Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên UB Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa: Ngày 23/2/2004, Bổ sung thành viên UB Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế; Hồng quân Xô viết được thành lập
Ngày này năm xưa 17/2: Phê duyệt quy hoạch ngành nhựa; ban hành kế hoạch thực hiện RCEP Ngày này năm xưa 18/2: Phê duyệt phương án đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước và ngành Công Thương; kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện quốc tế ngày 23/2.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 23/02/2004, ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg (2004) của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

Ngày 23/02/2009, ban hành Quyết định 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Ngày 23/02/2010, ban hành Nghị quyết 10/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty ...

Ngày 23/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTg về biểu giá bán lẻ điện.

Ngày 23/2/1999, ban hành Quyết định số 08/1999/QĐ-BCN về việc sáp nhập Nhà máy Phụ tùng số 3 vào Công ty Phụ tùng máy số 2 (NAKYNO) thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp.

Ngày 23/2/1999, ban hành Quyết định số 09/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Vật tư và Kỹ thuật điện về trực thuộc Viện Kỹ thuật thiết bị điện.

Ngày 23/2/2000, ban hành Quyết định số 09/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty sản xuất và dịch vụ Dệt May trực thuộc Viện Kinh tế - Kỹ thuật Dệt May.

Ngày 23/2/2000, ban hành Quyết định số 08/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc Công ty Than nội địa thành Công ty CP Xây lắp Đông Anh.

Từ ngày 23 – 27/2/1961, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 2 họp ở Hà Nội. Đại hội đã thông qua nghị quyết: “Tập trung lực lượng thực hiện nhiệm vụ trung tâm công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng miền Bắc làm cơ sở đấu tranh thống nhất nước nhà”, thông qua điều lệ mới của Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu ra Ban Chấp hành mới của Tổng Công đoàn và nhất trí tán thành đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam.

Sự kiện quốc tế

Ngày 23/2/1903, Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt ký Hiệp ước Cuba - Hoa Kỳ. Theo đó, Hoa Kỳ được quyền thuê vĩnh viễn Vịnh Guantánamo để làm nơi tiếp nhận than và làm căn cứ hải quân.

Ngày 23/2/1918, Hồng quân Xô viết thành lập. Đây là lực lượng vũ trang đã bảo vệ vững chắc nhà nước Xô viết (1918-1920), chiến thắng chủ nghĩa phát xít (1940-1945), góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Liên bang Xô viết trải qua quá trình chiến đấu và chiến thắng trở thành quân đội Cách mạng có sức mạnh vĩ đại.

Ngày 23/2/1946, tướng Yamashita Tomoyuki của Lục quân Đế quốc Nhật Bản, người có biệt danh Con hổ Mã Lai bị hành hình tại Philippines theo phán quyết của Tòa án vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Ngày 23/2/1991, tại Thái Lan, tướng Sunthorn Kongsompong lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu, phế truất Thủ tướng Chatichai Choonhavan.

Ngày 23/2/1927, nhà vật lý lý thuyết người Đức Werner Heisenberg viết một bức thư cho đồng nghiệp Wolfgang Pauli, trong đó lần đầu tiên ông mô tả về Nguyên lý bất định.

Ngày 23/2/965, tại thủ đô Thành Đô, Hoàng đế Mạnh Sưởng của Hậu Thục chính thức đầu hàng quân Tống, Hậu Thục diệt vong.

Ngày 23/2/1941, các nhà khoa học dẫn đầu bởi Glenn T. Seaborg tại Đại học California tại Berkeley xác định tính chất hóa học của nguyên tố Plutoni.

Ngày 23/2/1947, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (hình) được thành lập nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn về quyền sở hữu, công nghiệp và thương mại trên toàn thế giới.

Kỷ niệm về Bác Hồ

Ngày 23/2/1946, trả lời phỏng vấn vào thời điểm cuộc đàm phán Pháp - Hoa đã đạt tới thỏa thuận Pháp sẽ thay thế quân Trung Hoa Quốc dân Đảng ở phía Bắc vĩ tuyến 18, Bác nêu rõ quan điểm: “Dân Việt Nam có một ý muốn rất bình thường là muốn độc lập. Thấy tôi nói thế, có người họ cũng tán thành nền độc lập của ta. Là vì sau những câu hỏi của họ, tôi đã hỏi lại họ: “Ông là người Pháp, có muốn được độc lập, có muốn được tự do không?”.

Tôi lại nói cho họ biết thêm rằng chúng tôi tranh đấu từ trước tới bây giờ là cũng tranh đấu theo như người Pháp đó thôi. Ba tiếng Tự do, Bình đẳng, Bác ái đó làm cho Pháp thành một dân tộc tiên tiến, thì chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ muốn tranh đấu để được như thế. Nếu bao giờ có cuộc đàm phán, Chính phủ cũng không giấu dân vì nước mình chưa phải là một nước ngoại giao bí mật”.

Ngày 23/2/1953, Báo “Cứu Quốc” đăng bài “Canh giả hữu kỳ điền” của Bác (ký tên C.B) giải thích tên bài báo “có nghĩa là dân cày có ruộng, ruộng đất của dân cày lại trả lại cho dân cày. “Dân cày có ruộng” chỉ là một chính sách dân chủ, nó không phải là chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội”.

Ngày 23/2/1960, Bác Hồ thăm và nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Lạng Sơn nêu lên 10 nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển ở một tỉnh biên giới và thực hiện tốt đoàn kết dân tộc, đoàn kết Việt-Trung.

Ngày 23/2/1962, dự họp Bộ Chính trị bàn về tình hình quốc tế và công tác đối ngoại, Bác căn dặn: “Cần có sự kiểm tra, đôn đốc các cán bộ ngoại giao và nhắc nhở họ: ra ngoài đừng tham”. Bàn về Cách mạng miền Nam, Bác lưu ý phải nắm được đặc tính của cuộc chiến tranh, chuẩn bị quan điểm để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô, phải quan tâm đến đồng bào Thượng và kiên trì khẩu hiệu: “Trường kỳ gian khổ, nhất định thắng lợi”.

Ngày 23/2/1958, Bác đến thăm hội nghị cán bộ tỉnh Sơn Tây đang học tập Tuyên bố của Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân... vừa họp tại Moscow (11/1957).

Bác căn dặn: “Các xã họp lại thành cả nước. Nước ta mạnh là do cán bộ và nhân dân các xã đồng tâm, nhất trí, đoàn kết chặt chẽ. Muốn cho Đảng mạnh thì chi bộ phải vững chắc. Muốn chi bộ vững chắc thì mọi đảng viên phải có đạo đức Cách mạng, phải làm đúng đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, phải gần gũi và đoàn kết với quần chúng”.

Thấm nhuần lời Bác dạy, từ ngày thành lập Đảng, nhất là từ thời kỳ đổi mới đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên UB Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Bác Hồ nói chuyện với học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức năm 1966 (Ảnh tư liệu)

Đặc biệt, trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết nêu rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Sự kiện hôm nay

Từ ngày 23 - 26/2/2023 sẽ diễn ra Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8.

Trong 2 ngày 22 và 23/2/2023 (tức ngày 3 và 4/2 âm lịch năm Quý Mão) sẽ diễn ra Lễ hội đền Cửa Ông (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Ngày 23/2/2023, tại Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Toạ đàm khoa học “Giáo dục và hệ sinh thái AI- GPT: Cơ hội và thách thức”.

Ngày 23/2/2023, TUV SUD Việt Nam sẽ tổ chức buổi chia sẻ trực tuyến bao gồm các nội dung liên quan đến giới thiệu tổng quan về ISMS, lợi ích của ISMS và lộ trình chuyển đổi theo tiêu chuẩn sửa đổi, nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ về những thay đổi chính và yêu cầu trong quá trình chuyển đổi.

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày này năm xưa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 23/2: Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 2 họp ở Hà Nội.
Ngày này năm xưa 22/2: Ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Ngày này năm xưa 22/2: Ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp

Ngày này năm xưa 22/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp; Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp tại Viêng Chǎn (Lào).
Ngày này năm xưa 21/2: Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

Ngày này năm xưa 21/2: Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

Ngày này năm xưa 21/2: Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân; sáp nhập Công ty Kim khí Đông Anh vào Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp.
Ngày này năm xưa 20/2: Khánh thành đường hàng không nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chǎn

Ngày này năm xưa 20/2: Khánh thành đường hàng không nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chǎn

Ngày 20/2/1963 khánh thành đường hàng không Việt - Lào nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chǎn, mở ra không gian phát triển mới cho hai nước.
Ngày này năm xưa 19/2: Ban hành nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày này năm xưa 19/2: Ban hành nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày này năm xưa 19/2: Khởi công Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang; ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 28/2: Thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy

Ngày này năm xưa 28/2: Thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy

Ngày này năm xưa 28/2/2000, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 10/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy.
Ngày này năm xưa 27/2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Quy định hàng hóa mua bán qua cửa khẩu phụ biên giới

Ngày này năm xưa 27/2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Quy định hàng hóa mua bán qua cửa khẩu phụ biên giới

Ngày 27/2, Bộ Y tế chọn là “Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.
Ngày này năm xưa 26/2: Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống đường ống xăng dầu

Ngày này năm xưa 26/2: Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống đường ống xăng dầu

Ngày này năm xưa 26/2, Bộ Công Thương phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường ống xăng dầu Việt Nam; ban hành quy định về an toàn điện.
Ngày này năm xưa 25/2: Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 18

Ngày này năm xưa 25/2: Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 18

Ngày này năm xưa 25/2/2012, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 18 (AEM Retreat 18) diễn ra tại Nâypitô, Mianma.
Ngày này năm xưa 24/2: Bộ Công Thương ra Thông tư quy định về giá bán điện

Ngày này năm xưa 24/2: Bộ Công Thương ra Thông tư quy định về giá bán điện

Ngày này năm xưa 24/2/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2010/TT-BCT, quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện.
Ngày này năm xưa 18/2: Việt Nam và Campuchia ký Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác

Ngày này năm xưa 18/2: Việt Nam và Campuchia ký Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác

Ngày 18/2/1979, Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia cùng các hiệp định quan trọng khác đã được ký kết.
Ngày này năm xưa 17/2: Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

Ngày này năm xưa 17/2: Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

Ngày này năm xưa 17/2, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP; 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Ngày này năm xưa 16/2: Quy định kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ngày này năm xưa 16/2: Quy định kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ngày này năm xưa 16/2: Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; Quy định kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.
Ngày này năm xưa 15/2: Ban hành quyết định về Ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/2: Ban hành quyết định về Ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/2: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 13/3 là Ngày truyền thống ngành xăng dầu Việt Nam.
Ngày này năm xưa 14/2: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Ngày này năm xưa 14/2: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Ngày này năm xưa 14/2/2019: Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Ngày này năm xưa 13/2: Hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương

Ngày này năm xưa 13/2: Hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương

Ngày này năm xưa ngày 13/2: Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCT về Nghị định về kinh doanh xăng dầu.
Ngày này năm xưa 12/2: Quy định về việc phát triển, quản lý hoạt động thương mại điện tử

Ngày này năm xưa 12/2: Quy định về việc phát triển, quản lý hoạt động thương mại điện tử

Ngày này năm xưa 12/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định về thương mại điện tử, quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.
Ngày này năm xưa ngày 11/2: Bộ Chính trị ban hành Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Ngày này năm xưa ngày 11/2: Bộ Chính trị ban hành Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Ngày này năm xưa 11/2, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; chủ trương xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Ngày này năm xưa 10/2: Ngày thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày này năm xưa 10/2: Ngày thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày này năm xưa 10/2 ngày thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đồng thời là ngày thành lập Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.
Ngày này năm xưa ngày 9/2: Bộ Công Thương quy định về điều kiện đầu tư lĩnh vực kinh doanh thực phẩm

Ngày này năm xưa ngày 9/2: Bộ Công Thương quy định về điều kiện đầu tư lĩnh vực kinh doanh thực phẩm

Ngày 9/2/2018: Bộ Công Thương ban hành Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Ngày này năm xưa 8/2: Ban hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ngày này năm xưa 8/2: Ban hành Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực

Ngày này năm xưa ngày 8/2: Bộ Công Thương ban hành Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.
Ngày này năm xưa 7/2: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành công nghiệp

Ngày này năm xưa 7/2: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành công nghiệp

Ngày này năm xưa 7/2: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành công nghiệp.
Ngày này năm xưa 6/2: Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường

Ngày này năm xưa 6/2: Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường

Ngày này năm xưa 6/2: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường; Bắt đầu trận Làng Vây - Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh.
Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày này năm xưa 5/2: Thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh; quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.
Ngày này năm xưa 4/2: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời

Ngày này năm xưa 4/2: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời

Ngày này năm xưa 4/2/2005: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động