Nâng cao nhận thức công chúng về chính sách bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi nhằm đảm bảo cho khoản tiền gửi của khách hàng khi mà tổ chức nhận tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hoặc bị phá sản.
Chính sách Bảo hiểm tiền gửi - “tấm lá chắn” bảo vệ người gửi tiền Tăng cường vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để bảo vệ tốt hơn cho người gửi tiền

Khi người dân có một khoản tiền nhàn rỗi, ngoài đầu tư hay kinh doanh để sinh lời, họ có thể chọn phương án gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập theo quy định của pháp luật. Và để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người gửi tiền tại các tổ chức này, đồng thời giúp họ yên tâm hơn, bảo hiểm tiền gửi đã ra đời nhằm đảm bảo cho khoản tiền gửi của khách hàng khi mà tổ chức nhận tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hoặc bị phá sản.

Nâng cao nhận thức công chúng về chính sách bảo hiểm tiền gửi
Nâng cao nhận thức công chúng về chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi – Chính sách của niềm tin

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Tại Việt Nam, có duy nhất Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách công về bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó sứ mệnh quan trọng hàng đầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Tuy nhiên, trên thực tế, một bộ phận người gửi tiền chưa hiểu rõ về chính sách bảo hiểm tiền gửi bởi đây là một lĩnh vực tương đối đặc thù. Bởi, mặc dù bảo hiểm tiền gửi là hoạt động không tách rời hoạt động ngân hàng, tuy nhiên các nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi lại mang tính đặc thù, là yếu tố tác động gián tiếp đến người gửi tiền.

Tính đến nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ cho 1.280 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thông qua triển khai các nghiệp vụ như: Giám sát từ xa; kiểm tra tại chỗ; tham gia kiểm soát đặc biệt, xây dựng phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; chi trả bảo hiểm tiền gửi; tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm nâng cao nhận thức công chúng; quản lí, thu phí bảo hiểm tiền gửi; đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi an toàn và hiệu quả để nâng cao năng lực tài chính của tổ chức.

Đánh giá về vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các chuyên gia kinh tế cho rằng, tổ chức này có vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc giúp thu hút tối đa nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong dân cư để từ đó có nguồn cung tín dụng dồi dào cho nền kinh tế; góp phần tích cực vào việc duy trì an ninh, trật tự xã hội đảm bảo sự an toàn, lành mạnh cho hoạt động ngân hàng và xử lí khủng hoảng tài chính.

Đồng thời, đối với người gửi tiền, hoạt động bảo hiểm tiền gửi góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Vai trò này đã được thể hiện rõ ràng nhất trong quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng bằng việc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời cho người gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân trong trường hợp xảy ra rủi ro, ngăn ngừa phản ứng dây chuyền đe dọa an toàn của các quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động lành mạnh.

Đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, việc chính sách bảo hiểm tiền gửi tạo dựng niềm tin cho người dân khi gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng chính là nền tảng, cơ sở giúp các tổ chức tín dụng huy động được nhiều vốn nhàn rỗi trong xã hội để cho vay phát triển kinh tế, cũng như đầu tư vào xây dựng hạ tầng hiện đại và thực hiện các dịch vụ tài chính sinh lời khác.

Nâng cao nhận thức công chúng về chính sách bảo hiểm tiền gửi

Tại Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2022, tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi để nâng cao nhận thức công chúng được xác định là một trong những nghiệp vụ quan trọng thời gian tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 có 45% và đến năm 2030 có 55% người gửi tiền nắm bắt được các nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi, bao gồm: Quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong mạng an toàn tài chính; phương thức bảo vệ người gửi tiền của chính sách bảo hiểm tiền gửi; trong điều kiện nào thì tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ chi trả bảo hiểm,…

Để đạt được mục tiêu trên, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án truyền thông tới năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030, trong đó bám sát Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi và tương hợp với các chủ trương lớn của Chính phủ và của ngành Ngân hàng. Đề án truyền thông sẽ là cơ sở, định hướng cho các hoạt động truyền thông ở tầm vĩ mô của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng xác định đối tượng công chúng trọng tâm để tập trung tuyên truyền là người gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực nông thôn, miền núi - nơi ít có điều kiện tiếp cận với thông tin về hoạt động tài chính, ngân hàng. Song hành với đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vẫn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền đến nhóm công chúng quan trọng khác, bao gồm các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, giới hoạch định chính sách, các cơ quan có liên quan để tạo sự đồng thuận, đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang rà soát, sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Đa dạng hóa truyền thông và thường xuyên đổi mới các hình thức cũng sẽ là giải pháp trọng tâm trong chiến lược tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi, nhằm đảm bảo tiêu chí dễ hiểu, dễ tiếp cận, đạt hiệu quả truyền thông cao và phù hợp với nguồn lực của tổ chức. Trong đó, website, Bản tin bảo hiểm tiền gửi và các cơ quan thông tấn báo chí vẫn sẽ tiếp tục là những kênh truyền thông Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh để tăng độ phủ của chính sách bảo hiểm tiền gửi, cũng như giúp đưa hình ảnh của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp truyền thông trong các chương trình chung của ngành Ngân hàng; kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị để lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến nhóm công chúng trọng tâm; đưa kiến thức về bảo hiểm tiền gửi vào các chương trình đào tạo cán bộ ngân hàng - lực lượng tích cực có thể hỗ trợ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tuyên truyền trực tiếp các nội dung chính sách bảo hiểm tiền gửi đến người gửi tiền.

Có thể nói, mặc dù chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền trong mọi tình huống, nhưng người dân cũng cần tìm hiểu về bảo hiểm tiền gửi. Bởi vì, khi trang bị đầy đủ cho mình thông tin, kiến thức, hiểu đúng và đầy đủ chính sách này đối với quyền lợi của mình, họ sẽ cẩn trọng hơn khi quyết định chọn nơi để gửi tiền.

Linh Thư
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tin mới nhất

Nhóm đối tượng nào mới được bổ sung cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí?

Nhóm đối tượng nào mới được bổ sung cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí?

Tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã thêm đối tượng mới được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Thực hiện 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Thực hiện 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chú trọng triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
22 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

22 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, hiện có 22/63 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
100% cơ sở y tế trên cả nước triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

100% cơ sở y tế trên cả nước triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

Tính đến tháng 2/2024 đã có 100% cơ sở y tế trên cả nước triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.
Đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Giải quyết các vướng mắc, bất cập

Đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Giải quyết các vướng mắc, bất cập

Bộ Y tế đã có Tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, nhẳm giải quyết các vướng mắc, bất cập...

Tin cùng chuyên mục

Từ ngày 1/7/2024, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh tăng như thế nào?

Từ ngày 1/7/2024, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh tăng như thế nào?

Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh tăng.
Hướng dẫn xử lý trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần không đúng quy định

Hướng dẫn xử lý trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần không đúng quy định

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần không đúng quy định.
Manulife Việt Nam tiên phong đổi mới công nghệ để nâng cao dịch vụ  tư vấn cho khách hàng

Manulife Việt Nam tiên phong đổi mới công nghệ để nâng cao dịch vụ tư vấn cho khách hàng

Manulife Việt Nam công bố chính thức áp dụng quy trình xác thực thông tin và giám sát phát hành hợp đồng M-Pro cho mọi khách hàng tham gia bảo hiểm.
Ngành bảo hiểm xã hội 29 năm xây dựng và trưởng thành

Ngành bảo hiểm xã hội 29 năm xây dựng và trưởng thành

Trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành (16/02/1995-16/02/2024), ngành bảo hiểm xã hội đã không ngừng phát triển và đạt được các thành tích quan trọng.
Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2/2024

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2/2024

Theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ ngày 15/2/2024 một số quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp chính thức có hiệu lực.
BHXH Việt Nam: Không để người bệnh bảo hiểm y tế tự mua thuốc dịp Tết Nguyên đán

BHXH Việt Nam: Không để người bệnh bảo hiểm y tế tự mua thuốc dịp Tết Nguyên đán

BHXH Việt Nam đề nghị phải đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.
Chính phủ đề nghị báo cáo tác động của cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp

Chính phủ đề nghị báo cáo tác động của cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp

Chính phủ đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo tác động của cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi và doanh nghiệp.
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 như thế nào?

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2024 như thế nào?

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Bồi thường số tiền bảo hiểm lên tới 7,7 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn

Bồi thường số tiền bảo hiểm lên tới 7,7 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV đã trao hơn 7,7 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An cho thân nhân khách hàng D.S (trú tại tỉnh Khánh Hòa).
Năm 2024 thực hiện chi trả kịp thời các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Năm 2024 thực hiện chi trả kịp thời các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Năm 2024, thực hiện chi trả trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường công tác thanh tra thực hiện chính sách.
BHXH Việt Nam: Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo

BHXH Việt Nam: Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024, BHXH Việt Nam đã trao tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao tặng 90 suất quà cho các bệnh nhân bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao tặng 90 suất quà cho các bệnh nhân bảo hiểm y tế

Ngày 29/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao tặng 90 suất quà cho các bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Phối hợp tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế

Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Phối hợp tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế

Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, mang lại những lợi ích cho người dân.
Việt Nam – Hàn Quốc: Ký thỏa thuận thực hiện Hiệp định Bảo hiểm xã hội

Việt Nam – Hàn Quốc: Ký thỏa thuận thực hiện Hiệp định Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS) Hàn Quốc đã ký kết trực tuyến Thỏa thuận thực hiện Hiệp định Bảo hiểm xã hội.
Tiếp tục chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mang Tết ấm đến với người nghèo

Tiếp tục chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mang Tết ấm đến với người nghèo

Tiếp tục chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn.
Ngày hội bóng rổ High Hoop - Cùng Sun Life bật cao sức trẻ

Ngày hội bóng rổ High Hoop - Cùng Sun Life bật cao sức trẻ

Sun Life Việt Nam và Saigon Heat cùng các đối tác khác vừa thực hiện chương trình Ngày hội bóng rổ High Hoop và hỗ trợ giảng dạy dành cho trẻ em tại Hà Nội.
BHXH Việt Nam - Phòng Xúc tiến thương mại Pháp ký kết hợp tác chiến lược

BHXH Việt Nam - Phòng Xúc tiến thương mại Pháp ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 22/1, BHXH Việt Nam - Phòng Xúc tiến thương mại Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội diễn ra ngày càng phức tạp

Chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội diễn ra ngày càng phức tạp

Chậm đóng, trốn đóng và chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội diễn ra ngày càng phức tạp. Nhiều biện pháp xử lý vi phạm đã được triển khai ngăn chặn.
Hà Nội hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số

Hà Nội hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số

Hà Nội triển khai hướng dẫn thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III.
Đến hạn trả gộp 2 tháng lương hưu

Đến hạn trả gộp 2 tháng lương hưu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, 2 trước ngày 20/1/2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động