Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tăng cường hội nhập, mở rộng quan hệ quốc tế

Hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế luôn được Công đoàn Công Thương Việt Nam chú trọng đẩy mạnh thực hiện.
Hoạt động đối ngoại: Điểm nhấn quan trọng của Công đoàn Công Thương Việt Nam Công đoàn Công Thương Việt Nam: Vững mạnh toàn diện

Hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế luôn được Công đoàn Công Thương Việt Nam chú trọng đẩy mạnh thực hiện nhằm học hỏi kinh nghiệm cũng như tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của công đoàn ngành nghề các nước.

Hợp tác với trên 30 công đoàn ngành các nước và tổ chức quốc tế

Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/9/1994 và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân và Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn, trong đó có Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐCT ngày 24 tháng 09 năm 2010 về “Tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam” thực hiện công tác đối ngoại một cách sáng tạo, hiệu quả và thiết thực.

Hiện nay, CĐCTVN có quan hệ hợp tác với trên 30 công đoàn ngành các nước và tổ chức quốc tế. CĐCTVN là một trong những thành viên đầu tiên, chính thức của Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất Toàn cầu (IndustriALL). Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, trong đó có CĐCTVN, nhằm kịp thích ứng chung với thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0.

Những năm qua, hoạt động đối ngoại của CĐCTVN hướng tới mở rộng mối quan hệ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn với công đoàn ngành nghề các nước, cụ thể:

Giai đoạn 2015 - 2018, CĐCTVN tổ chức 57 đoàn ra (144 lượt cán bộ), đón 81 đoàn vào (690 khách quốc tế), đăng cai tổ chức 69 hội nghị, hội thảo quốc tế; cử 116 lượt cán bộ tham dự 37 hội nghị, hội thảo ngoài nước, 1.909 cán bộ tham dự 27 hội nghị, hội thảo, tập huấn trong nước.

Giai đoạn 2018 - 2020: CĐCTVN tổ chức 36 đoàn ra, riêng năm 2020 và 2021 có 11 đoàn đoàn ra dưới dạng trực tuyến (92 lượt cán bộ), đón 13 đoàn vào (68 khách quốc tế), đăng cai tổ chức 25 hội nghị, hội thảo quốc tế; cử hàng trăm lượt cán bộ tham dự hội nghị, hội thảo ngoài nước, hội nghị, hội thảo, tập huấn do TLĐLĐVN và các đối tác tổ chức.

Giai đoạn 2020 - 2022: Các hoạt động đối ngoại cũng như trao đổi kinh nghiệm trong hai năm 2020 và 2021 phải tạm dừng do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, CĐCTVN đã kịp thời chia sẻ và hỗ trợ đoàn viên, người lao động của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (TƯLHCĐ Lào) 100 thùng khẩu trang và 100 chai nước sát khuẩn. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, tháng 6 năm 2022, đoàn đại biểu CĐCTVN đã sang thăm, làm việc và hỗ trợ tập huấn khóa cơ bản (Khóa VII bước 1) cho cán bộ Công đoàn Lào tại Viêng Chăn. Tháng 10 năm 2022, CĐCTVN hoàn thành khóa tập huấn nâng cao (Khóa VI bước 2) và phát chứng chỉ cho 34 học viên TƯLHCĐ Lào tại tỉnh Quảng Bình.

Sáu tháng đầu năm 2023: CĐCTVN phối hợp với chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức tập huấn về chuyển dịch công bằng cho cán bộ Công đoàn ngành Hóa chất; đón đoàn đại biểu BCH Công đoàn Kim khí Phlenđơ Bỉ sang thăm, làm việc và ký biên bản ghi nhớ hợp tác song phương tại Việt Nam; đồng thời phối hợp với chuyên gia CĐ Kim khí Phlenđơ Bỉ tổ chức khóa tập huấn cơ bản về các kỹ năng thương lượng đàm phán và ký kết TƯLĐTT; cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ của IndustriALL tại Cộng hoà Nam Phi; Đặc biệt, tháng 06/2023 tại tỉnh Nghệ An, CĐCTVN đã phối hợp TƯLHCĐ Lào tổ chức tập huấn nâng cao cho cán bộ công đoàn làm công tác giảng viên kiêm nhiệm của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào; Hội nghị Tổng kết 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác đào tạo giữa CĐCTVN và TƯLHCĐ Lào.

Tăng cường vận động, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế

Thông qua các dự án, chương trình hợp tác với công đoàn các nước và các tổ chức quốc tế, giai đoạn 2007 - 2022, CĐCTVN đã nhận được hỗ trợ kinh phí, thiết bị để tổ chức hàng chục hội nghị, hội thảo, tập huấn với sự tham gia của hàng trăm cán bộ các cấp với chi phí hàng trăm triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, đối tác còn hỗ trợ các chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm, giảng dạy theo phương pháp tích cực, sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ giúp học viên dễ dàng tiếp thu, tương tác với giảng viên tích cực, chủ động và sôi nổi.

Hoạt động đối ngoại của CĐCTVN đã góp phần cung cấp thông tin cho bạn bè thế giới về tình hình chống dịch Covid-19 ở Việt Nam. Qua đó, thiết lập và thúc đẩy quan hệ quốc tế của CĐCTVN, đồng thời nhận được sự ủng hộ, đào tạo từ phía bạn cũng như nâng cao uy tín của CĐCTVN nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung.

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, thiết bị y tế cho đoàn viên, người lao động ngành Công Thương và các công đoàn ngành khác trong nước trước đại dịch Covid-19, CĐCTVN đã thông qua Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hỗ trợ 100 thùng khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn cho đoàn viên, người lao động của TƯLHCĐ Lào vào tháng 5/2021.

Hàng năm, CĐCTVN xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, các hội nghị, hội thảo, tập huấn trong và ngoài nước; bám sát kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch được phê duyệt. CĐCTVN đã thực hiện được bình quân là 95% kế hoạch đoàn vào, đoàn ra.

Cũng trong giai đoạn 2007 - 2022, CĐCTVN đã cử nhiều cán bộ tham gia các khóa tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề về công tác đối ngoại do Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; TLĐLĐVN tổ chức, đã trang bị cho các cán bộ cán bộ làm công tác đối ngoại có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực về chuyên môn và tham gia tốt các hoạt động của các tổ chức quốc tế, với các công đoàn có cùng ngành nghề…

Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả hơn cũng như nâng cao tính bền vững trong hoạt động quan hệ quốc tế, cần có sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và đầu tư thích đáng cho công tác đối ngoại, đồng thời có sự phối hợp của các cấp công đoàn trong toàn bộ hệ thống.

Việc áp dụng những kinh nghiệm, bài học thực tiễn từ các hội thảo, tập huấn quốc tế vào hoạt động công đoàn của các đơn vị gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai từng hoạt động cụ thể có lúc còn bị động, công tác chuẩn bị nội dung, sự phối hợp chưa tốt dẫn đến kết quả không cao. Công tác thông tin đối ngoại và hoạt động nghiên cứu chưa được quan tâm và triển khai thường xuyên. Chất lượng một số chương trình hợp tác chưa sát với thực tế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, CĐCTVN cho rằng cần tập trung một số biện pháp khắc phục sau:

Thứ nhất, chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức công đoàn cùng ngành nghề theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, TLĐLĐVN. Đồng thời, duy trì phát triển quan hệ sâu rộng với các công đoàn ngành, tổ chức quốc tế ở các nước, các khu vực có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại Việt Nam.

Thứ hai, chủ động và sử dụng hiệu quả các chương trình phối hợp, nguồn hỗ trợ của công đoàn ngành, tổ chức quốc tế về kiến thức, kinh nghiệm và đào tạo nhân lực.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch đối ngoại phong phú, đa dạng nhưng phải cụ thể, thiết thực. Hoạt động đối ngoại dù trong một ngành cũng cần phải có sự chỉ đạo thống nhất, có sự phối hợp của các cấp công đoàn.

Thứ tư, coi trọng việc kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại.

Song Hà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hiện trạng cao tốc Vân Phong - Nha Trang sau hơn 1 năm thi công

Hiện trạng cao tốc Vân Phong - Nha Trang sau hơn 1 năm thi công

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang hiện đã thi công nhanh 2,2% so với kế hoạch đề ra, dự kiến hoàn thành trước 30/6/2025, vượt tiến độ 6 tháng.
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng: Đổi mới công tác phát triển đoàn viên

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng: Đổi mới công tác phát triển đoàn viên

Cũng như công đoàn ngành Công Thương các tỉnh/thành phố, dù đối mặt với không ít thách thức nhưng Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng không ngừng lớn mạnh.
Bài cuối: Điểm sáng từ mô hình sản xuất hiệu quả với nắng nóng

Bài cuối: Điểm sáng từ mô hình sản xuất hiệu quả với nắng nóng

Tình hình nắng nóng dự báo kéo dài thêm 2 tháng nữa, ngành chức năng và người dân Ninh Thuận đã chủ động hơn trong chuyển đổi sản xuất, giảm thiểu rủi ro...
Trình diễn “Nghệ thuật trang trí trên vải của người Lô Lô”

Trình diễn “Nghệ thuật trang trí trên vải của người Lô Lô”

Ngày 20/4, Craft Link đã tổ chức buổi trình diễn nghề “Nghệ thuật trang trí trên vải của người Lô Lô".
Meeting with PM 2024: Ươm mầm tài năng kinh tế

Meeting with PM 2024: Ươm mầm tài năng kinh tế

Ngày 20/4, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Meeting with PM 2024 với chủ đề Self-Reliant Economy.

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Khẩn trương ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Bài 2: Khẩn trương ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

UBND tỉnh Ninh Thuận ra kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn; chỉ đạo các ngành, địa phương có giải pháp cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Hà Nội: Đối thoại, tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Luật, Kinh tế

Hà Nội: Đối thoại, tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Luật, Kinh tế

Ngày 20/4, Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế” tại Trường THPT Đồng Quan (huyện Phú Xuyên).
Bài 1: Hạn hán

Bài 1: Hạn hán ''đe dọa'' Ninh Thuận

Tình trạng khô hạn kéo dài bất thường do biến đổi khí hậu đang đe dọa nguồn nước, lương thực và đời sống hàng nghìn người dân tỉnh Ninh Thuận.
Thời tiết hôm nay ngày 20/4/2024: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay ngày 20/4/2024: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 20/4/2024: Bắc Bộ đêm mưa dông, ngày nắng nóng. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng gay gắt.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 20/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi, biển động, sóng cao

Dự báo thời tiết biển hôm nay 20/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi, biển động, sóng cao

Thời tiết biển hôm nay 20/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/4/2024: Hà Nội trời nắng nóng, đêm có mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/4/2024: Hà Nội trời nắng nóng, đêm có mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/4/2024, Hà Nội có mây, trời nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác
Làm gì để minh bạch “thị trường” rác thải nhựa trong thực thi EPR?

Làm gì để minh bạch “thị trường” rác thải nhựa trong thực thi EPR?

Yêu cầu có một thị trường giao dịch rác thải để đảm bảo minh bạch đầu vào là điều mà nhiều doanh nghiệp tái chế hiện nay mong mỏi khi thực hiện cơ chế EPR.
Quảng Bình: Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút du khách

Quảng Bình: Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút du khách

Quảng Bình đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, thu hút du khách.
Khơi dậy văn hoá đọc, mang "hành trang tri thức" tới thanh niên

Khơi dậy văn hoá đọc, mang "hành trang tri thức" tới thanh niên

Chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” được tổ chức lần đầu vào năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về giá trị của việc đọc sách...
Hải Phòng: Sông Lạch Tray cấm phương tiện thủy lưu thông từ 5h00 ngày 20/4

Hải Phòng: Sông Lạch Tray cấm phương tiện thủy lưu thông từ 5h00 ngày 20/4

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I cho biết, từ 5h00 ngày 20/4, một đoạn luồng đường thủy trên sông Lạch Tray, Hải Phòng sẽ cấm phương tiện thủy lưu thông.
Sẽ giảm số lượng bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Sẽ giảm số lượng bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Bộ Y tế chỉ giữ lại một số ít bệnh viện thuộc tiêu chí là bệnh viện đầu ngành, phù hợp quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia.
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong.
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan bảo hiểm xã hội

Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh người của cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân.
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần phát triển cơ quan vững mạnh; chăm lo, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Tận thấy hồ thủy lợi ở Ninh Thuận cạn trơ đáy

Tận thấy hồ thủy lợi ở Ninh Thuận cạn trơ đáy

Hồ Ông Kinh (huyện Ninh Hải) có dung tích 0,83 triệu m3 nhưng đã cạn trơ đáy nhiều tháng qua, kể từ khi tỉnh Ninh Thuận bước vào thời kỳ cao điểm mùa khô...
Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Hà Nội luôn xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là việc làm thường xuyên, liên tục.
Dòng chảy xu thế, làng nghề truyền thống hóa ‘

Dòng chảy xu thế, làng nghề truyền thống hóa ‘'thủ phủ'' rác

Làng nghề truyền thống làm tăm hương ở bên bờ dòng Bắc Quảng Hoa (TP. Hà Nội) theo dòng chảy xu thế nay thành ‘'thủ phủ’' phế liệu, chuyên thu mua, sơ chế rác…
Xâm nhập mặn có khả năng đã qua đỉnh điểm

Xâm nhập mặn có khả năng đã qua đỉnh điểm

Dự báo, các đợt xâm nhập mặn cao xuất hiện từ 22-25/4/2024. Tuy nhiên, ở vùng các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn có khả năng đã qua đỉnh điểm.
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam nằm trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sở hạ tầng, dành 5,7% GDP cho các dự án trong lĩnh vực này.
Thời tiết hôm nay ngày 19/4/2024: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ

Thời tiết hôm nay ngày 19/4/2024: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/4/2024: Miền Bắc nắng nóng mở rộng, ngoài Tây Bắc Bộ, nắng nóng mở rộng vùng Đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động