Ngày này năm xưa 3/1: Bộ Công Thương ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu

Ngày này năm xưa 3/1, Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu; ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.
Ngày này năm xưa 1/1: Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực Ngày này năm xưa 2/1: Thành lập Cục Hoá chất, Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Ấp Bắc

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện ngày 3/1 trong nước, ngành Công Thương và quốc tế; các sự kiện liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 3/1.

Ngày này năm xưa 3/1: Bộ Công Thương ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

-Ngày 3/1/2008: Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.

-Ngày 3/1/2013: Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

-Ngày 3/1/1996: Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 12/1996/QĐ-BCN hợp nhất Tạp chí Công nghiệp nặng và Tạp chí Công nghiệp nhẹ thành Tạp chí Công nghiệp.

- Ngày 3/1/2000: Bộ Công nghiệp ban hành chỉ thị về việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong ngành Công nghiệp.

-Ngày 3/1/2002: Chỉnh phủ ban hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

-Ngày 3/1/2006: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020".

-Ngày 1/2/2000: Bộ Công nghiệp ban hành Chỉ thị về việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong ngành Công nghiệp.

-Ngày 3/1/2007: Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 01/2007/QĐ-BCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật.

-Ngày 3/1/1981: Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính cơ sở ở nội thành, nội thị, của các thành phố thuộc tỉnh, thị xã và quận gọi là phường. Phường có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân phường. Phường trở thành đơn vị hành chính cơ sở ngang xã, thị trấn.

-Ngày 3/1/1977: Ngày thành lập Học viện Quốc phòng. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, với vai trò của một học viện cấp quốc gia về quân sự, quốc phòng, an ninh, Học viện Quốc phòng luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng quân đội, về đối ngoại và đối ngoại quốc phòng, nắm chắc các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của quân đội để triển khai, cụ thể hóa vào công tác giáo dục, đào tạo.

-Ngày 3/1/2008: Ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về việc lấy ngày 3/1 hàng năm là Ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam. Đây là dịp để toàn xã hội cùng nhìn nhận, nâng cao nhận thức trong việc “Bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ”. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt trong thời gian qua. Hiện nay, 4 Trung tâm lưu trữ quốc gia trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã thu thập và bảo quản gần 30 km giá tài liệu lưu trữ, được viết bằng các ngôn ngữ: Hán, Nôm, Pháp, Việt trên giấy, mộc bản, phim, ảnh, băng ghi âm.

- Ngày 3/1/2010: Tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), kết thúc Lễ hội Hoa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhân dịp này, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam chính thức công bố và xác lập kỷ lục cho 3 tác phẩm hoa độc đáo là: Chiếc áo dài bằng hoa dài nhất Việt Nam Tác phẩm mô phỏng Chiếu dời đô bằng gỗ khảm trai lớn nhất và Bình hoa sen làm bằng mây tre lớn nhất.

-Ngày 3/1/2014: Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 33- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Ngày này năm xưa 3/1: Bộ Công Thương ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu
Năm 1965, Đại thi hào Nguyễn Du được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hoá thế giới

-Ngày 3/1/1765: Ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du. Nguyễn Du tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Nguyên quán của ông ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng ông sinh ra ở Thăng Long, trong một gia đình quý tộc, nhiều đời làm quan và có nhiều người sáng tác văn học.

Trong toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Du, chữ Hán cũng như chữ Nôm, đều chan chứa một tình yêu thương bao la đối với con người. Trong đó, Truyện Kiều là đỉnh cao của nền thi ca Việt Nam, chứa đựng những tư tưởng nhân văn lớn, đạt tới sự hoàn mỹ về nghệ thuật ngôn từ.

Nguyễn Du là nhà thơ nhân đạo chủ nghĩa tiêu biểu của văn học Việt Nam trung đại, có đóng góp to lớn đối với văn học dân tộc về nhiều phương diện nội dung và nghệ thuật, xứng đáng được gọi là Đại thi hào dân tộc. Năm 1965, ông được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hoá thế giới. Ông mất ngày 16/9/1820.

Sự kiện quốc tế

-Ngày 3/1/1966: Tại thủ đô La Habana (Cuba) đã tiến hành Hội nghị ba châu thành lập tổ chức quốc tế mang tên Tổ chức đoàn kết nhân dân Á, Phi, Mỹ Latinh. Thủ đô LaHabana được chọn làm trụ sở của Tổ chức.

Tổ chức có chung mục đích là hoà bình thế giới, công bằng, hợp tác, loại trừ chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ nghĩa Apácthai phân biệt chủng tộc, chống lại tất cả các hình thức ngoại xâm, can thiệp, gây áp lực chính trị hoặc kinh tế.

-Ngày 3/1/1976: Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) bắt đầu có hiệu lực. Công ước ICESCR là một phần của Bộ luật Nhân quyền quốc tế (bao gồm hai công ước này và Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền).

-Ngày 3/1/1959: Alaska được nhận làm tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

-Ngày 3/1/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Hội đồng Chính phủ bàn những công việc cấp bách và kết luận: “Chính phủ đã phải đối phó với hai sự khó khăn, trong Nam: họa ngoại xâm; ngoài Bắc: nạn đói. Nhờ sự ủng hộ của quốc dân, công việc đã có kết quả khả quan”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi Thông đạt yêu cầu các ông Bộ trưởng chỉ thị cho nhân viên các Sở phải giữ gìn tất cả các công văn, tài liệu và cấm không được hủy những công văn, tài liệu ấy nếu không có lệnh trên cho phép.

Ngày này năm xưa 3/1: Bộ Công Thương ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Bộ Phủ năm 1946

-Ngày 3/1/1947: Chính phủ của nước Việt Nam độc lập đã phải di chuyển lên Việt Bắc, Hà Nội đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Vào thời điểm ấy, Marius Moutet (Mariút Mutờ) là người Bác từng quen biết trong Đảng Xã hội Pháp, lúc này lại là Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại đang có mặt tại Hà Nội.

Hy vọng tranh thủ được ông Moutet, Bác Hồ viết một lá thư, trong đó có đoạn: “Tôi lấy làm vui mừng được biết ngài tới Hà Nội. Xin có lời chào mừng ngài, vì ngài vừa là bạn cũ, vừa là đại diện cho nước Pháp mới, vừa là sứ giả của hòa bình.

Tôi rất mong và rất sung sướng được hội kiến với ngài lâu một chút để tỏ rõ ý muốn thành thực hòa bình và cộng tác của chúng tôi, và để chuyển đệ với ngài những đề nghị của chúng tôi về việc lập lại sự giao hảo giữa hai nước chúng ta”.

-Ngày 3/1/1956: Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài viết đăng trên báo Nhân Dân, số 671 với tiêu đề “Cần phát động phong trào đào mương chống hạn”, lấy bút danh C.B.

Trong bài viết, sau khi nêu một số biện pháp chống hạn như đào giếng, đào mương, gánh nước..., và cho rằng đó là những cách chống hạn tốt nhất, Người nhắc nhở “các nông hội, chính quyền và chi bộ xã cần phải giải thích, động viên, tổ chức và khuyến khích nông dân thi đua đào giếng, đào mương lấy nước chống hạn. Cán bộ huyện và tỉnh cần phải đôn đốc đào giếng”. Người khẳng định: “Quyết tâm thì nhất định làm được”.

Sự kiện hôm nay ngày 3/1/2023

-Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023. Mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

- Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2023: Chi trả tiền mặt từ ngày 3/1/2023 đến ngày 19/1/2023 (dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 bắt đầu từ ngày 20/1/2023); Chi trả qua ATM từ ngày 3/1/2023 đến ngày 4/1/2023.

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày này năm xưa

Tin mới nhất

Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần VII năm 2022 sẽ diễn ra vào tối 3/2

Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần VII năm 2022 sẽ diễn ra vào tối 3/2

Tối ngày 3/2 tại Nhà Hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.
93 mùa xuân, Đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

93 mùa xuân, Đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ- Bài 2: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ- Bài 2: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Từ năm 2013 đến nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã tạo ra nhiều bước đột phá trong cuộc chiến chống “giăc nội xâm”.
Phát triển công nghiệp nhìn từ nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Định hướng và thành tựu

Phát triển công nghiệp nhìn từ nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Định hướng và thành tựu

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tầm nhìn đến 2030 và 2045 đã xác định những định hướng, nội hàm hết sức quan trọng về phát triển công nghiệp.
Phát động cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023

Phát động cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 đã chính thức được phát động.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 2/2: Sáp nhập Công ty Hoá chất và Phân bón Hải Dương vào Supe Lâm Thao

Ngày này năm xưa 2/2: Sáp nhập Công ty Hoá chất và Phân bón Hải Dương vào Supe Lâm Thao

Ngày này năm xưa 2/2, sáp nhập Công ty Hoá chất và Phân bón Hải Dương vào Supe Lâm Thao, thành lập Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ -  Bài 1: Quyết tâm lịch sử từ phiên họp ngày 24 Tết

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ - Bài 1: Quyết tâm lịch sử từ phiên họp ngày 24 Tết

Giặc ngoại xâm dù có mạnh đến đâu cũng có thể phát hiện từ khi chúng chưa xâm lược, còn “giặc nội xâm” ở bên trong mỗi con người, mỗi cơ quan, đoàn thể.
Cán bộ, đảng viên tiên phong và thực hành việc nêu gương

Cán bộ, đảng viên tiên phong và thực hành việc nêu gương

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 2/2/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngày này năm xưa 30/1: Bác Hồ đi chúc Tết nhà máy điện Yên Phụ

Ngày này năm xưa 30/1: Bác Hồ đi chúc Tết nhà máy điện Yên Phụ

Ngày này năm xưa Bác Hồ đã đi chúc Tết nhà máy điện Yên Phụ và căn dặn, sau nghỉ phải tiếp tục tǎng gia sản xuất.
Sắp diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc

Sắp diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc

Dự kiến ngày 3/2 tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc (2/3/1963-2/3/2023) với dự tham dự của 1.000 người.
Ngày này năm xưa 29/1: Mở màn chiến dịch Thượng Lào, quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

Ngày này năm xưa 29/1: Mở màn chiến dịch Thượng Lào, quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

Ngày này năm xưa 29/1 là ngày mở màn chiến dịch Thượng Lào, quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2003 - 2010 có xét triển vọng đến năm 2020.
Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Ngày này năm xưa 28/1: Bác Hồ trở về Tổ quốc và có thư mừng năm mới

Ngày này năm xưa 28/1: Bác Hồ trở về Tổ quốc và có thư mừng năm mới

Ngày này năm xưa 28/1 là ngày sau 30 năm bôn ba nước ngoài đi tìm con đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc.
Ngày này năm xưa 27/1: Ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Ngày này năm xưa 27/1: Ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Ngày này năm xưa 27/1, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris.
Ngày này năm xưa 26/1: Bác Hồ mong muốn ngành công nghiệp phải quyết tâm vượt mức kế hoạch

Ngày này năm xưa 26/1: Bác Hồ mong muốn ngành công nghiệp phải quyết tâm vượt mức kế hoạch

Ngày này năm xưa 26/1/1961 tại Hội nghị Công nghiệp toàn miền Bắc, Bác mong muốn:Cán bộ công nhân ngành công nghiệp phải quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch.
Ngày này năm xưa 25/1: Thực  hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá Việt Nam - Lào

Ngày này năm xưa 25/1: Thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá Việt Nam - Lào

Ngày này năm xưa 25/1 là ngày truyền thống Thanh tra Bộ Quốc phòng; thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Lào.
Mùa xuân, nghĩ về Đảng

Mùa xuân, nghĩ về Đảng

Những ngày đầu xuân, nghĩ về Đảng, về dân trong tôi bộn bề bao suy nghĩ.
Bác Hồ nói về chữ “Liêm” của cán bộ

Bác Hồ nói về chữ “Liêm” của cán bộ

Trong các lãnh tụ cách mạng, Hồ Chí Minh là người nổi bật, điển hình nhất về sự quan tâm tới đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Ngày này năm xưa 24/1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước

Ngày này năm xưa 24/1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước

Ngày này năm xưa: Ngày 24/1/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước; Bộ Công Thương ban hành nhiều thông tư quan trọng.
Ngày này năm xưa 23/1: Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

Ngày này năm xưa 23/1: Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

Ngày này năm xưa - ngày 23/1/2006, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.
Ngày này năm xưa 22/1: Khánh thành Nhà máy đường Vạn Điểm

Ngày này năm xưa 22/1: Khánh thành Nhà máy đường Vạn Điểm

Ngày này năm xưa 22/1, khánh thành Nhà máy đường Vạn Điểm; Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện.
Ngày này năm xưa 21/1: Bác Hồ nói về Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Ngày này năm xưa 21/1: Bác Hồ nói về Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, quốc tế và Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 21/1.
Ngày này năm xưa 20/1: Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngày này năm xưa 20/1: Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngày này năm xưa 20/1: Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất.
Ngày này năm xưa 19/1: Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành dầu khí

Ngày này năm xưa 19/1: Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành dầu khí

Ngày này năm xưa 19/1: Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 41-KL/TW về Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến 2025.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động