Kiểm toán nhà nước kiến nghị Lạng Sơn xử lý tài chính hơn 166 tỷ đồng

Kiểm toán nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xử lý tài chính hơn 166 tỷ đồng; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc giao dự toán chi thường xuyên.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý nhiều sai phạm tại các dự án BT, BOT Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm chi ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 167 tỷ đồng

Kiểm toán nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020 - 2022.

Nhiều khoản thu chưa phù hợp quy định

Theo Kiểm toán nhà nước, các đơn vị, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 đã chấp hành cơ bản theo các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

Cùng với kinh phí bổ sung từ trung ương, UBND tỉnh Lạng Sơn đã điều hành ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ chính trị địa phương; việc sử dụng nguồn lực tài chính ngân sách đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 của Lạng Sơn là 7.295 tỷ đồng, bằng 94% dự toán Trung ương giao và bằng 93% dự toán địa phương giao. Trong đó, tổng thu nội địa thực hiện là 2.931 tỷ đồng bằng 130,3% dự toán Trung ương giao và bằng 124,7% dự toán HĐND giao.

Có 9/11 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán đầu năm, trong đó các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn có tỷ lệ tăng cao so với dự toán Trung ương giao như: Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 13%, các khoản thu về đất tăng 84%, thuế thu nhập cá nhân tăng 44%, lệ phí trước bạ 13%…

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn
Hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn

Tổng chi ngân sách địa phương (không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) thực hiện năm 2022 là 13.404 tỷ đồng, bằng 120% dự toán Trung ương giao và bằng 120% dự toán HĐND tỉnh giao, cao hơn số thực hiện năm trước 4%.

Qua kiểm toán về thu ngân sách năm 2022 tại Lạng Sơn cho thấy, việc ghi thu tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối trừ tiền sử dụng đất phải nộp khi chưa có thủ tục chi tiền đến người được hỗ trợ là chưa phù hợp quy định của Chính phủ. Cụ thể là Lạng Sơn đã đối trừ tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng 6,917 tỷ đồng vào tiền sử dụng đất phải nộp dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng.

Bên cạnh đó, Lạng Sơn chưa ban hành đơn giá thuê đất mới đối với 35 trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ thuê đất, phiếu chuyển thông tin địa chính; chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa thu nộp tiền thuê đất đối với 9 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; chậm trong việc chuyển thông tin địa chính để tính tiền thuê đất của Công ty TNHH Yên Vượng dẫn đến không thu tiền thuê đất suốt 10 năm; chuyển hồ sơ, giao Chi cục thuế thành phố Lạng Sơn xác định nghĩa vụ tài chính đối với đất do cấp tỉnh quản lý đối với trường hợp Công ty TNHH Thảo Viên chưa đúng nhiệm vụ theo quy định; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hợp tác xã Chiến Thắng tại Khu dân cư Khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn nhưng hồ sơ chưa đảm bảo tính pháp lý về nguồn gốc đất.

Ngoài ra, chưa thu thập đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán nguồn vốn ngân sách nhà nước để xử lý tiền nợ thuế, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn và Công ty TNHH 8888 LS nợ thuế 8,1 tỷ đồng không tính tiền chậm nộp do người nộp thuế có dư nợ xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước từ năm 2017 - 2018; chưa kê khai thuế nhà thầu đối với Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon - Miền Bắc Việt Nam.

Tỉnh Lạng Sơn cũng miễn, giảm tiền thuê đất khi chưa hoàn thành thủ tục để được miễn là chưa phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, tỉnh này đã miễn hơn 56,940 triệu đồng tiền thuê đất cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hiền Tuyết.

Thêm nữa, Chi cục Thuế khu vực IV - huyện Bắc Sơn áp dụng sai điều kiện tính tiền sử dụng đất quy định số tiền 682 tỷ đồng. Thành phố Lạng Sơn, huyện Tràng Định; huyện Văn Lãng lạm thu thuế sử dụng đất nông nghiệp thuộc diện được miễn theo các Nghị quyết của Quốc hội là 172 triệu đồng, mặc dù Kiểm toán nhà nước đã có kiến nghị chấm dứt tình trạng lạm thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020.

“Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn hạch toán 40% số thu về ngân sách trung ương và 60% số thu về ngân sách địa phương đối với thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ ethanol) bán ra trong nước là chưa phù hợp quy định của Bộ Tài chính” - báo cáo Kiểm toán nhà nước nêu.

Kiểm toán nhà nước kiến nghị Lạng Sơn xử lý tài chính hơn 166 tỷ đồng
Kiểm toán nhà nước kiến nghị Lạng Sơn xử lý tài chính hơn 166 tỷ đồng

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 166 tỷ đồng

Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xử lý tài chính với tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng, gồm: tăng thu ngân sách hơn 17 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước các khoản chi sai chế độ 4,579 tỷ đồng; giảm cấp phát, thanh toán; giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau hơn 34 tỷ đồng; thu hồi kinh phí thừa nộp trả cấp trên 37 tỷ đồng; hoàn trả nguồn kinh phí do sử dụng sai mục đích 34 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước các khoản phải nộp nhưng chưa nộp 27 tỷ đồng; huỷ dự toán do hết nhiệm vụ chi 11 tỷ đồng. Xử lý khác 15 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, Kiểm toán nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thanh tra, kiểm tra để xác định rõ nguồn gốc đất và hồ sơ chứng minh quyền sử dụng đối với đất của các xã viên đóng góp và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hợp tác xã Chiến Thắng để xử lý theo quy định.

Kiểm toán nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thanh tra, kiểm tra việc xác nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 6,917 tỷ đồng.

Cục Thuế phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn xác định tình hình thanh toán từ ngân sách nhà nước cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn và Công ty TNHH 8888 LS để xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định.

Kiểm toán nhà nước kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với việc chậm chuyển thông tin địa chính để tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Yên Vượng dẫn tới việc chậm thu tiền thuê đất trong 10 năm của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn; chậm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất đối với 09 đơn vị sự nghiệp đã tự chủ tài chính; chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ thuê đất, phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế 35 trường hợp để xác định đơn giá thuê đất mới.

Đối với việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Kiểm toán nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác lập và phân giao Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022; việc phân bổ chi tiết bổ sung vốn ngân sách địa phương năm 2022 (79,5 tỷ đồng), vốn ngân sách trung ương năm 2022 (358,383 tỷ đồng).

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đêm nay 23/2 sẽ diễn ra Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024

Đêm nay 23/2 sẽ diễn ra Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024

Đêm ngày 23/2 tức ngày 14 tháng Giêng, Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ được tổ chức với các nghi lễ truyền thống thiêng liêng, thu hút du khách.
Hà Nội trở thành trung tâm hàng đầu về công nghiệp vi mạch bán dẫn

Hà Nội trở thành trung tâm hàng đầu về công nghiệp vi mạch bán dẫn

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng Hà Nội trở thành trung tâm hàng đầu về công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Lâm Đồng: Lãnh đạo Sở Công Thương nắm bắt tình hình, động viên doanh nghiệp đầu xuân mới

Lâm Đồng: Lãnh đạo Sở Công Thương nắm bắt tình hình, động viên doanh nghiệp đầu xuân mới

Từ ngày 21-23/2, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và làm việc với các công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương nhân dịp đầu xuân mới 2024.
Hải Phòng xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Hải Phòng xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Ngày 23/2, Hải Phòng tổ chức giao ban báo chí thông báo tình hình kinh tế - xã hội và công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Loạt cơ quan tỉnh Khánh Hòa di dời về đâu khi dự án trụ sở mới sắp khởi công?

Loạt cơ quan tỉnh Khánh Hòa di dời về đâu khi dự án trụ sở mới sắp khởi công?

Nhiều cơ quan ở Khánh Hòa sẽ di dời về nơi làm việc tạm để giao mặt bằng khởi công xây dựng trụ sở làm việc cơ quan tỉnh vào đầu tháng 4/2024.

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Có thêm 9 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Nghệ An: Có thêm 9 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa công nhận thêm 9 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, góp phần để tỉnh sớm cán đích 650 sản phẩm OCOP vào năm 2025.
Đồng Nai: Ưu tiên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đồng Nai: Ưu tiên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch về: Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Lễ hội Xuân năm 2024

Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Lễ hội Xuân năm 2024

Là địa phương có đường biên giới trên biển và đất liền nên công tác kiểm soát an toàn thực phẩm nhất là vào dịp Tết và mùa Lễ hội được Quảng Ninh chú trọng.
Hỗ trợ quảng bá sản phẩm nông sản OCOP gắn kết du lịch tại Sơn Tây

Hỗ trợ quảng bá sản phẩm nông sản OCOP gắn kết du lịch tại Sơn Tây

Hội chợ Xúc tiến quảng bá sản phẩm nông sản OCOP gắn kết quảng bá du lịch địa phương thị xã Sơn Tây diễn ra từ ngày 22-25/2/2024.
Đồng Nai: Cứu sống người đàn ông ngưng tim 90 phút

Đồng Nai: Cứu sống người đàn ông ngưng tim 90 phút

Một bệnh nhân nam 57 tuổi ở Đồng Nai đã hồi sinh ngoạn mục khi bị ngưng tim, ngưng thở trong 90 phút.
Thanh Hóa: Ước đón gần 1,6 triệu lượt khách trong 2 tháng đầu năm

Thanh Hóa: Ước đón gần 1,6 triệu lượt khách trong 2 tháng đầu năm

Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh Thanh Hóa trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 1,6 triệu lượt, với tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1.552,5 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Đơn hàng khởi sắc, loạt doanh nghiệp tuyển dụng sau Tết

Đà Nẵng: Đơn hàng khởi sắc, loạt doanh nghiệp tuyển dụng sau Tết

Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang có nhu cầu tuyển dụng lượng lớn lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
Đồng Nai phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu trồng gần 4,7 triệu cây xanh

Đồng Nai phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu trồng gần 4,7 triệu cây xanh

Năm 2024, tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng gần 4,7 triệu cây xanh, góp phần thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.
Bình Định: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành bị phạt 500 triệu đồng

Bình Định: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành bị phạt 500 triệu đồng

Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành đã thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng.
Lâm Đồng: Gia đình bệnh nhân bị phẫu thuật nhầm chấp nhận lời xin lỗi của Bệnh viện

Lâm Đồng: Gia đình bệnh nhân bị phẫu thuật nhầm chấp nhận lời xin lỗi của Bệnh viện

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã đến tận nhà nam bệnh nhân bị phẫu thuật do trả nhầm kết quả chụp X-quang để thăm hỏi, gửi lời xin lỗi trực tiếp.
Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang

Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Lào Cai: Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Lào Cai: Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Tỉnh Lào Cai triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn.
6 trụ cột tạo xung lực mới đưa Đồng Tháp phát triển đột phá

6 trụ cột tạo xung lực mới đưa Đồng Tháp phát triển đột phá

Quy hoạch Đồng Tháp được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh.
Đồng Nai: Công nhân trở lại làm việc ổn định sau Tết

Đồng Nai: Công nhân trở lại làm việc ổn định sau Tết

Ngày 22/2, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khai trương đầu năm, tỷ lệ lao động trở lại làm việc từ 96-98%.
TP. Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp, thương mại tăng ngay từ đầu năm

TP. Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp, thương mại tăng ngay từ đầu năm

Dự báo kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương của TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng trưởng lần lượt 5% và 10% trong quý I/2024.
Thêm 2 dự án với hơn 330 triệu USD đầu tư vào Quảng Ninh

Thêm 2 dự án với hơn 330 triệu USD đầu tư vào Quảng Ninh

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng mức đầu tư trên 330 triệu USD.
Thái Bình: Chủ động các phương án, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại Lễ hội Đền Trần

Thái Bình: Chủ động các phương án, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại Lễ hội Đền Trần

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ hội Đền Trần năm 2024, Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động xây dựng các phương án, triển khai đồng loạt các nhiệm vụ.
Quảng Nam có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Quảng Nam có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề thủ công truyền thống làm nhà tre, dừa và nghề đan võng ngô đồng của tỉnh Quảng Nam vừa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Vĩnh Phúc: Các khu công nghiệp hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước

Vĩnh Phúc: Các khu công nghiệp hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, đến cuối năm 2023, các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút được 473 dự án đầu tư trong và ngoài nước.
Thừa Thiên Huế: Bàn giải pháp hạn chế tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thừa Thiên Huế: Bàn giải pháp hạn chế tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế họp đánh giá nguyên nhân, bàn giải pháp hạn chế tại nạn trên tuyến cao tốc này.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động