Longform
10/02/2024 06:00
Longform | Tháo gỡ vướng mắc để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt phá

10/02/2024 06:00

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ từng bước tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo đòn bẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...
Longform | Tháo gỡ vướng mắc để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt pháLongform | Tháo gỡ vướng mắc, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt phá
Longform | Tháo gỡ vướng mắc, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt phá
Longform | Tháo gỡ vướng mắc, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt phá
Longform | Tháo gỡ vướng mắc, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt phá
Longform | Tháo gỡ vướng mắc, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt phá
Longform | Tháo gỡ vướng mắc, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt phá
Longform | Tháo gỡ vướng mắc, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt phá
Longform | Tháo gỡ vướng mắc, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bứt phá

Quỳnh Nga

Có thể bạn quan tâm

Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Nhật Bản chuyển hướng sang thị trường mới

Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Nhật Bản chuyển hướng sang thị trường mới

Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn của Nhật Bản đang hướng sang thị trường sôi động của Trung Quốc.
Quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Hà Nội: 9 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024

Hà Nội: 9 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2024.