Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Số tổ chức cơ sở đảng được thành lập mới và số đảng viên được kết nạp mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân của tỉnh Hưng Yên tăng nhiều.
Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ kinh doanh ở các doanh nghiệp Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hơn hai năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 8/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025, số tổ chức cơ sở đảng được thành lập mới và số đảng viên được kết nạp mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân tăng nhiều.

Các tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp, củng cố vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Hải Hà, Đảng bộ thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ.

Năm 2023, Chi bộ Công ty cổ phần Phú Hưng đóng tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, đã kết nạp thêm 9 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 30.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Bí thư chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phú Hưng cho biết: Là lãnh đạo doanh nghiệp, tôi nhận thức được việc xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đảng viên luôn là những người gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ cũng giúp công ty thực hiện tốt hơn chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội...

Chi bộ còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp thêm gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện hỗ trợ.

Trong số 536 tổ chức cơ sở đảng và 2.714 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên hiện nay có 79 tổ chức cơ sở đảng và 143 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong đơn vị kinh tế tư nhân, với tổng số 2.490 đảng viên (chiếm 3,49% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh).

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 8/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025, trong hơn hai năm qua, 13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đều đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Nhiều đảng bộ đã đạt và vượt chỉ tiêu thành lập mới tổ chức đảng ở mức cao, như: Đảng bộ huyện Phù Cừ, Đảng bộ khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh (đều đạt 250%), Đảng bộ huyện Kim Động (hơn 233%), Đảng bộ huyện Ân Thi (gần 167%)...

Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2023 tại nhiều đảng bộ cũng đạt cao như: Đảng bộ huyện Ân Thi (đạt 260%), Đảng bộ thị xã Mỹ Hào (hơn 221%), Đảng bộ huyện Kim Động (hơn 128%)... Riêng Đảng bộ huyện Phù Cừ đạt tỷ lệ cao kỷ lục với 740%.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh thành lập mới 55 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; trong đó có 13 tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ cấp huyện, 42 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Năm 2023 đã kết nạp 284 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên là chủ đơn vị kinh tế tư nhân.

Đảng bộ huyện Phù Cừ hiện có 11 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Trong năm 2023, huyện đã thành lập mới 5 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân trực thuộc Đảng ủy cơ sở, đồng thời kết nạp 42 đảng viên mới; thành lập mới một tổ chức công đoàn, một tổ chức đoàn thanh niên, kết nạp mới 45 đoàn viên công đoàn và 61 đoàn viên thanh niên thuộc đơn vị kinh tế tư nhân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phù Cừ, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, Huyện ủy chủ động thành lập các đoàn công tác, tiến hành làm việc trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp, xã, thị trấn để nghe phản ánh về thực trạng công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, từ đó nắm bắt những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để có ý kiến chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.

Cùng chung quyết tâm đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, với vị trí địa lý thuận lợi nằm ở cửa ngõ của tỉnh, rất thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế-xã hội, huyện Văn Lâm hiện có 1.934 doanh nghiệp đầu tư, trong đó có 1.449 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh.

Năm 2023, huyện đã thành lập 5 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn, đồng thời kết nạp 19 đảng viên mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động và mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, qua đó, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực trong công nhân, người lao động để có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, tạo nguồn kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lâm chia sẻ: Thời gian qua, huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy rà soát, đánh giá tình hình các đơn vị kinh tế tư nhân và lực lượng lao động địa phương làm việc tại các đơn vị kinh tế này để có các phương án tuyên truyền, vận động, thuyết phục phù hợp.

Các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; chú trọng bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong công nhân cũng như kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp, lãnh đạo, quản lý trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Về phía các cơ quan, ban, ngành chức năng cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy cơ sở trong quá trình thành lập tổ chức đảng và đi vào hoạt động.

Đánh giá những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân khẳng định:

Xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Vì thế, tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Kết luận số 661-KL/TU với những biện pháp thiết thực, cụ thể.

Thực tế cho thấy, các tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị kinh tế tư nhân đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, có đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các đơn vị kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân không chỉ giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà các tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị thông qua hoạt động của mình lại phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp và lên tổ chức đảng cấp trên; qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ công nhân.

Các doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng không chỉ nêu cao được tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm đối với xã hội mà còn thể hiện được chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, vừa góp phần phát triển doanh nghiệp, vừa chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

nhandan.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Hưng Yên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bài 3: Hướng đến sản xuất thông minh, làm chủ công nghệ 4.0

Bài 3: Hướng đến sản xuất thông minh, làm chủ công nghệ 4.0

Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 đã được ngành Công Thương triển khai một cách mạnh mẽ, trở thành giải pháp cấp bách, có tính sống còn.
Bài 2: Minh bạch, kịp thời - không để xảy ra khoảng trống thông tin

Bài 2: Minh bạch, kịp thời - không để xảy ra khoảng trống thông tin

Dự báo đúng nên ngay từ đầu năm 2023, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN, các cục, vụ kịp thời cung cấp thông tin đến người dân và xã hội về tình hình sản xuất điện.
Bài 2: Gieo nỗ lực, gặt thành công trong nghiên cứu khoa học

Bài 2: Gieo nỗ lực, gặt thành công trong nghiên cứu khoa học

Với nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu, hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương đang cho những “trái ngọt”.
Bài 1: Bài học từ câu chuyện thiếu điện mùa khô 2023, giá điện và các luận điệu xuyên tạc, kích động

Bài 1: Bài học từ câu chuyện thiếu điện mùa khô 2023, giá điện và các luận điệu xuyên tạc, kích động

Việc giữ nước ở các hồ thủy điện để đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2024 là bài học được rút ra từ điều hành cung ứng điện năm 2023.
Bài 1: Những quyết sách tạo động lực phát triển khoa học và công nghệ

Bài 1: Những quyết sách tạo động lực phát triển khoa học và công nghệ

Phát triển khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đòi hỏi tiên quyết, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của ngành Công Thương.

Tin cùng chuyên mục

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các chuyên đề thông tin

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các chuyên đề thông tin

Ngày 10/4/2024, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024 cho các đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối.
Đường dây 500kV mạch 3 – đường Trường Sơn công nghiệp thời bình - Bài 5: Con đường đi giữa lòng dân

Đường dây 500kV mạch 3 – đường Trường Sơn công nghiệp thời bình - Bài 5: Con đường đi giữa lòng dân

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong” – chân lý ấy một lần nữa toả sáng trên con đường năng lượng chiến lược quốc gia.
Chuyện về hai tấm ảnh và cuốn sách của Tổng Bí thư

Chuyện về hai tấm ảnh và cuốn sách của Tổng Bí thư

Cuốn sách của Tổng bí thư là công trình có tầm khái quát cao về lý luận, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng, đặc sắc của Đảng ta.
Trung thành với lý tưởng cách mạng là con đường duy nhất của đảng viên

Trung thành với lý tưởng cách mạng là con đường duy nhất của đảng viên

Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đường dây 500 kV mạch 3 – đường Trường Sơn công nghiệp thời bình - Bài 4: Nơi ấy không có ban đêm

Đường dây 500 kV mạch 3 – đường Trường Sơn công nghiệp thời bình - Bài 4: Nơi ấy không có ban đêm

Công trường đường dây 500 kV không có ban đêm, tất cả chạy đua cùng thời gian để nỗ lực cao nhất cho công trình về đích sớm, vì mạch máu năng lượng quốc gia.
Đường dây 500 kV mạch 3 - đường Trường Sơn công nghiệp thời bình - Bài 3: Đảng viên đi trước trên công trình lịch sử

Đường dây 500 kV mạch 3 - đường Trường Sơn công nghiệp thời bình - Bài 3: Đảng viên đi trước trên công trình lịch sử

'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau', câu thành ngữ ấy không chỉ từng được minh chứng trong chiến tranh trên con đường Trường Sơn huyền thoại...
Đường dây 500 kV mạch 3 - đường Trường Sơn công nghiệp hóa thời bình - Bài 2: Lòng quyết tâm còn cao hơn núi

Đường dây 500 kV mạch 3 - đường Trường Sơn công nghiệp hóa thời bình - Bài 2: Lòng quyết tâm còn cao hơn núi

Từ đường dây 500 kV mạch 1, mạch 2, đến nay chúng ta đang gấp rút hoàn thành mạch 3 bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị...
Đường dây 500 kV mạch 3 - đường Trường Sơn công nghiệp hóa thời bình - Bài 1: Con đường lịch sử

Đường dây 500 kV mạch 3 - đường Trường Sơn công nghiệp hóa thời bình - Bài 1: Con đường lịch sử

Dự án đường dây 500 KV mạch 3 đang chạy đua cùng thời gian về đích để sớm giải bài toán năng lượng, tạo mạch máu cho nền kinh tế đất nước.
Bài 2: Tổ chức Đảng mạnh, doanh nghiệp phát triển vững

Bài 2: Tổ chức Đảng mạnh, doanh nghiệp phát triển vững

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp hết sức quan trọng.
Bài 1: Thuận lợi và thách thức đan xen

Bài 1: Thuận lợi và thách thức đan xen

Công tác xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại TP. Hồ Chí Minh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen.
Chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

"Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng: Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng: Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, thuộc lớp chiến sỹ đầu tiên của cách mạng Việt Nam và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân - Bài 3 : Cần thay đổi phương thức tác chiến

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân - Bài 3 : Cần thay đổi phương thức tác chiến

Chủ nghĩa cá nhân với các biểu hiện biến hóa khôn lường. Để đấu tranh có hiệu quả với chủ nghĩa cá nhân thời gian tới, cần phải thay đổi phương thức tác chiến.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân - Bài 2: Gian nan cuộc chiến chống chủ nghĩa cá nhân

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân - Bài 2: Gian nan cuộc chiến chống chủ nghĩa cá nhân

94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các chủ trương, chính sách, biện pháp để kiên quyết, kiên trì đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân - Bài 1: Nhận diện chủ nghĩa cá nhân

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân - Bài 1: Nhận diện chủ nghĩa cá nhân

Chủ nghĩa cá nhân được Chủ tich Hồ Chí Minh ví như một loại giặc vô cùng nguy hiểm. Để đất nước trường tồn, Đảng ta vững mạnh, phải kiên quyết đấu tranh.
Công tác nhân sự của Đảng: Đánh giá cán bộ bằng

Công tác nhân sự của Đảng: Đánh giá cán bộ bằng 'thước đo về sự ngay thẳng'

Trong bối cảnh việc kiểm tra, xác minh kê khai tài sản, thu nhập còn nhiều hạn chế thì tính trung thực của cán bộ, đảng viên trong việc tự kê khai càng được đề cao.
Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh: Kết quả kinh doanh quý I/2024 khởi sắc

Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh: Kết quả kinh doanh quý I/2024 khởi sắc

Các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý I/2024.
Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

Trong 5 năm qua đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo được đưa ra thực hiện trong công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh: Kinh tế trên đà phục hồi và có nhiều điểm sáng

TP. Hồ Chí Minh: Kinh tế trên đà phục hồi và có nhiều điểm sáng

Nhiều lĩnh vực kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong quý 1/2024 đang trên đà phục hồi, nhất là một số ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ trọng yếu và du lịch khởi sắc.
Tuổi trẻ Bộ Công Thương nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành

Tuổi trẻ Bộ Công Thương nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động