Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 06/06/2020 09:20

Ngành Hải quan triển khai thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP

07:00 | 13/06/2019
​Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó tập trung vào công tác xây dựng văn bản pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các cam kết có liên quan đến lĩnh vực hải quan và những nhiệm vụ khác.

Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có liên quan. Hiệp định chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019. Theo đó sẽ cắt giảm gần 100% dòng thuế, trong đó 66% mặt hàng thuế sẽ về 0%; 86,5% mặt hàng thuế sẽ về 0% sau 3 năm.

nganh hai quan trien khai thuc hien cac cam ket trong hiep dinh cptpp
Ngành Hải quan sẽ đẩy mạnh thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP nhằm tạo thuận lợi cho hàng hoá xuất, nhập khẩu

Tiếp đó, ngày 24/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, trong đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành để triển khai Hiệp định.

Thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, trong đó tập trung xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP (Chương 3 và 4 của Hiệp định) về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng Nghị định quy định xác minh xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu, hợp tác hải quan và giám sát hải quan; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính xây dựng Nghị định ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt theo CPTPP.

Tổng cục Hải quan cũng sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Luật sửa đổi một số Luật để thực hiện Hiệp định CPTPP đối với Luật sở hữu trí tuệ liên quan đến kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Với các đơn vị trong ngành, Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để chủ động thực hiện các cam kết thuộc lĩnh vực hải quan theo Hiệp định CPTPP hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, Tổng cục Hải quan giao các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cam kết có liên quan đến lĩnh vực hải quan; tập huấn cho các cán bộ tại các đơn vị nghiệp vụ, cán bộ thực thi tại cửa khẩu về các cam kết cụ thể để đảm bảo việc thực hiện đúng, đầy đủ nội dung cam kết.

Tổng cục Hải quan cũng sẽ cung cấp nội dung thông tin giới thiệu về cam kết và việc thực thi các cam kết có liên quan đến hải quan trong Hiệp định CPTPP cho Bộ Công Thương để đưa lên Cổng thông tin điện tử.

Với nhiệm vụ triển khai các cam kết cụ thể liên quan tại Hiệp định CPTPP, Tổng cục Hải quan giao các đơn vị triển khai các nội dung quy định về quy tắc xuất xứ thuộc Chương 3 và Quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may thuộc Chương 4 của Hiệp định; triển khai các nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định gồm nghĩa vụ liên quan đến các yêu cầu đặc biệt liên quan tới các biện pháp tại biên giới (Điều 18, Điều 76, Chương 18). Triển khai các nghĩa vụ về hợp tác, giám sát và xác minh đối với hàng dệt may nhằm ngăn chặn và xác minh vi phạm hải quan đối với hàng dệt may.

Các đơn vị sẽ triển khai các nghĩa vụ về quản lý và tạo thuận lợi thương mại tại Chương 5 của Hiệp định như: Nội dung về hợp tác hải quan (Điều 5.2); xác định trước về mã số (Điều 5.3); xác định trước về trị giá (Điều 5.3); xác định xuất xứ hàng hóa theo chương 3 (Điều 5.3); phản hồi các yêu cầu tư vấn hoặc cung cấp thông tin (Điều 5.4); thủ tục rà soát và khiếu nại (Điều 5.5); tự động hóa (Điều 5.6); hàng chuyển phát nhanh (Điều 5.7); xử phạt (Điều 5.8); quản lý rủi ro (Điều 5.9); giải phóng hàng (Điều 5.10); công bố (Điều 5.11); bảo mật (Điều 5.12).

Cùng đó, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với Bộ Công Thương để xây dựng các Đề án, như: tăng cường sử dụng hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; Đề án nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các FTA mới; xây dựng, củng cố cơ chế phối hợp liên ngành, địa phương trong các vụ việc phòng vệ thương mại…

Hoàng Châu