Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 15/01/2021 21:30

Lai Châu: Lựa chọn triển khai hoạt động phù hợp

11:00 | 06/05/2020
Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt, tuy nhiên lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan ưu tiên, chọn lọc những hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện.    

Nguồn lực đầu tư lớn

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công của tỉnh cả giai đoạn là 75,3 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn huy động từ các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN – TTCN) 48,4 tỷ đồng, chiếm 64,3%; ngân sách nhà nước hỗ trợ 26,9 tỷ đồng, chiếm 35,7%. Nguồn kinh phí này được phân kỳ thực hiện theo từng năm: Năm 2021, 10,814 tỷ đồng; 2022 là 21,004 tỷ đồng; 2023 là 20,714 tỷ đồng; 2024 là 13,054 tỷ đồng và năm 2025, 9,714 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn khá lớn giúp Khuyến công Lai Châu khắc phục một phần hạn chế thiếu kinh phí cho thực hiện các đề án vốn đã tồn tại nhiều năm qua và ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công tác khuyến công.

lai chau lua chon trien khai hoat dong phu hop
Nhiều cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất

Bên cạnh việc đưa ra dự toán chi tiết, chương trình khuyến công của tỉnh giai đoạn tới cũng đặt ra nhiệm vụ mục tiêu cụ thể cho các đơn vị triển khai. Theo đó, đến năm 2025, tỉnh có 1 cụm công nghiệp được quy hoạch chi tiết và đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp xây dựng 3 hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ở cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật, 30 cơ sở sản xuất CN – TTCN ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất; quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thông qua hoạt động tham gia các hội chợ trong nước, được hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói…

Đơn vị làm công tác khuyến công cũng có nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển và các mô hình hoạt động hiệu quả trong CN – TTCN…

Lựa chọn hoạt động phù hợp

Chương trình khuyến công giai đoạn tới được Sở Công Thương Lai Châu xây dựng dựa trên kết quả đạt được trong giai đoạn trước. Gần 5 năm qua, Khuyến công Lai Châu đã từng bước giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước về CN – TTCN; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác khuyến công đã khuyến khích nhiều cơ sở vượt qua trở ngại thiếu vốn, đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, mở rộng sản xuất. Các đề án luôn tập trung hỗ trợ theo nhóm ngành tiềm năng, đã tạo hiệu quả cộng hưởng cả về kinh tế - xã hội cho doanh nghiệp và địa phương.

Đơn cử, dựa trên quy hoạch đầu tư các cơ sở sản xuất gạch không nung tại 1 huyện trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công Lai Châu đã hỗ trợ 600 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV Trường Thịnh Tân Uyên (huyện Tân Uyên) xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung, công suất 14 triệu viên/năm. Trước đó, trung tâm cũng đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Phú Minh (huyện Phong Thổ) đầu tư 1 dây chuyền sản xuất gạch không nung, công suất 9 triệu viên/năm. Đến nay, các dự án trên đang khai thác tốt nguồn đá mạt sẵn có, sản xuất ổn định, sản lượng gạch tạo ra đáp ứng được nhu cầu tại địa phương.

Với minh chứng trên, để duy trì tác động tích cực cho công tác khuyến công giai đoạn tới, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Sở Công Thương và các đơn vị liên quan nghiên cứu, sắp xếp triển khai các hoạt động theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quản lý kinh phí khuyến công tỉnh ban hành năm 2015 phù hợp với các quy định mới, làm cơ sở thực hiện các nội dung khuyến công thuận lợi.

Công tác khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn tới có thể bổ sung thêm một số hoạt động phù hợp với tình hình địa phương như hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; quy hoạch chi tiết khu công nghiệp...

Hải Linh