Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay thế Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12.
Chiều 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) Báo chí đồng hành công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) với 93,72% đại biểu tán thành

Chiều 20/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, có 465 đại biểu tham gia biểu quyết - chiếm tỷ lệ 94,13%, trong đó có 463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) - chiếm tỷ lệ 93,72%. Với kết quả trên, Quốc hội đã thông qua toàn bộ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được ban hành năm 2010. Trải qua gần 12 năm thực thi, bối cảnh thực tiễn và sự thay đổi của hệ thống văn bản pháp luật đã đặt ra yêu cầu cần sửa đổi, hoàn thiện Luật để bảo đảm phù hợp với tình hình mới. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thẩm tra là Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân hữu quan để triển khai xây dựng Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Quá trình xây dựng Dự án Luật đã được các cơ quan thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và tiến độ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Ngày 26/9/2022, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Ngày 10/11/2022, trong khuôn khổ các hoạt động tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật.

Sau Kỳ họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và 56 đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo Ban soạn thảo Dự án Luật chủ động phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức nhiều hình thức xin ý kiến đối với Dự thảo Luật với đối tượng tham gia đa dạng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức gần 30 phiên làm việc với đại diện các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức để trao đổi, thống nhất phương án tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp.

Ngày 26/5/2023, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật và ngày 13/6/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về một số vấn đề giải trình, tiếp thu trong dự thảo Luật.

Từ ngày 12 đến 14/6/2023, dự thảo Luật đã được rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại Phiên họp ngày 20/6/2023.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Dự án Luật

Trong quá trình xây dựng, Dự án Luật đã nhận được ý kiến của 193 đại biểu Quốc hội, nhiều ý kiến của các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp qua văn bản, tại các hội thảo, phiên làm việc xin ý kiến.

Bộ Công Thương phối hợp Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến đóng góp. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, chủ động giữa các đơn vị, Dự thảo Luật đã được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao về kết quả tiếp thu, chỉnh lý, đã đạt được sự đồng thuận tương đối cao trong quá trình lấy ý kiến các chủ thể có liên quan.

Quá trình tiếp thu, giải trình các ý kiến được thực hiện trên tinh thần minh bạch, chủ động, có sự tham gia đầy đủ, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý bảo trên cơ sở bảo đảm bám sát các yêu cầu, chính sách do Chính phủ đề ra, phù hợp với các quan điểm, định hướng chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được sự rà soát chặt chẽ của Cơ quan thẩm tra, các Ủy ban liên quan của Quốc hội.

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, một số nội dung của Dự thảo Luật đã nhận được sự quan tâm, có nhiều ý kiến tham gia, nổi bật là: khái niệm người tiêu dùng; quy định áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm sự cần bằng về quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Để giải quyết các vấn đề trên, Cơ quan soạn thảo và Cơ quan thẩm tra đã chủ động tổ chức nhiều phiên làm việc trực tiếp với đại diện các cơ quan có thẩm quyền để trao đổi, thống nhất phương án chỉnh lý Dự thảo Luật. Nhờ vậy, tại thời điểm trình Quốc hội xem xét biểu quyết, về cơ bản, toàn bộ Dự thảo Luật đã nhận được sự đồng thuận tương đối cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương quan tâm sớm ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, chú trọng công tác tổ chức thi hành Luật, bảo đảm các quy định của Luật đi vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát công tác triển khai thi hành Luật này.

Để chuẩn bị cho công tác thực thi Luật nêu trên, Bộ Công Thương đã dự thảo và sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính xem xét phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật. Trên cơ sở chỉ đạo thống nhất từ Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để nhanh chóng triển khai các hoạt động cần thiết, bảo đảm hiệu quả và sớm đưa các quy định của Luật đi vào thực tiễn sản xuất, tiêu dùng của nền kinh tế.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 và thay thế Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12.
Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào

Ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào sẽ phối hợp chặt chẽ để hai Chính phủ tăng cường hợp tác.
Việt Nam là hình mẫu thành công về ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam là hình mẫu thành công về ứng phó biến đổi khí hậu

Tại Hội nghị COP 28, Việt Nam được nhiều lần nhắc đến như một hình mẫu thành công cần được nhân rộng về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Dấu mốc quan trọng hiện thực hóa FTA Việt Nam - UAE

Dấu mốc quan trọng hiện thực hóa FTA Việt Nam - UAE

Chuyến công du của Thủ tướng tới UAE là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa quyết định để hai bên thống nhất kết thúc đàm phán FTA Việt Nam-UAE ở cấp chính trị.
Cơ hội kết nối đầu tư tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023

Cơ hội kết nối đầu tư tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023

Diễn đàn Horasis châu Á 2023 tạo điều kiện nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam, châu Á và thế giới.
Chủ tịch Quốc hội lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Sáng 4/12, Chủ tịch Quốc hội lên đường tới thủ đô Vientiane dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ Nhất.

Tin cùng chuyên mục

Hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Ngày 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng.
4 kết qủa nổi bật của Việt Nam tại Hội nghị COP28

4 kết qủa nổi bật của Việt Nam tại Hội nghị COP28

Sau 4 ngày tham dự Hội nghị COP28, Việt Nam đã khuyến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện chuyển đổi năng lượng.
Bài 3: Cần hành động và chuyển động mạnh mẽ sau chất vấn

Bài 3: Cần hành động và chuyển động mạnh mẽ sau chất vấn

Đại biểu Quốc hội cho rằng, để hoạt động chất vấn có chất lượng và hiệu quả thì phải tăng cường việc giám sát thực hiện các kết luận chất vấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ 3 định hướng hợp tác trong G77

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ 3 định hướng hợp tác trong G77

Chiều 2/12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77 về BĐKH nhân dịp Hội nghị COP28.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp.
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội

Hôm nay 3/12, ngày làm việc cuối cùng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã ra mắt Đại hội.
Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu họp lần 3

Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu họp lần 3

Ngày 1/12, theo quy định của Hiệp định EVFTA và thống nhất giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), 2 bên đã tổ chức phiên họp lần thứ ba.
COP28 đánh giá tiến trình thực hiện Thỏa thuận Paris

COP28 đánh giá tiến trình thực hiện Thỏa thuận Paris

Theo kế hoạch COP28 dự kiến công bố bản Đánh giá Toàn cầu đầu tiên về tiến trình thực hiện Thoả thuận Paris của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng phó với BĐKH.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch WEF và Tổng giám đốc HSBC

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch WEF và Tổng giám đốc HSBC

Chiều 2/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borge Brende và tiếp Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn HSBC.
Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

Chiều tối qua (2/12), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bài 2: Bản lĩnh, trách nhiệm người đứng đầu

Bài 2: Bản lĩnh, trách nhiệm người đứng đầu

Cử tri, nhân dân đánh giá cao chất lượng phiên chất vấn, nội dung chất vấn đã đi đúng - trúng, thậm chí xoáy sâu vào các vấn đề dư luận đang đặc biệt quan tâm.
Bài 1: Giám sát tới cùng các lời hứa, cam kết

Bài 1: Giám sát tới cùng các lời hứa, cam kết

Thông qua chất vấn, Quốc hội sẽ nắm được tình hình thực hiện các nghị quyết và việc thực hiện các lời hứa, cam kết của Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ Việt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt (BVA) và một số doanh nghiệp EU.
Việt Nam là điểm đến tin cậy để đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Việt Nam là điểm đến tin cậy để đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp, quỹ đầu tư tiếp tục coi Việt Nam là địa điểm tin cậy để đến đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi xanh.
Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện

Tại phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra ngày 2/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo đại hội.
Thái Bình tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình – Hàn Quốc năm 2023

Thái Bình tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình – Hàn Quốc năm 2023

Ngày 2/12, tại Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình – Hàn Quốc năm 2023 mở ra nhiều cơ hội cho hợp tác
Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Dấu ấn của Công đoàn ngành Công Thương tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đoàn đại biểu ngành Công Thương gồm 14 công đoàn viên tiêu biểu.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Sáng nay 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã chính thức khai mạc phiên trọng thể.
Thúc đẩy làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa Quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc

Thúc đẩy làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa Quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.
Các đối tác cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD để chuyển đổi năng lượng

Các đối tác cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD để chuyển đổi năng lượng

Thủ tướng vừa công bố Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động