Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 25/02/2021 12:42

Hướng dẫn mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

10:27 | 02/11/2020
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó, Chương V về đầu tư ra nước ngoài đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số quy định theo Luật Đầu tư có liên quan đến mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể: các trường hợp thay đổi phải đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (GCNĐK ĐTRNN); Quy định mục tiêu chính của hoạt động ĐTRNN; Thông tin nhà đầu tư có kê khai thêm “mã số định danh cá nhân”; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN; Trường hợp cấp lại GCNĐK ĐTRNN…

2304-unnamed

Căn cứ vào các quy định mới đặt ra, việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài là yêu cầu khách quan và cần thiết.

Về nguyên tắc dự thảo Thông tư sửa đổi, bám sát các nội dung trong Luật Đầu tư và dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài. Đồng thời, đơn giản hóa tối đa các nội dung trong mẫu kết quả thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài.

Các mẫu trong dự thảo Thông tư được xây dựng đảm bảo tính đồng nhất để tích hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, góp phần giảm thiểu trách nhiệm và tạo thuận lợi trong việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài.

Dự thảo Thông tư gồm 6 Điều và 19 Mẫu văn bản. So với Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT, dự thảo Thông tư sửa 02 Điều và 16 mẫu, giữ nguyên 4 Điều và 1 mẫu, bỏ 3 Điều và 1 mẫu, bổ sung 02 mẫu mới.

Theo Báo điện tử Chính Phủ