Lấy ý kiến cho thông tư thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Bắc Hà phát triển cây chè Shan tuyết chủ lực giảm nghèo bền vững Lào Cai: Phụ nữ Tày vùng cao Bản Liền - Bắc Hà tìm hướng giảm nghèo bền vững

Dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, gồm 4 chương: Chương I quy định chung, gồm phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; chương II quy định hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất tại cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện; chương III quy định hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chương IV tổ chức thực hiện.

Trong đó, chương II quy định hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất tại cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện. Chương này quy định rõ nguyên tắc lựa chọn dự án: Dự án được thực hiện trên địa bàn cả nước; bảo đảm điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định; lựa chọn đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện dự án có năng lực, đã triển khai thực hiện dự án thành công.

Lấy ý kiến cho thông tư thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Các dự án ưu tiên lựa chọn gồm: Dự án thực hiện trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025; dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người khuyết tật, dân tộc thiểu số, phụ nữ, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chủ trì thực hiện; dự án có tỷ lệ hộ nghèo, hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo có thành viên là người khuyết tật, phụ nữ tham gia cao hơn; hiệu quả kinh tế, xã hội cao hơn; đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện dự án có năng lực hơn, kinh nghiệm nhiều hơn.

Thông tư quy định mức hỗ trợ tối đa: 1 dự án liên kết theo chuỗi giá trị tối đa không quá 5 tỷ đồng; 1 dự án theo nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; bình quân 1 hộ tham gia dự án tối đa không quá 40 triệu đồng.

Chương này cũng quy định nội dung hỗ trợ đối tượng tham gia dự án từ vốn ngân sách nhà nước và quy trình thông báo lựa chọn đơn vị và đăng ký thực hiện dự án.

Chương III quy định nội dung hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối tượng hỗ thực hiện theo quy định tại điểm b mục 4 Phần III Quyết định số 90/QĐ-TTg.

Phương thức hỗ trợ: Đối với hoạt động hỗ trợ người lao động thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, ngoại ngữ, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trường hợp người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ đã đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, cơ quan lao động thương binh và xã hội thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động.

Đối với hoạt động hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo các Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Nguyên tắc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nội dung quy định tại điểm b mục 4 Phần III Quyết định số 90/QĐ-TTg, phù hợp với nhu cầu của người lao động; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, bình đẳng giới.

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ và hỗ trợ các chi phí khác theo khoản 1 Điều này; hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ; hỗ trợ giới thiệu, tư vấn để tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ một phần chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động.

Thông tin chi tiết dự thảo Thông tư đề nghị xem tại đây!

Hải Linh
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương gửi công điện hỏa tốc về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ khu vực Trung Bộ

Bộ Công Thương gửi công điện hỏa tốc về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ khu vực Trung Bộ

Bộ Công Thương vừa có Công điện hỏa tốc số 8131/CĐ-PCTT ngày 16/11/2023 về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ.
Bộ Công Thương chỉ đạo nhà máy nhiệt điện than và thuỷ điện, đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024

Bộ Công Thương chỉ đạo nhà máy nhiệt điện than và thuỷ điện, đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024

Bộ Công Thương vừa có văn bản chỉ đạo các Tập đoàn, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện thực hiện các giải pháp đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024
Quy định mới về thời giờ làm việc của công nhân công trình dầu khí trên biển

Quy định mới về thời giờ làm việc của công nhân công trình dầu khí trên biển

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành quy định về giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc công trình dầu khí trên biển.
Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió

Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 19/2023/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió.
Bộ Công Thương gửi công điện hỏa tốc về chủ động ứng phó tình hình mưa lũ

Bộ Công Thương gửi công điện hỏa tốc về chủ động ứng phó tình hình mưa lũ

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương vừa có Công điện số 8048/CĐ-PCTT về chủ động ứng phó tình hình mưa lũ.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương: Sửa đổi một số quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Bộ Công Thương: Sửa đổi một số quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Bộ Công Thương mới ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030

Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030

Bộ Công Thương ra Quyết định ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030.
Bộ Công Thương: Triển khai thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công Thương: Triển khai thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công Thương vừa có văn bản triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật trong cơ quan hành chính Nhà nước.
Phê duyệt chủ trương và chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV Nam Định I - Thanh Hoá

Phê duyệt chủ trương và chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV Nam Định I - Thanh Hoá

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hoá.
Hành vi trộm cắp điện từ 2 triệu đồng trở lên bị truy tố hình sự

Hành vi trộm cắp điện từ 2 triệu đồng trở lên bị truy tố hình sự

Trộm cắp điện là hành vi lấy điện trái phép không qua công tơ, bị nghiêm cấm trong Luật Điện lực.
Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Quyết định số 2664/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương ra Công điện chủ động ứng phó với mưa lớn

Bộ Công Thương ra Công điện chủ động ứng phó với mưa lớn

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương ban hành Công điện 7275 /CĐ-PCTT chủ động ứng phó với mưa lớn.
Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hoá chất năm 2023

Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hoá chất năm 2023

Bộ Công Thương vừa có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hoá chất năm 2023.
Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản 6838/BCT- DKT về việc đảm bảo cung cấp than, khí cho sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.
Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện năm 2023

Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện năm 2023

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2503/QĐ-BCT ngày 28/9/2023 về việc phê duyệt khung giá phát điện năm 2023.
Bộ Công Thương ra Công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Bộ Công Thương ra Công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Ngày 25/9/2023, Bộ Công Thương ban hành Công điện hỏa tốc số 6575/CĐ-PCTT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Bộ Công Thương xây dựng Dự thảo Thông tư danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương xây dựng Dự thảo Thông tư danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý hoạt động kết nối dữ liệu số

Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý hoạt động kết nối dữ liệu số

Theo Quy chế của Bộ Công Thương, các hoạt động quản lý, kết nối dữ liệu số của tổ chức VAN bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số, kết nối hạ tầng kỹ thuật…
Bộ Công Thương tham vấn Quy định kỹ thuật về kiểm kê khí nhà kính

Bộ Công Thương tham vấn Quy định kỹ thuật về kiểm kê khí nhà kính

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo tham vấn Quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương.
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu dọn các công trình khí

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu dọn các công trình khí

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng về thu dọn các công trình khí với nguyên tắc đảm bảo an toàn với con người, bảo vệ môi trường.
Xung quanh ý kiến về dự thảo Thông tư khung giá phát điện tái tạo

Xung quanh ý kiến về dự thảo Thông tư khung giá phát điện tái tạo

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Thông tư khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió, mới đây có một số ý kiến chưa hiểu rõ…
Lấy ý kiến Thông tư quy định lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương không được tham gia

Lấy ý kiến Thông tư quy định lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Công Thương không được tham gia

Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AANZ

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AANZ

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân (AANZ).
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về khí nhà kính ngành Công Thương

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về khí nhà kính ngành Công Thương

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương
Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra, cung cấp thông tin điện mặt trời mái nhà lắp đặt sau năm 2020

Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra, cung cấp thông tin điện mặt trời mái nhà lắp đặt sau năm 2020

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố và EVN về kiểm tra, rà soát, xử lý, cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động