Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Việc hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ tiếp tục là một trong các công cụ chính để tháo gỡ các khó khăn và định hướng phát triển thống nhất, hiệu quả cho các tổ chức xã hội nói chung và Hội Bảo vệ người tiêu dùng nói riêng tại Việt Nam trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dịch bệnh khiến khiếu nại người tiêu dùng gia tăng

Ngày Quyền của người tiêu dùng được tổ chức vào 15/3 hằng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Năm 2022, Bộ Công Thương chọn chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” cho Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022. Chủ đề này là sự khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường. Cùng đó, kêu gọi các cấp, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, một chính phủ kiến tạo, một môi trường kinh doanh - tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững trong thời kỳ bình thường mới.

Thông tin tại tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng” do Báo Công Thương tổ chức, ông Hồ Tùng Bách, Phó Trưởng phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, đại dịch Covid-19 đã và đang làm phát sinh nhiều vấn đề liên quan tới công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cơ quan, tổ chức về bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục khẳng định hơn nữa vai trò và sự cần thiết của mình đối với sự phát triển chung của kinh tế và xã hội.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng” do Báo Công Thương tổ chức sáng ngày 15/3

Ông Hồ Tùng Bách chia sẻ: Trong thời kỳ dịch bệnh, số lượng phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng có xu hướng gia tăng. Theo thống kê, năm 2021, Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng của Bộ Công Thương tiếp nhận hơn 13.000 cuộc gọi, tăng hơn 17% so với năm 2020. Số lượng đơn thư khiếu nại được giải quyết tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là hơn 1.300 vụ việc, tăng 122% so với năm 2019.

“Các phản ánh, khiếu nại đều liên quan đến các lĩnh vực chịu sự ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 cũng như sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi, thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng như lĩnh vực thương mại điện tử; hàng không, dịch vụ vận tải và phương tiện vận chuyển” - ông Hồ Tùng Bách cho hay.

Trước xu hướng gia tăng về số lượng phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, trong suốt thời kỳ dịch bệnh, tùy từng giai đoạn đều có những vấn đề nổi cộm, như chính sách và việc thực hiện hoàn hủy vé máy bay tại thời kỳ đầu của dịch bệnh; việc tăng giá bán khẩu trang, nước xịt khuẩn hay như gần đây là các vấn đề liên quan đến giá, nguồn gốc của các bộ kít test Covid-19, thuốc điều trị Covid-19… Đối với những vấn đề này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đều có các giải pháp phù hợp để xử lý.

Cụ thể, với những vụ việc cụ thể do người tiêu dùng phản ánh, khiếu nại, Cục đều phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hoặc doanh nghiệp liên quan để kịp thời xử lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, thông qua dữ liệu của Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng, Cục đều tổng hợp, phân tích các xu hướng phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng, từ đó, kịp thời có các cảnh báo, hướng dẫn tới người tiêu dùng hoặc chia sẻ thông tin tới các cơ quan quản lý chuyên ngành, các nhóm doanh nghiệp để có các hành động phù hợp, nâng cao nhận thức và tăng tính minh bạch, rõ ràng trong việc bảo vệ người tiêu dùng đối với các vấn đề phát sinh.

“Một ví dụ về hoạt động này là gần đây, trong khuôn khổ Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 được tổ chức ngày 11/3 vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã phát hành Bộ tài liệu hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới, trong đó, hướng dẫn các thông tin cơ bản để người tiêu dùng có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình thực hiện các giao dịch” - ông Bách nói.

“Cầu nối” giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng

Chia sẻ về vai trò của các tổ chức xã hội - một trong các chủ thể chính, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, hiện nay, các Hội Bảo vệ người tiêu dùng là nhóm tổ chức xã hội tham gia tích cực, có vị trí và đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam. Vai trò của các Hội được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động phản biện xã hội; nâng cao nhận thức xã hội và tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng giải quyết phản ánh, khiếu nại.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng
Ông Hồ Tùng Bách, Phó Trưởng phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương)

“Vai trò của các tổ chức xã hội đã được thể hiện rõ ngay từ năm 1999 khi ban hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp sau đó, các văn bản hướng dẫn thực thi Pháp lệnh và sau này là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tiếp tục quy định rõ vai trò và hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng. Hiện tại, Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đang được xây dựng cũng tiếp tục dành một Chương để quy định về việc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” - ông Hồ Tùng Bách nhấn mạnh và cho biết thêm, từ phía Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục luôn xác định rõ các Hội bảo vệ người tiêu dùng trên cả nước là nhóm chủ thể quan trọng, có vai trò đồng hành và phối hợp với Cục trong tất cả các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng.

“Trong thời kỳ mới, khi mà công tác bảo vệ người tiêu dùng ngày càng liên quan tới nhiều lĩnh vực, cần đáp ứng nhiều hơn các yêu cầu của phát triển xã hội và nền kinh tế, vai trò của các Hội Bảo vệ người tiêu dùng cần tiếp tục được phát huy và đẩy mạnh, đặc biệt là hoạt động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật và mở rộng nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho xã hội, không chỉ bao gồm pháp luật và kỹ năng tiêu dùng mà cần bao gồm cả văn hóa và trách nhiệm tiêu dùng. Từ đó khẳng định vai trò là “cầu nối” giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng” - đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh.

Sửa luật để người tiêu dùng được bảo vệ toàn diện hơn

Trong quá trình thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ghi nhận những khó khăn, thách thức đối với hoạt động của các Hội Bảo vệ người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền từ trung ương tới địa phương đã ban hành nhiều văn bản, chính sách, nhiều chương trình, dự án nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn cho hoạt động của các Hội. Tuy nhiên, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng nhìn nhận, hiện tại, hoạt động của phần nhiều các Hội vẫn còn khó khăn, cần tiếp tục có sự chia sẻ, hỗ trợ của các chủ thể khác.

Để hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày một tốt hơn, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) được xem là một trong những giải pháp tổng thể, căn cơ nhằm tiếp tục tạo cơ chế chính sách để khuyến khích, phát triển hoạt động của các Hội Bảo vệ người tiêu dùng.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Ông Hồ Tùng Bách chia sẻ, Dự án đã được chính thức triển khai từ tháng 10/2021. Theo Kế hoạch, Dự án sẽ được trình Chính phủ xem xét vào tháng 6/2022, trước khi trình Quốc hội xem xét vào tháng 10/2022 và thông qua vào tháng 5/2023.

Để đảm bảo hiệu quả của công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là hoàn thiện các quy định về tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng, trong quá trình xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Bộ Công Thương đã chủ động thực hiện nhiều nhóm giải pháp, cụ thể: Mời đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức hội thảo xin ý kiến các Hội bảo vệ người tiêu dùng trên cả nước, đồng thời, đề nghị Hội chủ trì hoạt động tổng hợp ý kiến của các Hội trên cả nước đối với Dự thảo Luật.

Về nội dung, hiện tại Dự thảo đã và đang hoàn thiện các quy định trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia hiệu quả hơn vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó, tập trung vào một số quy định như: Quy định các điều kiện thuận lợi để tổ chức xã hội tăng cường vai trò trong việc tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng giải quyết khiếu nại, thực hiện các hoạt động đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc xử lý tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quy định cụ thể về nhóm các hoạt động mà cơ quan nhà nước giao các tổ chức xã hội thực hiện khi tham gia bảo vệ người tiêu dùng. Quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các tổ chức xã hội…

“Với sự tham gia trực tiếp và song hành của các Hội, cũng như chủ trương, chính sách ủng hộ, tăng cường phát huy vai trò của các tổ chức xã hội vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong thời gian tới, việc hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ tiếp tục là một trong các công cụ chính để tháo gỡ các khó khăn và định hướng phát triển thống nhất, hiệu quả cho các tổ chức xã hội nói chung và Hội Bảo vệ người tiêu dùng nói riêng tại Việt Nam” - đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định.

Hoàng Lan
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Báo Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Từ vụ FLC, tập trung vá 6 "lỗ hổng" quản lý nhà nước

Từ vụ FLC, tập trung vá 6 "lỗ hổng" quản lý nhà nước

Bộ Công an đánh giá, vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC đã cho thấy sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
Bộ Công an thông tin về vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Công an thông tin về vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Công an nhận định có trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Lắk: Bắt kẻ cho vay lãi nặng, tấn công công an

Đắk Lắk: Bắt kẻ cho vay lãi nặng, tấn công công an

Trong lúc lực lượng công an kiểm tra nơi ở của Tùng để điều tra cho vay lãi nặng, kẻ này dùng dao tấn công tổ công tác.
TP. Hồ Chí Minh: Vì sao mỹ phẩm Gold My và La Beauté bị xử phạt nặng?

TP. Hồ Chí Minh: Vì sao mỹ phẩm Gold My và La Beauté bị xử phạt nặng?

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt 2 công ty sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm là Gold My (quận Bình Tân) và La Beauté (quận 5) do hàng loạt vi phạm.
TP. Hồ Chí Minh: Bà Hàn Ni bị tuyên 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ bị 24 tháng tù

TP. Hồ Chí Minh: Bà Hàn Ni bị tuyên 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ bị 24 tháng tù

Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ 24 tháng tù trong phiên xét xử ngày hôm nay.

Tin cùng chuyên mục

Hoà Bình: Bắt nhóm cán bộ huyện nâng khống tiền khơi thông cống rãnh

Hoà Bình: Bắt nhóm cán bộ huyện nâng khống tiền khơi thông cống rãnh

Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn để nâng khống tiền khơi thông cống rãnh trên địa bàn huyện Yên Thủy.
TP. Hồ Chí Minh: Ngày mai xét xử vụ bà Hàn Ni, bà Phương Hằng xin vắng mặt

TP. Hồ Chí Minh: Ngày mai xét xử vụ bà Hàn Ni, bà Phương Hằng xin vắng mặt

Ngày mai (1/3/2024), Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ bà Đặng Thị Hàn Ni ra xét xử, trước phiên toà bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn xin vắng mặt.
Lào Cai: Công khai danh sách 17 trường hợp nợ thuế

Lào Cai: Công khai danh sách 17 trường hợp nợ thuế

Chi cục Thuế huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa có thông báo công khai danh sách 17 trường hợp nợ thuế, trong đó “đội sổ” là Công ty Đức Tiến nợ hơn 26 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh: Gia đình phá sản, thiếu gia đi ăn trộm để... sống sang chảnh

TP. Hồ Chí Minh: Gia đình phá sản, thiếu gia đi ăn trộm để... sống sang chảnh

Quen lối sống sang chảnh nhưng không có tiền, Phan Văn Chiến đã vào trung tâm thương mại ở TP. Hồ Chí Minh ăn trộm nhiều đồ hiệu, tổng giá trị trên 3 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Báo chốt đo nồng độ cồn, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Thanh Hóa: Báo chốt đo nồng độ cồn, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với một người phụ nữ do có hành vi đăng Facebook báo chốt đo nồng độ cồn.
Hà Giang: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

Hà Giang: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hòa vì hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Kon Tum: Trộm đột nhập nhà vườn tại 4 xã, "khoắng" 800 cây Sâm Ngọc Linh

Kon Tum: Trộm đột nhập nhà vườn tại 4 xã, "khoắng" 800 cây Sâm Ngọc Linh

Cơ quan chức năng huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc hơn 800 cây sâm Ngọc Linh bị mất trộm.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Vụ cần cẩu đè người đi đường ở Cửa Lấp là do... gió giật mạnh!

Bà Rịa – Vũng Tàu: Vụ cần cẩu đè người đi đường ở Cửa Lấp là do... gió giật mạnh!

Nguyên nhân vụ cần cẩu đè người đi đường ở Cửa Lấp (Bà Rịa - Vũng Tàu) được đơn vị thi công báo cáo là do.... gió giật mạnh!
Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc bị cưỡng chế thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc bị cưỡng chế thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc bị Chi cục thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã quyết định cưỡng chế thuế với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Bắt giữ tàu chở cát trái phép trên biển giáp ranh giữa TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang

Bắt giữ tàu chở cát trái phép trên biển giáp ranh giữa TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang

Trong lúc tuần tra trên khu vực biển giáp ranh giữa TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện và bắt giữ 1 tàu chở cát trái phép.
TP. Hồ Chí Minh: Ngân hàng chuyển nhầm tiền, người đàn ông chiếm giữ làm của riêng

TP. Hồ Chí Minh: Ngân hàng chuyển nhầm tiền, người đàn ông chiếm giữ làm của riêng

Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) vừa có quyết định khởi tố đối với Nguyễn Tâm Duy (41 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) về tội “Chiếm giữ tài sản trái phép”.
Đồng Nai: Chiếm hơn 40.000 m2 đất, Công ty Hóa An bị phạt 600 triệu đồng

Đồng Nai: Chiếm hơn 40.000 m2 đất, Công ty Hóa An bị phạt 600 triệu đồng

Công ty Cổ phần Hóa An bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 600 triệu đồng vì chiếm hơn 40.000m2 đất, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là hơn 3,4 tỷ đồng.
Hà Giang: Bắt “nữ quái” tổ chức cho người trốn đi nước ngoài

Hà Giang: Bắt “nữ quái” tổ chức cho người trốn đi nước ngoài

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt tạm giam đối với Phù Thị Nguyệt về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài...
Quảng Bình: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý tại xưởng giặt bệnh viện

Quảng Bình: Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý tại xưởng giặt bệnh viện

Tại xưởng giặt ở một bệnh viện tại Quảng Bình (giao cho một công ty hợp đồng sử dụng), cơ quan chức năng bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý
TP. Hồ Chí Minh: Xin tạm hoãn thi hành án bất thành, Trang Nemo sẽ thi hành án 9 tháng tù giam

TP. Hồ Chí Minh: Xin tạm hoãn thi hành án bất thành, Trang Nemo sẽ thi hành án 9 tháng tù giam

Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo) sắp phải thi hành hình phạt 9 tháng tù giam, trước đó hotgirl này đã có đơn xin hoãn thi hành án nhưng bất thành.
Lào Cai: Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa của Công ty XNK nông sản Hà Khẩu

Lào Cai: Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa của Công ty XNK nông sản Hà Khẩu

Nợ thuế hơn 3,2 tỷ đồng, Công ty TNHH XNK nông sản Hà Khẩu (Lào Cai) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK.
Tuyên Quang: Một phụ nữ bị lừa vì chiêu trò "trúng thưởng lớn"

Tuyên Quang: Một phụ nữ bị lừa vì chiêu trò "trúng thưởng lớn"

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thông tin, một phụ nữ ở Tuyên Quang bị lừa 65,5 triệu đồng vì bị đối tượng dùng chiêu trò trúng thưởng giá trị lớn.
Đình chỉ thi đấu với 5 cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu

Đình chỉ thi đấu với 5 cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định tạm đình chỉ thi đấu với 5 cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu do tham gia dàn xếp tỷ số.
Lịch xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Lịch xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng con trai Đỗ Hoàng Việt và 13 bị cáo khác sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 19/3.
Vì sao ông Hậu “pháo” - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt?

Vì sao ông Hậu “pháo” - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt?

Ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng 5 bị can bị bắt tạm giam do vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động