Ngành Công Thương làm theo lời Bác: “Để Xuân sau hơn Xuân này”

Thấm nhuần những lời dạy của Bác, ngành Công Thương đã và luôn nỗ lực phấn đấu để “Xuân sau thắng lợi hơn Xuân này”.
Ngành Công Thương: Tạo dựng nền tảng để hướng tới những mục tiêu chiến lược

Tết đến, Xuân về, chúng ta xúc động nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và những căn dặn của Người về phát triển kinh tế, công nghiệp thương mại nhằm phục vụ, nâng cao đời sống của nhân dân. Thấm nhuần những lời dạy của Người, ngành Công Thương đã và luôn nỗ lực phấn đấu để “Xuân sau thắng lợi hơn Xuân này”.

Ngành Công Thương làm theo lời Bác: “Để Xuân sau hơn Xuân này”
Bác Hồ luôn quan tâm đến hoạt động của ngành Công Thương (Ảnh tư liệu)

Để cho dân có Xuân, có Tết Xuân Bính Tuất năm 1946, Tết độc lập đầu tiên, Hồ Chủ tịch gửi thư chúc Tết nhân dân cả nước: “Tôi kêu gọi đồng bào và các đoàn thể làm thế nào để chia sẻ cuộc vui xuân mừng Tết với những chiến sĩ oanh liệt ở trước mặt trận, những gia quyến các chiến sĩ, những đồng bào nghèo nàn. Sao cho mọi người đều được hưởng các thú vui về Tết, Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập”. Khi đi chúc Tết đồng bào nghèo, Người đã rơi nước mắt, mong sao ai cũng có Tết.

Mùa Xuân Canh Tý 1960, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân, Hồ Chủ tịch đã viết bài báo “Mừng Xuân vĩ đại”, đăng trên Báo Nhân Dân: “Chúng ta mừng Xuân một cách vui vẻ tưng bừng, nhưng tuyệt đối không lãng phí. Chúng ta ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, để Xuân sau thắng lợi hơn Xuân này”.

Cũng trong mùa Xuân Canh Tý 1960, để cho dân có Xuân, có Tết, có cuộc sống ấm no vững chắc thì Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ những việc cụ thể Đảng đã và cần thực hiện: “Đảng đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà, mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân”.

93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là trong nhiệm vụ to lớn và vẻ vang: chăm lo cho nhân dân. Chỉ tính trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng: “Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên.

Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Con đường phía trước

Trong thành tựu chung ấy có đóng góp rất tích cực của ngành Công Thương. Ngày 14/5/1951, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 21 SL đổi tên Bộ Kinh tế (được thành lập ngày 28/8/1945) thành Bộ Công Thương. Trong quá trình trưởng thành phát triển, ngành Công Thương luôn thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy. Với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm, ngành Công Thương đã nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó. Xin nêu một ví dụ: Những năm gần đây, ngành công nghiệp là lĩnh vực đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước, công nghiệp chiếm tỷ trọng 30% GDP…

Ngành Công Thương làm theo lời Bác: “Để Xuân sau hơn Xuân này”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp và công nghiệp cũng như mối quan hệ hữu cơ giữa hai mũi nhọn kinh tế này.

Người nêu rõ: Công nghiệp và nông nghiệp là hai chân của nền kinh tế, “phải giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển, như hai cái chân đi khỏe và đi đều thì tiến bước sẽ nhanh, và nhanh chóng đi đến mục đích”.

Tết Canh Tý 1960, trong bài viết Con đường phía trước đăng trên Báo Nhân Dân ngày 20/1, Bác Hồ khẳng định con đường công nghiệp hóa chính là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu như nước ta. Đến ngày 22/1, dự Hội nghị tổng kết công tác năm của Bộ Công nghiệp, Hồ Chủ tịch yêu cầu công nghiệp phải thực hiện phương châm “nhiều - nhanh - tốt - rẻ”, đồng thời phải bảo đảm sự vững chắc, sự liên tục, công nghiệp trung ương phải giúp đỡ công nghiệp địa phương, cần tránh làm ẩu… Những tư tưởng trên của Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã được ngành Công Thương thường xuyên chú trọng triển khai với kết quả ngày càng tích cực. Riêng trong năm 2022, nhiều kết quả tốt đẹp của ngành Công Thương đã được thể hiện rõ, tích cực góp phần cùng cả nước vững bước đi lên. Như khẳng định của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Năm 2022 khép lại với nhiều khó khăn và thách thức nhưng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của đất nước đã đạt và vượt mức đề ra. Ngành Công Thương, với vai trò nòng cốt của nền kinh tế ở lĩnh vực công nghiệp và thương mại đã khẳng định được vị thế trụ cột, đóng góp quan trọng vào chỉ số tăng trưởng kinh tế vĩ mô của đất nước. Trong đó nổi lên là công nghiệp tăng trưởng ấn tượng.

Ngày 3/1/2023, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá năm 2022 chúng ta đã cơ bản thực hiện được mục tiêu “năm 2022 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021” và tiếp tục yêu cầu “Năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022”. Toàn ngành Công Thương phấn khởi tự hào vì đã có những đóng góp vào thành tích chung của năm 2022, đồng thời cũng thấy rõ trách nhiệm của mình với nhiệm vụ mới của năm 2023.

Cùng với những vấn đề chiến lược, thì trong từng lĩnh vực, từng công việc, từng thời gian, những tư tưởng, lời dạy cụ thể của Hồ Chủ tịch đều được ngành Công Thương thực hiện tích cực và hiệu quả.

Làm theo lời Bác để dân giàu, nước mạnh

Từ rất sớm, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ giá trị kinh tế biển, yêu cầu phải bảo vệ và khai thác các nguồn lợi từ biển để làm giàu cho dân, cho nước. Mùa Xuân năm 1959, khi đến thăm bà con ngư dân, Hồ Chủ tịch căn dặn nhân dân phải “làm chủ”, tức là phải bảo vệ và khai thác nguồn lợi của biển để xây dựng đất nước. Người yêu cầu: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ… cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân”. Tết Quý Mão năm nay nhiều gia đình ngư dân đón Tết tươi vui, vì xuất khẩu hải sản rất tốt. Ngành Công Thương đã có những biện pháp tích cực, hiệu quả hỗ trợ xuất khẩu hải sản, để góp sức tạo ra con số kỷ lục mới trong xuất khẩu hàng hóa nói chung (đạt hơn 371 tỷ USD) hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch mà Quốc hội và Chính phủ giao.

Ngành Công Thương làm theo lời Bác: “Để Xuân sau hơn Xuân này”
Hoạt động xúc tiến thương mại luôn được Chính phủ, Bộ Công Thương quan tâm

Cuối năm 1959 nhân dịp thành lập Đảng và đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi, Hồ Chủ tịch đã phát động Tết trồng cây, với ý nghĩa rất thiết thực: “Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều… Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ đưa lại cho nhân dân ta một nguồn lợi to, lại làm cho xứ sở ta thêm đẹp” và “Tết trồng cây chẳng những có ý nghĩa về kinh tế, mà còn có ý nghĩa về chính trị to lớn…”. Bộ Công Thương đã nhiều năm tham gia hưởng ứng Tết trồng cây và nâng cao giá trị kinh tế của cây. Đơn cử như tham gia phát triển, tăng giá trị xuất khẩu của cây nhãn. Cho đến nay, nhãn tươi của Việt Nam đã được xuất khẩu sang 17 nước trên thế giới. Người trồng nhãn tỉnh Hưng yên sẽ nhớ mãi hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về Hưng Yên trực tiếp cùng lãnh đạo địa phương khởi động Chương trình “Đưa nhãn và nông sản Hưng Yên lên sàn thương mại điện tử 2022”.

Hàng năm, nhất là những dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu ngành thương nghiệp phải chú ý đưa hàng hóa đến với người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo. Thực tế năm 2022, ngành Công Thương đã làm rất tốt điều này, góp phần phát triển sản xuất, tăng sức mua của người dân… Chương trình bình ổn thị trường đã được toàn ngành thực hiện hiệu quả, đồng thời bảo đảm hàng hóa có chất lượng tốt. Vai trò quản lý thị trường, nhất là sau khi tổ chức lại lực lượng theo ngành dọc đã có những bước đột phá góp sức tích cực phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng… Chắc chắn Tết Quý Mão năm nay, hàng Tết đến với người tiêu dùng sẽ phong phú hơn, chất lượng hơn…

Xuân Đinh Mùi 1967, Hồ Chủ tịch biểu dương: “Công nhân và cán bộ nhiều xí nghiệp, công trường và cơ quan cũng quyết định làm việc, không nghỉ Tết, để lập thành tích mới trong sản xuất và công tác. Như thế là rất tốt và rất đáng khen”. Những năm qua, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Công Thương đã thực hiện chu đáo việc này, quên Tết riêng, để lo Tết chung . Tiêu biểu như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tết năm nào cán bộ, công nhân, người lao động cũng miệt mài bám giàn khoan, hăng hái, sáng tạo sản xuất, kinh doanh để dầu khí phát triển vững mạnh. Vừa qua, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam phối hợp với Báo VietNamNet (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức lễ công bố vinh danh Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất năm 2022, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tôn vinh ở vị trí số 1 - là doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ vững vị trí hàng đầu này.

Hồ Chủ tịch còn thường xuyên quan tâm đến mối quan hệ quốc tế, trong đó có quan hệ đặc biệt với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mùa Xuân 1963, Người xác định: “Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và “Giúp bạn là tự giúp mình”. Ngành Công Thương đã cùng cả nước tích cực triển khai quan hệ kinh tế với Lào. Năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Bộ Công thương Việt Nam đã cùng lãnh đạo Bộ Công Thương Lào gặp gỡ, trao đổi, ký kết (mới đây nhất là cuối năm 2022, hai bên đã gặp gỡ tại Quảng Ninh) để phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác ngành Công Thương hai nước, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương của Việt Nam - Lào vượt 2 tỷ USD trong tương lai…

Những kết quả, những việc làm tốt đẹp của ngành Công Thương đã góp phần khẳng định đường lối phát triển kinh tế đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Nhân dân vững tin, đồng lòng tiếp tục đồng thuận đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Dư luận quốc tế đánh giá cao và tin tưởng vào chế độ cũng như nền kinh tế Việt Nam. Hãng tin Sputnik của Liên bang Nga vừa đánh giá: Nhờ sự tăng trưởng kinh tế thần kỳ, chỉ số lạm phát thấp, xuất nhập khẩu bùng nổ, nền chính trị ổn định và thành công ngoại giao rực rỡ, Việt Nam nổi lên như một trong những điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm, suy thoái và khủng hoảng bao trùm toàn cầu. Còn Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đánh giá Việt Nam là điểm sáng “trong bức tranh xám màu” của kinh tế toàn cầu.

Cách đây tròn 60 năm, trong Thư chúc Tết Xuân Quý Mão năm 1963, Hồ Chủ tịch chúc: “Chúng ta cùng nhau mừng năm mới, Cố gắng mới, tiến bộ mới, Chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi”. Bước vào Xuân mới Quý Mão 2023, ngành Công Thương khẩn trương tiếp tục nỗ lực phấn đấu để cùng cả nước thực hiện thắng lợi kế hoạch năm mới, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Để Xuân sau thắng lợi hơn Xuân này”, để “Quý Mão là năm nhiều thắng lợi”, năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hướng đến những mục tiêu đã được đề ra: Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Công Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngành Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Yên Bái: Nữ sinh 15 tuổi tử vong do uống rượu tại nhà bạn

Yên Bái: Nữ sinh 15 tuổi tử vong do uống rượu tại nhà bạn

Ngày mùng 3 Tết, trong lúc uống rượu tại nhà bạn, nữ sinh 15 tuổi đã bị nôn trớ, dẫn đến sặc phổi. Sau khi cấp cứu 2 ngày, nữ sinh tử vong.
Thủ tướng Chính phủ: Các bộ, ngành thực hiện 30 nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Thủ tướng Chính phủ: Các bộ, ngành thực hiện 30 nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.
Tuổi trẻ cả nước phấn đấu trồng 20 triệu cây xanh trong năm 2023

Tuổi trẻ cả nước phấn đấu trồng 20 triệu cây xanh trong năm 2023

Ngày 28/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Tăng mức bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động từ 1/3

Tăng mức bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động từ 1/3

Từ ngày 1/3 tới, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại... được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật.
Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại xưởng gia công bìa giấy và kho quần áo cũ

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại xưởng gia công bìa giấy và kho quần áo cũ

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng, kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy tại xưởng gia công bìa giấy ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Người dân và chiến sĩ biên phòng giải cứu cá heo trôi dạt vào bờ biển

Ninh Bình: Người dân và chiến sĩ biên phòng giải cứu cá heo trôi dạt vào bờ biển

Một con cá heo dài gần 2 mét, nặng khoảng 200kg trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Kim Đông. Ngay sau đó, người dân và các chiến sĩ biên phòng đã giải cứu thành công
Tàu khách đâm xe đầu kéo ở Phú Xuyên, một nữ nhân viên bị thương

Tàu khách đâm xe đầu kéo ở Phú Xuyên, một nữ nhân viên bị thương

Vụ tai nạn tàu khách đâm xe đầu kéo ở Phú Xuyên (Hà Nội) khiến đầu máy 908 bị hư hỏng nặng phần phía trước, không thể tiếp tục kéo tàu, phải cứu viện
Lễ hóa vàng mùng 6 Tết không dập lửa, cháy lan vào nhà ở Tân Triều

Lễ hóa vàng mùng 6 Tết không dập lửa, cháy lan vào nhà ở Tân Triều

Địa điểm xảy ra cháy lễ hóa vàng mùng 6 Tết ở Tân Triều, Hà Nội không phải là quán kinh doanh karaoke như trên mạng xã hội lan truyền.
Kiểm soát 4.500 đò, thuyền chở khách khu di tích chùa Hương

Kiểm soát 4.500 đò, thuyền chở khách khu di tích chùa Hương

Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ, trong khu di tích chùa Hương và đặc biệt là giao thông đường thủy được đặc biệt chú trọng.
Ôtô chở 18 người đi đám cưới mất phanh rơi xuống vực, 7 người thương vong

Ôtô chở 18 người đi đám cưới mất phanh rơi xuống vực, 7 người thương vong

Mất phanh, xe ôtô chở 18 người đi đám cưới rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét tại khu vực dốc Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) làm 7 người thương vong.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng

Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được chọn làm ngày vía Thần Tài, năm nay ngày vía Thần Tài rơi vào thứ 3, tức ngày 31/1/2023.
Đà Nẵng: 2 tàu cá đang neo đậu bất ngờ bốc cháy trong đêm

Đà Nẵng: 2 tàu cá đang neo đậu bất ngờ bốc cháy trong đêm

UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho biết, 2 tàu cá đang neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang bất ngờ bốc cháy trong đêm.
Dự báo thời tiết ngày 28/1/2023: Bắc Bộ có nơi xuống 3 độ C, Hà Nội trời rét đậm cuối tuần

Dự báo thời tiết ngày 28/1/2023: Bắc Bộ có nơi xuống 3 độ C, Hà Nội trời rét đậm cuối tuần

Thời tiết ngày 28/1, Hà Nội rét đậm cuối tuần, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, có nơi rét hại, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối ở vùng núi cao.
Năm 2023, cán bộ viên chức chuyên môn cao có thể tăng tuổi nghỉ hưu qua 65 tuổi

Năm 2023, cán bộ viên chức chuyên môn cao có thể tăng tuổi nghỉ hưu qua 65 tuổi

Từ năm 2023, những cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao một số ngành đặc thù có thể tăng tuổi nghỉ hưu đến qua 65 tuổi.
Cảnh sát giao thông giúp 3 bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đường vì không đủ tiền vé

Cảnh sát giao thông giúp 3 bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đường vì không đủ tiền vé

3 bà cháu đi xe đò đến Quảng Ngãi thì bị nhà xe bỏ xuống giữa đường do không đủ tiền vé nhưng may mắn được cảnh sát giao thông Quảng Ngãi hỗ trợ kịp thời.
Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Tết trồng cây tại di tích Đá Chông

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Tết trồng cây tại di tích Đá Chông

Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm nay đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023 tại Khu di tích Đá Chông.
Xuân Bắc xin lỗi khán giả vì bài đăng gây hiểu nhầm

Xuân Bắc xin lỗi khán giả vì bài đăng gây hiểu nhầm

Nghệ sĩ Xuân Bắc xin lỗi khán giả vì bài đăng về câu chuyện 'Cái tát của mẹ' chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã gây hiểu nhầm những ngày qua.
Nam sinh lớp 9 nhảy cầu Chương Dương tự tử sau buổi học đầu năm mới

Nam sinh lớp 9 nhảy cầu Chương Dương tự tử sau buổi học đầu năm mới

Khoảng 13h10 ngày 27/1, sau buổi học đầu tiên của năm mới, nam sinh lớp 9 rủ bạn lên cầu Chương Dương tâm sự rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hồng
30.000 tỷ đồng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được phát cho trên 3,3 triệu người qua bưu điện

30.000 tỷ đồng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được phát cho trên 3,3 triệu người qua bưu điện

Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01+02/2023 cơ bản hoàn thành với tổng số tiền đạt trên 30.000 tỷ đồng cho trên 3,3 triệu người.
Đảm bảo an ninh trật tự phiên chợ Viềng xuân Quý Mão 2023

Đảm bảo an ninh trật tự phiên chợ Viềng xuân Quý Mão 2023

Để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên chợ Viềng xuân Quý Mão 2023, các cơ quan chức năng liên quan tỉnh Nam Định sẽ triển khai nhiều hoạt động.
Đăng kiểm xe ô tô "nóng" ngay sau Tết Nguyên đán

Đăng kiểm xe ô tô "nóng" ngay sau Tết Nguyên đán

Ngày đầu các trung tâm đăng kiểm xe ô tô hoạt động trở lại, tình trạng xếp hàng dài tiếp tục tái diễn. Nhiều chủ phương tiện phải xếp hàng từ 4-5 giờ sáng.
Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ làm việc với Nghệ sĩ Xuân Bắc về bài viết

Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ làm việc với Nghệ sĩ Xuân Bắc về bài viết 'Cái tát của mẹ'

Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ có buổi làm việc với Nghệ sĩ Xuân Bắc về câu chuyện 'Cái tát của mẹ' gây tranh cãi trên trang cá nhân ngày mùng 2 Tết.
Giảm giá vé tàu tập thể sau Tết

Giảm giá vé tàu tập thể sau Tết

Ngành đường sắt sẽ áp dụng chương trình giảm giá vé tàu tập thể sau Tết với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách đoàn từ ngày 13/2 đến ngày 26/4/2023.
Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài: Ghi nhận kỷ lục trong ngày mùng 6 Tết

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài: Ghi nhận kỷ lục trong ngày mùng 6 Tết

Tân Sơn Nhất và Nội Bài tiếp tục 'căng mình' đón lượng khách kỷ lục trong ngày 27/1 (mùng 6 Tết), dự báo lượng hành khách tiếp tục tăng cao đến hết mùng 8 Tết.
Hỗ trợ 9.500 tỷ đồng các đối tượng đón Tết Quý Mão 2023

Hỗ trợ 9.500 tỷ đồng các đối tượng đón Tết Quý Mão 2023

Ước tính kinh phí trợ giúp Tết của 63/63 tỉnh, thành phố là khoảng 9.500 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 25 triệu lượt đối tượng đón Tết Quý Mão 2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động