Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 01/03/2021 16:37

Ngày 16/12/2020: Huy động thành công 8.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

22:20 | 16/12/2020
Ngày 16/12, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, đã huy động thành công 8.000 tỷ đồng, lãi suất giảm ở tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể: Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng/2.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 2,32%/năm, giảm 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước (ngày 9/12/2020). Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm huy động được 4.000 tỷ đồng/4.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 2,54%/năm, giảm 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm huy động được 1.000 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 2,93%/năm, giảm 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước. Trái phiếu Chỉnh phủ kỳ hạn 30 năm huy động được 1.000 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, giảm 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước.

4702-tpcp1
Đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX. Ảnh minh họa

Tính đến ngày 16/12/2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 307.839 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm. Trước đó, ngày 10/12/2020, Kho bạc Nhà nước cũng đã thông báo bổ sung kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2020 và kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ quý 4/2020 để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2020, với khối lượng bổ sung tối đa là 30.000 tỷ đồng.

Ngọc Quỳnh