Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên: Tạo động lực mới

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XIII năm 2023 diễn ra vào ngày 26/10 tại tỉnh Đắk Nông.
Tổ chức chuỗi sự kiện tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên năm 2023 Xót xa những rừng thông ở Tây Nguyên đang bị hạ độc PC Đắk Nông: Đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão 2023

Các đại biểu đã trình bày các bài phát biểu tham luận, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Từ đó, đề ra giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo liên kết vùng, hỗ trợ, hợp tác trong phát triển ngành Công Thương mỗi tỉnh, thành phố.

Hoạt động khuyến công đã triển khai rộng khắp

Theo bà Cao Thị Thanh – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, nét đặc trưng nổi bật của chính sách khuyến công Lâm Đồng hiện nay là tập trung hỗ trợ các lĩnh vực theo định hướng: Sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ cao, sản phẩm chế biến sâu, các nông sản chủ lực của tỉnh, hình thành chuỗi liên kết hợp tác thông qua hình thức hỗ trợ có thu hồi kinh phí để bảo tồn vốn ngân sách của tỉnh.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên: Tạo động lực mới
Bà Cao Thị Thanh – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phát biểu tham luận

Hiện nay, hoạt động khuyến công đã triển khai rộng khắp xã và huyện; kết quả giải ngân kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 đạt 100% kế hoạch đề án và 99% kế hoạch kinh phí, thể hiện tính hiệu quả, tính lan tỏa đến các doanh nghiệp; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn khuyến công có chiều sâu, thiết thực; phát huy tốt vai trò vốn mồi, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Chương trình đã thực sự thu hút sự quan tâm của các đối tượng thụ hưởng, nhất là với cơ sở có quy mô nhỏ lẻ ở những vùng kinh tế còn khó khăn như huyện Đam Rông, huyện Cát Tiên.

Bà Cao Thị Thanh cho biết thêm, đối với hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm được tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm. Trong 2 năm (2022 - 2023) bố trí kinh phí tổ chức cho các cơ sở sản xuất công nghiệp khảo sát giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long, một số tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Còn tại tỉnh Quảng Bình, ông Lê Mậu Khánh – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình cho biết, chính sách khuyến công đã có tác động hiệu quả đến sự phát triển bền vững của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chính sách khuyến công đã khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần tăng cường sức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tác động tích cực đến nhận thức của các cơ sở công nghiệp nông thôn, làm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn hiểu rõ về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp nông thôn nói riêng.

Mặc dù mức hỗ trợ đối với từng dự án chưa lớn, nhưng đó là sự khẳng định hướng đi đúng của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong phát triển kinh tế, được các cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận, giúp cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp vững tin trong quá trình đầu tư. Các cơ sở công nghiệp nông thôn sau khi nhận được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đã có sự phát triển cả về quy mô cũng như chất lượng sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp chung vào sự phát triển của ngành Công Thương tỉnh Quảng Bình.

Giải pháp hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2023

Theo ông Nguyễn Thanh Quang – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, chương trình khuyến công hàng năm với nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ bình quân 7,2 tỷ đồng đã động viên và huy động được các nguồn lực tham gia, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập cho đại bộ phận lao động ở nông thôn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh, nhiều làng thuần nông nay đã có nghề tiểu thủ công nghiệp, bên cạnh đó động viên và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Quang đã đưa ra giải pháp hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2023. Cụ thể, để hoàn thành kế hoạch năm 2023, trong các tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương về triển khai các nội dung hoạt động khuyến công, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, mục đích.Bên cạnh đó, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố. Cần chỉ đạo các đơn vị liên quan được giao kế hoạch kinh phí tiếp tục triển khai hoàn thành các nội dung khuyến công còn lại như: Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Hỗ trợ phát triển hoạt động tư vấn; Hỗ trợ các nội dung tuyên truyền về chương trình khuyến công; Hỗ trợ liên doanh, liên kết; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp... đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ...

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công

Để hoàn thành kế hoạch khuyến công của từng địa phương và toàn khu vực trong những tháng cuối năm 2023, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung nhấn mạnh một số công tác.

Theo ông Ngô Quang Trung, cần phải đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Công Thương; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025; văn bản số 3384/BCT-CTĐP ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn. Nhận thức sâu sắc và cụ thể hóa nội dung về công tác khuyến công được đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết, Bộ Công Thương đang triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ở quy mô toàn quốc, dự kiến vào tháng 12 năm 2023, đề nghị các Sở Công Thương, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tập trung rà soát, nhận diện đầy đủ những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai các nội dung hoạt động khuyến công thời gian qua; nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Bộ Công Thương hướng đi, nội dung mới trong Nghị định mới quy định về hoạt động khuyến công.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên: Tạo động lực mới
Ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương

Kiện toàn tổ chức theo hướng giữ nguyên đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ về khuyến công để đảm bảo thực hiện hoạt động chuyên môn đặc thù của ngành Công Thương theo quy định của pháp luật. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khuyến công ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả: đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đơn vị thực hiện. Xây dựng hệ thống cộng tác viên khuyến công cấp huyện, cấp xã nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách khuyến công.

Ngoài ra, tập trung theo dõi, đôn đốc thực hiện các đề án khuyến công đúng tiến độ làm cơ sở để xem xét đánh giá năng lực thực hiện và khen thưởng về công tác khuyến công năm 2024; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các đề án.

Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2024, tiếp tục đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch theo hướng hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm. Thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương các sản phẩm công nghiệp nông thôn; hình thành các sản phẩm, nhóm sản phẩm có sức cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến tinh trong chế biến nông lâm thủy sản; gia tăng giá trị và nâng hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Triển khai các nhiệm vụ khuyến công theo mục tiêu phát triển công nghiệp vùng được đề ra. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động khuyến công, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức thông tin truyền thông về cơ chế, chính sách và những điển hình trong các hoạt động khuyến công; tăng mạnh số lượng các cơ sở công nghiệp nông thôn nắm bắt và chủ động tham gia chương trình. Chú trọng tăng cường các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố và trao Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2023.

Kết thúc hội nghị, ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương đã trao cờ Luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị khuyến công khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XIV năm 2024 cho Sở Công thương tỉnh Quảng Nam.

Lê Sơn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Khuyến công quốc gia

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đồng Nai: Hoàn thiện quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Đồng Nai: Hoàn thiện quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ nay đến ngày 15/3, tỉnh sẽ lấy ý kiến về Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn.
Yên Bái: Sản xuất công nghiệp ổn định, tăng trưởng khá

Yên Bái: Sản xuất công nghiệp ổn định, tăng trưởng khá

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn Yên Bái có mức tăng khá, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi.
Những lĩnh vực được khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài

Những lĩnh vực được khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài

Điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp hiệu quả cao, kinh tế số… sẽ là những lĩnh vực Việt Nam khuyến khích đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.
Xây dựng khu công nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh

Xây dựng khu công nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh

Trong xu thế công nghiệp hóa hiện nay, nhiều địa phương đã lựa chọn xây dựng các khu công nghiệp xanh, giúp cải thiện môi trường và phát triển bền vững hơn.
Doanh nghiệp dệt may "biết mình biết ta" để chủ động đón bắt cơ hội từ luồng chuyển dịch sản xuất

Doanh nghiệp dệt may "biết mình biết ta" để chủ động đón bắt cơ hội từ luồng chuyển dịch sản xuất

Trở thành một “điểm đến” khi chuỗi sản xuất dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc giúp ngành dệt may Việt Nam đứng trước cơ hội thập kỷ nhưng cũng là nguy cơ thập kỷ.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Á

Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Á

Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) lần thứ 9 tại Singapore diễn ra từ ngày 20-25/02/2024.
Doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản “bắt tay” phát triển công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản “bắt tay” phát triển công nghiệp hỗ trợ

Trong Đông Nam Á, Việt Nam là nơi đầu tư an toàn. Việc hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội “cất cánh”.
Bắc Giang: Quý I/2024, hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú

Bắc Giang: Quý I/2024, hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú

UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã có buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các dự án KCN trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.
Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, cao nhất 100 triệu đồng/giấy phép

Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, cao nhất 100 triệu đồng/giấy phép

Từ 21/3/2024, Thông tư số 10/2024/TT-BTC hiệu lực sẽ áp dụng mức lệ phí mới về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản.
Thái Nguyên: Đầu tư thêm dự án 454 triệu USD vào Khu công nghiệp Yên Bình

Thái Nguyên: Đầu tư thêm dự án 454 triệu USD vào Khu công nghiệp Yên Bình

Mới đây, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Trina Solar Cell, với mức đầu tư 454 triệu USD vào KCN Yên Bình.
Sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng ở 60 địa phương

Sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng ở 60 địa phương

Theo Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước.
Doanh nghiệp dệt may bắt tay vào sản xuất ngay sau Tết Nguyên đán

Doanh nghiệp dệt may bắt tay vào sản xuất ngay sau Tết Nguyên đán

Nhờ có đơn hàng, nhiều doanh nghiệp dệt may đã bắt tay ngay vào sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhằm tận dụng cơ hội thị trường.
Yên Bái: Phấn đấu tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 11,02% trong năm 2024

Yên Bái: Phấn đấu tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 11,02% trong năm 2024

Yên Bái tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Cần phân cấp quản lý trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Cần phân cấp quản lý trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Chiều 19/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. Theo Phó Thủ tướng cần phân cấp quản lý lĩnh vực này.
Hải Dương: Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án hơn 2.200 tỷ đồng

Hải Dương: Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án hơn 2.200 tỷ đồng

Ngày 19/2, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cho 9 dự án của 8 doanh nghiệp.
Bắc Kạn ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế, đặt mục tiêu giá trị SXCN đạt 2.080 tỷ đồng

Bắc Kạn ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế, đặt mục tiêu giá trị SXCN đạt 2.080 tỷ đồng

Ngày 15/2, UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 và chỉ đạo các sở, ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu.
Vĩnh Phúc tập trung phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp

Vĩnh Phúc tập trung phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp

Tỉnh Vĩnh Phúc định hướng phát triển công nghiệp theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất lao động, theo đó tập trung vào 4 nhóm ngành chủ yếu.
Phát triển công nghiệp bán dẫn: Phải có tầm nhìn, quyết tâm lớn hơn

Phát triển công nghiệp bán dẫn: Phải có tầm nhìn, quyết tâm lớn hơn

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp nền tảng và là ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia trong 30-50 năm nữa.
Chỉ số PMI tăng cho thấy “Sức khỏe” các ngành sản xuất của Việt Nam đã cải thiện

Chỉ số PMI tăng cho thấy “Sức khỏe” các ngành sản xuất của Việt Nam đã cải thiện

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng của Việt Nam tháng 1/2024 nhích nhẹ, cho thấy “sức khỏe” các ngành sản xuất của Việt Nam đã có dấu hiệu cải thiện.
Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương

Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Hướng dẫn số 905/HD-BCT về thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương.
Tham gia chuỗi cung ứng: Cần hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp nội

Tham gia chuỗi cung ứng: Cần hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp nội

Bài toán làm thế nào để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam “chen chân” vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn là bài toán khó.
Doanh nghiệp sản xuất “sáng đèn” xuyên Tết

Doanh nghiệp sản xuất “sáng đèn” xuyên Tết

Thông thường, các DN đều nghỉ vào dịp Tết cổ truyền. Tuy nhiên, một số DN sản xuất vẫn “đỏ lửa” ngày đêm xuyên Tết đảm bảo tiến độ xuất đi các đơn hàng.
Bộ trưởng KH&CN: Tăng cường hỗ trợ cho các nghiên cứu công nghệ mới, chip bán dẫn

Bộ trưởng KH&CN: Tăng cường hỗ trợ cho các nghiên cứu công nghệ mới, chip bán dẫn

Bộ KH&CN sẽ tăng cường hỗ trợ các nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn; phối hợp với các bộ, doanh nghiệp nghiên cứu, đánh giá các khâu trong chuỗi sản xuất chíp.
Công nghiệp chế biến, chế tạo: Động lực chính tạo khởi sắc cho xuất khẩu

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Động lực chính tạo khởi sắc cho xuất khẩu

Tháng 1/2024, xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo đang duy trì vị trí đầu tàu dẫn dắt trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Hàng nghìn lao động làm việc xuyên Tết trong các Khu công nghiệp tại Bắc Giang

Hàng nghìn lao động làm việc xuyên Tết trong các Khu công nghiệp tại Bắc Giang

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tại các Khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang có gần 30 doanh nghiệp với khoảng 5.500 lao động đăng ký làm việc xuyên Tết.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động