Khánh Hòa: Khó khăn trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay của kinh tế, xã hội, số người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Khánh Hòa tiếp tục giảm sâu trong năm 2023.
Thanh Hóa: Chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế Nhiều người chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu
Giải pháp nào hạn chế người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần?

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tuy phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy đã tác động đến công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn trong năm 2023.

Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc quản lý và điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa - đã có cuộc trao đổi kết quả thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của Khánh Hòa với phóng viên Báo Công Thương.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay của kinh tế, xã hội, xin ông cho biết kết quả thực hiện một số nhiệm vụ về chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của BHXH tỉnh Khánh Hòa trong năm 2023?

Khánh Hòa: Khó khăn trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội
Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc quản lý và điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa

Đến nay, số người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh là 146.427 người, đạt 97,08% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 25,61% (lực lượng lao động trong độ tuổi là 571.663 người).

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 14.707 người, đạt 68,46% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 2,57%.

Số người tham gia BHTN là 138.281 người, đạt 97,02% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 24,19%.

Số người tham gia BHYT là 1.183.802 người, đạt 99,99% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Chỉ tiêu BHYT toàn dân đạt 93,74% (dân số năm là 1.262.807 người).

Trong 10 tháng đầu năm, công tác giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng số lượt KCB ngoại trú đạt 2.031.502 lượt, tăng 19,9 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lượt điều trị nội trú là 174.927 lượt; tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế chi phí KCB BHYT là hơn 997 tỷ đồng; tăng 14,93% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chi KCB BHYT chiếm 81,7% dự toán được giao của năm 2023 (dự toán chi KCB BHYT được Chính phủ giao hơn 1.221 tỷ đồng).

Bên cạnh giải pháp nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị tự khắc phục nợ, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và lực lượng công an thực hiện các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành nhằm thu hồi nợ.

Đến tháng 10, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, thanh tra liên ngành, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch 306 đơn vị. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra (TTKT) và sau TTKT, thanh tra liên ngành các đơn vị đã khắc phục số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) theo Kết luận TTKT là hơn 1 tỷ đồng.

Về công tác truyền thông, BHXH tỉnh Khánh Hòa cũng thường xuyên duy trì và cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử BHXH tỉnh Khánh Hòa trên về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tổ chức 366 hội nghị phổ biến chính sách BHXH, BHYT thu hút hơn 11 nghìn người tham gia.

Bên cạnh đó, các nhóm truyền thông chính sách đến nhóm đối tượng các nhà thuốc tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các nhóm trẻ gia đình đã triển khai 136 cuộc gặp trực tiếp từng người hoặc theo nhóm nhỏ với 534 người được truyền thông.

Khánh Hòa: Khó khăn trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội
Truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội theo mô hình nhóm nhỏ tại một trường học ở TP. Nha Trang. Ảnh: Văn Điệp

Bên cạnh những kết quả tích cực, ông có thể chia sẻ thêm về các khó khăn đối với ngành BHXH tỉnh Khánh Hòa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của BHXH Việt Nam giao?

Hiện nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh thiếu ổn định nên ảnh hưởng đến việc tham gia và đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh Covid-19, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động vì thế công tác thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động hết sức khó khăn. Đời sống của người dân cũng gặp khó nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Ngoài ra, các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT chưa đầy đủ và có hiệu lực thực thi cao, bắt buộc mọi đối tượng có đủ điều kiện tham gia theo luật định phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ và quyền lợi của họ.

Việc thay đổi mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 1/1/2022 trên cơ sở điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 (từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng), vì thế số người đã tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2021 về trước đã giảm nhiều từ năm 2022, tiếp tục giảm sâu trong năm 2023.

Ngoài ra, địa phương chưa có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Đến nay, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã đạt được kết quả nổi bật nào trong thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 06 của Chính phủ, thưa ông?

Tính đến ngày 20/11/2023, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 1.141.591 người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN được xác thực cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư chiếm trên 97% tổng số người tham gia BHXH, BHYT.

Toàn tỉnh đã có 181/181 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip đạt 100% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn thành phố.

BHXH tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe theo đó trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 25/25 cơ sở KCB triển khai thực hiện.

Về tình hình triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, BHXH tỉnh Khánh Hòa cũng đã kết nối với Cổng DVC quốc gia các dịch vụ công trực tuyến và đã phát sinh hồ sơ trực tuyến như: Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng; Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC Quốc gia; Phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử; Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng DVC; Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng DVC;...

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, BHXH tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung vào nhóm giải pháp trọng tâm nào để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2023 trong các tháng cuối năm, thưa ông?

Trong các tháng cuối năm 2023, BHXH tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

Khánh Hòa: Khó khăn trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội
Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Văn Điệp

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ, hạn chế tình trạng phát sinh nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia. Chủ động đề xuất thực hiện thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với những đơn vị chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Đồng thời, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT của các địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả công tác thu hồi nợ BHXH trên địa bàn, hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH của các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các đơn vị. Thường xuyên rà soát và hướng dẫn các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động thực hiện đăng ký tham gia theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, triển khai chính sách đặc thù của tỉnh để thu hút các dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh, thu hút lao động vào thị trường quan hệ lao động, tham gia BHXH, BHTN.

Xin cảm ơn ông!

Đức Thảo
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Khánh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chung cư mini bị nứt ở Hà Nội: Cột mất khả năng chịu lực, chi phí sửa chữa đến 5 tỷ đồng

Chung cư mini bị nứt ở Hà Nội: Cột mất khả năng chịu lực, chi phí sửa chữa đến 5 tỷ đồng

Chi phí sửa chữa chung cư mini bị nứt cột ở quận Thanh Xuân, Hà Nội có thể đến 4-5 tỷ đồng và mất nhiều thời gian khắc phục…
Hà Nội: Bà Lê Thị Ánh Mai được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Hà Nội: Bà Lê Thị Ánh Mai được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội.
Tháng 2/2024: 94,2% hộ gia đình có thu nhập không thay đổi và tăng

Tháng 2/2024: 94,2% hộ gia đình có thu nhập không thay đổi và tăng

Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng 2/2024 không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ năm 2023 là 94,2%.
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của Đoàn tàu không số

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của Đoàn tàu không số

Đoàn cán bộ, thủy thủ Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của 4 con tàu không số.
Hà Nội: Cấp huyện không còn quyền thi tuyển viên chức

Hà Nội: Cấp huyện không còn quyền thi tuyển viên chức

Thủ tục thi, xét tuyển viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp nay được giao Sở Nội vụ Hà Nội thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia khí tượng: Nhiệt độ tháng 3/2024 dự báo cao hơn trung bình nhiều năm

Chuyên gia khí tượng: Nhiệt độ tháng 3/2024 dự báo cao hơn trung bình nhiều năm

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nền nhiệt trung bình tháng 3/2024 của cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ.
Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả triển khai xây dựng nông thôn mới

Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả triển khai xây dựng nông thôn mới

Thông qua những kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương đã được thực hiện đúng và trúng.
Tắt sóng 2G, nhà mạng hỗ trợ đưa người dân lên môi trường số

Tắt sóng 2G, nhà mạng hỗ trợ đưa người dân lên môi trường số

Đến thời điểm này, các nhà mạng lớn đã tiến hành tắt sóng 2G ở những khu vực có nhu cầu dịch vụ này thấp.
Hòa Bình tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thông thoáng để doanh nghiệp phát triển

Hòa Bình tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thông thoáng để doanh nghiệp phát triển

UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Gợi ý những món quà tặng ý nghĩa nhất ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Gợi ý những món quà tặng ý nghĩa nhất ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Để kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, gửi tặng những món quà và lời chúc ý nghĩa nhất là cách thể hiện chân thành đến với những người phụ nữ yêu thương.
Điện thoại 2G nhập lậu sẽ bị chặn hòa mạng từ hôm nay 1/3

Điện thoại 2G nhập lậu sẽ bị chặn hòa mạng từ hôm nay 1/3

Những điện thoại 2G nhập lậu, không được chứng nhận hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không được hòa mạng mới từ 1/3/2024.
Hà Nội yêu cầu không tăng phí đào tạo, sát hạch lái xe ô tô

Hà Nội yêu cầu không tăng phí đào tạo, sát hạch lái xe ô tô

Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe không được phép tăng giá tùy tiện.
Những điều cần biết khi sử dụng máy rửa bát

Những điều cần biết khi sử dụng máy rửa bát

Máy rửa bát đang là công cụ hoàn hảo, giúp tiết kiệm thời gian trong việc dọn rửa, đang thay thế dần cho việc rửa theo truyền thống.
Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Xoá “độc quyền” lựa chọn nhà thầu, gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Nghị định 24/2024/NĐ-CP: Xoá “độc quyền” lựa chọn nhà thầu, gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Để khắc phục tình trạng chỉ có 1 nhà thầu trúng thầu cung cấp thuốc, Nghị định 24 đã bổ sung quy định cho phép lựa chọn nhiều hơn 1 nhà thầu trúng thầu.
Hà Nội: Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 2 trên cao

Hà Nội: Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 2 trên cao

Hà Nội đề xuất lắp camera phạt “nguội” nhằm “siết” tình trạng các phương tiện vi phạm giao thông ở đường trên cao vành đai 2 trên cao.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 1/3/2024: Gió Đông Bắc giật cấp 8-9, biển động mạnh

Dự báo thời tiết biển hôm nay 1/3/2024: Gió Đông Bắc giật cấp 8-9, biển động mạnh

Thời tiết biển hôm nay 1/3/2024, riêng phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m.
Thời tiết hôm nay ngày 1/3/2024: Bắc Bộ duy trì trạng thái rét buốt

Thời tiết hôm nay ngày 1/3/2024: Bắc Bộ duy trì trạng thái rét buốt

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 1/3/2024: Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục mưa rét, nhiệt độ giảm sâu, vùng núi rét đậm rét hại.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 1/3/2024: Hà Nội tiếp tục rét đậm, thấp nhất 11 độ C

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 1/3/2024: Hà Nội tiếp tục rét đậm, thấp nhất 11 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 1/3/2024, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét đậm, thấp nhất 11 độ C.
Lý do Bộ GD&ĐT không cho phép tuyển thẳng vào lớp 10 bằng IELTS?

Lý do Bộ GD&ĐT không cho phép tuyển thẳng vào lớp 10 bằng IELTS?

Bộ GD&ĐT không cho phép tuyển thẳng, cộng điểm do nhận thấy chính sách có thể gây mất công bằng, vì học sinh khu vực trung tâm dễ tiếp cận đạt chứng chỉ hơn.
15 tỉnh phía Bắc tham gia góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024

15 tỉnh phía Bắc tham gia góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024

Ngày 29/2 tại Tuyên Quang, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 với 15 tỉnh phía Bắc.
TP. Hồ Chí Minh: Nhà xe Thành Bưởi được hoạt động trở lại

TP. Hồ Chí Minh: Nhà xe Thành Bưởi được hoạt động trở lại

Sau 4 tháng bị tước giấy phép, nhà xe Thành Bưởi đã được Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động trở lại.
Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (sửa đổi): Nâng cao chất lượng kiểm toán

Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (sửa đổi): Nâng cao chất lượng kiểm toán

Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước được sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện tiên quyết giúp nâng cao chất lượng kiểm toán trong thời gian tới.
Hà Nội dự chi 2.800 tỷ đồng cải tạo đường huyết mạch nối Hà Đông - Văn Điển

Hà Nội dự chi 2.800 tỷ đồng cải tạo đường huyết mạch nối Hà Đông - Văn Điển

TP. Hà Nội dự kiến đầu tư 2.800 tỷ đồng để cải tạo tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển.
Cà Mau chính thức xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Cà Mau chính thức xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Sở Y tế tỉnh Cà Mau xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn. Người đàn ông này 36 tuổi, ở xã Định Bình, TP. Cà Mau.
Bình Định: Hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg

Bình Định: Hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định vừa tổ chức hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động