Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có làm tăng biên chế, chi ngân sách?

Sáng 15/11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cần thiết Đại biểu Quốc hội góp ý về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Băn khoăn chế độ bồi dưỡng "rất cao" cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Trên 70 tuổi có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Báo cáo một số vấn đề lớn về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, một số ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “quyền hạn” vào phạm vi điều chỉnh tại Điều 1, đồng thời bổ sung một điều quy định quyền hạn của lực lượng này trong dự thảo Luật.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Về ý kiến trên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, quyền hạn phải gắn với chủ thể mang quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi quyền lực nhà nước.

"Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện, không thực hiện chức năng quản lý, không thuộc bộ máy nhà nước mà tính chất hoạt động là tham gia hỗ trợ theo sự hướng dẫn, phân công, chỉ đạo trực tiếp của Công an cấp xã" - ông Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép không bổ sung cụm từ “quyền hạn” vào phạm vi điều chỉnh và không bổ sung điều quy định về quyền hạn của lực lượng này.

Tuy nhiên, để tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội một cách phù hợp, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin được rà soát, bổ sung vào một số nhiệm vụ độc lập của lực lượng này tại các Điều 7, 8, 10 và 12 để thể hiện quyền và trách nhiệm của lực lượng này khi thực hiện các nhiệm vụ độc lập.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân cùng cấp và sự phân công, hướng dẫn, kiểm tra của Công an cấp xã.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, ý kiến của đại biểu là rất xác đáng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và lực lượng thực hiện nhiệm vụ này đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Bảo vệ an ninh trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, chủ trì và chịu trách nhiệm trước chính quyền trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện.

Lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm giúp chính quyền cùng cấp quản lý về tổ chức, hoạt động, chỉ đạo, điều hành các lực lượng quần chúng tham gia; trực tiếp phân công, hướng dẫn, kiểm tra các lực lượng quần chúng tham gia để việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự được thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Kết hợp với ý kiến đại biểu Quốc hội nêu trên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin tiếp thu, chỉnh lý Khoản 2 Điều 4 và các quy định có liên quan tại Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật để xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo “toàn diện” của cấp ủy Đảng, sự quản lý, “chỉ đạo, điều hành” của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định độ tuổi tối đa để bảo đảm điều kiện sức khỏe thực hiện nhiệm vụ; đề nghị cân nhắc quy định về tiêu chuẩn văn hóa để bảo đảm tính khả thi.

"Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin tiếp thu và đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý cụ thể tại Điều 13 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý để quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi, trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã" - ông Lê Tấn Tới cho hay.

Đồng thời, chỉnh lý quy định trình độ văn hoá là có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên; đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.

Băn khoăn có thể làm tăng biên chế và chi ngân sách nhà nước

Có ý kiến đề nghị quy định tiêu chuẩn là “không có tiền án, tiền sự”, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, nếu quy định tiêu chuẩn “không có tiền án, tiền sự” sẽ không đúng với quy định của pháp luật Hình sự về trường hợp đã được xóa án tích và pháp luật Xử lý vi phạm hành chính về trường hợp hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính; đồng thời chưa phù hợp với thực tế.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có làm tăng biên chế, chi ngân sách?
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép giữ quy định này như trong dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý.

Có ý kiến băn khoăn về việc khi Luật này được ban hành thì có thể làm tăng biên chế và chi ngân sách nhà nước; do đó, cần phải tính toán kỹ lưỡng và hoàn thiện các quy định có liên quan của dự thảo Luật nhằm bảo đảm cân đối nguồn lực, bao gồm cả tài chính, cơ sở vật chất và con người.

Về nội dung này, sau khi có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã có Báo cáo số 518/BC-CP ngày 06/10/2023 đánh giá tác động về biên chế, kinh phí và điều kiện bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

"Theo báo cáo của Chính phủ, với việc hình thành Tổ bảo vệ an ninh trật tự và dự tính kinh phí thì sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay. Các thành viên Đảng đoàn Quốc hội đồng ý với nội dung Chính phủ giải trình (tại cuộc họp 17h30 ngày 1/11/2023)" - ông Lê Tấn Tới cho hay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, đối với dự án luật này, qua thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đánh giá rất cao việc tiếp thu, chỉnh lý, giải trình của cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra.

Đặc biệt, Quốc hội đánh giá cao mô hình tổ chức lực lượng, cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ huy điều hành và việc cụ thể hóa một bước trong việc bổ sung một số trách nhiệm của lực lượng này.

Về mô hình, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là mô hình do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện của quần chúng, hoạt động theo nguyên tắc là sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền. Cơ chế này đã được thể hiện rõ. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp, dự thảo luật đã thể hiện rõ nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo lực lượng này, đảm bảo đúng với tính chất của lực lượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, về việc bảo đảm điều kiện kinh phí, so với mức chi trả hiện hành là không làm tăng thêm về ngân sách. Việc tăng thêm sau này có thể do địa phương quy định để đảm bảo cao nhất yêu cầu về an ninh trật tự tại mỗi địa phương, tùy theo tình hình thực tế.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sớm nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ lên 4 tỷ USD

Sớm nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ lên 4 tỷ USD

Ngày 29/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã hội đàm với Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz.
Giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
Nồng độ cồn bằng 0: Các cơ quan báo chí tuyên truyền để thay đổi nhận thức, người dân ủng hộ

Nồng độ cồn bằng 0: Các cơ quan báo chí tuyên truyền để thay đổi nhận thức, người dân ủng hộ

Về quy định "nồng độ cồn bằng 0", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền để thay đổi nhận thức, người dân ủng hộ.
Quốc hội đang xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024

Quốc hội đang xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức Kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội: Tăng trưởng kinh tế dần được phục hồi theo hướng tích cực hơn

Chủ tịch Quốc hội: Tăng trưởng kinh tế dần được phục hồi theo hướng tích cực hơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tăng trưởng kinh tế dần được phục hồi theo hướng ngày một tích cực hơn, dự báo cả năm GDP tăng trên 5%.

Tin cùng chuyên mục

Hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp

Hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp

Triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển loại hình khu công nghiệp mới, nhằm hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp.
Thổ Nhĩ Kỳ - cầu nối để hàng Việt tiếp cận thị trường EU, Trung Đông

Thổ Nhĩ Kỳ - cầu nối để hàng Việt tiếp cận thị trường EU, Trung Đông

Thổ Nhĩ Kỳ là cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU và Trung Đông, trong khi Việt Nam là cửa ngõ cho doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ chạm tới ASEAN.
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua 7 Luật và 9 Nghị quyết

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua 7 Luật và 9 Nghị quyết

Báo cáo tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Tổng thư ký Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội đã thông qua 07 Luật và 09 Nghị quyết.
Đâu là nguyên nhân khiến CPI tháng 11/2023 tăng 0,25%?

Đâu là nguyên nhân khiến CPI tháng 11/2023 tăng 0,25%?

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 3,46% so với tháng 12/2022.
Quốc hội đồng ý chuyển vốn của các Chương trình MTQG  chưa giải ngân hết sang năm 2024

Quốc hội đồng ý chuyển vốn của các Chương trình MTQG chưa giải ngân hết sang năm 2024

Theo đó, nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 được Quốc hội đồng ý chuyển sang năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính

Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ 6 ngày 14/11/2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Tối ngày 28/11 giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Quốc tế Esenboga Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính phủ sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu

Chính phủ sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu

Quốc hội giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu.
Sáng nay 29/11, bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Sáng nay 29/11, bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết và họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6.
Cao Bằng: Phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh

Cao Bằng: Phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu đến năm 2030 Cao Bằng trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện.
Thí điểm một số chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Thí điểm một số chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản

Chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản hết sức cần thiết, góp phần ngăn chặn nạn tham nhũng, nhũng nhiễu và thất thoát ngân sách trong lĩnh vực này.
Khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28 sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự các diễn đàn doanh nghiệp để khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường đề xuất 5 giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường đề xuất 5 giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Ô nhiễm môi trường tại các Khu xử lý rác thải ở các đô thị lớn đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý nhằm tìm ra một giải pháp toàn diện, bền vững.
Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã trao đổi “Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi năng lượng”.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Sáng 28/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Phấn đấu giải ngân đầu tư công ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023

Phấn đấu giải ngân đầu tư công ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023

Thủ tướng phê bình các bộ, cơ quan, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công.
Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ngày 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
Lưu trữ điện tử nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ số

Lưu trữ điện tử nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ số

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển lưu trữ điện tử là một trong những chính sách mới, cơ bản của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động