Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 27/11/2020 21:40
Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận trung ương ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng DTTS

15:27 | 01/09/2016
Ban Dân vận Trung ương (BDVTW) và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2015 và ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016 - 2020.
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng DTTS
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và đồng chí Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng ban Thường trực BDVTW ký kết chương trình phối hợp

Tăng cường công tác tuyên truyền đến tận thôn, bản

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp, hai cơ quan đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai nhiều nội dung đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực, thúc đẩy hoạt động chung của các địa phương vùng dân tộc, miền núi. Các địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố hệ thống chính trị, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, làm cho bộ mặt nông thôn miền núi có sự phát triển tích cực. Đặc biệt, chương trình phối hợp đã tăng cường mối quan hệ công tác giữa hai cơ quan, nâng cao hiệu quả tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ trong công tác dân vận và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề cập tới một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong nhiệm kỳ qua. Đó là: Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng chính sách; công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc; công tác trao đổi thông tin… Tuy nhiên, có một số ý kiến đề xuất, cần tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực phân tích chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở trung ương và địa phương; đổi mới phương thức truyền thông, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tăng cường công tác tuyên truyền đến tận thôn, bản…

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện công tác phối hợp giữa hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định: Trong những năm qua, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, UBDT và BDVTW đã phối hợp chặt chẽ, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc cho vùng đồng bào DTTS. Bộ trưởng cũng thông báo tới hội nghị một số nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc trong thời gian qua và đề xuất một số phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn tới.

Thống nhất nội dung phối hợp cho giai đoạn mới

Trưởng BDVTW Trương Thị Mai cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, hai cơ quan sẽ quyết tâm thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp. Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan phải dựa trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 và những vấn đề trong quá trình phát triển liên quan đến vùng đồng bào DTTS. Trong quá trình triển khai thực hiện, hai bên cần liên tục bổ sung các giải pháp để kịp thời giải quyết các vấn đề đặt ra tại vùng DTTS; quan tâm đến việc trao đổi thông tin để thực hiện có hiệu quả nội dung ký kết.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng DTTS, trong chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, hai cơ quan đã thống nhất các nội dung phối hợp bao gồm: Phối hợp trong công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng DTTS. Tuyên truyền, vận động nhân dân; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người DTTS và cốt cán. Hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Trao đổi thông tin về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ giao.

Nhân dịp này, thay mặt BDVTW, Trưởng BDVTW Trương Thị Mai đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 5 đồng chí Phó Trưởng ban BDVTW: Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Nguyễn Lan, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Hùng, Hà Ngọc Anh.

Xuân Trường