Lãnh đạo Bộ Công Thương nêu 5 vấn đề trọng tâm cho Công đoàn ngành Công Thương

Dự và phát biểu tại Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu 5 vấn đề trọng tâm cho Công đoàn Ngành.
Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn Công Thương Việt Nam: Vững mạnh toàn diện Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tăng cường hội nhập, mở rộng quan hệ quốc tế

Ngày 6/10 đã diễn ra Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh, những năm qua, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cùng những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế nước ta đã vượt qua khó khăn; tiếp tục đà phục hồi, phát triển.

Lãnh đạo Bộ Công Thương nêu 5 vấn đề trọng tâm cho Công đoàn ngành Công Thương
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu 5 vấn đề trọng tâm cho Công đoàn ngành Công Thương

Ngành Công Thương Việt Nam cũng đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Trong những thành tựu chung ấy có sự đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn, lực lượng đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành và của đất nước, Thứ trưởng nêu 5 vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận, xem xét và quyết định, đó là:

Thứ nhất, tổ chức công đoàn cần thực hiện tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cho mỗi đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Công Thương nêu 5 vấn đề trọng tâm cho Công đoàn ngành Công Thương
Lãnh đạo Bộ Công Thương nêu 5 vấn đề trọng tâm cho Công đoàn ngành Công Thương
Lãnh đạo Bộ Công Thương nêu 5 vấn đề trọng tâm cho Công đoàn ngành Công Thương
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ hai, chú trọng đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng tập trung cho cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 06 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Thứ ba, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; sự chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị để xây dựng, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua và phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình của ngành và từng đơn vị, tạo động lực để các đoàn viên, người lao động tích cực thi đua, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của toàn ngành.

Thứ tư, phát huy vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chủ động phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đồng thời, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, nhất là về điều kiện làm việc, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động…

Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trong đó, trọng tâm là thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy các cấp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Bộ Công Thương nêu 5 vấn đề trọng tâm cho Công đoàn ngành Công Thương
Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác đánh giá, xếp loại công đoàn các cấp, bảo đảm thực chất, hiệu quả; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu tổ chức công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành Công Thương.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động phối hợp chặt chẽ với công đoàn ngành và các tổ chức công đoàn cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để các cấp công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu qủa, có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương tin tưởng và mong rằng: Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn Việt Nam và các thành tích đạt được trong những năm qua, để nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thống nhất quyết nghị, đóng góp xứng đáng cùng toàn ngành tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra: 38 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới; 12 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra; Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Nhóm Phóng viên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Còn "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định về thủ tục hành chính

Còn "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định về thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xử lý vướng mắc về thủ tục hành chính một cách hết sức có trách nhiệm.
Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư khẳng định trước sau như một, quan hệ Việt Nam-Lào luôn giữ vai trò quan trọng đặc biệt, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội: Tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ "ngọn lửa" nhiệt huyết của thanh niên

Chủ tịch Quốc hội: Tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ "ngọn lửa" nhiệt huyết của thanh niên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và có bài phát biểu quan trọng, động viên và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước.
Infographics: Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các Tập đoàn, DNNN

Infographics: Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các Tập đoàn, DNNN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/2/2024 về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, DNNN
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nghệ An

Sáng 25/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Chủ tịch nước dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày 24/2, tại Làng Văn hóa đã diễn ra chương trình Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự cùng chung vui với đồng bào.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn hệ thống thông tin

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn hệ thống thông tin

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 23/2/2024 yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là hình mẫu thành công trong hợp tác song phương

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là hình mẫu thành công trong hợp tác song phương

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là điển hình cho thành công trong hợp tác song phương của Việt Nam với các đối tác.
Những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội cần được khắc phục

Những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội cần được khắc phục

Vị thế kinh tế có xu hướng giảm dần so với các tỉnh, thành trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đó là một trong những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn kiện Đại hội 14

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn kiện Đại hội 14

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 tại cuộc họp của Tiểu ban vào sáng 23/2/2024.
Triển khai công tác Ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Triển khai công tác Ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều tối 22/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các quy hoạch đô thị cần có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh tình trạng phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần.
Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư.
Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Thiếu vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi, người dân phải tiêm chủng dịch vụ gây tốn kém

Thiếu vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi, người dân phải tiêm chủng dịch vụ gây tốn kém

Cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng thiếu vắc xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu

Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu

Ủy ban Pháp luật đề nghị tiếp thu, bổ sung các quy định nhằm khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu.
Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe

Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe

Thủ tướng vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ.
Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 22/2/2024, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch nước ký quyết định sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung

Chủ tịch nước ký quyết định sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung

Chủ tịch nước vừa ký quyết định cho phép sửa đổi các hiệp định cho Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện 4 tỉnh miền Trung.
Đề xuất nhiều chính sách đặc thù phát triển công nghiệp quốc phòng

Đề xuất nhiều chính sách đặc thù phát triển công nghiệp quốc phòng

Cần thiết phải có các chính sách đặc thù, đột phá nhằm tạo ra những cơ chế vượt trội, khả thi thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen lực lượng Thanh Hóa triệt phá vụ 17,7kg ma túy

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen lực lượng Thanh Hóa triệt phá vụ 17,7kg ma túy

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thư khen của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho lực lượng Thanh Hóa đã triệt phá vụ 17,7kg ma tuý.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nêu 5 đề xuất tại đối thoại cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nêu 5 đề xuất tại đối thoại cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN

Chiều 20/2, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Phiên đối thoại cấp cao về Hội nhập kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Các cơ quan báo chí - truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động