Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 27/11/2020 18:22

Ngành Công Thương Ninh Bình: Từng bước hoàn thành 2 tiêu chí

09:00 | 30/04/2020
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, ngành Công Thương Ninh Bình đã phát huy vai trò từng bước cùng các địa phương hoàn thành Tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và Tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh.    

Thúc đẩy phát triển sản xuất

Tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm, chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác đạt chuẩn theo quy định. Đây là tiêu chí quan trọng, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống của người dân khu vực nông thôn.

nganh cong thuong ninh binh tung buoc hoan thanh 2 tieu chi
Điện lực Ninh Bình nâng cấp lưới điện cho các trạm biến áp

Để từng bước hoàn thành việc thực hiện Tiêu chí số 7, Sở Công Thương Ninh Bình đã đẩy mạnh tuyên tuyền về công tác xã hội hóa đầu tư đi đôi với đổi mới hình thức quản lý chợ; hướng dẫn, tạo điều kiện cho thương nhân có nhu cầu đầu tư, quản lý khai thác chợ được khảo sát, tiếp cận với các chợ có khả năng khai thác cao để lập dự án đầu tư. Cùng với đó, sở cũng lồng ghép nguồn trong Chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho một số chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh xây dựng các hạng mục đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đến nay, Ninh Bình đã có 61/85 chợ đạt tiêu chí NTM, chiếm 71,8% tổng số chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các chợ được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp với tổng số vốn khoảng 110 tỷ đồng bằng nguồn trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác. Riêng năm 2017, toàn tỉnh có 19 xã đăng ký đạt chuẩn NTM thì có 5 chợ được hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây mới với tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 5,5 tỷ đồng; còn lại được huy động từ các nguồn vốn khác.

Với việc tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nói chung, đầu tư hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn tại các địa phương trong tỉnh nói riêng, đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Hầu hết những địa phương sau khi được hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đều làm tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động của hộ kinh doanh, tiểu thương, từ đó thúc đẩy quá trình giao thương, trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Đối với Tiêu chí số 4, Sở Công Thương tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng UBND các huyện, xã nằm trong Dự án "Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn - giai đoạn 2 - vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức" và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Theo đó, việc xây dựng lưới điện phải phù hợp và đồng bộ với quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn đã được lập, phê duyệt trong đề án xây dựng NTM của xã như: Khu vực sản xuất - kinh doanh, các trạm bơm tưới tiêu, khu dân cư tập trung, đường giao thông... để từ đó có sự thống nhất giữa UBND xã với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình về vị trí xây dựng trạm biến áp, vị trí chôn cột điện.

Bám sát nhiệm vụ, kế hoạch được giao và mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới và cải tạo nâng cấp lưới điện trên địa bàn các xã; đầu tư xây dựng hàng trăm trạm biến áp, thay mới hàng nghìn công tơ đúng tiêu chuẩn, đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn..., góp phần nâng cao năng lực truyền tải, phục vụ sản xuất dân sinh.

Tiếp tục khảo sát, đánh giá mức độ hoàn thiện

Thực hiện Thông báo số 10/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020, Sở Công Thương Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 289/SCT-QLTM về việc khảo sát, đánh giá mức độ hoàn thành Tiêu chí số 4 và Tiêu chí số 7 trên địa bàn 6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020. Theo đó, trong 3 ngày cuối tháng 3 vừa qua, đoàn khảo sát của sở đã làm việc tại các xã Phú Sơn, Thanh Lạc (huyện Nho Quan); Yên Đồng, Yên Hưng (huyện Yên Mô); Xuân Chính, Cồn Thoi (huyện Kim Sơn).

nganh cong thuong ninh binh tung buoc hoan thanh 2 tieu chi
Chợ nông thôn đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu của nhân dân

Đối với Tiêu chí số 4, qua báo cáo tự đánh giá của các xã, báo cáo của điện lực các huyện và khảo sát thực trạng hệ thống điện, đường dây trung áp, các trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp, có 5 xã cơ bản đáp ứng được theo quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Riêng xã Cồn Thoi đạt Tiêu chí số 4. Tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn trên địa bàn các xã đều đạt 100%.

Với Tiêu chí số 7, tại 6 xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2020 có 3 xã có quy hoạch xây dựng chợ hạng 3 gồm: Chính Tâm, Cồn Thoi, Yên Đồng (chưa được đầu tư xây dựng), 3 xã còn lại chưa có chợ và không có quy hoạch xây dựng chợ. Do đó, việc xét công nhận đối với Tiêu chí số 7 được dựa trên cơ sở đánh giá đối với các cơ sở bán lẻ nông thôn.

Qua khảo sát thực tế các cơ sở bán lẻ ở nông thôn, hầu hết các xã đều có cơ sở bán lẻ, cửa hàng kinh doanh tổng hợp buôn bán các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu của nhân dân trong vùng, cơ bản đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020. Thông qua quá trình khảo sát, đánh giá, Sở Công Thương đề nghị UBND các xã chủ động triển khai, phối hợp với đơn vị có liên quan hoàn thiện những nội dung còn vướng mắc, chưa đạt yêu cầu để hoàn thành Tiêu chí số 4 và Tiêu chí số 7, góp phần tiến tới xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020 theo lộ trình đã đăng ký.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Ninh Bình cũng như các đơn vị triển khai xây dựng, phát triển hệ thống mạng lưới điện nông thôn gắn với xây dựng NTM. Đồng thời, huy động nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Nguyễn Hạnh