Khởi động Dự án “Đào tạo và mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải tại Việt Nam”

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Dự án “Đào tạo và mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải tại Việt Nam” đã chính thức được khởi động.
Giảm phát thải hướng tới trung hòa carbon trong ngành ô tô Bài 3: Kỳ vọng từ thị trường tín chỉ carbon

Sự kiện do Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á (ETP) phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đại sứ quán Anh, Đại sứ quán Đan Mạch cùng các tổ chức liên quan.

Đây là một trong những hỗ trợ của ETP dành cho Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm thúc đẩy phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam, dự kiến sẽ được thí điểm từ năm 2025 và chính thức vận hành vào năm 2028.

Là một bên tham gia Thỏa thuận Paris, Việt Nam đã cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 15.8% vô điều kiện (bằng nguồn lực trong nước) và 43.5% có điều kiện (với hỗ trợ quốc tế) vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường.

Khởi động Dự án “Đào tạo và mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải tại Việt Nam”
Ông John Robert Cotton phát biểu tại hội thảo

Dựa trên mục tiêu quốc gia này, các mục tiêu và biện pháp giảm phát thải khí nhà kính cụ thể được xây dựng cho 5 ngành chính gồm: Năng lượng, giao thông, các quy trình công nghiệp, xây dựng và chất thải. Tương ứng, các doanh nghiệp phát thải lớn trong 5 ngành này sẽ phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính.

Phát biểu tại hội thảo, bà Mai Kim Liên- Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu - cho biết: Hội thảo ngày hôm nay là cơ hội để các chuyên gia trình bày, giới thiệu công cụ mô phỏng và kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn sử dụng công cụ mô phỏng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính. "Tôi hy vọng rằng, các đại biểu tham dự hội thảo ngày hôm nay sẽ có những đóng góp quý báu để nhóm chuyên gia xây dựng kế hoạch và triển khai các khóa tập huấn đạt hiệu quả, góp phần quan trọng trong thiết kế, xây dựng và vận hành sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon theo lộ trình Chính phủ đặt ra"- bà Mai Kim Liên nói.

Nhằm giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính một cách linh hoạt, với chi phí thấp, Chính phủ đã quy định việc thiết lập hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính (ETS) và tín chỉ các-bon tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Tuy nhiên, việc thiết lập thành công, quản lý và vận hành hiệu quả ETS ở Việt Nam cần có các sáng kiến và đa dạng hoạt động tăng cường năng lực ở các quy mô khác nhau nhằm nâng cao hiểu biết về ETS cho các bên liên quan, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách.

Mục tiêu chính của hỗ trợ kỹ thuật này nhằm xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo về ETS cho các bên liên quan bao gồm các nhà hoạch định chính sách, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính, đại diện truyền thông và đặc biệt là các doanh nghiệp phát thải lớn – những đơn vị sẽ tham gia trực tiếp vào ETS của Việt Nam trong tương lai.

Ông John Robert Cotton, Quản lý chương trình cấp cao, Quỹ đối tác chuyển dịch năng lượng (ETP: Tại COP 26 Việt Nam đã cam kết thực hiện Net zezo, với nền tảng cho nền kinh tế hiện đại, có những tác động ngoại lai và chúng ta phải tính đến những tá động này. Kinh tế là do con người tạo ra chúng ta có thể thay đổi, mô hình ETS là mô hình có thể làm được điều đó nhằm thúc đẩy phát triển xanh, giảm phát thải khí nhà kính.

Các khóa đào tạo trong hoạt động hỗ trợ kỹ thuật này sẽ sử dụng công cụ mô phỏng thị trường các-bon được điều chỉnh riêng phù hợp cho bối cảnh của Việt Nam.

Đồng thời, trang web về ETS cũng sẽ được xây dựng để cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức và sự sẵn sàng của các bên liên quan về ETS trong tương lai tại Việt Nam.

Ngoài ra, hỗ trợ kỹ thuật này sẽ tổng hợp các khuyến nghị chính sách cho việc thiết kế và triển khai ETS ở Việt Nam dựa trên việc phân tích các bài học kinh nghiệm và tác động của ETS đối với quá trình chuyển dịch năng lượng.

Tại hội thảo khởi động, các chủ đề chính sẽ được trình bày bởi các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong nước và quốc tế bao gồm: Đại diện Cục Biến đổi khí hậu: Giới thiệu thiết kế và lộ trình triển khai ETS của Việt Nam. Karolien Casaer-Diez, chuyên gia thị trường các-bon quốc tế (South Pole): Sự phát triển của các ETS trên thế giới và vai trò của ETS trong quá trình chuyển dịch năng lượng và đạt được các mục tiêu NDC ở Việt Nam; ông Josh Margolis, chuyên gia mô phỏng thị trường các-bon (VNEEC): Giới thiệu về CarbonSim - công cụ mô phỏng thị trường các-bon hiệu quả để hiểu về ETS.

Bà Đặng Hồng Hạnh - Trưởng nhóm/chuyên gia về chính sách biến đổi khí hậu (VNEEC): "Kế hoạch thực hiện và tiến độ hỗ trợ kỹ thuật “Đào tạo và mô phỏng hệ thống thương mại phát thải tại Việt Nam”.

Những công ty có nghĩa vụ tuân thủ ETS có 2 nhóm lựa chọn – tự đầu tư giảm phát thải hoặc giao dịch trên ETS và thị trường các-bon. Việc giảm thiểu tại nguồn có thể bao gồm cải tiến hiệu quả sản xuất, thay đổi quy trình, chuyển đổi nhiên liệu, kiểm soát hạ nguồn hoặc đơn giản là ngừng hoạt động. Thị trường các-bon có các buổi đấu giá hạn ngạch do chính phủ tổ chức, giao dịch trên sàn hoặc giao dịch OTC. Thông thường, có thể sử dụng hai sản phẩm khác nhau – hạn ngạch do chính phủ ban hành hoặc bù trừ tín chỉ các-bon được Chính phủ phê duyệt. Cả hai phương án gồm tự giảm phát thải tại nguồn và các lựa chọn liên quan đến thị trường đều có yêu cầu về vốn và lợi ích kinh tế khác nhau.

Để thực hiện việc thí điểm ETS vào năm 2025 theo kế hoạch của chính phủ, cần đào tạo và xây dựng năng lực cho các bên liên quan về kiến thức trong việc phát triển và thực hiện mua bán trao đổi hạn ngạch như một công cụ chính sách hiệu quả về mặt tài chính nhằm giảm phát thải khí nhà kính và tạo điều kiện cho việc xây dựng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải”- bà Liên khẳng định.

Có nhiều hình thức đào tạo và nâng cao năng lực khác nhau để cung cấp kiến thức toàn diện, chuyên sâu về thiết kế và triển khai ETS cho người tham gia. Trong số các hình thức này, phần mềm mô phỏng là công cụ hữu ích hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp chuẩn bị cho việc giao dịch phát thải ở các quốc gia mới triển khai ETS như Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Thông tin Biến đổi khí hậu, Cục Biến Đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường - cho biết: Mô phỏng thị trường các-bon là các chương trình, mô hình, môi trường ảo và trò chơi cho phép các bên liên quan tham gia vào quá trình mô phỏng thiết kế hoặc tham gia vào một ETS. Đây là một phương án chi phí thấp và ít rủi ro để xây dựng năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các công ty phải tham gia ETS.

Quá trình học tập trải nghiệm từ các công cụ này giúp nâng cao hiểu biết về ETS, thúc đẩy sự ủng hộ cho ETS như một lựa chọn chính sách và minh họa các kết quả của chính sách là một chức năng của thiết kế công cụ mô phỏng. Cuối cùng, những công cụ này cung cấp cho các bên liên quan cơ hội an toàn và không có rủi ro để thử nghiệm những ý tưởng mới, thử lỗi và rút ra bài học có thể đẩy nhanh việc áp dụng TS hiệu quả”-ông Minh nhấn mạnh.

Hỗ trợ kỹ thuật do liên danh tư vấn gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC), South Pole Carbon Asset Management (Thụy Sĩ), Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS) và các chuyên gia quốc tế thực hiện từ tháng 7/2023 đến tháng 1/2025.
Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin mới nhất

Thời tiết hôm nay 11/12/2023: Bắc Bộ mưa rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết hôm nay 11/12/2023: Bắc Bộ mưa rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết hôm nay 11/12/2023: Khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ và mưa rải rác;Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.
Thừa Thiên Huế: Xử phạt gần 200 triệu một doanh nghiệp xả thải nguy hại môi trường

Thừa Thiên Huế: Xử phạt gần 200 triệu một doanh nghiệp xả thải nguy hại môi trường

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Thời tiết hôm nay ngày 10/12/2023: Bắc Bộ nắng ráo; Trung Bộ, Nam Bộ chiều tối mưa dông

Thời tiết hôm nay ngày 10/12/2023: Bắc Bộ nắng ráo; Trung Bộ, Nam Bộ chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 10/12/2023: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng ráo; Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông
Hội thảo “Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Thực trạng và giải pháp”

Hội thảo “Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 9/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo “Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Thực trạng và giải pháp”.
Thời tiết hôm nay 9/12/2023: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù

Thời tiết hôm nay 9/12/2023: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù

Dự báo thời tiết hôm nay 9/12/2023: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Tin cùng chuyên mục

Sắp có đợt không khí lạnh rất mạnh tràn xuống miền Bắc

Sắp có đợt không khí lạnh rất mạnh tràn xuống miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 - 25/12 khả năng cao sẽ có một đợt rét đậm rét hại tràn xuống ảnh hưởng đến nước ta.
Xanh trên mỗi hành trình cùng Đại sứ Tuần lễ Du lịch TP. Hồ Chí Minh 2023

Xanh trên mỗi hành trình cùng Đại sứ Tuần lễ Du lịch TP. Hồ Chí Minh 2023

PRO Việt Nam tổ chức buổi gặp 19 Hoa hậu Trái đất 2023 là những Đại sứ Tuần lễ Du lịch TP.HCM, để chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường.
Tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng: Cần đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng: Cần đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Việc tiêu hủy hàng giả,kém chất lượng trong quá trình phát hiện, thu giữ đang được quan tâm của các đơn vị chức năng nhằm đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường.
Thời tiết hôm nay 8/12/2023: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, Trung Bộ lượng mưa giảm

Thời tiết hôm nay 8/12/2023: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, Trung Bộ lượng mưa giảm

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 8/12/2023: Miền Bắc ngày nắng hanh, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 18 độ, Trung Bộ lượng mưa giảm..
Thời tiết hôm nay 7/12/2023: Bắc Bộ trời rét, vùng núi dưới 11 độ

Thời tiết hôm nay 7/12/2023: Bắc Bộ trời rét, vùng núi dưới 11 độ

Dự báo thời tiết hôm nay 7/12/2023: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, vùng núi phổ biến 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
Thời tiết hôm nay 6/12/2023: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét tăng cường

Thời tiết hôm nay 6/12/2023: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét tăng cường

Dự báo thời tiết hôm nay 6/12/2023: Không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét tăng cường, nhiệt độ phổ biến từ 15 - 18 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Nhiều nơi bị ảnh hưởng không khí lạnh, mưa rào và dông

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Nhiều nơi bị ảnh hưởng không khí lạnh, mưa rào và dông

Bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo diễn biến thời tiết trên đất liền thời hạn 10 ngày, từ đêm ngày 5/12 đến 15/12 như thế nào?
Giải quyết “bài toán” quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Giải quyết “bài toán” quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải ở các đô thị lớn đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý nhằm tìm ra một giải pháp toàn diện, bền vững.
Thời tiết hôm nay 5/12/2023: Bắc Bộ chuẩn bị rét đậm, Trung Bộ hứng chịu mưa dông

Thời tiết hôm nay 5/12/2023: Bắc Bộ chuẩn bị rét đậm, Trung Bộ hứng chịu mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay 5/12/2023: Bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ chuẩn bị rét đậm, Trung Bộ hứng chịu mưa dông.
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại

Một bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phương Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm, rét hại.
Những nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao thứ 3 thế giới?

Những nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao thứ 3 thế giới?

Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội xếp thứ 3 thế giới do khói thải ô tô, xe máy, công trình xây dựng, đốt rác thải, rơm rạ...
4 kết qủa nổi bật của Việt Nam tại Hội nghị COP28

4 kết qủa nổi bật của Việt Nam tại Hội nghị COP28

Sau 4 ngày tham dự Hội nghị COP28, Việt Nam đã khuyến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện chuyển đổi năng lượng.
Thời tiết hôm nay 4/12/2023: Bắc Bộ tăng nhiệt, Trung Bộ giảm lượng mưa

Thời tiết hôm nay 4/12/2023: Bắc Bộ tăng nhiệt, Trung Bộ giảm lượng mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 4/12/2023: Không khí lạnh có xu hướng suy yếu khi mức nhiệt Bắc Bộ tăng nhẹ; Trung Bộ lượng mưa giảm.
Thời tiết miền Bắc tuần tới sẽ diễn biến ra sao?

Thời tiết miền Bắc tuần tới sẽ diễn biến ra sao?

Dự báo thời tiết những ngày tới, miền Bắc sẽ tăng nhiệt, ban ngày có nắng, trời chỉ còn rét về đêm và sáng trong khi mưa lớn ở Trung bộ giảm dần.
Hà Nội chi 10 tỷ đồng thí điểm 2 tuyến đường dành cho xe đạp

Hà Nội chi 10 tỷ đồng thí điểm 2 tuyến đường dành cho xe đạp

Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, 2 tuyến đường thí điểm dành cho xe đạp dọc sông Tô Lịch và quanh công viên Hòa Bình sẽ cần khoảng 10 tỷ đồng.
Thời tiết hôm nay 3/12/2023: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ tiếp tục mưa to

Thời tiết hôm nay 3/12/2023: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ tiếp tục mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay 3/12/2023: Hà Nội trời tiếp tục rét; Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 15-19 độ; Trung Bộ hứng mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông.
Tháng 12 có những trận mưa sao băng nào?

Tháng 12 có những trận mưa sao băng nào?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tháng 12, bầu trời có nhiều sự kiện thiên văn nổi bật. Đáng chú ý là các trận mưa sao băng rực rỡ.
Thời tiết hôm nay ngày 2/12/2023: Hà Nội thấp nhất 16 độ; Tây Nguyên đề phòng lốc, sét

Thời tiết hôm nay ngày 2/12/2023: Hà Nội thấp nhất 16 độ; Tây Nguyên đề phòng lốc, sét

Dự báo thời tiết hôm nay 2/12/2023: Thời tiết Hà Nội hôm nay thấp nhất 16 độ. Thanh Hóa mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông.
Tập đoàn PAN và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam hợp tác triển khai dịch vụ tài chính tại COP28

Tập đoàn PAN và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam hợp tác triển khai dịch vụ tài chính tại COP28

Tập đoàn PAN và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa công bố trao Biên bản ghi nhớ cùng nhau hợp tác triển khai các giải pháp tài chính COP28.
Nguồn vốn hỗ trợ: Chìa khóa cho phát triển xanh ở Đông Nam Á và Việt Nam

Nguồn vốn hỗ trợ: Chìa khóa cho phát triển xanh ở Đông Nam Á và Việt Nam

Đó là quan điểm của bà Kitty Bu, Phó Chủ tịch Châu Á (trừ Ấn Độ), tại Liên minh Năng lượng Toàn cầu cho con người và Hành tinh (GEAPP).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động