Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 02/03/2021 02:57

Ngày 14/10 huy động 8.295 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

13:38 | 15/10/2020
Ngày 14/10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 8.295 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 10 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 2,53%/năm, giảm 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 3.350 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 2,70%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

1056-trai-phieu-dau-thau
Kiểm tra kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Ảnh minh họa

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm, có khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 945 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm, có khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/10/2020).

Tính đến ngày 14/10/2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động vào ngân sách Nhà nước được tổng cộng 248.140 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu, phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội...

Ngọc Quỳnh