Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII phải khả thi, bảo đảm an ninh năng lượng

Phó Thủ tướng yêu cầu Quy hoạch điện VIII phải đảm bảo phát triển cân đối vùng miền, hướng tới cân bằng cung - cầu nội vùng, khai thác hiệu quả các nguồn điện.
Đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII: Không sử dụng vốn đầu tư công Sớm cập nhật dự án trong Quy hoạch điện VIII vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050

Sáng 31/10, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng nhằm mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg, ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII cần xây dựng và bổ sung theo hướng ưu tiên năng lượng tái tạo
Phiên họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương để đóng góp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050- Ảnh: VGP/Minh Khôi

Dự thảo đã xác định danh mục các dự án, đề án, quy mô công suất theo loại hình nguồn điện, giải pháp để triển khai thực hiện từ nay đến năm 2030; xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện.

Khắc phục tình trạng mất cân đối trong hệ thống điện

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII phải khả thi, xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

"Chúng ta cần tính toán kỹ tổng công suất nguồn điện, nhu cầu phụ tải và kế hoạch thực hiện hàng năm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển của từng vùng, miền", Phó Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật trong xây dựng, triển khai Kế hoạch triển khai Quy hoạch Điện VIII bảo đảm tính bao quát, tổng thể và khả thi, không để xảy ra thiếu điện trong những năm tiếp theo; xác định trách nhiệm của Trung ương, địa phương trong triển khai các dự án nguồn điện, hạ tầng truyền tải, cũng như của cơ quan dự báo nhu cầu làm cơ sở xây dựng kế hoạch…

Đối với nguồn điện, dự thảo kế hoạch đã cập nhật và xác định chi tiết kế hoạch phát triển đối với các dự án nguồn điện phù hợp cơ cấu nguồn điện đến năm 2030 tại Quy hoạch điện VIII, bao gồm tổng công suất nhiệt điện LNG 22.400 MW; nhiệt điện than 30.127 MW; nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ 2.700 MW; nhiệt điện khí trong nước 14.930 MW; thủy điện 29.346 MW; thủy điện tích năng 2.400 MW; pin lưu trữ 300 MW.

Kế hoạch cũng xác định công suất các nguồn năng lượng tái tạo đến cấp tỉnh, vùng phù hợp với cơ cấu nguồn điện đến năm 2030 tại Quy hoạch điện VIII, bao gồm 21.880 MW điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ); 6.000 MW điện gió ngoài khơi; tăng thêm 2.600 MW điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu; 2.270 MW điện sinh khối, điện sản xuất từ rác; 29.346 MW thủy điện nhỏ.

Đối với các nguồn điện linh hoạt, dự thảo dự kiến phát triển 300 MW đến năm 2030. Ưu tiên phát triển tại các khu vực có khả năng thiếu hụt công suất dự phòng; tận dụng hạ tầng lưới điện sẵn có.

Đối với nhập khẩu điện, đến năm 2030 dự kiến nhập khẩu khoảng 5.000 MW từ Lào, có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý để tận dụng tiềm năng nguồn điện xuất khẩu của Lào.

Đối với nguồn điện từ năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới, những vị trí có tiềm năng xuất khẩu điện ra nước ngoài là khu vực miền Trung và miền Nam. Quy mô xuất khẩu 5.000 - 10.000 MW vào năm 2030 khi có các dự án khả thi.

Đáng chú ý, dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nêu rõ: Trong quá trình triển khai, nếu các dự án nguồn điện trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII gặp khó khăn, vướng mắc, không triển khai được, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ đẩy sớm tiến độ các dự án quy hoạch giai đoạn sau lên hoặc lựa chọn các dự án khác thay thế để đảm bảo an ninh cung cấp điện.

Danh mục các dự án lưới điện cũng được xác định cụ thể với tổng nhu cầu sử dụng sử dụng đất cho nguồn và lưới điện truyền tải toàn quốc giai đoạn 2021-2030 khoảng 90,3 nghìn ha. Đối với điện gió ngoài khơi, tổng nhu cầu diện tích mặt biển giai đoạn 2021-2030 khoảng 111,6 nghìn ha.

Toàn bộ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư nguồn và lưới điện truyền tải sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công; theo đó, giai đoạn 2021-2025 là hơn 57 tỷ USD, giai đoạn 2026-2030 là 77,6 tỷ USD. Các đề án/dự án ưu tiên về hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện sử dụng nguồn vốn đầu tư công với nhu cầu vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, mục tiêu quan trọng của Kế hoạch triển khai Quy hoạch Điện VIII là khắc phục tình trạng mất cân đối nghiêm trọng giữa các vùng miền; cơ cấu giữa các nguồn điện, nhất là năng lượng tái tạo; giữa nguồn và truyền tải.

Trong đó, một số vấn đề cần các địa phương tham gia đóng góp, làm rõ là: Xác định đầy đủ nguồn năng lượng tái tạo ở từng địa phương; lựa chọn chuyển đổi một số dự án chuyển từ điện than sang điện khí; các dự án đã đưa vào quy hoạch Điện VII nay chuyển sang Quy hoạch Điện VIII…

Quy hoạch điện VIII: Từ nay đến năm 2025 đảm bảo an ninh năng lượng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ: Yêu cầu thực hiện quy hoạch phát triển điện lực phải đảm bảo tính tuân thủ, kế thừa các nghị quyết, chương trình hành động, các quy hoạch ngành và kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành liên quan đã được phê duyệt; đảm bảo phát triển cân đối theo vùng, miền, hướng tới cân bằng cung - cầu nội vùng nhằm khai thác hiệu quả các nguồn điện, đảm bảo tin cậy cung cấp điện tại chỗ, giảm truyền tải điện đi xa.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII cần xây dựng và bổ sung theo hướng ưu tiên và có kế hoạch cụ thể nhằm triển khai sớm các nguồn năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện mặt trời, sinh khối, điện sản xuất từ rác...), năng lượng mới, năng lượng sạch (hydro, amoniac xanh...) phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý, đặc biệt là các nguồn điện tự sản, tự tiêu, điện mặt trời mái nhà theo đúng quy hoạch.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII cần xây dựng và bổ sung theo hướng ưu tiên năng lượng tái tạo
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao đổi về một số nội dung chính của Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Đối với những dự án nằm trong quy hoạch nhưng tính khả thi không cao hoặc nhà đầu tư không tiếp tục triển khai thì cần lên phương án danh mục các dự án thay thế nhằm đảm bảo triển khai quy hoạch theo đúng lộ trình. Mục tiêu triển khai Quy hoạch điện VIII là từ nay đến năm 2025 đảm bảo an ninh năng lượng theo xu thế thúc đẩy quá trình giảm tối đa khí phát thải ra môi trường, hạn chế chi phí đầu tư cho hạ tầng điện lưới.

Cùng với đó, cần khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng hóa thạch trong nước kết hợp với nhập khẩu. Giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than, ưu tiên phát triển điện khí trong nước, phát triển các nguồn điện khí LNG nhập khẩu với quy mô phù hợp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII phải toàn diện cụ thể, chi tiết, bám sát từng mục tiêu, tiêu chí trong Quy hoạch Điện VIII, có danh mục dự án, quy mô, nguồn lực, cơ chế thực hiện, trước mắt, đến năm 2025 bảo đảm không để thiếu điện.

Bộ Công Thương phải rà soát danh mục các dự án nguồn điện, tính toán khả năng rủi ro để có phương án thay thế những dự án nguồn quan trọng, cấp bách chưa thể triển khai; đánh giá nguồn vốn đầu tư công, khu vực tư nhân; nghiên cứu giải pháp cơ chế, chính sách cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án nguồn điện. "Bên cạnh đó, các đồng chí cần có phương án phát triển hạ tầng truyền tải đồng bộ với các dự án nguồn", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Về một số vấn đề cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương công khai tiêu chí xác định danh mục các dự án nguồn điện theo tư duy mở, "chuyển từ nâu sang xanh" của Quy hoạch Điện VIII, trên cơ sở bảo đảm an toàn, kỹ thuật, hạ tầng và hiệu quả kinh tế, "không xin-cho". Các dự án ở địa phương đáp ứng đầy đủ tiêu chí, khả thi, đúng pháp luật phải được đưa vào kế hoạch nhưng không hợp pháp hóa dự án sai phạm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị đơn vị soạn thảo chú trọng xây dựng các nhóm giải pháp thực hiện Quy hoạch điện VIII hiệu quả bao gồm: Giải pháp bảo đảm an ninh cung cấp điện, tạo nguồn vốn và huy động vốn đầu tư phát triển ngành điện; giải pháp về pháp luật, chính sách; giải pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai; giải pháp về khoa học và công nghệ; giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực...

Đồng thời, định hướng cho các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch trong từng giai đoạn.

Việt Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quy hoạch điện VIII

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chính thức phát động thi đua "5 nhất" 120 ngày đêm về đích Dự án đường dây 500kV mạch 3

Chính thức phát động thi đua "5 nhất" 120 ngày đêm về đích Dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày 27/2, tại Hưng Yên đã diễn ra Lễ phát động phong trào thi đua "5 nhất" - 120 ngày đêm về đích Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Trung Quốc tăng cường mua dầu thô; khủng hoảng Biển Đỏ thêm trầm trọng

Trung Quốc tăng cường mua dầu thô; khủng hoảng Biển Đỏ thêm trầm trọng

Trung Quốc gần đây đã tăng cường hoạt động mua dầu thô từ khắp nơi trên thế giới.
Phát động thi đua 120 ngày đêm về đích đường dây 500kV mạch 3

Phát động thi đua 120 ngày đêm về đích đường dây 500kV mạch 3

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVN vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Thuế carbon của EU có thể tác động tiêu cực đến các quốc gia châu Á

Thuế carbon của EU có thể tác động tiêu cực đến các quốc gia châu Á

Các tiểu vùng của châu Á có tỷ trọng hàng xuất khẩu thâm dụng carbon sang châu Âu lớn hơn, nhất là Trung và Tây Á...
Nâng cao năng lực truyền tải điện, vận hành an toàn mạch 500kV mùa khô năm 2024

Nâng cao năng lực truyền tải điện, vận hành an toàn mạch 500kV mùa khô năm 2024

Đây là chỉ đạo của lãnh đạo EVN tại buổi làm việc với EVNNPT và Công ty Truyền tải điện 1 tại Truyền tải điện Ninh Bình và Thanh Hóa ngày 22/2 vừa qua.

Tin cùng chuyên mục

Đầu tư gần 660 tỷ đồng phát triển lưới điện trên địa bàn Đắk Lắk

Đầu tư gần 660 tỷ đồng phát triển lưới điện trên địa bàn Đắk Lắk

Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh.
Nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, vốn đầu tư tỷ USD sắp hoạt động

Nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, vốn đầu tư tỷ USD sắp hoạt động

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam với tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng.
Tập trung hoàn thành vị trí móng đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 3/2024

Tập trung hoàn thành vị trí móng đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 3/2024

Chủ tịch EVN đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu ưu tiên nguồn lực hoàn thành vị trí móng đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 3/2024.
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc trong phát triển các dự án điện khí

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc trong phát triển các dự án điện khí

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị trong đó yêu cầu EVN, PVN, TKV chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc trong phát triển dự án điện khí.
Tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ chậm lại; nhu cầu khí đốt châu Âu “chạm đáy”

Tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ chậm lại; nhu cầu khí đốt châu Âu “chạm đáy”

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu thô của nước này dự báo chỉ tăng ở mức 170.000 thùng/ngày trong năm 2024.
EVNNPT đẩy mạnh giải pháp đảm bảo điện mùa khô năm 2024

EVNNPT đẩy mạnh giải pháp đảm bảo điện mùa khô năm 2024

Nhằm đảm bảo hệ thống điện truyền tải vận hành an toàn cung điện mùa khô 2024 nhất là khu vực miền Bắc, EVNNPT đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể.
Đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại các tỉnh, thành phía Nam

Đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại các tỉnh, thành phía Nam

Dự báo có khả năng xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô tại Nam bộ, ngành điện miền Nam đang khẩn trương triển khai phương án đảm bảo cấp điện.
Triển khai Chiến lược Hydrogen: Doanh nghiệp, địa phương đề xuất gì?

Triển khai Chiến lược Hydrogen: Doanh nghiệp, địa phương đề xuất gì?

Tại Hội nghị triển khai Chiến lược Hydrogen, nhiều doanh nghiệp, địa phương, chuyên gia đã đưa ra các đề xuất, khuyến nghị.
Tập trung nguồn lực thi công Dự án cải tạo Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

Tập trung nguồn lực thi công Dự án cải tạo Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Mở rộng ngăn lộ và cải tạo Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.
Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư các dự án lưới điện ở Gia Lai

Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư các dự án lưới điện ở Gia Lai

Gia Lai sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa các dự án điện đi vào hoạt động, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Sáng 22/2/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/2/2024: Xăng giảm từ 320-356 đồng/lít; giá dầu cũng giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/2/2024: Xăng giảm từ 320-356 đồng/lít; giá dầu cũng giảm

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 22/2, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 356 đồng, xăng RON 95 giảm 320 đồng; giá dầu cũng giảm mạnh.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Ngày 22/2/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen.
Những nguyên tắc nào của JETP nhà đầu tư cần quan tâm?

Những nguyên tắc nào của JETP nhà đầu tư cần quan tâm?

Kế hoạch huy động nguồn lực đặt ra những nguyên tắc chung để lựa chọn các dự án tham gia JETP, nhà đầu tư cần nắm rõ để đáp ứng các tiêu chí khi tham gia dự án.
Thái Bình phấn đấu bàn giao hành lang tuyến Dự án đường dây 500kV mạch 3 trước ngày 15/3/2024

Thái Bình phấn đấu bàn giao hành lang tuyến Dự án đường dây 500kV mạch 3 trước ngày 15/3/2024

Ngày 21/2/2024, tại Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình đã làm việc với lãnh đạo EVN/EVNNPT về đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối.
EVN thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công đường dây 500kV mạch 3

EVN thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Lâm Đồng: Yêu cầu kiểm tra công trình xây dựng đường điện 22kV dọc tuyến đường tránh TP. Bảo Lộc

Lâm Đồng: Yêu cầu kiểm tra công trình xây dựng đường điện 22kV dọc tuyến đường tránh TP. Bảo Lộc

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra việc xây dựng đường điện 22kV dọc tuyến đường tránh TP. Bảo Lộc.
Tăng cường các giải pháp đảm bảo điện mùa khô 2024

Tăng cường các giải pháp đảm bảo điện mùa khô 2024

Tăng cường các giải pháp đảm bảo điện mùa khô 2024
Sản lượng điện trung bình ngày trong tuần 7 đạt 573 triệu kWh

Sản lượng điện trung bình ngày trong tuần 7 đạt 573 triệu kWh

Cục Điều tiết Điện lực cho biết, sản lượng điện trung bình ngày trong tuần thứ 7 năm 2024 từ 12-18/2 đạt 573 tr.kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 14,3 tr.kW
Giá khí đốt ở Mỹ giảm mạnh; “gã khổng lồ” năng lượng Nga gặp khó

Giá khí đốt ở Mỹ giảm mạnh; “gã khổng lồ” năng lượng Nga gặp khó

Giá khí đốt ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất gần 3 thập kỷ trong bối cảnh mùa đông được cho là ấm kỷ lục ở nước này khiến nhu cầu khí đốt cho sưởi ấm giảm sút.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động