Nâng cao hơn nữa năng lực quốc gia ứng phó sự cố hoá chất

Với nguy cơ xảy ra sự cố lớn, có tác động trên phạm vi rộng Cục Hoá chất đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quốc gia ứng phó sự cố hoá chất.
Bộ Công Thương diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2023 Supe Lâm Thao tổ chức thành công diễn tập ứng phó sự cố hóa chất 2023 Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hoá chất năm 2023

Theo Cục Hoá chất, Bộ Công Thương, hệ thống pháp luật quản lý hóa chất hiện được xây dựng một cách tương đối đồng bộ, từ luật cho đến nghị định và thông tư. Trong đó quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Quy định này đã kế thừa, học hỏi kinh nghiệm quản lý vấn đề trên từ các nước, tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới, trong đó chủ chốt là Luật Ceveso của châu Âu về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý hóa chất từ Trung ương đến địa phương đã được xây dựng một cách đồng bộ. Ở Trung ương, Cục Hóa chất Bộ Công Thương là đơn vị nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc các bộ, ngành có liên quan tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Công Thương là cơ quan cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý hóa chất một cách toàn diện.

Nâng cao hơn nữa năng lực quốc gia ứng phó sự cố hoá chất
Cục Hóa chất phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2023 tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình

Để việc thực thi pháp luật được đảm bảo diễn ra một cách nhuần nguyễn, công tác tập huấn cho cán bộ quản lý của Cục Hoá chất, các Sở Công Thương cũng được đẩy mạnh; việc phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức cho các doanh nghiệp cũng được chú trọng. Bên cạnh đó, việc thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cũng được tiến hành thường xuyên.

Cũng theo Cục Hoá chất, Luật Hóa chất mới chỉ đề cập tới công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ở cơ sở, tại các nhà máy, dự án hóa chất. Trên thực tế đã xảy ra những sự cố quy mô lớn. Để khắc phụ những tồn tại trên, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg năm 2023 về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại, trong đó giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.

Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Bộ Công Thương đã ban hành các hướng dẫn việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. Sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc và Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc.

Thực hiện quy định này, thời gian qua các địa phương đã có một số hoạt động tích cực trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, hầu hết các tỉnh đã triển khai xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định và phê duyệt.

Nhiều địa phương trên cả nước đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với doanh nghiệp tổ chức diễn tập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh, hoặc tổ chức diễn tập kết hợp với ứng phó sự cố tràn dầu, một số tỉnh đã triển khai diễn tập như: Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Đà Nẵng, Trà Vinh, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Bình Định, Phú Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Dương, Thái Bình...

Nâng cao hơn nữa năng lực quốc gia ứng phó sự cố hoá chất
Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tháng 8/2022.

Mặc dù đã rất sát sao và nghiêm túc trong triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương trong việc ứng phó với sự cố hoá chất. Tuy nhiên, do hoạt động hóa chất luôn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn, sự cố hóa chất có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, khi xảy ra sự cố hóa chất luôn đi liền với nguy cơ xảy ra sự cố lớn, có tác động trên phạm vi rộng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, tài sản và môi trường xung quanh. Đặc biệt là những sự cố lớn dẫn đến những thảm họa cháy nổ, hoặc phát tán lượng lớn hóa chất độc hại ra môi trường. Do vậy, theo quan điểm của Cục Hoá chất, cần nâng cao hơn nữa năng lực ứng phó với sự số hoá chất; xây dựng các Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa từ việc trang bị các phương tiện cảnh báo, các phương tiện ứng phó, huấn luyện an toàn hóa chất cho đến việc thường xuyên diễn tập các tình huống sự cố hóa chất.

Cục Hóa chất cũng đề xuất sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quản lý hóa chất, học tập kinh nghiệm quốc tế về đánh giá rủi ro để áp dụng vào quản lý hóa chất tại Việt Nam. Hiện tại. Cục đang tích cực chuẩn bị công tác sửa Luật Hóa chất, trong đó dự kiến xây dựng một số điều về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất quy mô cấp tỉnh, luật hóa Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bãi bỏ một số quy định trùng lắp trong các văn bản có liên quan.

Bên cạnh đó triển khai đồng bộ các giải pháp: Tăng cường phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ theo các văn bản quy phạm quản lý hóa chất hiện hành; kiểm tra, thanh tra tuân thủ quy định về an toàn hóa chất; kiểm tra tính sẵn sàng lực lượng để ứng phó sự cố hóa chất.

Năm 2023, Cục Hoá chất đã triển khai những hành động thiết thực để nâng cao nhận thức, năng lực quốc gia về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Trong đó, chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thái Bình tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2023 tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình; tổ chức hội thảo hướng dẫn quy trình xử lý ứng phó sự cố hóa chất nguy hiểm tại đơn vị và doanh nghiệp tại Cần thơ và Hải Phòng; phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, phổ biến các quy định Nhà nước ban hành về an toàn hóa chất cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng tờ rơi, sản phẩm truyền thông nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức về nguy cơ sự cố hóa chất, tác hại và biện pháp phòng tránh.

Hải Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2024: Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, năng lượng điện

Triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2024: Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, năng lượng điện

Triển lãm Contech Vietnam 2024 và EL Vietnam 2024 là cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, công nghiệp mỏ, giao thông và năng lượng điện.
Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới

Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới

Theo tính toán, Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư vào năm 2030, gấp 10 lần con số hiện nay, để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới.
Bộ Công Thương - UNIDO hợp tác đào tạo về chính sách chuyển đổi số ngành công nghiệp

Bộ Công Thương - UNIDO hợp tác đào tạo về chính sách chuyển đổi số ngành công nghiệp

Ngày 16/4/2024, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và UNIDO đã khai giảng Chương trình đào tạo về chính sách chuyển đổi số trong ngành công nghiệp.
TKV sẽ đẩy mạnh đầu tư, khai thác bauxite

TKV sẽ đẩy mạnh đầu tư, khai thác bauxite

Vừa qua, TKV có Báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng bauxite thời kỳ 2021–2023 và tầm nhìn 2050.
Bắc Giang: Kết nối, tạo nguồn lao động cho ngành công nghiệp bán dẫn

Bắc Giang: Kết nối, tạo nguồn lao động cho ngành công nghiệp bán dẫn

Hội thảo về thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức đã thu hút gần 30 đơn vị tham dự.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định 33 về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam

TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định 33 về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam

Nghị định 33/NĐ-CP quy định về thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học có nhiều thay đổi so với Nghị định cũ.
Doanh nghiệp đua xây dựng cụm công nghiệp "Net Zero"

Doanh nghiệp đua xây dựng cụm công nghiệp "Net Zero"

Sự phát triển của cụm công nghiệp trung hòa carbon không chỉ giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế với tất cả các nhà đầu tư.
Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2024 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên cần có biện pháp kích thích tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho.
Longform | Góc nhìn chuyên gia: Đà Nẵng làm gì để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn?

Longform | Góc nhìn chuyên gia: Đà Nẵng làm gì để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn?

Báo Công Thương có buổi phỏng vấn độc quyền với chuyên gia về những cơ hội và các khuyến nghị khi TP. Đà Nẵng thúc đẩy phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Sáng ngày 23/4, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Doanh nghiệp dệt may "bắt nhịp" phát triển bền vững

Doanh nghiệp dệt may "bắt nhịp" phát triển bền vững

Đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất, quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn xanh, doanh nghiệp dệt may đang "bắt nhịp" phát triển bền vững.
Xuất khẩu tuabin điện gió made in Viet Nam sang Hàn Quốc

Xuất khẩu tuabin điện gió made in Viet Nam sang Hàn Quốc

Dự kiến cuối tháng 4/2024, các tuabin điện gió được sản xuất tại Việt Nam (made in Viet Nam) sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp dệt may đón đầu xu hướng 4.0

Công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp dệt may đón đầu xu hướng 4.0

Ứng dụng công nghệ, cải tiến sản xuất và áp dụng sản phẩm xanh hóa là bước đi tất yếu để dệt may Việt Nam phát triển bền vững.
Bắc Giang: Đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Bắc Giang: Đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Kiểm điểm tiến độ về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đánh giá, còn chậm triển khai và sơ suất khi quy hoạch.
Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam theo hướng hiện đại

Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam theo hướng hiện đại

Việt Nam chỉ mới đáp ứng 35-40% nhu cầu sữa trong nước, dư địa tăng trưởng thị trường sữa trong nước vẫn còn lớn.
Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy tính tuần hoàn trong các khu công nghiệp có thể giúp Việt Nam không chỉ giảm tác động môi trường mà còn tạo cơ hội đổi mới và tăng trưởng xanh.
Thực hành ESG: Thách thức nào đang chờ doanh nghiệp dệt may?

Thực hành ESG: Thách thức nào đang chờ doanh nghiệp dệt may?

Tài chính được xem là trở ngại lớn cho doanh nghiệp dệt may thực hành ESG khi vẫn phải “ăn đong” vốn để duy trì sản xuất.
Cần nhân rộng việc thực hiện khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Cần nhân rộng việc thực hiện khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Hội thảo tổng kết Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” đã diễn ra vào sáng nay.
Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp.
Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp năm 2024

Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp năm 2024

Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp Việt Nam 2024 (VINAMAC EXPO 2024) sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/5 tại Hà Nội.
Thanh Hóa: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với các Cụm công nghiệp huyện Bá Thước

Thanh Hóa: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với các Cụm công nghiệp huyện Bá Thước

Do đặc thù là huyện miền núi, kinh tế, cơ sở hạ tầng chưa phát triển nên gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư, nhiều nhà đầu tư đã “một đi không trở lại".
Bắc Giang sắp tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn

Bắc Giang sắp tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn

Ngày 16/4 tới đây, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hội thảo về thực trạng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Ninh Thuận: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Ninh Thuận: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Ninh Thuận sẽ phát triển 4 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 1.700ha và 19 cụm công nghiệp với diện tích 770ha.
Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024

Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024

Sáng 10/4, tại Lữ đoàn 169 (Vùng 1 Hải quân), Bộ Quốc phòng tổ chức làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024.
Thanh Hóa: Phát triển sản xuất công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thanh Hóa: Phát triển sản xuất công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát triển công nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thanh Hóa đặt mục tiêu trong năm 2024 giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 14,9% trở lên.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động