Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Đại biểu chỉ ra những bất cập gì?

Ngày 5/10 tại Hà Nội, Liên hiệp hội Viêt Nam phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có những nội dung đổi mới nào đáng chú ý? Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Những ai được đứng tên trong sổ đỏ?

Hội thảo nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội khóa XV và Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) giai đoạn 2021-2026 nhằm tập hợp ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Phát biểu tại Hội thảo, TSKH. Phan Xuân Dũng- Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam: Luật Đất đai 2013 sau hơn 9 năm thi hành, công tác quản lý đất đai đã tạo ra hành lang pháp lý cho việc khai thác nguồn lực đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên do yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, thu hút đầu tư… nhiều vấn đề mới đã phát sinh trong thực tiễn, đòi hỏi chính sách pháp luật đất đai phải tiếp tục được hoàn thiện.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Nhiều nội dung còn bất cập
Tại Hội thảo các chuyên gia đã chỉ ra còn nhiều nội dung bất cập trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi liên quan đến vấn đề tập trung /tích tụ đất nông nghiệp được quy định tại Điều 163,164 của Dự thảo, ông Nguyễn Văn Tiến - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: Về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu trong thực tiễn, phù hợp với các quy định của Hiếp pháp và sửa đổi Luật Đât đai.

Tuy nhiên, nên cân nhắc quy định: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc tập trung đất nông nghiệp phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quyết định..Tại mục 4. Điều 164 bỏ bỏ cụm từ: ”và đảm bảo ổn định quy hoạch đất nông nghiệp đã tích tụ”...

Góp ý cho nội dung Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, PGS. TS Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cho biết: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi không có khái niệm về đất xây dựng đô thị. Khái niệm này chỉ có trong công tác lập quy hoạch đô thị và quản lý đô thị. Vì vậy cần bổ sung nội dung đất đô thị vào Luật Đất đai sửa đổi.

“Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất chưa làm tròn vai trò là nền tảng kết nối các vấn đề phát triển đảm bảo tính thống nhất tương đối về không gian, sử dụng nguồn lực bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền và lợi ích của chủ sử dụng đất trong khu vực; Luật Đất đai hiện tại chưa có quy định cụ thể cho việc quy hoạch và phát triển không gian ngầm đô thị. Vì thế Luật Đất đai sửa đổi cần có những điều cụ thể việc sử dụng đất trong quy hoạch và phát triển không gian ngầm đô thị…”, PGS.TS Lưu Đức Hải đề nghị.

Liên quan đến nội dung trên, TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng: "Quá trình thực thi Luật Đất đai vẫn còn khá nhiều tồn tại, đặc biệt là tính thiếu đồng bộ, thống nhất giữa các luật có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất như Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đất đai. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này vẫn chưa khắc phục được".

Không thống nhất về hệ thống quy hoạch, cụ thể: Điều 5 Luật Quy hoạch quy định hệ thống quy hoạch quốc gia bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia ( gồm quy hoạch biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia), quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. "Như vậy trong hệ thống quy hoạch quốc gia chỉ quy định quy hoạch sử dụng đất quốc gia, không quy định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, quy hoach sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh. Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được thể hiện trong nội dung của quy hoạch tỉnh, điều 27 Luật Quy hoạch. Ngoài ra, sự không thống nhất về hệ thống, tên gọi các quy hoạch giữa các Luật sẽ gây phiền hà, khó khăn và vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện...", TS Đặng Việt Dũng khẳng định.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Nhiều nội dung còn bất cập
TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

TS. Nguyễn Hữu Dũng, Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên - Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng: Hiện nay có sự chưa thống nhất về thuật ngữ: Thẩm định giá hay Định giá. Theo TS Dũng, thuật ngữ “Thẩm định giá” nghĩa là Định giá lại, đánh giá lại. Nếu định giá tài sản lần đầu, theo ngôn ngữ chung thi không bao giờ gọi là Thẩm định giá. Do vậy dùng thuật ngữ Định giá là chuẩn xác.

Một bất cập nữa là hiện nay Bộ Tài Chính cấp thẻ hành nghề Thẩm định giá. Người có thẻ hành nghề này có thể Thẩm định về giá cả 2 loại: bất động sản và giá Máy móc thiết bị. Điều này cũng chưa chuẩn, bởi vì hành nghề định giá bất động sản đòi hỏi có những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng, về đất đai, phong thủy, về đặc tính riêng biệt của bất động sản,…. Đối với, vấn đề hoàn thiện cơ chế về tổ chức và thực hiện định giá đất. Vấn đề cốt lõi, quan trọng nhất đối với việc định giá đất, đó là xác định được giá trị của đất sát với giá thị trường. Ở các nước phát triển khi giá đất được công bố rộng rãi, mức độ sai lệch chỉ ở mức 5 - 7%. Trong khi đó, ở Việt Nam có sự khác biệt rất lớn so với giá thị trường. Vậy, cơ chế nào để có thể xác định giá để Nhà nước ban hành có thể sát với giá thị trường? Theo TS Dũng, phải tách thẩm quyền quyết định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và thẩm quyền quyết định về giá đất.

Ngoài ra, TS Dũng cũng đề nghị Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần: Định giá đất theo đúng quy định của Luật giá, lấy Luật giá làm gốc để điều chỉnh hoạt động này; Thực hiện thống nhất trong quy định hội đồng thẩm định giá đất tại Luật Đất đai với quy định hội đồng thẩm định giá nhà nước tại Luật giá; Cần mở rộng áp dụng biện pháp đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất; Hoàn thiện cơ chế về tổ chức và thực hiện định giá đất.

Hội thảo cũng nhận được góp ý của các chuyên gia đến từ các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, quản lý tại địa phương liên quan đến các nội dung trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần làm rõ hoặc điều chỉnh như: Đăng ký đất đai; Quy hoạch sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;Thu hồi đất; Bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giá đất: Phương pháp định giá đất…

Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban tổ chức tổng hợp sẽ được gửi đến cơ quan soạn thảo Dự thảo để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ và trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10/2022 theo kế hoạch.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Đất đai cho biết: Về cơ bản, bố cục của Dự thảo Luật được sắp xếp như Luật Đất đai hiện hành, tăng thêm 02 chương (bổ sung thêm 01 chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 02 chương). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 08 điều.
Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đã bắt được khỉ hoang tấn công người ở Hà Nội

Đã bắt được khỉ hoang tấn công người ở Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa vây bắt thành công con khỉ tấn công người đi đường tại ngõ 76 Duy Tân (Hà Nội) từng gây xôn xao mạng xã hội suốt thời gian vừa qua.
Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vì cuộc sống xanh – Innogreenlife 2022"

Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vì cuộc sống xanh – Innogreenlife 2022"

Khởi nghiệm đổi mới sáng tạo đã và đang hình thành trong các trường đại học, doanh nghiệp để tạo ra giá trị mới, tạo tiền đề hình thành nền kinh tế số.
TikToker Trần Thanh Tâm ‘lẻ loi’ lên đường chinh chiến Miss Fabulous International 2022

TikToker Trần Thanh Tâm ‘lẻ loi’ lên đường chinh chiến Miss Fabulous International 2022

Sáng 10/12, Trần Thanh Tâm có mặt ở sân bay chính thức lên đường thi đấu Miss Fabulous International 2022. Tại sân bay, rất ít khán giả có mặt ủng hộ cô nàng.
142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu báo công dâng Bác

142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu báo công dâng Bác

Ngày 10/12, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 đã dự lễ báo công và vào Lăng viếng Bác.
Hải Dương: Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bền vững

Hải Dương: Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bền vững

Nhằm phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, tỉnh Hải Dương đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân trong ứng dụng công nghệ.

Tin cùng chuyên mục

Phòng ngừa ung thư, chắc xương và đẹp da với củ cải trắng

Phòng ngừa ung thư, chắc xương và đẹp da với củ cải trắng

Được ví như nhân sâm trắng, củ cải trắng không những giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp mọi người “đẹp từ trong ra ngoài”.
Vì sao nhiều quốc gia cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử?

Vì sao nhiều quốc gia cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử?

Với kết quả mang lại trái với mục tiêu nên hiện nay đã có ít nhất 32 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng chính sách cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử.
Bộ Giao thông: Chung tay chống buôn lậu qua cảng hàng không, sân bay giai đoạn 2022-2025

Bộ Giao thông: Chung tay chống buôn lậu qua cảng hàng không, sân bay giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu qua cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông Vận tải ban hành chính thức được thực hiện từ 01/12/2022-01/12/2025.
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đoạt giải nhất Giải thưởng khoa học và công nghệ

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đoạt giải nhất Giải thưởng khoa học và công nghệ

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đoạt giải nhất Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022.
Hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau

Việt Nam cần tập trung vào bảo hiểm xã hội toàn dân để không ai bị bỏ lại phía sau và để ứng phó với những thách thức an sinh xã hội đang gặp phải.
Công nghệ cao Nhật Bản, Hàn Quốc giúp xử lý nước thải hiệu quả

Công nghệ cao Nhật Bản, Hàn Quốc giúp xử lý nước thải hiệu quả

“Nguồn nước chết” đen,bốc mùi ngay trong lòng khu dân cư đang dần đe dọa sức khỏe con người. Nhiều công nghệ cao ra đời giúp xử lý nước thải hiệu quả.
Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Đại học Điện lực, Bộ Công Thương vừa có thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 với số lượng 18 giảng viên và 05 viên chức hành chính.
Cục Đăng kiểm công khai đường dây nóng, ngăn nhũng nhiễu tiêu cực

Cục Đăng kiểm công khai đường dây nóng, ngăn nhũng nhiễu tiêu cực

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trong cả nước niêm yết số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.
Những dấu hiệu cảnh báo bệnh về gan; phương pháp bảo vệ lá gan khỏe mạnh

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh về gan; phương pháp bảo vệ lá gan khỏe mạnh

Gan tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Nếu gan bị tổn thương và không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cơ thể.
Bế mạc Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á 2022: Thông qua nhiều vấn đề bưu chính quan trọng

Bế mạc Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á 2022: Thông qua nhiều vấn đề bưu chính quan trọng

Hội nghị Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á (ASEAN Post 28) đã diễn ra thành công và chính thức khép lại vào ngày 9/12 tại Bình Định sau 3 ngày làm việc.
Chiến thắng

Chiến thắng 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972" thể hiện sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại

Hội thảo khoa học cấp quốc gia Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại được tổ chức vào sáng 9/12.
9 sân bay mới được Cục Hàng không Việt Nam đề xuất nằm ở các tỉnh nào?

9 sân bay mới được Cục Hàng không Việt Nam đề xuất nằm ở các tỉnh nào?

Cục Hàng không Việt Nam thống nhất đề xuất bổ sung 9 sân bay mới, theo đó các địa phương phải tự lập kế hoạch và kêu gọi vốn đầu tư, không dùng vốn ngân sách.
Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí

Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí

Hơn 70 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của gần 60 cơ quan báo chí tham dự khoá tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí”.
Phòng chống tác hại của thuốc lá: Kinh nghiệm quốc tế từ quy định nơi hút thuốc

Phòng chống tác hại của thuốc lá: Kinh nghiệm quốc tế từ quy định nơi hút thuốc

Dù đã có quy định cấm hút thuốc ở một số địa điểm song tình trạng vi phạm vẫn xảy ra, trong khi công tác giám sát còn hạn chế.
Bỏ quy định giá kế hoạch của trang thiết bị y tế: Bệnh viện có hết “tắc nghẽn” ?

Bỏ quy định giá kế hoạch của trang thiết bị y tế: Bệnh viện có hết “tắc nghẽn” ?

Từ 1/2/2023, bãi bỏ khoản 3 điều 8 Thông tư 14/2022/TT-BYT có hiệu lực. Việc bãi bỏ quy định này có giúp các bệnh viện hết cảnh tắc nghẽn mua sắm thiết bị y tế?
Trong tháng 12 TP. Hồ Chí Minh cần 25.000 lao động các ngành thương mại, dịch vụ, chế biến

Trong tháng 12 TP. Hồ Chí Minh cần 25.000 lao động các ngành thương mại, dịch vụ, chế biến

Trong tháng 12 này, doanh nghiệp ở các ngành thương mại, dịch vụ, chế biến công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh sẽ cần từ 23.000 - 25.000 lao động.
Thu hồi toàn quốc lô thuốc Npluvico kém chất lượng

Thu hồi toàn quốc lô thuốc Npluvico kém chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có quyết định thu hồi lô thuốc Npluvico trên toàn quốc, do kém chất lượng.
Tiềm ẩn nhiều rủi ro từ buôn bán thịt chó, mèo

Tiềm ẩn nhiều rủi ro từ buôn bán thịt chó, mèo

Việc buôn bán thịt chó, mèo tiềm ẩn nhiều rủi ro, điển hình là sự liên quan tới bệnh dại gây nguy cơ xuất hiện của mầm bệnh mới có thể dẫn tới đại dịch.
Hoa Kỳ và Việt Nam tổng kết dự án về cải thiện chất lượng sống cho trẻ khuyết tật

Hoa Kỳ và Việt Nam tổng kết dự án về cải thiện chất lượng sống cho trẻ khuyết tật

Hoa Kỳ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm cải thiện chất lượng sống cho trẻ em khuyết tật Việt Nam tại 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai.
Vụ sạt lở đất khiến 12 căn nhà rơi xuống sông: Dừng hoạt động mỏ cát Huỳnh Phát

Vụ sạt lở đất khiến 12 căn nhà rơi xuống sông: Dừng hoạt động mỏ cát Huỳnh Phát

Sau vụ sạt lở đất, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định dừng hoạt động mỏ cát của doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát, cách điểm đầu sạt lở 500 m.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động