Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Kon Plông đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Là một trong ba vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Kon Plông đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Kon Plông

Chủ động trong chỉ đạo, điều hành

Đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; tập trung thực hiện các lĩnh vực trọng tâm, đột phá về phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân.

Ông Đào Duy Khánh - tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Kon Plông - cho biết, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, từ sau đại hội đến nay, huyện ủy đã xây dụng nhiều chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nghị quyết, mang lại hiệu quả rõ rệt, tích cực.

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội
Diện mạo mới trên huyện vùng cao Kon Plông

Có thể khẳng định, nét nổi bật trong thời gian qua là phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện được đổi mới, linh hoạt theo hướng tăng cường phân công, giao nhiệm vụ, kiểm đếm đánh giá hằng kỳ; tăng tính chủ động của các cấp, ngành, đơn vị và từng cá nhân. Nhiệm vụ trọng tâm của từng năm được xác định cụ thể để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện. Năm 2022 được xác định là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Trên cơ sở đó, đơn vị, xã, thị trấn chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn ở từng lĩnh vực, từng địa phương nhằm thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất. Hằng quý, huyện ủy tổ chức giao ban với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, làng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Những dấu ấn nổi bật

Theo Chánh Văn phòng huyện ủy Nguyễn Thanh Lợi, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2020, 2021 đạt 13,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 1.302 tỷ đồng, đạt 41,5% kế hoạch năm; thu ngân sách 262,125 tỷ đồng, đạt 78% dự toán. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,98% so với 56% năm 2002. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy các lợi thế của địa phương như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch…

Điểm nhấn từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến nay là tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn. Riêng năm 2021, hỗ trợ cho 44 doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiệu cơ hội đầu tư vào địa bàn huyện, có 18 dự án được thống nhất chủ trương khảo sát lập dự án đầu tư, 11 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 83 dự án, với tổng diện tích 8.543 ha, vốn đăng ký đầu tư trên 29.233 tỷ đồng.

Thành tựu nổi bật là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển các mô hình kinh tế, tăng thu nhập cho người. Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Măng Cành, Pờ Ê và Đắk Tăng; các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Trong năm 2022, huyện tập trung xây dựng xã Ngọc Tem đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, hỗ trợ các mô hình sinh kế để phát triển kinh tế hộ gia đình như: mô hình trồng và chế biến tinh dầu sả Java ở xã Đắk Nên, Đắk Ring và Ngọc Tem với tổng diện tích 30ha gắn với hình thành các hợp tác xã thu mua, chiết xuất tinh dầu sả; xây dựng các mô hình như: trồng dược liệu tại xã Đắk Tăng, phát triển đàn vịt Xiêm, nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum tại xã Đắk Tăng, nuôi cá Niêng ở xã Đắk Ring, hỗ trợ 5 xã: Pờ Ê, Măng Cành, Ngọc Tem, Đắk Nên, Đắk Ring làm vườn ươm cây giống, trồng rừng, trồng dược liệu theo mô hình kết hợp rừng - rẫy - ruộng.

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội
Nuôi dê sữa công nghệ cao tại Kon Plông

Cùng với đó, năm 2021, huyện đã trồng mới, khoanh nuôi được hơn 600ha cây dược liệu như: đảng sâm, đương quy tại các xã vùng lạnh như: Măng Bút, Đắk Tăng, Măng Cành, Hiếu, Pờ Ê và thị trấn Măng Đen, nâng tổng số diện tích dược liệu trên địa bàn huyện là 752ha. Trồng mới 142ha cây keo lai, keo lá tràm, cây sa nhân dưới tán rừng thuộc các xã: Đắk Ring, Đắk Nên, Ngọc Tem và Pờ Ê. Thí điểm trồng một số loại cây ăn quả như nhãn, vải, cam, bưởi; phát triển đàn bò theo hướng gia trại, trang trại, chú trọng lai tạo nâng cao thể trạng đàn bò; tiếp tục phát triển đàn heo địa phương.

Với lợi thế của vùng khí hậu ôn đới quanh năm mát mẻ, Kon Plông đã có nhiều giải pháp trong việc quy hoạch, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư phát triển các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, rau - hoa - quả xứ lạnh và các loại dược liệu gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, cơ sở đầu tàu trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện đã nghiên cứu, sản xuất khảo nghiệm hơn 30 giống cây trồng các loại. Qua đó đã khẳng định được khoảng 25 dòng phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị hiếu của thị trường. Trong đó có một số sản phẩm chuyên biệt, đặc hữu của Măng Đen, nhất là các loại rau, củ, quả có giá trị dinh dưỡng cao được thị trường ưa chuộng.

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội
Huyện Kon Plông chủ động kết nối liên kết du lịch với nông nghiệp công nghệ cao với các huyện trong tỉnh Kon Tum

Ngoài việc nghiên cứu, khảo nghiệm, xây dựng quy trình các loại cây trồng phù hợp, với diện tích 170ha, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đã được đầu tư gần 40 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nhà kính, nhà lưới, điện nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp trẻ đến khởi nghiệp. Hiện đã có 4 doanh nghiệp đến đầu tư phát triển các mô hình rau, hoa, quả xứ lạnh trên diện tích gần 100ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Hầu hết các loại cây trồng đều mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plông đã quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 3.000ha và sẽ tiếp tục phát triển lên trên 10.000ha trong những năm tới, trở thành vùng sản xuất trọng điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng dược liệu lớn của tỉnh Kon Tum. Đến nay, huyện đã thu hút 60 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án chăn nuôi quy mô lớn, với trên 300ha rau, hoa, quả xứ lạnh và hơn 150ha cây dược liệu; trong đó các dự án với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, làm thay đổi đáng kể diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Là vùng đất được ví như “Đà Lạt thứ 2” nên Kon Plông đặc biệt quan tâm phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 16 điểm du lịch, trong đó có 6 điểm du lịch đặc trưng là: Ê Ban Farm, Thiện Mỹ Farm, Hồ Đam Bri, làng du lịch cộng đồng Kon Pring, thác Pa Sỹ và điểm du lịch Vang Sim Măng Đen. Tích cực hoàn thiện các điểm du lịch mới như: khu Đức Mẹ Măng Đen, khu sinh thái Hoàng Vũ Măng Đen, hồ Toong Rpoong và các điểm du lịch sinh thái. Triển khai thực hiện Đề án đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát triển làng Văn hóa - du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Kon Plông. Đến nay, huyện có 41 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch với 504 phòng, bảo đảm phục vụ cho khoảng 1.500 khách lưu trú, nghỉ dưỡng mỗi ngày. Năm 2021, thu hút 79.500 lượt khách du lịch đến địa bàn, doanh thu 20 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, Kon Plông thu hút 104.000 lượt khách, doanh thu khoảng 35 tỷ đồng.

Bí thư huyện ủy Đào Duy Khánh tâm sự, với quyết tâm, ý chí, khát vọng vươn lên, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện Kon Plông tiếp tục khơi thông mọi nguồn lực, nhất định vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng vùng kinh tế động lực phát triển nhanh, bền vững./.

Nguyễn Văn Chiến
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Những năm qua, đầu tư của kiều bào vào TP. Đà Nẵng có xu hướng tăng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Bình Dương: Đảm bảo cấp điện cho sản xuất cho các khu công nghiệp

Bình Dương: Đảm bảo cấp điện cho sản xuất cho các khu công nghiệp

Nhằm đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất cho các khu công nghiệp, ngành Điện lực Bình Dương tập trung đầu tư hạ tầng lưới điện, để cấp điện an toàn, tin cậy.
Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố giao thông xanh bằng tàu điện

Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố giao thông xanh bằng tàu điện

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế đã làm việc với tập đoàn KRRI về nghiên cứu tiền khả thi dự án giao thông xanh bằng tàu điện, mô hình giao thông hiện đại, tiên tiến.
TP. Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 3 năm 2023

TP. Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 3 năm 2023

Giải thưởng Sáng tạo nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp cho sự phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 7/2022, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Yên Bái đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 10,98% so với cùng kỳ năm 2021.

Tin cùng chuyên mục

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bình Dương

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bình Dương

Trong 7 tháng năm 2022, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,4%, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Dương.
Công ty CP Tân Hoàng Khang phải hỗ trợ toàn bộ kinh phí khắc phục sự cố ở "thủ phủ" khoáng sản Quỳ Hợp

Công ty CP Tân Hoàng Khang phải hỗ trợ toàn bộ kinh phí khắc phục sự cố ở "thủ phủ" khoáng sản Quỳ Hợp

Đó là kết luận của Chủ tịch tỉnh Nghệ An đối với Công ty CP Tân Hoàng Khang trong việc khắc phục sự cố do ảnh hưởng của việc nứt nẻ, sụt lún đất tại Châu Hồng.
Hà Nội: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục phục hồi tích cực trong tháng 7/2022

Hà Nội: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục phục hồi tích cực trong tháng 7/2022

Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tiếp tục khởi sắc là những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được trong tháng 7/2022.
TP. Cần Thơ cần phát huy vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TP. Cần Thơ cần phát huy vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TP. Cần Thơ cần khơi thông mọi nguồn lực để trở thành cơ sở phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thừa Thiên Huế: Vì sao chậm tiến độ di dời cột điện cao thế đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thừa Thiên Huế: Vì sao chậm tiến độ di dời cột điện cao thế đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dự kiến đến 30/9/2022, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện dự án di dời đường điện cao thế đoạn qua Thừa Thiên Huế chưa thực hiện.
Thanh Hóa: Quyết tâm giải ngân hết 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Thanh Hóa: Quyết tâm giải ngân hết 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân được hơn 5.485 tỷ đồng vốn đầu tư công. Hết năm 2022, Thanh Hóa quyết tâm giải ngân hết 11.000 tỷ đồng vốn được giao.
Lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức chợ đêm thí điểm gắn với tuyến phố đi bộ

Lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức chợ đêm thí điểm gắn với tuyến phố đi bộ

Trục đường Nguyễn Huy Oánh, gần Quảng trường công viên TP. Hà Tĩnh sẽ là nơi tổ chức phiên chợ đêm thí điểm gắn với tuyến phố đi bộ đầu tiên tại tỉnh này.
Tăng cường phối hợp công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường phối hợp công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Việc thực hiện Quy chế phối hợp hợp giữa đơn vị đã góp phần bảo đảm an toàn cung cấp điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Bốn ngành công nghiệp trọng yếu của TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 12%

Bốn ngành công nghiệp trọng yếu của TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 12%

Chỉ số sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh lấy lại đà tăng trưởng mạnh 7 tháng đầu năm, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng hơn 12% so với cùng kỳ.
Hà Nội: Mỗi làng nghề cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Hà Nội: Mỗi làng nghề cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Các làng nghề Hà Nội có đóng góp không nhỏ vào tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, kèm theo đó là sức ép đối với vấn đề môi trường.
Phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

Phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

Sáng 3/8, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội tổ chức phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022.
Thái Nguyên: Thêm 11 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp

Thái Nguyên: Thêm 11 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 11 dự án được cấp phép đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tỉnh Quảng Trị: Những nội dung nào hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022?

Tỉnh Quảng Trị: Những nội dung nào hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022?

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 nhằm tạo môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.
TP. Hồ Chí Minh cần “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh cần “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng

Đến cuối tháng 7, TP. Hồ Chí Minh mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 25%, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phồ cần “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công.
Thanh Hóa: Rà soát toàn bộ dự án chậm tiến độ trước 30/9 làm căn cứ thu hồi đất

Thanh Hóa: Rà soát toàn bộ dự án chậm tiến độ trước 30/9 làm căn cứ thu hồi đất

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa thành lập Tổ công tác rà soát tổng thể tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, hoàn tất trước ngày 30/9 làm căn cứ thu hồi đất.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Tiền Giang tăng gần 29%

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Tiền Giang tăng gần 29%

Trong 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Tiền Giang đạt 2,53 tỷ USD, tăng 28,7% so cùng kỳ và đạt 75,8% so với kế hoạch năm 2022.
Ninh Bình: Vốn đầu tư phát triển 7 tháng đầu năm ước đạt 17.018,9 tỷ đồng

Ninh Bình: Vốn đầu tư phát triển 7 tháng đầu năm ước đạt 17.018,9 tỷ đồng

Theo Cục thống kê Ninh Bình, tổng vốn đầu tư phát triển 7 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh này ước đạt 17.018,9 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước khởi sắc, tại sao Hà Tĩnh giảm?

Chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước khởi sắc, tại sao Hà Tĩnh giảm?

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước trên đà khởi sắc, trong 61 tỉnh thành đạt tăng trưởng, Hà Tĩnh là 1 trong 2 địa phương liên tục giảm.
Đà Nẵng tiến tới “thành phố không ngủ” để thắp sáng kinh tế đêm

Đà Nẵng tiến tới “thành phố không ngủ” để thắp sáng kinh tế đêm

Với việc đưa vào vận hành những hoạt động giải trí ban đêm, thành phố Đà Nẵng đang dần thành công kích cầu hoạt động du lịch, đánh thức kinh tế đêm.
Thành phố Hà Nội dẫn đầu về số lượng sản phẩm OCOP

Thành phố Hà Nội dẫn đầu về số lượng sản phẩm OCOP

Tính đến hết năm 2021, TP. Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận 1.649 sản phẩm OCOP. Đây cũng là địa phương đứng đầu cả nước về số sản phẩm OCOP.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động