Ngày này năm xưa 6/1: Ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Ngày này năm xưa 6/1: Ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện.
Ngày này năm xưa 3/1: Bộ Công Thương ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu Ngày này năm xưa 4/1: Tổ chức Thương mại Thế giới chính thức phê duyệt đơn xin gia nhập của Việt Nam Ngày này năm xưa 5/1: Ban hành quy chế quản lý đối với Hội, Hiệp hội ngành công nghiệp

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện ngày 6/1 trong nước và quốc tế; các sự kiện liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 6/1.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

- Ngày 6/1/1996, Bộ Công nghiệp đã ra Quyết định số 41/1996/QĐ-BCN về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.

- Ngày 6/1/1996, Bộ Công nghiệp cũng ra Quyết định số 42/1996/QĐ-BCN về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện.

- Ngày 6/1/1996, Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 43/1996/QĐ-BCN ban hành quy chế làm việc của các trợ lý Bộ trưởng.

- Ngày 6/1/2015, Bộ Công Thương ra Văn bản số 54/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

- Ngày 6-1-1946: Tổng tuyển cử trong cả nước bầu đại biểu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đây là một sự kiện quan trọng sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập diễn ra vào ngày 2-9-1945 chỉ hơn 4 tháng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích: Đây là lần đầu tiên người dân Việt Nam được thể hiện quyền làm chủ của mình trong một quốc gia theo chính thể Cộng hòa - Dân chủ.

Ngày này năm xưa 6/1: Ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bầu cử tại nhà số 10, phố Hàng Vôi, Hà Nội. Ảnh tư liệu

Ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn: “Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”, "Khuyên đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu, để bầu những người đại biểu xứng đáng, vào Quốc hội đầu tiên của nước ta".

Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt gái trai, già trẻ đã dành trọn ngày lịch sử - ngày 6/1/1946: Toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.

Công việc Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện giặc ngoài thù trong, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa phải giải quyết những nhiệm vụ rất cấp bách hằng ngày đặt ra, vừa thực hiện sách lược tạm thời hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc, đồng thời lại vừa phải đấu tranh để chống lại những hành động phá hoại điên cuồng của chúng. Trong điều kiện như thế, đây không phải là một cuộc Tổng tuyển cử thông thường, mà thực chất là một cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh dân tộc hết sức quyết liệt.

Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ở Hà Nội, ứng cử viên Hồ Chí Minh đến phòng bỏ phiếu đặt tại nhà số 10, phố Hàng Vôi, Hà Nội để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Theo những số liệu được công bố ngày hôm đó, một cuộc phổ thông đầu phiếu diễn ra trên cả nước đã bầu chọn 333 đại biểu Quốc hội đại diện cho nhiều địa phương, đảng phái chính trị, tầng lớp xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%).

Ngày này năm xưa 6/1: Ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời sau cuộc tuyển cử đầu tiên trong cả nước ngày 6-1-1946. Ảnh tư liệu

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở Việt Nam đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.

- Ngày 6/1/1947: Trung đoàn Liên khu I (sau này là Trung đoàn Thủ đô) được chính thức thành lập tại Hà Nội. Lực lượng của trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn: 101, 102, 103 với số quân gần 2.000 người.

- Ngày 6/1/1950: Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị về mở Chiến dịch Tây Bắc và chuẩn bị chiến trường Đông Bắc.

- Ngày 6/1/19606: Mở đầu đợt trồng cây, Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên nhân dân hàng nǎm nên tổ chức một đợt trồng cây vào mùa xuân gọi là Tết trồng cây, để lấy gỗ làm nhà, góp phần cải tạo thiên nhiên và làm giàu cho Tổ quốc.

- Ngày 6/1/1986: Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 37 cán bộ, chiến sĩ Quân đội.

- Ngày 6/1/1998: Chính phủ ban hành nghị định (số 02/NĐ-CP) quy định cụ thể một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Ngày 6/1/1959: Khánh thành Bảo tàng cách mạng Việt Nam.

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam ở phố Tông Đản, Hà Nội.

Bằng nhiều hiện vật và tài liệu, Bảo tàng này thể hiện một cách khái quát và có hệ thống lịch sử phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay.

Sự kiện quốc tế

- Ngày 6/1/1919: Ngày mất Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt sinh năm 1858, là một chính khách, chính trị gia, nhà bảo tồn học, người theo chủ nghĩa tự nhiên, nhà văn, và là Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 1901 đến 1909. Ông mất ngày 6 tháng 1 năm 1919.

- Ngày 6/1/1912: Thuyết trôi dạt lục địa lần đầu được công bố. Ngày 6 tháng 1 năm 1912, nhà địa vật lý học người Đức Alfred Wegener đã lần đầu tiên đưa ra thuyết trôi dạt lục địa. Nghiên cứu của ông dựa trên việc các lục địa ở bên bờ Đại Tây Dương có thể xếp khít vào với nhau.

Thuyết trôi dạt lục địa thực tế đã được nghiên cứu từ trước đó rất lâu, tuy nhiên đến giữa thế kỷ XX mới được chấp nhận rộng rãi. Giả thuyết trôi dạt lục địa trở thành một bộ phận của một lý thuyết lớn hơn là lý thuyết kiến tạo mảng.

- Ngày 6/1/1884: Ngày mất Gregor Johann Mendel, một nhà thực vật học nổi tiếng người Áo. Ông sinh ngày 22/7/1822. Ông làm thí nghiệm lai phối hợp các thứ đậu khác nhau và công bố trong luận vǎn Sự lai giống thực vật. Về sau thuyết Menđen về Định luật di truyền được phổ biến rộng rãi.

- Ngày 6/1/1924: Ngày sinh Kim Dae-jung. Kim Dae-jung sinh ngày 6 tháng 1 năm 1924, là tổng thống thứ 8 của Hàn Quốc. Ông được mệnh danh là “Nelson Mandela của châu Á” vì đã dành phần lớn cuộc đời để hoạt động chính trị nhằm đấu tranh chống lại chế độ độc tài.

Trên cương vị tổng thống, Kim Dae-jung tiến hành cải cách kinh tế, giảm bớt ưu đãi cho những Chaebol như LG, Samsung, Hyundai, đồng thời bắt các tập đoàn này tăng cường sự minh bạch về tài chính.

Chính sách Ánh Dương là chính sách ngoại giao mềm mỏng của ông với Triều Tiên cũng được đánh giá cao. Nhờ những đóng góp của mình, Kim nhận giải Nobel Hòa bình năm 2000.

-Ngày 6-1-1921: Ngày thành lập Quân đội Iraq.

Sự kiện, kỷ niệm về Bác Hồ

- Ngày 6/1/1941, với bí danh đồng chí Vương, Nguyễn Ái Quốc lúc đó cùng các đồng chí hoạt động ở trong nước như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên và Đặng Văn Cáp do Hoàng Sâm dẫn đường đã đến một ngôi làng bên kia biên giới Việt - Trung để chuẩn bị cho chuyến trở về nước của nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

- Ngày 6/1/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với Hội nghị trí thức Việt Nam chống Mỹ cứu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội.

- Ngày 6/1/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên họp đầu năm của Hội đồng Chính phủ và đây cũng là lần cuối cùng Bác có cơ hội chúc Tết những người đồng chí thân thiết của mình trong Chính phủ.

Ngày này năm xưa 6/1: Ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xưởng công binh tại căn cứ địa Việt Bắc (tháng 2-1951). Ảnh tư liệu

Ngày 6/1/1960, trong bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng” được đăng trên Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất…”

Trong bài nói chuyện của Bác có đoạn: “…Các tầng lớp tiểu tư sản tuy là sôi nổi, nhưng tư tưởng bế tắc, không có đường ra. Chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam”.

Đây là thời điểm Đảng ta đang lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đẩy nhanh hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Sự kiện hôm nay

-Ngày 6/1/2023, Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 diễn ra tại núi Bà Rá, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

-Ngày 6/1/2023: Lễ trao giải thưởng Thương hiệu Vàng TP Hồ Chí Minh lần 3 năm 2022 sẽ được diễn ra vào chiều ngày 6/1/2022 tại Trung tâm hội nghị Gem Center, do Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

- Ngày 6/1/2023, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức chương trình “Tết Thợ mỏ - Xuân gắn kết” năm 2023. Chương trình “Tết Thợ mỏ - Xuân gắn kết” năm 2023 được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức tại 6 vùng. Trong đó, riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức tại 3 vùng gồm: Vùng Cẩm Phả (Quảng Trường 12/11); vùng Hạ Long (Khu tập thể công nhân Công ty Than Hòn Gai); vùng Uông Bí - Đông Triều (Công ty Than Mạo Khê).

Trong khuôn khổ chương trình “Tết Thợ mỏ - Xuân gắn kết” năm 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng quà hỗ trợ và động viên cho 2.500 lao động mức 2 triệu đồng/người và hỗ trợ mức 1 triệu đồng/người cho hơn 9.500 đoàn viên lao động. Ngoài ra, Công đoàn TKV còn tặng quà và hỗ trợ xây nhà ở “Mái ấm công đoàn” năm 2022 cho 117 công nhân lao động; tổ chức các hoạt động vui chơi, rút thăm trúng thưởng…

Nguyễn Duyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày này năm xưa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phát động cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023

Phát động cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 đã chính thức được phát động.
Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ -  Bài 1: Quyết tâm lịch sử từ phiên họp ngày 24 Tết

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ - Bài 1: Quyết tâm lịch sử từ phiên họp ngày 24 Tết

Giặc ngoại xâm dù có mạnh đến đâu cũng có thể phát hiện từ khi chúng chưa xâm lược, còn “giặc nội xâm” ở bên trong mỗi con người, mỗi cơ quan, đoàn thể.
Cán bộ, đảng viên tiên phong và thực hành việc nêu gương

Cán bộ, đảng viên tiên phong và thực hành việc nêu gương

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 2/2/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Sắp diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc

Sắp diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc

Dự kiến ngày 3/2 tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc (2/3/1963-2/3/2023) với dự tham dự của 1.000 người.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 30/1: Bác Hồ đi chúc Tết nhà máy điện Yên Phụ

Ngày này năm xưa 30/1: Bác Hồ đi chúc Tết nhà máy điện Yên Phụ

Ngày này năm xưa Bác Hồ đã đi chúc Tết nhà máy điện Yên Phụ và căn dặn, sau nghỉ phải tiếp tục tǎng gia sản xuất.
Ngày này năm xưa 29/1: Mở màn chiến dịch Thượng Lào, quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

Ngày này năm xưa 29/1: Mở màn chiến dịch Thượng Lào, quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

Ngày này năm xưa 29/1 là ngày mở màn chiến dịch Thượng Lào, quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2003 - 2010 có xét triển vọng đến năm 2020.
Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Ngày này năm xưa 28/1: Bác Hồ trở về Tổ quốc và có thư mừng năm mới

Ngày này năm xưa 28/1: Bác Hồ trở về Tổ quốc và có thư mừng năm mới

Ngày này năm xưa 28/1 là ngày sau 30 năm bôn ba nước ngoài đi tìm con đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc.
Ngày này năm xưa 27/1: Ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Ngày này năm xưa 27/1: Ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Ngày này năm xưa 27/1, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris.
Ngày này năm xưa 26/1: Bác Hồ mong muốn ngành công nghiệp phải quyết tâm vượt mức kế hoạch

Ngày này năm xưa 26/1: Bác Hồ mong muốn ngành công nghiệp phải quyết tâm vượt mức kế hoạch

Ngày này năm xưa 26/1/1961 tại Hội nghị Công nghiệp toàn miền Bắc, Bác mong muốn:Cán bộ công nhân ngành công nghiệp phải quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch.
Ngày này năm xưa 25/1: Thực  hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá Việt Nam - Lào

Ngày này năm xưa 25/1: Thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá Việt Nam - Lào

Ngày này năm xưa 25/1 là ngày truyền thống Thanh tra Bộ Quốc phòng; thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Lào.
Mùa xuân, nghĩ về Đảng

Mùa xuân, nghĩ về Đảng

Những ngày đầu xuân, nghĩ về Đảng, về dân trong tôi bộn bề bao suy nghĩ.
Bác Hồ nói về chữ “Liêm” của cán bộ

Bác Hồ nói về chữ “Liêm” của cán bộ

Trong các lãnh tụ cách mạng, Hồ Chí Minh là người nổi bật, điển hình nhất về sự quan tâm tới đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Ngày này năm xưa 24/1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước

Ngày này năm xưa 24/1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước

Ngày này năm xưa: Ngày 24/1/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước; Bộ Công Thương ban hành nhiều thông tư quan trọng.
Ngày này năm xưa 23/1: Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

Ngày này năm xưa 23/1: Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

Ngày này năm xưa - ngày 23/1/2006, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.
Ngày này năm xưa 22/1: Khánh thành Nhà máy đường Vạn Điểm

Ngày này năm xưa 22/1: Khánh thành Nhà máy đường Vạn Điểm

Ngày này năm xưa 22/1, khánh thành Nhà máy đường Vạn Điểm; Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện.
Ngày này năm xưa 21/1: Bác Hồ nói về Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Ngày này năm xưa 21/1: Bác Hồ nói về Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, quốc tế và Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 21/1.
Ngày này năm xưa 20/1: Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngày này năm xưa 20/1: Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngày này năm xưa 20/1: Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất.
Ngày này năm xưa 19/1: Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành dầu khí

Ngày này năm xưa 19/1: Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành dầu khí

Ngày này năm xưa 19/1: Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 41-KL/TW về Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến 2025.
Ngày này năm xưa 18/1: Hội nghị Paris về Việt Nam; Khánh thành đợt 1 nhiệt điện Uông Bí

Ngày này năm xưa 18/1: Hội nghị Paris về Việt Nam; Khánh thành đợt 1 nhiệt điện Uông Bí

Ngày 18/1, diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris về Việt Nam; khánh thành đợt I Nhà máy điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có công suất vào loại lớn nhất.
Trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có “thanh trừng nội bộ”

Trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có “thanh trừng nội bộ”

Có một sự thật cần phải khẳng định là, trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có chuyện thanh trừng nội bộ, hay tranh giành phe cánh để vào Bộ Chính trị.
Ngày này năm xưa 17/1: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 194 về phát triển công nghiệp

Ngày này năm xưa 17/1: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 194 về phát triển công nghiệp

Ngày này năm xưa 17/1: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 194 về khôi phục và phát triển công nghiệp, Thông tư về xuất khẩu khoáng sản, xuất khẩu gạo.
Ngày này năm xưa 15/1: Ban hành thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió

Ngày này năm xưa 15/1: Ban hành thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió

Ngày này năm xưa Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; quy định thực hiện phát triển dự án điện gió.
Nghiêm trị những kẻ núp vỏ bọc “sạch” để làm “bẩn”

Nghiêm trị những kẻ núp vỏ bọc “sạch” để làm “bẩn”

Gần đây, trên không gian mạng có một số kẻ tự cho mình là “sạch”, núp dưới vỏ bọc “sạch” để làm những chuyện “bẩn”, gây “bẩn” cho mạng xã hội, cộng đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động