Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/10/2021 19:24

Khuyến công Sơn La: Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

14:00 | 30/09/2021
Bằng cách tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và linh hoạt triển khai các hoạt động khác, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (trung tâm) Sơn La đang nỗ lực về đích hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch năm với hiệu quả cao.

Nửa đầu năm 2021, tiến độ thực hiện kế hoạch khuyến công của Sơn La được nhận định còn chậm theo kế hoạch. Nguyên do, dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa gặp khó khăn, tồn kho cao, buộc doanh nghiệp hạn chế sản xuất, dòng tiền bị ảnh hưởng gây khó khăn và chậm tiến độ triển khai các đề án khuyến công.

Khuyến công Sơn La: Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng thương hiệu sản phẩm

Cùng đó, công tác tuyên truyền về chính sách khuyến công tuy đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhưng hầu hết các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) chưa tiếp cận được. Phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng kinh tế thành phố chưa chủ động nắm bắt thông tin, nhu cầu của các cơ sở CNNT trên địa bàn để đề xuất, xây dựng đề án đăng ký kế hoạch hàng năm dẫn đến khó khăn trong việc lựa chọn đề xuất nhiệm vụ, đề án trình duyệt.

Hơn nữa, do là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, cơ sở thụ hưởng ở xa nên việc triển khai, giám sát và nghiệm thu đề án khó khăn, cũng là một thách thức đối với đội ngũ làm công tác khuyến công.

Tính đến hết tháng 6/2021, trung tâm đã hoàn thành 50% kế hoạch nhóm đề án hỗ trợ xây dựng ứng dụng máy móc, thiết bị, hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu các sản phẩm CNNT trên địa bàn năm 2020, hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT trên địa bàn năm 2020. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dung chưa đạt kế hoạch như: Hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng hiệu quả; tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2021; hỗ trợ kiểm toán năng lượng trong công nghiệp và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Với đề án khuyến công quốc gia, tại thời điểm báo cáo, đơn vị chưa ký được hợp đồng với Cục Công Thương địa phương nhưng trung tâm đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mộc Châu tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị của đơn vị thụ hưởng và thống nhất các nội dung triển khai thực hiện đề án.

Căn cứ trên các hoạt động đã triển khai, trung tâm đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Theo đó, trung tâm tập trung đôn đốc, kiểm tra tiến độ hoàn tất hồ sơ nghiệm thu cơ sở, hồ sơ quyết toán các đề án đã được giao vốn năm 2021; hỗ trợ thiết bị, máy móc, đầu tư mở rộng sản xuất chế biến nông sản; xây dựng đăng ký thương hiệu, xuất xứ hàng hóa, mã số, mã vạch cho sản phẩm CNNT để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa có giá trị cao, phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với chương trình nông thôn mới của tỉnh.

Trung tâm cũng nghiêm túc triển khai thực hiện quy chế quản lý dự án, đề án của Sở Công Thương ban hành. Nắm bắt đầy đủ thông tin thực tế; phân tích đầy đủ các yếu tố, điều kiện sản xuất, xu hướng phát triển sản phẩm nhằm tư vấn cho cơ sở theo từng lĩnh vực; lựa chọn những nội dung, công việc cần thiết, khả thi để lập đề án hỗ trợ đúng những gì cơ sở công nghiệp cần, kịp thời, đúng quy định. Phân công, phân nhiệm rõ người rõ việc gắn với trách nhiệm, quyền lợi; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các đề án khuyến công của các doanh nghiệp đơn vị để giải ngân kịp thời.

Năm 2021, khuyến công Sơn La được giao 1,4 tỷ đồng, trong đó khuyến công địa phương là 1,1 tỷ đồng, khuyến công quốc gia 300 triệu đồng.

Hải Linh