Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác: Liệu có loại bỏ quy định gây trở ngại gia nhập thị trường của hợp tác xã?

Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác sẽ loại bỏ quy định gây trở ngại gia nhập thị trường của hợp tác xã, tạo hành lang pháp lý thông thoáng phát triển thành viên.
Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác: Động lực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Dự án Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần 1 tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022 và dự kiến Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vào tháng 5/2023. Để hiểu rõ nội dung của dự án luật này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Quốc Chí - Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - đơn vị soạn thảo Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.

Xin ông giới thiệu rõ hơn về Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến chuyên gia và các bộ, ngành, địa phương? Mục tiêu cao nhất mà bộ Luật này hướng tới là gì, thưa ông?

Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa định hướng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, cụ thể hóa 5 nhóm chính sách pháp luật trong Đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Chính phủ và Quốc hội xem xét thông qua và khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong quá trình tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác: Loại bỏ quy định gây trở ngại gia nhập thị trường
Ông Phùng Quốc Chí - Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao nhất của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật, đồng thời có sự tham gia rất tích cực, tâm huyết và trách nhiệm của nhiều nhà khoa học, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến rộng rãi, tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo 3 Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ theo quy định.

Theo kế hoạch, Dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần 1 tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022 và dự kiến Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vào tháng 5/2023. Như vậy, chúng ta vẫn còn khoảng gần 1 năm để tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, các bộ, ngành, địa phương, các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và người dân, hoàn thiện dự án Luật.

Mục tiêu cao nhất của Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác là loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút và phát triển thành viên; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất hợp tác xã, phục vụ lợi ích của thành viên và cộng đồng, tạo dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức kinh tế hợp tác, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển mạnh, giúp nâng cao vị thế của các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của các thành viên và góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được sửa đổi dựa trên cơ sở của Luật Hợp tác xã năm 2012. Vậy việc đổi tên Luật có cần thiết không và nó mang lại ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay, thưa ông?

Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được xây dựng trên cơ sở sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 và bổ sung các đối tượng điều chỉnh là tổ hợp tác, liên đoàn hợp tác xã nhằm xây dựng khung pháp lý đồng bộ, thống nhất cho các loại hình tổ chức kinh tế hợp tác.

Về nguyên tắc, tên Luật phải bao quát và phù hợp với đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật, do vậy, việc đổi tên Luật là cần thiết (đây cũng là ý kiến của đa số các cơ quan liên quan và Bộ Tư pháp về tên của dự án Luật).

Việc đổi tên thành Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác phù hợp với chủ trương của Đảng, phù hợp với quy định về quyền sở hữu tại Bộ luật Dân sự năm 2015; đồng thời, nhấn mạnh tính “hợp tác” giữa các thành viên, thống nhất với thuật ngữ quốc tế về.

Ngoài ra, việc đổi tên Luật giúp thống nhất nhận thức về sự phát triển đa dạng các mô hình tổ chức kinh tế hợp tác kiểu mới, xóa bỏ tâm lý e ngại đối với mô hình hợp tác xã kiểu cũ, tạo sức hút cho người dân tham gia, đồng thời giúp tạo động lực mới cho sự phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác, phù hợp với xu hướng hội nhập ngày càng sâu, rộng của các tổ chức kinh tế hợp tác vào nền kinh tế thị trường.

Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác: Loại bỏ quy định gây trở ngại gia nhập thị trường
Dự án Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần 1 tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022 và dự kiến Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vào tháng 5/2023

Một trong những rào cản được nêu ra sau 10 năm thực thi Luật Hợp tác xã năm 2012 là việc hợp tác xã gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường rất khó khăn. Vậy với Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác đang soạn thảo, chúng ta sẽ khắc phục vấn đề này như thế nào, thưa ông?

Theo kết quả Tổng kết 10 thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 cho thấy, việc thành lập hợp tác xã ở nhiều nơi còn khó khăn vì những lý do như: Theo quy định hợp tác xã phải nộp phương án sản xuất kinh doanh khi đăng ký, nhưng Nhà nước không can thiệp vào việc sản xuất kinh doanh của hợp tác xã vì hợp tác xã hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, đa số các hợp tác xã thực hiện một cách đối phó, làm mất thêm chi phí, lãng phí thời gian khi thành lập.

Cùng với đó, một số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa không có nhiều hợp tác xã hoạt động hoặc vùng dân tộc thiểu số ít người, việc quy định số lượng thành viên tối thiểu thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hiện nay đang cao gây khó khăn cho việc thành lập.

Ngoài ra, Nhà nước giới hạn tỷ lệ mà hợp tác xã được phép cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải là thành viên của hợp tác xã đã kìm hãm hoạt động mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường của các hợp tác xã…

Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác dự kiến sẽ sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế này, tạo hành lang pháp lý thông thoáng tối đa cho các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động như: Bỏ phương án sản xuất kinh doanh khi đăng ký thành lập; giảm số lượng thành viên tối thiểu khi thành lập, từ 7 xuống 5 thành viên đối với hợp tác xã, từ 4 xuống 3 thành viên đối với liên hiệp hợp tác xã; tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ ra thị trường bên ngoài do tổ chức kinh tế hợp tác tự quyết định; tăng cường và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của cơ quan quản lý nhà nước và của chính các tổ chức kinh tế hợp tác để tạo thuận lợi cho quá trình đăng ký, gia nhập thị trường, hoạt động và rút lui khỏi thị trường của các tổ chức kinh tế hợp tác…

Mặc dù Dự thảo 3 Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được dư luận quan tâm, ủng hộ và đánh giá cao với nhiều nội dung mới mang tính đột phá. Tuy nhiên, với phạm vi điều chỉnh, tác động đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, để giải quyết triệt để tất cả các vấn đề đặt ra là một thách thức lớn đối với cơ quan soạn thảo. Hiện nay, một số nội dung của dự thảo vẫn còn ý kiến khác nhau, trong thời gian gần 1 năm, từ nay cho đến tháng 5/2023, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo, giải đáp thỏa đáng các ý kiến góp ý để xây dựng Dự án Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác đáp ứng mong muốn của phần lớn các tổ chức kinh tế hợp tác, người dân và xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Hòa (thực hiện)
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tạo nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp

Tạo nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp

Trước đòi hỏi thực tiễn, hệ thống pháp luật về công nghiệp trong giai đoạn tới cần đảm bảo thể chế hóa, khẳng định vai trò nhà nước, tạo dựng nền tảng vững chắc
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Ủng hộ Bộ Công Thương “mạnh tay” với doanh nghiệp xăng dầu sai phạm

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Ủng hộ Bộ Công Thương “mạnh tay” với doanh nghiệp xăng dầu sai phạm

Việc công khai 7 doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu bị tước giấy phép cho thấy, Bộ Công Thương rất nỗ lực để lành mạnh thị trường xăng dầu.
PGS, TS Ngô Trí Long: Đánh giá cao sự minh bạch của Bộ Công Thương trong công khai thông tin quản lý xăng dầu

PGS, TS Ngô Trí Long: Đánh giá cao sự minh bạch của Bộ Công Thương trong công khai thông tin quản lý xăng dầu

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, PGS, TS Ngô Trí Long đánh giá cao sự minh bạch trong việc công khai thông tin quản lý xăng dầu của Bộ Công Thương.
Vụ 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp phản ánh thiếu nguồn cung là không chính xác

Vụ 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp phản ánh thiếu nguồn cung là không chính xác

Theo TS Vũ Đình Ánh, vụ 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp nhập hàng phản ánh thiếu nguồn cung là không chính xác.
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần được triển khai nhanh hơn

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần được triển khai nhanh hơn

“Hiến kế” về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hậu đại dịch, chuyên gia cho rằng, các chính sách đã có, song cần triển khai nhanh hơn.

Tin cùng chuyên mục

PGS,TS Ngô Trí Long: Ngành Công Thương đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

PGS,TS Ngô Trí Long: Ngành Công Thương đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Ngoài việc theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa, ngành Công Thương cần đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.
Bộ Công Thương: Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh

Bộ Công Thương: Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh

Bộ Công Thương đồng hành phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh thuần Việt để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
TS. Nguyễn Minh Phong: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần cân nhắc tới tác động hai mặt của chính sách

TS. Nguyễn Minh Phong: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần cân nhắc tới tác động hai mặt của chính sách

Để doanh nghiệp “Phục hồi nhanh và phát triển bền vững”, theo TS Nguyễn Minh Phong, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần cân nhắc tác động hai mặt của chính sách.
Doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn gì trong hậu đại dịch?

Doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn gì trong hậu đại dịch?

Trước thềm Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”, bà Thái Hương đã có những chia sẻ sau.
Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Canada: Cách làm hiệu quả phát huy vai trò cán bộ Bộ Công Thương biệt phái ở nước ngoài

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Canada: Cách làm hiệu quả phát huy vai trò cán bộ Bộ Công Thương biệt phái ở nước ngoài

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước là để phát huy trí tuệ của bộ phận cán bộ Công Thương, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.
Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh: Phi lý khi nhiều loại hàng hoá không giảm theo giá xăng dầu!

Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh: Phi lý khi nhiều loại hàng hoá không giảm theo giá xăng dầu!

Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh cho rằng, khi giá xăng dầu lên, nhiều loại hàng hoá điều chỉnh tăng, nhưng khi giá xăng dầu giảm, giá hàng hoá không giảm.
Chuyên gia Kinh tế Nguyễn Minh Phong: Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường về giá cả là kịp thời, đúng đắn và phù hợp với bối cảnh hiện nay

Chuyên gia Kinh tế Nguyễn Minh Phong: Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường về giá cả là kịp thời, đúng đắn và phù hợp với bối cảnh hiện nay

Việc Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường về giá cả là kịp thời, đúng đắn và phù hợp với bối cảnh hiện nay
TS Nguyễn Quốc Việt: Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận thông tin thị trường

TS Nguyễn Quốc Việt: Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận thông tin thị trường

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với thị trường nước ngoài có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực đang diễn biến rất khó lường.
Ngành gỗ đối diện thách thức lớn

Ngành gỗ đối diện thách thức lớn

Sau nhiều năm kim ngạch xuất khẩu tăng cao, dự báo trong năm 2022, ngành gỗ đối diện thách thức lớn, dẫn đến khả năng không tăng trưởng hoặc tăng ở mức rất thấp
Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước: “Cánh tay nối dài” cho hàng Việt ra thế giới

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước: “Cánh tay nối dài” cho hàng Việt ra thế giới

Bà Nguyễn Hoàng Thúy, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển chia sẻ về hiệu quả Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước.
Giao ban Thương vụ định kỳ: Xây những “cây cầu” vững chắc cho doanh nghiệp Việt

Giao ban Thương vụ định kỳ: Xây những “cây cầu” vững chắc cho doanh nghiệp Việt

Đánh giá về sáng kiến giao ban Thương vụ định kỳ, Chuyên gia kinh tế TS Vũ Đình Ánh cho rằng, Bộ Công Thương đang xây những “cây cầu” vững chắc cho doanh nghiệp
Có đủ nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm 2022?

Có đủ nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm 2022?

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nguồn cung thịt lợn sẽ được đảm bảo từ nay đến cuối năm 2022, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Thực thi Hiệp định EVFTA: Các lợi ích đang thể hiện rõ nét

Thực thi Hiệp định EVFTA: Các lợi ích đang thể hiện rõ nét

2 năm thực thi kể từ 1/8/2020, lợi ích mà Hiệp định EVFTA đang thể hiện rõ hơn, nhiều nhóm hàng tận dụng tốt ưu đãi từ hiệp định này.
Bộ Công Thương đã làm tốt vai trò điều hành khi chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý tình trạng găm hàng thổi giá

Bộ Công Thương đã làm tốt vai trò điều hành khi chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý tình trạng găm hàng thổi giá

Bộ Công Thương đã rất tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giám sát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội.
Doanh nghiệp trước xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng: Không chuẩn bị kỹ, dễ gặp bất trắc

Doanh nghiệp trước xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng: Không chuẩn bị kỹ, dễ gặp bất trắc

Những bất trắc đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam khó tránh khỏi nếu không có sự chuẩn bị, ứng phó kịp thời trước xu hướng bảo hộ thương mại đang gia tăng.
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Thách thức lớn

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Thách thức lớn

Môi trường thương mại điện tử bên cạnh tạo thuận lợi cho chủ thể kinh doanh, người tiêu dùng nhưng cũng đem lại thách thức trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Luật Dầu khí (sửa đổi): Nên bổ sung quy định về tước bỏ ưu đãi với nhà đầu tư nếu sai phạm

Luật Dầu khí (sửa đổi): Nên bổ sung quy định về tước bỏ ưu đãi với nhà đầu tư nếu sai phạm

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nên bổ sung quy định về tước bỏ ưu đãi với nhà đầu tư. Ưu đãi phải có quy định việc thu hồi ưu đãi nếu sai phạm.
Hơn 16.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và cảnh báo cho Việt Nam

Hơn 16.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và cảnh báo cho Việt Nam

Trong khi dịch Covid – 19 chưa chấm dứt thì thế giới tiếp tục ghi nhận bệnh đậu mùa khỉ với những ca bệnh đã xuất hiện ở 75 quốc gia.
ABAC III 2022: Cơ hội để Việt Nam khẳng định thành tựu chống dịch và quảng bá môi trường đầu tư

ABAC III 2022: Cơ hội để Việt Nam khẳng định thành tựu chống dịch và quảng bá môi trường đầu tư

Kỳ họp thứ III, Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC III) năm 2022 chính là cơ hội để Việt Nam khẳng định thành tựu chống dịch và quảng bá môi trường đầu tư.
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh:Liều thuốc nào cho nạn ăn theo xăng dầu tăng giá?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh:Liều thuốc nào cho nạn ăn theo xăng dầu tăng giá?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh đưa ra liều thuốc cho nạn ăn theo xăng dầu tăng giá và không chịu giảm giá khi giá xăng dầu đã giảm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động