Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 03/08/2021 05:01

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

16:44 | 05/05/2021
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có Công văn số 925/BKHCN-VP gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số trường đại học… về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021.

Trong 8 năm qua, kể từ khi Luật Khoa học và công nghệ (KH&CN) được Quốc hội khóa XIII thông qua và quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam (Điều 7 Luật KH&CN), các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam hàng năm đã được tổ chức trên toàn quốc.

Việc tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN
Việc tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN

Với chủ đề “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, mục đích tổ chức chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN.

Bên cạnh đó, thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tích cực tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Bộ KH&CN yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, về nội dung tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020 - 2021. Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển KH&CN nước nhà.

Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn của các chiến lược/chương trình quốc gia về KH&CN đến năm 2030.

Cùng với đó, thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương và đóng góp thiết thực của KH&CN trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống dịch Covid-19; thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và phấn đấu vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Đặc biệt, bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung KH&CN, đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Về phía Bộ Công Thương cũng đã có Công văn số 2395/BCT-BKHCN về việc hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam 2021 gửi các tập đoàn, tổng công ty, công ty thuộc Bộ; các viện nghiên cứu ngành Công Thương; các trường đại học, cao đẳng ngành Công Thương. Theo đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của Bộ KH&CN.

Cụ thể, bám sát các nội dung hoạt động chào mừng trước Ngày KH&CN Việt Nam (trong khoảng thời gian từ ngày 3-14/5/2021) như: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN và hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo thông qua các hình thức viết tin, bài trên các báo, trang thông tin điện tử; đăng tải các phóng sự, phim tài liệu về KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp; tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN của doanh nghiệp, đơn vị và ngành Công Thương; tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.

Tại Tuần lễ trọng tâm chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (từ ngày 14-19/5/2021): Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam; giới thiệu các thành tựu KH&CN, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trên trang thông tin điện tử.

Quỳnh Nga