Lâm Đồng: Thu hút đầu tư nhưng để doanh nghiệp tự “bơi”

Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Vina-Lâm Đồng do Công ty TNHH NASIĐÔ chịu trách nhiệm triển khai tại xã Lộc Ngãi đang dậm chân tại chỗ.
Giải pháp căn cơ cho chăn nuôi heo tại Đồng Nai

Gần 1 năm nay, dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Vina-Lâm Đồng do Công ty TNHH NASIĐÔ chịu trách nhiệm triển khai tại xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) phải dậm chân tại chỗ. Hàng chục héc ta đất dự án không thể thu hồi giao cho doanh nghiệp vì huyện buông lỏng quản lý để người dân xâm lấn. Thay vì giao đất sạch cho dự án, UBND huyện Bảo Lâm lại bắt doanh nghiệp tự đi thoả thuận với người dân để thu hồi. Thực trạng "trên rải thảm, dưới rải đinh" đang khiến cho dự án này gặp bế tắc, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Diện tích đất UBND tỉnh Lâm Đồng giao thực hiện Dự án Trang trại nuôi heo công nghệ cao đã bị người dân xâm chiếm, trồng cà phê.
Diện tích đất UBND tỉnh Lâm Đồng giao thực hiện dự án trang trại nuôi heo công nghệ cao đã bị người dân xâm chiếm, trồng cà phê.

Giao đất trên giấy

Ngày 1/9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2246 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại nuôi heo công nghệ cao Vina-Lâm Đồng. Ngày 24/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án này trên diện tích đất 42,45 ha, tại thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Mục tiêu của dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo hiện đại, thân thiện với môi trường, quy mô 4.300 heo nái sinh sản và 10.000 heo hậu bị/năm, cung cấp sản phẩm heo hướng nạc, an toàn cho người tiêu dùng, tạo việc làm cho 200 lao động, góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dự án có tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng khoảng 20 tỷ đồng (hiện đã được chủ đầu tư điều chỉnh tăng lên 60 tỷ đồng).

Thế nhưng gần 1 năm nay, dự án này vẫn dậm chân tại chỗ vì không có đất để xây dựng. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, đại diện công ty triển khai dự án cho biết: Trên cơ sở những văn bản pháp lý và tiến độ thực hiện dự án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, thì quý cuối năm 2021, chủ đầu tư sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai; và đầu năm 2022 sẽ tiến hành xây dựng hạ tầng của dự án. Thế nhưng đến nay, công tác hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đang gặp phải nhiều vướng mắc, mà nguyên nhân là UBND huyện Bảo Lâm thiếu quyết liệt, lúng túng trong khâu hỗ trợ doanh nghiệp thu hồi đất. Không có đất triển khai dự án nên hằng trăm heo giống nhập về, công ty phải thuê đất xây trại tạm để chờ. Mỗi tháng tiền thuê đất, chuyên gia chăm sóc đàn heo doanh nghiệp phải chi trả từ 1,6 đến 2 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Thu hút đầu tư nhưng để doanh nghiệp tự “bơi”

Ngày 20/7/2022, làm việc với ông Lê Quang Khải, công chức địa chính xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm được biết, trong tổng diện tích 42,45 ha đất UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho công ty triển khai dự án có tổng cộng 47 hộ dân đang lấn chiếm sử dụng, chủ yếu trồng cà phê và dựng 10 căn nhà, chòi rẫy. Số hộ dân này lấn chiếm trong giai đoạn 2010-2016, khi UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Kỹ thuật nhựa Khang Thịnh thuê triển khai dự án đầu tư trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng.

Về diện tích 40,44 ha đất thuộc quy hoạch ngoài lâm nghiệp mà UBND tỉnh giao cho dự án trang trại nuôi heo công nghệ cao Vina-Lâm Đồng, theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri: Tại thời điểm bàn giao đất cho Công ty TNHH Kỹ thuật nhựa Khang Thịnh vào năm 2010, thì hiện trạng gồm: Đất có rừng là rừng tự nhiên 21,4 ha; đất trống chưa có rừng 18,6 ha; đất người dân lấn chiếm đang sản xuất nông nghiệp là 0,44 ha. Tại kết quả rà soát, bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý vào năm 2018, thì toàn bộ diện tích trên người dân đã lấn chiếm sản xuất nông nghiệp. Theo Quyết định số: 503/QĐ-UBND, ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng “Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch sử dụng đất”, thì 40,44 ha đất trên thuộc quy hoạch ngoài lâm nghiệp do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý.

Nhiều nhà ở kiên cố đã được người dân xây dựng trên đất xâm chiếm
Nhiều nhà ở kiên cố đã được người dân xây dựng trên đất xâm chiếm

Huyện có làm khó doanh nghiệp?

Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Vina-Lâm Đồng tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2, mục II, phần A – Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”.

Trên cơ sở dự án được phê duyệt, ngày 28/10/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số: 7725/UBND-ĐC “Về việc chấp thuận ranh giới, diện tích đất để thực hiện dự án trang trại nuôi heo công nghệ cao Vina-Lâm Đồng”. Theo đó, diện tích 42,45 ha đất UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho đơn vị triển khai dự án có một phần thuộc TK 614, thôn 13, xã Lộc Ngãi; trong đó có 40,44 ha thuộc quy hoạch ngoài lâm nghiệp và 2,01 ha đất quy hoạch lâm nghiệp.

Do là đất lấn chiếm từ đất rừng, nên tại thông báo số: 85/ TB-UBND, ngày 14/4/2022, về Kết luận của đồng chí Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại buổi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Bảo Lâm, đã chỉ rõ: “Giao UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá toàn bộ quá trình lấn chiếm, sử dụng đất trong phạm vi ranh giới Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư; phối hợp với nhà đầu tư trong công tác hỗ trợ, di dời, giải phóng mặt bằng để đưa đất vào sử dụng theo đúng mục đích đã được cấp (hoàn thành trước tháng 6/2022). Trường hợp người dân không thống nhất việc hỗ trợ, di dời, giải phóng mặt bằng thì UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đất theo Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 để quản lý, sử dụng theo quy định”.

Như vậy, chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng trong giải phóng mặt bằng diện tích đất giao cho đơn vị triển khai dự án là rất rõ ràng. Nhưng, UBND huyện Bảo Lâm lại cho rằng dự án này không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất, mà doanh nghiệp phải tự thỏa thuận với các hộ dân trong việc bồi thường, hỗ trợ cây trồng, công trình trên đất đối với diện tích 40,44 ha thuộc quy hoạch ngoài lâm nghiệp.

Hàng chục ha ta rừng đã bị mất do chính quyền buông lỏng quản lý
Hàng chục ha rừng đã bị mất do chính quyền buông lỏng quản lý

Trước quan điểm của UBND huyện Bảo Lâm trong thu hồi 40,44 ha đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp, đang do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý, và 47 hộ dân đã lấm chiếm sử dụng, Luật sư Huỳnh Tho, Luật sư phân tích: Trước hết phải khẳng định về nguồn gốc diện tích đất này là đất rừng. Năm 2010 đã thực hiện giải tỏa trước khi giao cho Công ty TNHH Kỹ thuật nhựa Khang Thịnh thuê theo Quyết định số: 1226/QĐ-UBND ngày 4/6/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Và đến ngày 10/7/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số: 1516/QĐ-UBND, “Về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Kỹ thuật nhựa Khang Thịnh thuê tại xã Lộc Ngãi”, bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý. Như vậy, ở đây chủ quản lý đất là Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm B’ri, chứ không phải 47 hộ dân lấn chiếm và tái lấn chiếm. Vì vậy, trong trường hợp này, việc thu hồi đất phải được thực hiện theo Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 là tuân thủ đúng quy định pháp luật. Việc UBND huyện Bảo Lâm yêu cầu chủ dự án phải thỏa thuận đền bù với 47 hộ dân đã vô hình chung tiếp tay cho hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh đại diện chủ đầu tư chia sẻ: Mặc dù biết việc doanh nghiệp tự thỏa thuận đền bù cho số hộ dân đang lấn chiếm đất dự án là không đúng. Nhưng, để dự án không thể tiếp tục chậm tiến độ, chủ đầu tư dự án đã tích cực trong thực hiện các yêu cầu của UBND huyện Bảo Lâm, như cam kết tài chính, thuê đơn vị tư vấn để lập phương án, đồng thời tổ chức gặp gỡ thỏa thuận với các hộ dân, nhưng không có kết quả, mặc dù kinh phí hỗ trợ đã tăng gấp 3 lần so dự toán ban đầu. Chúng tôi đề nghị UBND huyện Bảo Lâm lập tổ công tác xây dựng phương án đề xuất cho doanh nghiệp biết phải hỗ trợ bao nhiêu, hỗ trợ cho ai, hỗ trợ như thế nào để doanh nghiệp có cơ sở triển khai và báo cáo UBND tỉnh.

Thiết nghĩ, UBND huyện Bảo Lâm cần phải xác định lại nguồn gốc 40,44 ha đất hiện tại để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác lập phương án hỗ trợ, di dời, giải phóng mặt bằng triển khai dự án theo đúng nội dung tại Thông báo số: 85/ TB-UBND, ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Tránh tình trạng "trên trải thảm, dưới lại rải đinh", tỉnh chỉ đạo nhưng địa phương không làm, để doanh nghiệp tự "bơi" khi về đầu tư dự án.

Tuấn Kiệt
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Zalo thu phí: Còn nhiều ý kiến trái chiều

Zalo thu phí: Còn nhiều ý kiến trái chiều

Câu chuyện ứng dụng Zalo thu phí người dùng vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng những người sử dụng ứng dụng.
Hướng dẫn tra cứu, tìm mộ liệt sĩ trên trang web "thongtinlietsi"

Hướng dẫn tra cứu, tìm mộ liệt sĩ trên trang web "thongtinlietsi"

Dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đã được số hóa và công khai tại địa chỉ: httpsthongtinlietsi.gov.vn.

Tin cùng chuyên mục

Hơn 6.000 con gà bị sét đánh chết ở tỉnh Hải Dương

Hơn 6.000 con gà bị sét đánh chết ở tỉnh Hải Dương

Sét đánh trúng trang trại gà ở xã Thượng Quận (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) khiến toàn bộ đàn gà hơn 6.000 con bị chết, ước tính thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.
Sân vận động Mỹ Đình trước nguy cơ kê biên, đấu giá để siết nợ: “Quýt” làm “cam” chịu?

Sân vận động Mỹ Đình trước nguy cơ kê biên, đấu giá để siết nợ: “Quýt” làm “cam” chịu?

Sân vận động Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước... đang đứng trước nguy cơ có thể bị kê biên đem ra đấu giá để siết nợ. Trách nhiệm thuộc về ai?
Chuyên gia nói gì về sự nguy hiểm của lỗ thủng ozone?

Chuyên gia nói gì về sự nguy hiểm của lỗ thủng ozone?

Chuyên gia cho biết lỗ thủng ozone ở khu vực nhiệt đới vừa được xuất bản trên tạp chí khoa học AIP Advances là chưa rõ ràng.
Công ty Than Mạo Khê-TKV phản hồi về thông tin đổ trộm đất đá thải mỏ

Công ty Than Mạo Khê-TKV phản hồi về thông tin đổ trộm đất đá thải mỏ

Công ty Than Mạo Khê-TKV cho rằng việc đổ đất đá thải mỏ đã được chủ sở hữu đất đồng ý nên không bị coi là đổ trộm.
Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên đường đi học về

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên đường đi học về

Công an TP. Ninh Bình bắt giữ đối tượng Lê Đức Phong (SN 1989), trú tại TP. Ninh Bình để điều tra, làm rõ về hành vi sàm sỡ nữ sinh trên đường đi học về.
Thanh Hóa: Khiển trách Giám đốc bệnh viện Vĩnh Lộc sau hàng loạt sai phạm là chưa thuyết phục ?

Thanh Hóa: Khiển trách Giám đốc bệnh viện Vĩnh Lộc sau hàng loạt sai phạm là chưa thuyết phục ?

Chỉ khiển trách Giám đốc Bệnh viện huyện Vĩnh Lộc là chưa thuyết phục, trong nhiều sai phạm, có sai phạm về đấu thầu dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Công an huyện Triệu Sơn vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1975), trú tại xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khi nào mới xử lý dứt điểm hành vi chiếm giữ vỏ bình gas LPG?

Khi nào mới xử lý dứt điểm hành vi chiếm giữ vỏ bình gas LPG?

Mới đây, Báo điện tử Công Thương tiếp tục nhận được phản ánh của Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam về vấn đề chậm xử lý vụ việc chiếm giữ vỏ bình gas LPG.
Mong lúc nào cũng là đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông

Mong lúc nào cũng là đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông

Người dân mong muốn sau đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông lần này, lực lượng CSGT tiếp tục xử lý nghiêm và triệt để vấn nạn xe quá tải, cơi nới thành thùng.
Những thủ thuật “lùa gà” của các tài khoản nhóm “chứng khoán Ngô Nam”

Những thủ thuật “lùa gà” của các tài khoản nhóm “chứng khoán Ngô Nam”

Những thủ thuật “lùa gà” của nhóm “chứng khoán Ngô Nam” đã khiến hàng nghìn người tham gia mua cổ phiếu bị lỗ hoặc mất trắng khoản tiền đầu tư.
Thanh Hóa: Cách chức Chủ tịch xã Trương Văn Gương vì quan hệ bất chính tại công sở

Thanh Hóa: Cách chức Chủ tịch xã Trương Văn Gương vì quan hệ bất chính tại công sở

UBND huyện Thạch Thành quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ đối với ông Trương Văn Gương và xem xét kỷ luật bà Trương Thị Hà - Chủ tịch Hội phụ nữ.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Thu 5 tỷ, lỗ dồn 160 tỷ/năm

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Thu 5 tỷ, lỗ dồn 160 tỷ/năm

Theo báo cáo tài chính, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), đơn vị quản lý tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỗ luỹ kế tổng cộng tới 160 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Sẽ xử lý nghiêm vụ Chủ tịch xã bị đánh ghen tại công sở

Thanh Hóa: Sẽ xử lý nghiêm vụ Chủ tịch xã bị đánh ghen tại công sở

Bí thư Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) Vũ Văn Đạt cho biết sẽ xử lý nghiêm vụ chủ tịch xã bị đánh ghen tại công sở xảy ra tại xã Thành Mỹ nếu có sai phạm.
Sụt lún đường Vũ Tông Phan: Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội có văn bản hỏa tốc

Sụt lún đường Vũ Tông Phan: Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội có văn bản hỏa tốc

Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún đường Vũ Tông Phan.
Đề xuất bỏ đăng kiểm lần đầu với ô tô mới: Vì sao người dân ủng hộ?

Đề xuất bỏ đăng kiểm lần đầu với ô tô mới: Vì sao người dân ủng hộ?

Trước đề xuất về việc bỏ đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới, nhiều ý kiến đồng tình. Bởi, như thế tiết kiệm được thời gian, chi phí...
Ma trận 769 đầu sách tham khảo bủa vây học sinh nghèo

Ma trận 769 đầu sách tham khảo bủa vây học sinh nghèo

769 đầu sách tham khảo cho học sinh từ bậc tiểu học đến phổ thông trung học đang được xem như là một “ma trận” bủa vây học sinh nghèo.
Triển khai thu phí không dừng: Vấn đề là sự quyết tâm!

Triển khai thu phí không dừng: Vấn đề là sự quyết tâm!

Chỉ sau hơn một tháng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ra “tối hậu thư”, việc triển khai hệ thống thu phí không dừng đã có những tín hiệu tích cực.
Công ty Nhiệt điện Na Dương đang tiến hành các thủ tục thuê đất

Công ty Nhiệt điện Na Dương đang tiến hành các thủ tục thuê đất

Công ty Nhiệt điện Na Dương đã có phản hồi về thông tin công ty xây dựng công trình trái phép gửi tới Báo Công Thương.
Đã lên phương án chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện tại chung cư Tây Nguyên Plaza

Đã lên phương án chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện tại chung cư Tây Nguyên Plaza

Sau phản ánh của Báo Công Thương, Điện lực Cái Răng khẳng định sẽ sớm làm thủ tục chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện tại chung cư Tây Nguyên Plaza.
Nên hay không nên khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh)?

Nên hay không nên khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh)?

Tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Trung ương và muốn dừng dự án khai thác quặng mỏ sắt Thạch Khê nhưng nhiều ý kiến dư luận cho rằng nên khai thác mỏ sắt thì hợp lý hơn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động