Ngành Công Thương Tuyên Quang: Những kết quả đáng khích lệ

Trải qua một năm gặp nhiều thách thức, ngành Công Thương Tuyên Quang đã chủ động, tích cực trong thực hiện các định hướng, điều hành, hoàn thành các mục tiêu.
Ngành Công Thương Tuyên Quang: Chung sức đưa địa phương hội nhập Tuyên Quang: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Kết nối tiêu thụ sản phẩm cam Hàm Yên tại Hà Nội

Năm 2023 tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Sở Công Thương Tuyên Quang đã chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện các định hướng chỉ đạo và giải pháp điều hành của tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang; sáng tạo, hiệu quả trong công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước của đơn vị, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, hoạt động thương mại ổn định, các chỉ tiêu kế hoạch về lĩnh vực công nghiệp, thương mại cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Ngành Công Thương Tuyên Quang: Những kết quả đáng khích lệ
Hội chợ thương mại - Du lịch Tuyên Quang 2023 do Sở Công Thương Tuyên Quang tổ chức đã thúc đẩy hoạt động giao thương, hợp tác giữa các địa phương, các doanh nghiệp trong cả nước.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện đạt 20.450 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2022, bằng 100,2% so với kế hoạch năm 2023; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12% so với năm trước; giá trị xuất khẩu hàng hóa thực hiện năm 2023 đạt 150 triệu USD, bằng 100% so với kế hoạch năm 2023 đề ra; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu bán buôn thực hiện đạt 37.382,4 tỷ đồng, tăng 24,1% so với năm 2022, bằng 128,9% so với kế hoạch năm 2023 đề ra.

Ngành Công Thương Tuyên Quang: Những kết quả đáng khích lệ

Gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ngành Công Thương Tuyên Quang đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 của địa phương này tăng 7,46%, đưa Tuyên Quang đứng thứ 2/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 18/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh Tuyên Quang trình ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 28/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Song song với đó, Sở Công Thương Tuyên Quang thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ hoàn thành đưa vào hoạt động như: Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản JW; Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu tại Khu công nghiệp Long Bình An của Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang; Nhà máy sản xuất kinh doanh các loại bao bì pp container - Công ty TNHH Sung Lim ViNa; Nhà máy sản xuất kinh doanh các loại bao bì platstic và sản xuất gia công chế tạo cơ khí - Công ty TNHH MTV bao bì Hùng Huy; Nhà máy thủy điện Sông Lô 7..

Bên cạnh đó, duy trì công suất hoạt động của các nhà máy sản xuất công nghiệp quy mô lớn, như: Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa, Nhà máy sản xuất gang thép, Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Woodsland... Thu hút được nhiều dự án đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều lao động như: May mặc, sản xuất giày dép, bao bì… Qua đó tạo nhiều việc làm nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động góp phần xóa đói, giảm nghèo ở Tuyên Quang.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Đứng trước nhiều khó khăn thách thức, Sở Công Thương Tuyên Quang luôn chủ động trong mọi tình huống, kịp thời tham mưu cho địa phương những quyết sách, tạo mọi điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Cụ thể: Sở Công Thương tham mưu cho tỉnh Tuyên Quang phát triển nguồn năng lượng tái tạo như: điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời; chủ trì làm việc với Công ty cổ phần EREX (Nhật Bản) về khảo sát, đánh giá nguồn nguyên liệu sinh khối lâm nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang phục vụ lập kế hoạch xây dựng nhà máy điện sinh khối; làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về kế hoạch triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Tuyên Quang mở rộng. Trình Bộ Công Thương bổ sung 4 dự án thủy điện, 01 dự án điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo sản xuất, truyền tải và phân phối điện an toàn, liên tục; triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

Ngành Công Thương Tuyên Quang: Những kết quả đáng khích lệ
Nhà máy thủy điện Sông Lô 7

Chủ động tham mưu về công tác quy hoạch và xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu, cụm công nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các sở, UBND huyện Yên Sơn thẩm định thành lập các cụm công nghiệp: Yên Sơn, Trung Môn và Nhữ Khê. Trình UBND tỉnh Tuyên Quang thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Sơn, huyện Yên Sơn.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thành lập 2 khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp từng bước được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất xúc tiến đầu tư. Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn bình quân đạt 57,8%.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương, đã thực hiện 17 đề án hỗ trợ cho 19 đơn vị với tổng số tiền là 4,35 tỷ đồng, qua đó đã giúp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được tiếp cận trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất và khai thác có hiệu quả ngành, nghề truyền thống, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Sở Công Thương Tuyên Quang thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần lễ thương hiệu quốc gia; Chương trình Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động xúc tiến thương mại; lớp xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế; hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực đặc trưng tỉnh Tuyên Quang; Phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang; Hội chợ OCOP tỉnh Tuyên Quang.

Xây dựng 01 điểm bán hàng Việt Nam thuộc Chương trình đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023; 2 mô hình thương mại hai chiều vừa là điểm thu mua các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vừa cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho địa phương.

Thực hiện hỗ trợ 7 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ứng dụng bộ giải pháp hoàn tất đơn hàng; tổ chức 01 lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023. Thường xuyên phối hợp chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, đề xuất biện pháp với các cơ quan cấp trên đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều nỗ lực, Sở Công Thương Tuyên Quang đã phát huy vai trò tham mưu với UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng bị đứt gãy, mở dần thị trường. Sở cũng đã phát huy vai trò là ngành xương sống của nền kinh tế Tuyên Quang khi đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho người dân trong mọi tình huống.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Tuyên Quang

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), TP. Vũng Tàu đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu Thiên với hàng nghìn người tham dự.
Thanh Hóa: Nỗ lực phát triển sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển

Thanh Hóa: Nỗ lực phát triển sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Kết quả trên đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Ninh Bình: Long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Ninh Bình: Long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Tối 17/4/2024, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Cần chia sẻ trách nhiệm trong cung ứng điện năm 2024 khi thiếu nguồn

Cần chia sẻ trách nhiệm trong cung ứng điện năm 2024 khi thiếu nguồn

Nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch cung ứng điện năm 2024 khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc vận hành ở chế độ khẩn cấp.
Thành phố Vũng Tàu khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vũng Tàu khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tối ngày 17/4, UBND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động văn nghệ, biểu diễn đặc sắc.

Tin cùng chuyên mục

Bình Dương: Dưa lưới An Bình “cất cánh” sang thị trường Nhật Bản

Bình Dương: Dưa lưới An Bình “cất cánh” sang thị trường Nhật Bản

Việc phát triển cây dưa lưới theo hướng công nghệ cao đã đem đến cho vùng đất xã An Bình (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) có nhiều đổi thay.
Hà Giang: Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các huyện biên giới năm 2023

Hà Giang: Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các huyện biên giới năm 2023

Ngày 17/4 tại huyện Xín Mần, Đảng ủy BĐBP Hà Giang và Huyện ủy 7 huyện biên giới tỉnh Hà giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2023.
Quảng Nam: Kỳ vọng du lịch bùng nổ dịp lễ 30/4 và 1/5

Quảng Nam: Kỳ vọng du lịch bùng nổ dịp lễ 30/4 và 1/5

Các doanh nghiệp du lịch tại Quảng Nam kỳ vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú.
Tuyên Quang: Tín hiệu vui trong công tác đào tạo nghề

Tuyên Quang: Tín hiệu vui trong công tác đào tạo nghề

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 22.550 lao động với tỷ lệ qua đào tạo đạt 69,5%, trong đó tỷ lệ có bằng, chứng chỉ là 28%.
Thanh Hóa: Tạm dừng khai thác mỏ đá vì phát hiện hang động

Thanh Hóa: Tạm dừng khai thác mỏ đá vì phát hiện hang động

Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung vì phát hiện hang động.
Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Trong năm 2023, Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS)
Sóc Trăng: Dốc sức đưa cảng biển Trần Đề thành cửa ngõ của khu vực

Sóc Trăng: Dốc sức đưa cảng biển Trần Đề thành cửa ngõ của khu vực

Với tầm nhìn chiến lược, tỉnh Sóc Trăng đang dốc sức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm đưa Trần Đề vươn tầm cảng cửa ngõ khu vực.
Lâm Đồng: Triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Lâm Đồng: Triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách quý I/2024 của tỉnh Lâm Đồng tuy đảm bảo dự toán Trung ương giao, nhưng không đạt chỉ tiêu. Tỉnh này đang triển khai các giải pháp nhằm tăng thu.
Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná (Ninh Thuận) được quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng lượng tàu cập cảng bán cá và tránh trú bão.
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch tỉnh Quảng Nam

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch tỉnh Quảng Nam

Hơn 100 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cùng tham gia kích cầu thu hút du khách, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch năm 2024.
Đồng Nai: Tập trung phát triển những ngành công nghiệp chủ lực nào?

Đồng Nai: Tập trung phát triển những ngành công nghiệp chủ lực nào?

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển 5 ngành công nghiệp chủ lực, đây được ví như các “thỏi nam châm” thu hút các công ty lớn rón vốn đầu tư.
Tượng đài V.I.Lê-nin ở TP. Vinh, biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga

Tượng đài V.I.Lê-nin ở TP. Vinh, biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga

Tượng đài V.I.Lê-nin đặt ở trung tâm TP. Vinh (Nghệ An) được làm bằng đồng, cao 3,6m nặng 4,5 tấn, là biểu tượng cho tình hữu nghị hai nước Việt - Nga.
Lào Cai: Tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Lào Cai: Tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Xây dựng Mang Yang - Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Xây dựng Mang Yang - Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Nhìn từ các xứ sở bò sữa trên thế giới hiện nay, Mang Yang - Gia Lai hội tụ nhiều yếu tố để có thể xây dựng thành "thiên đường chăn nuôi bò sữa”.
Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Sở Du lịch, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh.
Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Lai Châu: Quyết định 13 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Lai Châu: Quyết định 13 nội dung quan trọng

Sáng nay (16/4), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 20, kỳ họp sẽ xem xét quyết định 13 nội dung.
Lào Cai: Thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Lào Cai vừa ký quyết định phê duyệt mô hình thí điểm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.
Tạm ngưng nhận vận chuyển hàng hoá đường sắt tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Tạm ngưng nhận vận chuyển hàng hoá đường sắt tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Do sự cố sạt lở hầm Bãi Gió (Khánh Hoà), ngành đường sắt tạm ngưng nhận vận chuyển hàng hoá tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh để chờ khắc phục, tránh ùn ứ.
TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện, làm mất điện khách hàng liên tục trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.
Bình Dương: Phát triển logistics gia tăng lợi thế trong thu hút đầu tư

Bình Dương: Phát triển logistics gia tăng lợi thế trong thu hút đầu tư

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ đã và đang tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành dịch vụ logistics của Bình Dương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động