Ngày này năm xưa 15/1: Ban hành thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió

Ngày này năm xưa Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; quy định thực hiện phát triển dự án điện gió.
Ngày này năm xưa 14/1: Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, thành lập Trường Sĩ quan Chính trị

*Sự kiện ngành Công Thương

-Ngày 15/6/2018 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 31/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

Thông tư này quy định danh mục vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ”.

Nhà máy điện gió số 7 (Sóc Trăng)
Phát triển các dự án điện gió được thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực trong đó xác định tiềm năng và khu vực phát triển điện gió cho từng địa bàn.

- Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Ngày có hiệu lực 15/01/2021.

Cụ thể, Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng. Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa xuất khẩu trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử được chọn để tổ chức gian hàng phải thuộc 50 sàn giao dịch thương mại điện tử hàng đầu thế giới theo xếp hạng của tổ chức đánh giá được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Tham gia gian hàng của các hội chợ, triển lãm quốc tế trên môi trường mạng, Tổ chức hội chợ, triển lãm trên môi trường mạng, Tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trên môi trường mạng, Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn cung cấp thông tin về phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường trên môi trường mạng.

Các Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị chủ trì đề án triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được phê duyệt.

- Ngày 29/11/2019 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Ngày có hiệu lực 15/01/2020.

Thông tư này quy định về quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương quy định tại Điều 70 Luật Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa và khoản 14, điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ điều kiện, nhu cầu tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương được quy định theo từng thời kỳ. Sản phẩm, hàng hóa được quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Sản phẩm, hàng hóa được quản lý theo tiêu chuẩn công bố áp dụng.

-Ngày 29/11/2019 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. Ngày hiệu lực 15/01/2020.

Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết về bên liên quan trong vụ việc điều tra; hoạt động cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu; tiếng nói, chữ viết trong quá trình điều tra; quản lý nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; các trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại. Thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khác có liên quan đến điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại.

-Ngày 15/01/2019 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió. Ngày có hiệu lực 28/02/2019.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư này quy định về việc thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió tại Việt Nam (sau đây gọi là Hợp đồng mua bán điện mẫu).

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: Chủ đầu tư dự án điện gió; Đơn vị quản lý và vận hành các công trình điện gió; Bên mua điện; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Phát triển các dự án điện gió được thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực trong đó xác định tiềm năng và khu vực phát triển điện gió cho từng địa bàn. Các dự án điện gió chưa có trong quy hoạch phải được thực hiện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực.

*Sự kiện trong nước

- Ngày 15/1/1950, trong thư viết cho Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 5, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Xây dựng bộ máy công an nhân dân. Tức là công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân.” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 6, trang 312)

Trong thư, Người ghi nhận những đóng góp, hy sinh lớn lao của lực lượng Công an nhân dân trong những năm qua; đồng thời căn dặn “các tổ chức công an phải giản đơn, thiết thực, tránh cái tệ quá hình thức, giấy má. Lề lối làm việc phải dân chủ… Phải hoan nghênh nhân dân phê bình công an, để đi đến hiểu công an, yêu công an, và giúp đỡ công an”.

Ngày này năm xưa 15/1: Ban hành thông tư quy định thực hiện phát triển dự án điện gió
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Cảnh sát nhân dân Thủ đô Hà Nội, mùng 1 Tết Quý Mão (1963).

Người mong muốn lực lượng công an cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, với tinh thần vì dân, tin dân, dựa vào dân mà phục vụ nhân dân. Lời của Người đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an cố gắng ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong bảo vệ chế độ, giữ gìn trật tự, an ninh chính trị và cuộc sống của nhân dân.

- Ngày 15/1/1952, chị Bùi Thị Cúc, chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba.

Chị Bùi Thị Cúc đã có công trừ gian xây dựng cơ sở kháng chiến địa phương. Chị bị địch bắt, chúng tra tấn cực kỳ dã man, chị vẫn giữ vững tinh thần, không khai báo và đã hy sinh khi mới 23 tuổi.

Tháng 8/1995, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra quyết định truy tặng chị Bùi Thị Cúc danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

- Ngày 15/1/1970 Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội thông qua Pháp lệnh đặt các danh hiệu vinh dự cấp Nhà nước: Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Pháp lênh quy định danh hiệu, tiêu chuẩn đối với mỗi người hoặc đơn vị để được tặng. Ngày 27/1 Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ký Lệnh công bố.

- Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 trên miền Bắc nước ta từ 16/4/1972 đến 29/12/1972, đế quốc Mỹ đã huy động đến mức cao nhất từ trước đến nay lực lượng hải quân, không quân kể cả không quân chiến lược gồm các loại máy bay hiện đại nhất lúc đó đánh phá ác liệt Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác. Quân và dân miền Bắc đã kiên quyết giáng trả thích đáng, đập tan âm mưu của Mỹ.

Ngày 15/1/1973 Tổng thống Mỹ Ních xơn phải tuyên bố chấm dứt toàn bộ việc ném bom, bắn phá, thả mìn miền Bắc nước ta.

- Sư đoàn phòng không Hà Nội (tức sư đoàn 361) được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15/1/1976.

Sư đoàn đã bắn rơi 591 máy bay Mỹ (trong đó có 35 pháo đài bay B52), 225 chiếc rơi tại chỗ, bắt sống 92 giặc lái, bảo vệ vùng trời thủ đô Hà Nội và miền Bắc trong những nǎm có chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Đặc biệt tối 18/12/1972, sư đoàn đã phóng quả tên lửa đầu tiên hạ ngay một chiếc B52 mở đầu trận "Điện biên Phủ trên không".

Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã 7 lần tới thǎm các trận địa của sư đoàn 361 và khen ngợi chiến sĩ, cán bộ của sư đoàn.

- Ông Dương Quảng Hàm sinh ngày 15/1/1898 quê ở tỉnh Hưng Yên, qua đời cuối nǎm 1946 tại Hà Nội.

Nǎm 1920, ông tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm, rồi làm giáo sư trường trung học bảo hộ (tức trường Bưởi, nay là trường Chu Vǎn An, Hà Nội).

Ông Dương Quảng Hàm là nhà giáo dục và nhà nghiên cứu vǎn học - Ông còn để lại nhiều tác phẩm có giá trị, nổi bật nhất là cuốn "Việt Nam Vǎn học sử yếu" xuất bản nǎm 1941, sách giáo khoa của nhiều thế hệ học sinh.

- Thiếu tướng Hoàng Sâm, tên thật là Trần Vǎn Kỳ sinh nǎm 1915 ở tỉnh Quảng Bình, mất ngày 15/1/1969.

Cuối nǎm 1944, ông là Đội trưởng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, chỉ huy các trận chiến thắng Phay Khắt, Nà Ngần. Nǎm 1947 ông là chỉ huy trưởng Mặt trận Tây Tiến, có nhiều công lao trong việc tiêu diệt địch, xây dựng cơ sở, phát triển chiến tranh du kích. Từ nǎm 1952 đến nǎm 1954, ông là Đại đoàn trưởng đại đoàn 304 và phái viên của Bộ Tổng tư lệnh đi các chiến dịch.

Từ cuối nǎm 1955 đến đầu nǎm 1969 là tư lệnh nhiều quân khu. Lúc qua đời là Bí thư quân khu quân khu uỷ và Tư lệnh Quân khu III.

Thiếu tướng Hoàng Sâm đã được Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công hạng nhất.

- Ngày 15/1/1937: Báo Nhành lúa ra số đầu tiên tại Huế. Tờ báo đánh dấu thời kỳ Mặt trận dân chủ đấu tranh trên lĩnh vực báo chí công khai. Nhành lúa xuất bản đến số 9, ngày 19/3/1937, bị Toàn quyền Đông Dương cấm xuất bản.

- Ngày 15/1/1952: Bác Hồ ký Sắc lệnh truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nữ Anh hùng dân quân Bùi Thị Cúc, quê ở Hưng Yên đã giữ vững khí tiết người chiến sĩ cách mạng khi bị giặc Pháp bắt và giết hại một cách dã man.

- Ngày 15/1/1970: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh đặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

- Ngày 15/1/1973: Hoa Kỳ tuyên bố chấm dứt toàn bộ việc ném bom, bắn phá, thả mìn trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 bằng máy bay, tàu chiến đối với miền Bắc Việt Nam.

* Sự kiện thế giới

- Ngày 15/1/1976: Sư đoàn Phòng không 361 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý ''Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân''.

- Ngày 15-1-1759: Bảo tàng Anh (British Museum) - một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới, bắt đầu mở cửa cho công chúng tham quan.

- Ngày 15-1-1943: Khánh thành Lầu Năm Góc - trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc được khởi công xây dựng ngày 11-9-1941, là một trong những tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới xét về diện tích sàn.

- Ngày 15/1/1944, Uỷ ban Cố vấn châu Âu quyết định chia cắt nước Đức.

- Môlie (Molière) là nhà viết hài kịch Pháp. Ông sinh ngày 15/1/1622. Thời trẻ ông học luật nhưng lại ham mê sân khấu. Từ nǎm 1644 ông thành lập đoàn kịch. Ông là diễn viên và kiêm viết kịch bản. Các vở kịch của ông chủ yếu phê phán giai cấp quí tộc rởm đời, bọn tu hành lợi dụng tôn giáo; và luôn luôn đứng về phía nhân dân lao động. Ông nổi tiếng với các vở "Trường học làm chồng", "Trường học làm vợ", "Jac Tuyphơ", "Đông Goǎng", "Người ghét đời", "Lão hà tiện", "Trưởng giả học làm quý tộc", "Người bệnh tưởng". Ông mất vào ngày 10/8/1673.

- Xôphia Vaxiliépna Cavalépxcaia là nữ bác học xuất sắc người Nga, sinh ngày 15/1/1850 tại Matxcơva. Nǎm 1873 bà đã nghiên cứu thành công về Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng và đưa vào giáo trình cơ bản của toán giải tích. Sau đó bà có công trình Bổ sung và nhận xét về nghiên cứu hình dáng vành sao Thổ.

Nǎm 1883 bà là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới được phong chức phó giáo sư rồi giáo sư của Vương quốc Thụy Điển.

Ngoài nghiên cứu khoa học bà còn viết vǎn, viết kịch như tiểu thuyết Người theo chủ nghĩa hư vô (1884), vở kịch Cuộc đấu tranh vì hạnh phúc (1887). Nǎm 1888 bà hoàn thành công trình Về sự quay của một vật rắn xung quanh một điểm đứng yên và được giải thưởng của Viện Hàn lâm khoa học Pari và Thụy Điển.

Bà qua đời vào nǎm 1891 ở tuổi 41.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 31/1: Bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn đập thuỷ điện

Ngày này năm xưa 31/1: Bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn đập thuỷ điện

Ngày này năm xưa 31/1: Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn đập thuỷ điện.
Ngày này năm xưa 30/1: Bác Hồ đi chúc Tết nhà máy điện Yên Phụ

Ngày này năm xưa 30/1: Bác Hồ đi chúc Tết nhà máy điện Yên Phụ

Ngày này năm xưa Bác Hồ đã đi chúc Tết nhà máy điện Yên Phụ và căn dặn, sau nghỉ phải tiếp tục tǎng gia sản xuất.
Ngày này năm xưa 29/1: Mở màn chiến dịch Thượng Lào, quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

Ngày này năm xưa 29/1: Mở màn chiến dịch Thượng Lào, quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

Ngày này năm xưa 29/1 là ngày mở màn chiến dịch Thượng Lào, quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2003 - 2010 có xét triển vọng đến năm 2020.
Ngày này năm xưa 28/1: Bác Hồ trở về Tổ quốc và có thư mừng năm mới

Ngày này năm xưa 28/1: Bác Hồ trở về Tổ quốc và có thư mừng năm mới

Ngày này năm xưa 28/1 là ngày sau 30 năm bôn ba nước ngoài đi tìm con đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc.
Ngày này năm xưa 27/1: Ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Ngày này năm xưa 27/1: Ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Ngày này năm xưa 27/1, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 26/1: Bác Hồ mong muốn ngành công nghiệp phải quyết tâm vượt mức kế hoạch

Ngày này năm xưa 26/1: Bác Hồ mong muốn ngành công nghiệp phải quyết tâm vượt mức kế hoạch

Ngày này năm xưa 26/1/1961 tại Hội nghị Công nghiệp toàn miền Bắc, Bác mong muốn:Cán bộ công nhân ngành công nghiệp phải quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch.
Ngày này năm xưa 25/1: Thực  hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá Việt Nam - Lào

Ngày này năm xưa 25/1: Thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá Việt Nam - Lào

Ngày này năm xưa 25/1 là ngày truyền thống Thanh tra Bộ Quốc phòng; thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Lào.
Ngày này năm xưa 24/1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước

Ngày này năm xưa 24/1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước

Ngày này năm xưa: Ngày 24/1/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thơ chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước; Bộ Công Thương ban hành nhiều thông tư quan trọng.
Ngày này năm xưa 23/1: Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

Ngày này năm xưa 23/1: Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

Ngày này năm xưa - ngày 23/1/2006, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.
Ngày này năm xưa 22/1: Khánh thành Nhà máy đường Vạn Điểm

Ngày này năm xưa 22/1: Khánh thành Nhà máy đường Vạn Điểm

Ngày này năm xưa 22/1, khánh thành Nhà máy đường Vạn Điểm; Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện.
Ngày này năm xưa 21/1: Bác Hồ nói về Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Ngày này năm xưa 21/1: Bác Hồ nói về Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, quốc tế và Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 21/1.
Ngày này năm xưa 20/1: Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngày này năm xưa 20/1: Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngày này năm xưa 20/1: Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất.
Ngày này năm xưa 19/1: Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành dầu khí

Ngày này năm xưa 19/1: Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành dầu khí

Ngày này năm xưa 19/1: Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 41-KL/TW về Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến 2025.
Ngày này năm xưa 18/1: Hội nghị Paris về Việt Nam; Khánh thành đợt 1 nhiệt điện Uông Bí

Ngày này năm xưa 18/1: Hội nghị Paris về Việt Nam; Khánh thành đợt 1 nhiệt điện Uông Bí

Ngày 18/1, diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris về Việt Nam; khánh thành đợt I Nhà máy điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có công suất vào loại lớn nhất.
Ngày này năm xưa 17/1: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 194 về phát triển công nghiệp

Ngày này năm xưa 17/1: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 194 về phát triển công nghiệp

Ngày này năm xưa 17/1: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 194 về khôi phục và phát triển công nghiệp, Thông tư về xuất khẩu khoáng sản, xuất khẩu gạo.
Ngày này năm xưa 16/1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

Ngày này năm xưa 16/1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

Ngày này năm xưa 16/1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2035.
Ngày này năm xưa 14/1: Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, thành lập Trường Sĩ quan Chính trị

Ngày này năm xưa 14/1: Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, thành lập Trường Sĩ quan Chính trị

Ngày này năm xưa 14/1 là ngày thành lập Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Công Thương có thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu.
Ngày này năm xưa 12/1: Thành lập Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Ngày này năm xưa 12/1: Thành lập Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Ngày này năm xưa 12/1 là ngày thành lập Tổng công ty Xăng dầu mỡ tiền thân của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và thành lập Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
Ngày này năm xưa 11/1: Ngày ban hành Chương trình hành động ngành Công Thương, thành lập Viện Chiến lược Quốc phòng

Ngày này năm xưa 11/1: Ngày ban hành Chương trình hành động ngành Công Thương, thành lập Viện Chiến lược Quốc phòng

Ngày này năm xưa 11/1 là ngày Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Chương trình hành động ngành Công Thương, cũng là ngày thành lập Viện Chiến lược Quốc phòng.
Ngày này năm xưa 10/1: Chiến dịch Võ Nguyên Giáp, mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

Ngày này năm xưa 10/1: Chiến dịch Võ Nguyên Giáp, mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

Ngày này năm xưa 10/1 là ngày mở màn chiến dịch Võ Nguyên Giáp; Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 09/2003/QĐ-TTg về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai
Ngày này năm xưa 9/1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than; ngày học sinh sinh viên

Ngày này năm xưa 9/1: Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than; ngày học sinh sinh viên

Ngày này năm xưa 9/1: Bộ Công Thương ban hành nhiều Thông tư quan trọng; đây cũng là ngày kỷ niệm học sinh sinh viên toàn quốc…
Ngày này năm xưa 8/1: Ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam; Thông tư về quy tắc xuất xứ Asean

Ngày này năm xưa 8/1: Ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam; Thông tư về quy tắc xuất xứ Asean

Ngày này năm xưa 8/1 là Ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam; ban hành Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ CEPT và AFTA.
Ngày này năm xưa 7/1: Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí

Ngày này năm xưa 7/1: Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí

Ngày này năm xưa 7/1 là ngày Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao; Chính phủ ban hành Nghị định 03/2002/NĐ-CP về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí.
Ngày này năm xưa 6/1: Ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Ngày này năm xưa 6/1: Ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Ngày này năm xưa 6/1: Ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện.
Ngày này năm xưa 5/1: Ban hành quy chế quản lý đối với Hội, Hiệp hội ngành công nghiệp

Ngày này năm xưa 5/1: Ban hành quy chế quản lý đối với Hội, Hiệp hội ngành công nghiệp

Ngày này năm xưa 5/1/2004: Ban hành Quy chế quản lý đối với Hội, Hiệp hội ngành công nghiệp
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động