Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 19/05/2021 01:01

Lâm Đồng: Cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh

16:40 | 15/10/2020
Trong thời gian tới, Lâm Đồng cần tiếp tục thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đẩy mạnh hơn nữa phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thị trường khoa học công nghệ, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kì 2020 – 2025 ngày 15/10.

2834-ong-thang
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại buổi khai mạc

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kì 2020 – 2025 có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước" với 320 đại biểu, đại diện cho hơn 46.200 đảng viên của 18 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Tại buổi khai mạc ông Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, nền kinh tế của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt khá cao, bình quân 5 năm tăng 8,0%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quy mô GRDP tăng 1,6 lần. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, năng suất lao động tăng 1,5 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người 71 triệu đồng/người/năm 2020, cao hơn bình quân chung cả nước.

2442-lam-dong-4
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

Trong đó, địa phương đã xây dựng, phát triển thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" đối với các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch canh nông. Đặc biệt, lĩnh vực dịch vụ, phát triển toàn diện, tăng trưởng bình quân hằng năm cao hơn bình quân chung của nền kinh tế, tỷ trọng dịch vụ trong GRDP vượt kế hoạch. Ngành du lịch phát triển nhanh về cơ sở vật chất, chủng loại và chất lượng dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng cả về lượng và giá trị.

"Trong những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Trong nước, thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu đến năm 2025 xây dựng và phát triển Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho Trung ương. Đặc biệt, đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương", ông Tiến nhấn mạnh.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng nhận định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.

Tại đại hội, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, làm rõ thêm. Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đẩy mạnh hơn nữa phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thị trường khoa học công nghệ, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2438-lam-dong-2
Ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội

Hơn nữa địa phương cần nghiên cứu, định hướng phát triển TP. Đà Lạt trở thành trung tâm thu hút, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Xây dựng TP. Đà Lạt trở thành thành phố khoa học công nghệ xanh, có tính lan tỏa, dẫn đắt đối với khu vực Tây Nguyên và sớm trở thành thành phố thông minh, xanh, đẹp, văn minh và hiện đại.

Ngoài ra, Lâm Đồng cần giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển con người, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội. Đặc biệt, cần tập trung, kiên trì và quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kì 2020 – 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16/10.

Hầu Tỷ