cho đến địa phương; đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng NTM; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện các nguồn vốn xây dựng và chính sách hỗ trợ trong chương trình NTM.

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã rút ra bài học kinh nghiệm. Đó là, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để thực hiện; tăng cường tuyên truyền, vận động, tập trung huy động nguồn lực xã hội để đầu tư thực hiện có hiệu quả.

Hoàng Trinh