Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên UB Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa: Ngày 23/2/2004, Bổ sung thành viên UB Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế; Hồng quân Xô viết được thành lập
Ngày này năm xưa 17/2: Phê duyệt quy hoạch ngành nhựa; ban hành kế hoạch thực hiện RCEP Ngày này năm xưa 18/2: Phê duyệt phương án đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước và ngành Công Thương; kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện quốc tế ngày 23/2.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 23/02/2004, ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg (2004) của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

Ngày 23/02/2009, ban hành Quyết định 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Ngày 23/02/2010, ban hành Nghị quyết 10/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty ...

Ngày 23/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTg về biểu giá bán lẻ điện.

Ngày 23/2/1999, ban hành Quyết định số 08/1999/QĐ-BCN về việc sáp nhập Nhà máy Phụ tùng số 3 vào Công ty Phụ tùng máy số 2 (NAKYNO) thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp.

Ngày 23/2/1999, ban hành Quyết định số 09/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Vật tư và Kỹ thuật điện về trực thuộc Viện Kỹ thuật thiết bị điện.

Ngày 23/2/2000, ban hành Quyết định số 09/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty sản xuất và dịch vụ Dệt May trực thuộc Viện Kinh tế - Kỹ thuật Dệt May.

Ngày 23/2/2000, ban hành Quyết định số 08/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc Công ty Than nội địa thành Công ty CP Xây lắp Đông Anh.

Từ ngày 23 – 27/2/1961, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 2 họp ở Hà Nội. Đại hội đã thông qua nghị quyết: “Tập trung lực lượng thực hiện nhiệm vụ trung tâm công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng miền Bắc làm cơ sở đấu tranh thống nhất nước nhà”, thông qua điều lệ mới của Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu ra Ban Chấp hành mới của Tổng Công đoàn và nhất trí tán thành đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam.

Sự kiện quốc tế

Ngày 23/2/1903, Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt ký Hiệp ước Cuba - Hoa Kỳ. Theo đó, Hoa Kỳ được quyền thuê vĩnh viễn Vịnh Guantánamo để làm nơi tiếp nhận than và làm căn cứ hải quân.

Ngày 23/2/1918, Hồng quân Xô viết thành lập. Đây là lực lượng vũ trang đã bảo vệ vững chắc nhà nước Xô viết (1918-1920), chiến thắng chủ nghĩa phát xít (1940-1945), góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Liên bang Xô viết trải qua quá trình chiến đấu và chiến thắng trở thành quân đội Cách mạng có sức mạnh vĩ đại.

Ngày 23/2/1946, tướng Yamashita Tomoyuki của Lục quân Đế quốc Nhật Bản, người có biệt danh Con hổ Mã Lai bị hành hình tại Philippines theo phán quyết của Tòa án vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Ngày 23/2/1991, tại Thái Lan, tướng Sunthorn Kongsompong lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu, phế truất Thủ tướng Chatichai Choonhavan.

Ngày 23/2/1927, nhà vật lý lý thuyết người Đức Werner Heisenberg viết một bức thư cho đồng nghiệp Wolfgang Pauli, trong đó lần đầu tiên ông mô tả về Nguyên lý bất định.

Ngày 23/2/965, tại thủ đô Thành Đô, Hoàng đế Mạnh Sưởng của Hậu Thục chính thức đầu hàng quân Tống, Hậu Thục diệt vong.

Ngày 23/2/1941, các nhà khoa học dẫn đầu bởi Glenn T. Seaborg tại Đại học California tại Berkeley xác định tính chất hóa học của nguyên tố Plutoni.

Ngày 23/2/1947, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (hình) được thành lập nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn về quyền sở hữu, công nghiệp và thương mại trên toàn thế giới.

Kỷ niệm về Bác Hồ

Ngày 23/2/1946, trả lời phỏng vấn vào thời điểm cuộc đàm phán Pháp - Hoa đã đạt tới thỏa thuận Pháp sẽ thay thế quân Trung Hoa Quốc dân Đảng ở phía Bắc vĩ tuyến 18, Bác nêu rõ quan điểm: “Dân Việt Nam có một ý muốn rất bình thường là muốn độc lập. Thấy tôi nói thế, có người họ cũng tán thành nền độc lập của ta. Là vì sau những câu hỏi của họ, tôi đã hỏi lại họ: “Ông là người Pháp, có muốn được độc lập, có muốn được tự do không?”.

Tôi lại nói cho họ biết thêm rằng chúng tôi tranh đấu từ trước tới bây giờ là cũng tranh đấu theo như người Pháp đó thôi. Ba tiếng Tự do, Bình đẳng, Bác ái đó làm cho Pháp thành một dân tộc tiên tiến, thì chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ muốn tranh đấu để được như thế. Nếu bao giờ có cuộc đàm phán, Chính phủ cũng không giấu dân vì nước mình chưa phải là một nước ngoại giao bí mật”.

Ngày 23/2/1953, Báo “Cứu Quốc” đăng bài “Canh giả hữu kỳ điền” của Bác (ký tên C.B) giải thích tên bài báo “có nghĩa là dân cày có ruộng, ruộng đất của dân cày lại trả lại cho dân cày. “Dân cày có ruộng” chỉ là một chính sách dân chủ, nó không phải là chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội”.

Ngày 23/2/1960, Bác Hồ thăm và nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Lạng Sơn nêu lên 10 nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển ở một tỉnh biên giới và thực hiện tốt đoàn kết dân tộc, đoàn kết Việt-Trung.

Ngày 23/2/1962, dự họp Bộ Chính trị bàn về tình hình quốc tế và công tác đối ngoại, Bác căn dặn: “Cần có sự kiểm tra, đôn đốc các cán bộ ngoại giao và nhắc nhở họ: ra ngoài đừng tham”. Bàn về Cách mạng miền Nam, Bác lưu ý phải nắm được đặc tính của cuộc chiến tranh, chuẩn bị quan điểm để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô, phải quan tâm đến đồng bào Thượng và kiên trì khẩu hiệu: “Trường kỳ gian khổ, nhất định thắng lợi”.

Ngày 23/2/1958, Bác đến thăm hội nghị cán bộ tỉnh Sơn Tây đang học tập Tuyên bố của Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân... vừa họp tại Moscow (11/1957).

Bác căn dặn: “Các xã họp lại thành cả nước. Nước ta mạnh là do cán bộ và nhân dân các xã đồng tâm, nhất trí, đoàn kết chặt chẽ. Muốn cho Đảng mạnh thì chi bộ phải vững chắc. Muốn chi bộ vững chắc thì mọi đảng viên phải có đạo đức Cách mạng, phải làm đúng đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, phải gần gũi và đoàn kết với quần chúng”.

Thấm nhuần lời Bác dạy, từ ngày thành lập Đảng, nhất là từ thời kỳ đổi mới đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên UB Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Bác Hồ nói chuyện với học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức năm 1966 (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết nêu rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Sự kiện hôm nay

Từ ngày 23 - 26/2/2023 sẽ diễn ra Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8.

Trong 2 ngày 22 và 23/2/2023 (tức ngày 3 và 4/2 âm lịch năm Quý Mão) sẽ diễn ra Lễ hội đền Cửa Ông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Ngày 23/2/2023, tại Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Toạ đàm khoa học “Giáo dục và hệ sinh thái AI- GPT: Cơ hội và thách thức”.

Ngày 23/2/2023, TUV SUD Việt Nam sẽ tổ chức buổi chia sẻ trực tuyến bao gồm các nội dung liên quan đến giới thiệu tổng quan về ISMS, lợi ích của ISMS và lộ trình chuyển đổi theo tiêu chuẩn sửa đổi, nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ về những thay đổi chính và yêu cầu trong quá trình chuyển đổi.

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày này năm xưa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 16/3: Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc

Ngày này năm xưa 16/3: Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc

Ngày này năm xưa, Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc; Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Bộ...
Ngày này năm xưa 15/3: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/3: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế lấy ngày này là “Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới".
Ngày này năm xưa 14/3: Kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma, quy định thuế nhập khẩu Việt Nam – Campuchia

Ngày này năm xưa 14/3: Kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma, quy định thuế nhập khẩu Việt Nam – Campuchia

Ngày này năm xưa 14/3 là ngày diễn ra sự kiện Gạc Ma; Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia.
Ngày này năm xưa 13/3: Mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Ngày này năm xưa 13/3: Mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Ngày này năm xưa 13/3, là ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ; Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ngày này năm xưa 12/3: Ban hành quy định về chính sách xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày này năm xưa 12/3: Ban hành quy định về chính sách xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày này năm xưa 12/3/2014, Bộ Công Thương có Thông tư quy định chính sách XTTM, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 21/3: Thành lập tỉnh Thái Bình, phê duyệt đề án cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Ngày này năm xưa 21/3: Thành lập tỉnh Thái Bình, phê duyệt đề án cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Ngày này năm xưa 21/3: Kỷ niệm 133 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình; Bộ Thương mại phê duyệt Đề án Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử...
Ngày này năm xưa 20/3: Ngày ban hành Luật Khoáng sản

Ngày này năm xưa 20/3: Ngày ban hành Luật Khoáng sản

Ngày này năm xưa 20/3: Quốc hội đã ban hành Luật Khoáng sản, ngày Quốc tế hạnh phúc.
Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Belarus

Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Belarus

Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Belarus về hợp tác kinh tế thương mại; Ngày toàn quốc chống Mỹ.
Ngày này năm xưa 18/3: Khánh thành khu công nghiệp hóa chất, giấy, điện ở Việt Trì

Ngày này năm xưa 18/3: Khánh thành khu công nghiệp hóa chất, giấy, điện ở Việt Trì

Ngày này năm xưa 18/3: Khánh thành khu công nghiệp gồm các nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, nhà máy điện, nhà máy đường ở TP. Việt Trì; phong trào 3 đảm đang.
Ngày này năm xưa 17/3: Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước

Ngày này năm xưa 17/3: Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước

Ngày này năm xưa 17/3, Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày này năm xưa 11/3: Thành lập Khu kinh tế của khẩu tỉnh Cao Bằng

Ngày này năm xưa 11/3: Thành lập Khu kinh tế của khẩu tỉnh Cao Bằng

Ngày này năm xưa 11/3, Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Khu kinh tế của khẩu tỉnh Cao Bằng; Ngày truyền thống Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.
Ngày này năm xưa 10/3: Ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu

Ngày này năm xưa 10/3: Ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu

Ngày này năm xưa 10/3: Bộ Công Thương ban hành Quyết định 920/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu; Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào Nam Bộ...
Ngày này năm xưa 9/3: Bộ Công Thương ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hoá chất

Ngày này năm xưa 9/3: Bộ Công Thương ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hoá chất

Ngày này năm xưa, ngày 9/3/2020, Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất về Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.
Ngày này năm xưa 8/3: Khánh thành nhà máy dệt 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ

Ngày này năm xưa 8/3: Khánh thành nhà máy dệt 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ

Ngày này năm xưa 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ; khánh thành nhà máy dệt 8/3.
Ngày này năm xưa 7/3: Chuẩn bị xây dựng công trình Thủy điện sông Đà

Ngày này năm xưa 7/3: Chuẩn bị xây dựng công trình Thủy điện sông Đà

Ngày này năm xưa 7/3: Chuẩn bị xây dựng công trình Thủy điện sông Đà; Thông báo bổ sung nhằm chuẩn xác lại hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn Hoa Kỳ.
Ngày này năm xưa 6/3: Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế

Ngày này năm xưa 6/3: Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế

Ngày này năm xưa 6/3: Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Ngày này năm xưa 5/3: Ban hành quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày này năm xưa 5/3: Ban hành quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày này năm xưa: Ngày 5/3/2020, Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất quy định chi tiết một số điều Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.
Ngày này năm xưa 4/3: Ban hành quản lý, sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia

Ngày này năm xưa 4/3: Ban hành quản lý, sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia

Ngày này năm xưa 4/3, Bộ Công Thương ban hành quyết định quản lý, sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia; mở màn chiến dịch Tây Nguyên.
Ngày này năm xưa 3/3: Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương; Điều tra chống bán phá giá thép mạ NK

Ngày này năm xưa 3/3: Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương; Điều tra chống bán phá giá thép mạ NK

Ngày này năm xưa 3/3: Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công thương, Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam.
Ngày này năm xưa 2/3: Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Ngày này năm xưa 2/3: Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Ngày này năm xưa 2/3: Chính phủ chính thức ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia.
Ngày này năm xưa 1/3: Phê duyệt đề án đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ Latinh

Ngày này năm xưa 1/3: Phê duyệt đề án đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ Latinh

Ngày này năm xưa 1/3, công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, phê duyệt Đề án: Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ Latinh.
Ngày này năm xưa 28/2: Thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy và sân bay quốc tế Nội Bài

Ngày này năm xưa 28/2: Thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy và sân bay quốc tế Nội Bài

Ngày này năm xưa 28/2 là ngày có quyết định thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy và sân bay quốc tế Nội Bài.
Ngày này năm xưa 27/2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam; quy định mua bán của cư dân biên giới

Ngày này năm xưa 27/2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam; quy định mua bán của cư dân biên giới

Ngày này năm xưa, Bộ Y tế chọn là “Ngày Thầy thuốc Việt Nam; ngày Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
Ngày này năm xưa 26/2: Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Ngày này năm xưa 26/2: Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Ngày này năm xưa 26/2, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; ngày Truyền thống Ngành Chính sách quân đội.
Ngày này năm xưa 25/2: Ngày thành lập Ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do

Ngày này năm xưa 25/2: Ngày thành lập Ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do

Ngày này năm xưa 25/02/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do (FTA).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động