Longform
07/02/2024 22:47
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

07/02/2024 22:47

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

------

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Xín Mần là huyện vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang với 96% đồng bào dân tộc thiểu số, có địa hình phức tạp, địa bàn rộng, đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, vấn đề dân tộc tôn giáo, vấn đề thân tộc 2 bên biên giới, một lượng không nhỏ thanh niên trẻ đi lao động ngoài tỉnh làm giảm nguồn phát triển đảng. Đây là một khó khăn rất lớn trong công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên của địa phương.

Trong những ngày cuối cùng cùng của năm 2023, giữa bộn bề công việc, Bí thư Huyện ủy Xín Mần Hoàng Nhị Sơn đã thu xếp thời gian để chia sẻ với tôi về câu chuyện phát triển đảng viên tại cơ sở của Xín Mần.

Theo ông Hoàng Nhị Sơn, so với nhiều địa phương, tạo nguồn phát triển Đảng ở Xín Mần khó gấp nhiều lần. Thường vụ Huyện ủy luôn trăn trở làm sao để có nguồn phát triển đảng trong nhân dân thực sự có chất lượng, là những hạt nhân chính trị, hạt nhân kinh tế để “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Nhận thức rõ phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Xín Mần đã chú trọng thực hiện công tác này, nhất là ở địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Chia sẻ về những khó khăn trong phát triển đảng viên tại cơ sở, ông Hoàng Nhị Sơn cho biết thêm, Xín Mần là một huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ với 18 đơn vị hành chính xã, thị trấn, 187 thôn bản, tổ dân phố. Trong đó, có 4 xã biên giới với chiều dài đường biên 31km, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm đến 86-87% (theo chuẩn nghèo đa chiều), số người có trình độ văn hóa dưới lớp 9 còn nhiều, tỷ lệ mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi có khả năng phát triển đảng cao.

Đó còn chưa kể đến tâm lý mưu sinh của người dân khi phải ra ngoài địa phương làm việc, rất khó khăn cho công tác tuyên truyền, tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp, bồi dưỡng sau kết nạp, quản lý, sinh hoạt đảng…”- ông Hoàng Nhị Sơn kể.

Đối với Đảng bộ huyện Xín Mần, để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVIII (2020-2025), trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện, nhiệm vụ số 1 là xây dựng Đảng vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên. “Chúng tôi tự đánh giá, nhiệm vụ này thời gian qua Xín Mần đã thực hiện rất tốt”- ông Hoàng Nhị Sơn khẳng định.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ Xín Mần

Theo đó, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đặt ra mục tiêu phấn đấu hàng năm kết nạp 150 đảng viên trở lên, trong đó, năm 2023 kế hoạch kết nạp 180 đảng viên, nhưng thực tế Đảng bộ huyện đã kết nạp được 190 đảng viên. Kết quả này có được là nhờ sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm và được cụ thể hóa trong Nghị quyết, chính sách của Đảng bộ huyện.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Trong câu chuyện với phóng viên, ông Hoàng Nhị Sơn cho hay, ngay đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Xín Mần đã chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ chú trọng chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tích cực phát động các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Ông Hoàng Nhị Sơn nói, chúng tôi tập trung chủ yếu lực lượng thanh niên, người có uy tín; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trọng tâm, cụ thể, đồng thời phân công đảng viên chính thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đỡ người vào Đảng.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Ngoài ra, Xín Mần cũng thực hiện quyết liệt nội dung đưa cán bộ huyện tăng cường về các xã làm lực lượng chủ chốt. Các cán bộ được tăng cường sẽ tham gia cấp ủy địa phương giúp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở kiện toàn, củng cố tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng để phát triển đảng viên, đặc biệt trong các nguồn là lực lượng dân quân, trong các tổ chức hội, trong quần chúng nhân dân.

Nói về kinh nghiệm trong phát triển đảng viên tại cơ sở, Bí thư Huyện ủy Hoàng Nhị Sơn cho hay, trước hết chúng tôi xác định đối tượng kết nạp, tập trung vào lực lượng dân quân dự bị động viên, bởi vì lực lượng công chức cán bộ nhà nước từ cấp xã, huyện kết nạp tỷ lệ đã đạt trên 86%. Dư địa kết nạp trong tầng lớp này hầu như không còn nữa, chúng tôi tập trung vào đối tượng dân quân tự vệ. Thay vì triệu tập các quần chúng lên trên huyện học Cảm tình Đảng, chúng tôi chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của huyện về các xã và cụm xã để mở lớp Cảm tình Đảng cho dân quân.

Nhờ cách làm đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, tập quán và tâm lý của đồng bào dân tộc, sau 2 năm tổ chức thực hiện, tỷ lệ đảng viên dân quân trung bình của Xín Mần là 28,8% trong đó có xã đạt tỷ lệ cao lên đến 37%”. Phấn khởi về những thành quả bước đầu của cách làm mới, ông Hoàng Nhị Sơn hồ hởi nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục phải phấn đấu, mỗi năm tăng từ 5-10%”.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ Xín Mần

Ông Hoàng Nhị Sơn cho rằng, lực lượng dân quân của chúng ta mà có tỷ lệ đảng viên cao thì việc lãnh đạo, chỉ đạo sẽ tốt hơn, đảm bảo chủ trương, đường lối của Đảng thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Hiện lực lượng dự bị động viên của Xín Mần cũng đã kết nạp đạt tỷ lệ bình quân chung của toàn huyện là 33,9%, có xã cao điểm lên đến 43% đây chính là minh chứng cho kết quả của cách nghĩ mới, làm mới của Xín Mần trong phát triển đảng viên và xây dựng lực lượng cơ sở Đảng vững mạnh tại thôn/ bản, xã.

Ngoài lực lượng dân quân tự vệ, Xín Mần cũng hướng đến đối tượng công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đảng bộ huyện đã triển khai mở các lớp Cảm tình Đảng cho các đối tượng này trước khi lên đường nhập ngũ.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Mỗi một năm chúng tôi có trên 100 công dân thuộc đối tượng này. Chúng tôi triệu tập các em về trước một thời gian và tổ chức cho học cảm tình Đảng do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị dạy tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Từ năm 2018 đến nay chúng tôi đưa ra cơ chế, trong thời gian 30 tháng ở trong môi trường quân đội, lực lượng công an, biên phòng nếu các em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được kết nạp đảng trở về địa phương, huyện sẽ hỗ trợ một con bò trị giá 10 triệu đồng. Từ năm 2020, chúng tôi hỗ trợ bằng tiền để các em có thể mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình” - ông Hoàng Nhị Sơn cho biết thêm.

Năm 2023, Xín Mần đã có 33 đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về và được kết nạp Đảng đã được hưởng chính sách trên. Đây là cách làm mới của Xín Mần mà theo như lời của đồng chí Bí thư huyện ủy – đó là cách mà địa phương tạo điều kiện cho các em vào môi trường quân đội có hướng phấn đấu.

Cho đến nay, lực lượng công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023-2024 tới đây hầu như đều viết đơn tình nguyện, các em rất phấn khởi tham gia nhập ngũ và phấn đấu vào đảng để được hưởng chế độ hỗ trợ của huyện”- ông Hoàng Nhị Sơn thông tin.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để đạt được kết quả đó, Xín Mần đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân đội, Công an có quân nhân là công dân của huyện Xín Mần đang công tác tiếp tục bồi dưỡng kết nạp Đảng những quần chúng đủ điều kiện trước khi xuất ngũ.

Đây được đánh giá là một mô hình mang lại hiệu quả cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Một đối tượng khác cũng được Đảng bộ huyện Xín Mần quan tâm phát triển đó là mở các lớp tìm hiểu về Đảng trong các trường Trung học phổ thông cho học sinh lớp 12.

Năm 2023 vừa qua, Xín Mần đã mở được 1 lớp với 58 em học sinh xuất sắc tham gia, qua đó đã kết nạp được 6 em. Đây là cách làm mới của Đảng bộ huyện Xín Mần, để ngay từ mái trường THPT chuẩn bị bước vào môi trường khác các em có tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục phấn đấu xây dựng gia đình, quê hương, đất nước vững mạnh. Tới đây việc làm này sẽ trở thành thường xuyên trong công tác phát triển đảng viên ở địa phương đối với các em học sinh THPT”- ông Hoàng Nhị Sơn khẳng định.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ Xín Mần

Không chỉ đẩy mạnh phát triển đảng viên tại cơ sở, việc bồi dưỡng lý luận, chính trị, tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên cũng được Xín Mần quan tâm và chú trọng. Theo đó, mỗi năm Đảng bộ huyện Xín Mần tổ chức 1 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đảng viên, lãnh đạo các thôn bản, xã và huyện với sự tham gia giảng dạy là các giảng viên cao cấp đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Qua hoạt động này, các đảng viên được tiếp cận thông tin mới, bổ ích trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở. Sau mỗi lớp này các học viên đều phải viết thu hoạch, thành lập hội đồng để chấm điểm. Nhờ đó, đã tạo sự lôi cuốn và cố gắng của các đảng viên, tỷ lệ bài viết đạt điểm khá, xuất sắc rất cao; điều này đã thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc của đảng viên.

Cuối cùng, là công tác quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ được quy hoạch. Theo ông Hoàng Nhị Sơn, đến thời điểm này (tháng 12/2023) Đảng bộ huyện Xín Mần đang làm công tác quy hoạch đưa 62 đảng viên được quy hoạch vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo. Trong công tác quy hoạch, Xín Mần chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số… Lực lượng cán bộ này đã đúng, đủ, đạt và vượt chỉ tiêu theo hướng dẫn của Trung ương.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ Xín Mần

Nhờ vào những giải pháp hữu hiệu, năm 2023, Đảng bộ huyện Xín Mần đã kết nạp được 190 đảng viên mới, có chất lượng tốt, đạt 106% kế hoạch năm. Các đảng viên luôn phát huy tốt vai trò đi trước, mở đường, là những người tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, tăng gia sản xuất, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt do đảng viên làm chủ, được người dân tin và học làm theo.

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Thu Hường- Nhật Khôi

Có thể bạn quan tâm

Longform | Bài 2: Phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của người đứng đầu

Longform | Bài 2: Phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của người đứng đầu

Longform | Bài 2: Phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của người đứng đầu
Đồng bào dân tộc Mông ở Sỉn Khâu vui đón Tết

Đồng bào dân tộc Mông ở Sỉn Khâu vui đón Tết

Chưa năm nào đồng bào dân tộc Mông ở thôn Sỉn Khâu, xã Chế Là của huyện Xín Mần (Hà Giang) lại vui như Tết này, vui vì giờ đây thôn đã có điện lưới quốc gia.
Trao 600 suất quà cho người nghèo Xín Mần trong chương trình “Xuân biên cương, ấm lòng dân bản”

Trao 600 suất quà cho người nghèo Xín Mần trong chương trình “Xuân biên cương, ấm lòng dân bản”

600 suất quà đã được trao tặng cho người nghèo tại huyện vùng cao Xín Mần (Hà Giang) trong chương trình “Xuân Biên cương ấm lòng dân bản" năm 2024.

Xem thêm

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Căng thẳng ở Biển Đỏ làm gián đoạn vận chuyển hàng hóa toàn cầu

Căng thẳng ở Biển Đỏ làm gián đoạn vận chuyển hàng hóa toàn cầu

Gần đây, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động thương mại trên tuyến đường thủy chiến lược này.
Infographics | 11 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%

Infographics | 11 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng ước đạt 5.667.000 tỷ đồng, tăng 9,6% (cùng kỳ năm ngoái tăng 20,2%).
Infographics | 11 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng nhẹ

Infographics | 11 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng nhẹ

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022.
Infographics | 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024

Infographics | 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, 447 đại biểu tham gia (chiếm tỷ lệ 90,49%) biểu quyết tán thành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
Infographics | Sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực

Infographics | Sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực

Sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 tiếp tục xu hướng tích cực, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,5% so với tháng 9 và tăng 4,1% so với cùng kỳ.
Infographics | Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2023: GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ

Infographics | Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2023: GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ

Kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm 2023 duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều kết quả khả quan.
Infographics | 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 33,21 tỷ USD

Infographics | 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 33,21 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 59,69 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu 33,21 tỷ USD, nhập khẩu 26,48 tỷ USD.
Infographics | Dấu ấn phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ

Infographics | Dấu ấn phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ

Vượt qua khoảng cách về địa lý, sau 28 năm thiết lập quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện với nhiều thành tựu ấn tượng.
Infographics | Xuất khẩu gạo của Việt Nam đột phá tại nhiều thị trường

Infographics | Xuất khẩu gạo của Việt Nam đột phá tại nhiều thị trường

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu gạo đến khoảng 30 thị trường, trong đó thị trường lớn là Trung Quốc và 3 nước ASEAN.
Infographics | Hợp tác kinh tế: Điểm sáng của nửa thế kỷ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Infographics | Hợp tác kinh tế: Điểm sáng của nửa thế kỷ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cấp viện trợ ODA, sau đó đến hợp tác lao động, đầu tư và du lịch, thương mại.
Infographics | Ngành hàng dệt may đã qua "đáy", đơn hàng dần phục hồi từ quý 4/2023

Infographics | Ngành hàng dệt may đã qua "đáy", đơn hàng dần phục hồi từ quý 4/2023

Tình hình đơn hàng dệt may xuất khẩu đang có dấu hiệu cải thiện, kỳ vọng nhu cầu tại các thị trường lớn sẽ hồi phục từ quý 4/2023.
Infographics | 78 năm vững vàng xây dựng và phát triển đất nước

Infographics | 78 năm vững vàng xây dựng và phát triển đất nước

78 năm sau Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Infographics | “Lộ diện” 10 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp cao nhất trong tháng 8

Infographics | “Lộ diện” 10 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp cao nhất trong tháng 8

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2023 ước tính tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Infographics | 50 năm quan hệ Việt Nam - Singapore: Đối tác tin cậy, bền vững

Infographics | 50 năm quan hệ Việt Nam - Singapore: Đối tác tin cậy, bền vững

Trải qua nửa thế kỷ đồng hành (1/8/1973 - 1/8/2023), quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng tin cậy và bền vững.
[Infographics] Cách mạng Tháng Tám: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước

[Infographics] Cách mạng Tháng Tám: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở đường đưa dân tộc Việt Nam tiến hẳn vào kỷ nguyên mới trong lịch sử của mình: Kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.
Infographics | Cách mạng tháng Tám 1945: Mốc son của 78 mùa thu cách mạng

Infographics | Cách mạng tháng Tám 1945: Mốc son của 78 mùa thu cách mạng

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu.
Infographic | Kinh tế Việt Nam 7 tháng năm 2023: Ghi nhận những điểm sáng

Infographic | Kinh tế Việt Nam 7 tháng năm 2023: Ghi nhận những điểm sáng

Tình hình kinh tế Việt Nam 7 tháng năm 2023 của nước ta đã xuất hiện một số điểm sáng đáng ghi nhận, sản xuất công nghiệp tháng 7 khởi sắc
Infographics | Việt Nam xuất siêu 15,23 tỷ USD trong 7 tháng năm 2023

Infographics | Việt Nam xuất siêu 15,23 tỷ USD trong 7 tháng năm 2023

Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng năm 2023 ước tính Việt Nam xuất siêu 15,23 tỷ USD.
Infographics | Nhiều gam màu sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023

Infographics | Nhiều gam màu sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023

Các chỉ số nền kinh tế Việt Nam phát tín hiệu tích cực 6 tháng đầu năm 2023: xuất siêu 12,25 tỷ USD, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tăng 0,44%.
Infographics | Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc

Infographics | Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc những năm qua tiếp tục có bước phát triển quan trọng trên các lĩnh vực.
Infographic | "Top" 10 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm 2022

Infographic | "Top" 10 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm 2022

Bộ Cộng Thương vừa công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2022, trong đó nêu 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước năm 2022.
Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong quý 1/2023

Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong quý 1/2023

Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước quý I lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Dương, Hải Phòng.
INFOGRAPHICS: Du lịch phục hồi mạnh, ngành dịch vụ đóng góp nhiều cho tăng trưởng quý I/2023

INFOGRAPHICS: Du lịch phục hồi mạnh, ngành dịch vụ đóng góp nhiều cho tăng trưởng quý I/2023

Khu vực dịch vụ có có tốc độ tăng tưởng cao nhất trong 3 khu vực đạt 6,79% và đóng góp cho GDP cao nhất với 3,26 điểm phần trăm.
Infographics | Dấu mốc qua 28 năm xây dựng và phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Infographics | Dấu mốc qua 28 năm xây dựng và phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 16/2/1995, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập, tạo nên “bước ngoặt” quan trọng trong tổ chức, thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, y tế ở Việt Nam.
Cẩm nang khám phá Phú Quốc mùa đẹp nhất trong năm

Cẩm nang khám phá Phú Quốc mùa đẹp nhất trong năm

Mùa đẹp nhất trong năm, hãy cùng khám phá "đảo ngọc" Phú Quốc với ẩm thực đặc sắc, đa dạng khu nghỉ dưỡng nổi danh quốc tế và cả thế giới
Infographic | 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Infographic | 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Trải qua 30 năm, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.
Infographic | Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022

Infographic | Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022

Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng 2022 ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật với kim ngạch xuất nhập khẩu vượt cả năm 2021, thặng dư thương mại đạt 10,6 tỷ USD...
[INFOGRAPHIC]: Toàn cảnh kinh tế xã hội 10 tháng: Nhiều điểm sáng

[INFOGRAPHIC]: Toàn cảnh kinh tế xã hội 10 tháng: Nhiều điểm sáng

Nhiều thống kê tích cực về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2022 tiếp tục được thể hiện trong báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê.
Infographics: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Infographics: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Chính phủ quyết nghị thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét, quyết định
|< < 1 2 3 4 > >|