Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 17/09/2019 03:44
Nghệ An:

Hỗ trợ phát triển kinh tế đồng bào dân tộc Ơ Đu

06:00 | 06/09/2019
Đồng bào dân tộc Ơ Đu là dân tộc ít người nhất của Việt Nam (chỉ khoảng 376 người), cư trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An đã gặp khó khăn trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào nơi đây.

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu với tổng kinh phí thực hiện 120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 108 tỷ đồng. Mục tiêu chính là duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc Ơ Đu; xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các bản nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Ơ Đu…

ho tro phat trien kinh te dong bao dan toc o du
Giáo dục con em ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc

Thế nhưng trong năm 2017, tỉnh Nghệ An không có vốn để thực hiện. Năm 2018 và 2019, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh 28,181 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp để triển khai đề án. Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt chủ trương hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu năm 2019, kinh phí được bố trí là 28,181 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng mới chỉ có nguồn ngân sách Trung ương, còn nguồn ngân sách đối ứng của tỉnh Nghệ An chưa bố trí được.

ho tro phat trien kinh te dong bao dan toc o du
Dệt trang phục truyền thống bằng sợi tơ tằm

Do nguồn bố trí vốn của Trung ương và của tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn, nhiều nội dung trong đề án đến nay chưa thể thực hiện. Chính vì vậy, đến nay, cuộc sống của đồng bào dân tộc Ơ Đu đang gặp khó khăn. Cơ sở hạ tầng tại vùng đồng bào chậm phát triển; nhiều hủ tục lạc hậu xuất hiện… Đơn cử, bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, nơi có khoảng 100 hộ người dân tộc Ơ Đu sinh sống có trên 50% số hộ là hộ nghèo.

ho tro phat trien kinh te dong bao dan toc o du
Trang phục truyền thống của đồng bào Ơ Đu

Trước những khó khăn trong việc bố trí các nguồn vốn thực hiện đề án, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt một số nội dung đã được bố trí vốn, trong đó có việc hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc Ơ Đu. Đồng thời, quan tâm đến việc duy tu, gìn giữ những nét văn hóa độc đáo. Những nét văn hóa dân tộc đặc trưng của đồng bào dân tộc Ơ Đu được gìn giữ và phát triển có thể mang lại lợi thế cho người dân trong phát triển du lịch cộng đồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững cho bà con.

Hoàng Trinh