Hậu Giang: Ưu tiên phát triển cụm công nghiệp

Phát triển công nghiệp nói chung và phát triển cụm công nghiệp nói riêng là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang.
Khởi động dự án tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp lớn Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Tập trung phát triển cụm công nghiệp

Trong những năm qua, ngành công nghiệp Hậu Giang luôn khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những trụ cột, có vai trò là động lực trình phát triển kinh tế của tỉnh, với giá trị sản xuất có tốc độ tăng trưởng bình quân cao qua từng năm và chiếm cơ cấu lớn. GRDP tăng bình quân 17,27%/năm với giá trị sản xuất tăng từ 4.575 tỷ đồng năm 2015 lên 7.765 tỷ đồng năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp.

Phát triển công nghiệp nói chung và phát triển cụm công nghiệp nói riêng là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang
Phát triển công nghiệp nói chung và phát triển cụm công nghiệp nói riêng là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang

Theo đó, phát triển công nghiệp nói chung và phát triển cụm công nghiệp nói riêng là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang. Thực tế thời gian qua cho thấy, với 7 cụm công nghiệp đang hoạt động, diện tích 486,55 ha đã thu hút được 51 dự án đầu tư, vốn đầu tư gần 19 ngàn tỷ đồng và 390 triệu USD, giải quyết việc làm cho gần 9.000 lao động; giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao hàng năm. Việc phát triển các cụm công nghiệp trong thời gian qua đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hạn chế tình trạng sản xuất phân tán không theo quy hoạch và tình trạng ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, đóng góp vào ngân sách và làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng công nghiệp hóa.

Bên cạnh những mặt thuận lợi còn những khó khăn, hạn chế như: Các cụm công nghiệp chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng đất tiết kiệm, doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp còn ít...; giao thông kết nối một số cụm công nghiệp của Tỉnh chưa đồng bộ kịp thời, chưa thuận lợi cho lưu thông hàng hóa gắn kết với sản xuất…

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp đã xác định “Phát triển công nghiệp là một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội”. Phát triển cụm công nghiệp là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được thực hiện trong mối quan hệ hữu cơ với vùng, với cả nước, phù hợp với quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang.

Trên cơ sở đó ngành Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Về Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được Bộ Công Thương thống nhất tại Công văn số 1112/BCT-CTĐP ngày 07/3/2023.

Triển khai 4 nhiệm vụ hiện thực hoá mục tiêu

Mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025, tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 10 cụm, với tổng diện tích đất là 548 ha; Phấn đấu thu hút đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80% diện tích; đóng góp vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng bình quân 12,95%/năm, đến năm 2025 quy mô đạt trên 4.000 tỷ đồng; cơ cấu lao động trong các cụm công nghiệp chiếm 16% trong tổng số lao động công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Giai đoạn từ 2026 - 2030, đưa tỷ lệ đóng góp vào tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%; giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động.

Định hướng phát triển đến 2050: Giữ nguyên và nâng cao hiệu quả sử dụng đất; phát triển thêm 5 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 15 cụm, với tổng số diện tích đất là 907,63 ha. Hình thành hệ thống các cụm công nghiệp có quy mô hợp lý nhằm phát huy tiềm năng theo từng địa bàn; định hướng phát triển các cụm công nghiệp chuyên ngành, liên kết ngành ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Chú trọng phát triển chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Tập trung thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đóng góp nhiều vào ngân sách.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, tỉnh Hậu Giang cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp đến với Hậu Giang. Thu hút các doanh nghiệp tư nhân trong nước thực sự trở thành một động lực quan trọng cho phát triển cụm công nghiệp của Tỉnh.

Thứ hai, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển cụm công nghiệp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế khác để hình thành các cụm công nghiệp. Kết hợp hài hoà phát triển cụm công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu.

Thứ ba, phát triển các cụm công nghiệp bám sát các trục giao thông đường thủy và đường bộ, gắn với lợi thế phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương, yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển công nghiệp hợp lý và gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh trong các giai đoạn phát triển.

Thứ tư, tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong việc chuẩn bị tốt các thủ tục đầu tư 2 tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh, đề xuất các điểm kết nối nhằm khai thác hiệu quả dự án đầu tư, phát triển các lĩnh vực tiềm năng lợi thế của tỉnh. Đồng thời nâng cấp, mở rộng các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn, trong đó tập trung triển khai đầu tư nâng cấp một số tuyến đường tỉnh đảm bảo kết nối hệ thống cao tốc, hệ thống quốc lộ. Tiếp tục phát triển giao thông đường thủy, góp phần phát triển vận tải đa phương thức; phát triển cụm cảng Hậu Giang theo quy hoạch để hỗ trợ và phát triển dịch vụ logistics.

Minh Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cụm công nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khai thác và chế biến khoáng sản: Chú trọng nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ

Khai thác và chế biến khoáng sản: Chú trọng nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ

Trong khai thác và chế biến khoáng sản, hoạt động khoa học và công nghệ đã góp phần đẩy mạnh đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành...
Đồng Nai thu hút gần 500 triệu USD đầu tư vào khu công nghiệp trong 2 tháng

Đồng Nai thu hút gần 500 triệu USD đầu tư vào khu công nghiệp trong 2 tháng

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Đồng Nai đã thu hút 12 dự án mới với tổng vốn đầu tư gần 36 triệu USD.
Hoàn thiện chính sách phát triển hạ tầng gắn với công nghiệp hiện đại

Hoàn thiện chính sách phát triển hạ tầng gắn với công nghiệp hiện đại

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 16/1/2012 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Sản xuất công nghiệp tăng tốc ngay đầu năm: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Sản xuất công nghiệp tăng tốc ngay đầu năm: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Với mục tiêu tăng trưởng GDP 2024 đạt 6-6,5%, ngay đầu năm Chính phủ, bộ ngành,địa phương đã quyết liệt vào cuộc. Đáng chú ý, khu vực công nghiệp phục hồi mạnh.
Thúc đẩy hợp tác cung cấp linh kiện thiết bị giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Thúc đẩy hợp tác cung cấp linh kiện thiết bị giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Tại trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí vừa diễn ra buổi làm việc giữa các đơn vị Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác cung cấp linh kiện thiết bị.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Đầu tư 1.800 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp Phúc Sơn

Bắc Giang: Đầu tư 1.800 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp Phúc Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang.
Bài 3: Phát triển công nghiệp phụ trợ bán dẫn nên bắt đầu từ đâu?

Bài 3: Phát triển công nghiệp phụ trợ bán dẫn nên bắt đầu từ đâu?

Công nghiệp phụ trợ không chỉ liên quan đến chất bán dẫn mà liên quan đến nhiều sản phẩm khác và đây thường là các ngành công nghệ cao, rất cần sự hỗ trợ HTQT.
Bài 2: “Làm bán dẫn” không thể thiếu công nghiệp phụ trợ

Bài 2: “Làm bán dẫn” không thể thiếu công nghiệp phụ trợ

Để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, thị trường nhân lực và sản xuất bán dẫn phải được xây dựng song song, gắn đào tạo, nghiên cứu R&D với sản xuất.
Tái chế sản phẩm bao bì: Cơ hội thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường công nghệ cao

Tái chế sản phẩm bao bì: Cơ hội thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường công nghệ cao

Việc sản phẩm nhựa tái chế của Việt Nam đã xuất khẩu đi 12 quốc gia, điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường công nghệ cao.
Kon Tum: Làm rõ trách nhiệm về những bất cập trong xây dựng hạ tầng công nghiệp

Kon Tum: Làm rõ trách nhiệm về những bất cập trong xây dựng hạ tầng công nghiệp

UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương làm rõ trách nhiệm về những tồn tại, bất cập tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.
“Tin vui” liên tục cho ngành công nghiệp điện tử, vi mạch bán dẫn Việt Nam

“Tin vui” liên tục cho ngành công nghiệp điện tử, vi mạch bán dẫn Việt Nam

Quý III/2023, ngành công nghiệp điện tử và vi mạch bán dẫn tại Việt Nam đã liên tục nhận được những tin vui về sự phát triển và triển khai dự án quan trọng.
Hưng Yên: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, thu hút đầu tư

Hưng Yên: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, thu hút đầu tư

Hưng Yên đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với các doanh nghiệp, nhà đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ.
Vĩnh Phúc sẽ có 47 cụm công nghiệp vào năm 2030

Vĩnh Phúc sẽ có 47 cụm công nghiệp vào năm 2030

Đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phát triển mới 31 cụm công nghiệp, đưa tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên con số 47.
Đồng Nai: Hoàn thiện quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Đồng Nai: Hoàn thiện quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ nay đến ngày 15/3, tỉnh sẽ lấy ý kiến về Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn.
Yên Bái: Sản xuất công nghiệp ổn định, tăng trưởng khá

Yên Bái: Sản xuất công nghiệp ổn định, tăng trưởng khá

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn Yên Bái có mức tăng khá, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi.
Những lĩnh vực được khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài

Những lĩnh vực được khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài

Điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp hiệu quả cao, kinh tế số… sẽ là những lĩnh vực Việt Nam khuyến khích đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.
Xây dựng khu công nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh

Xây dựng khu công nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh

Trong xu thế công nghiệp hóa hiện nay, nhiều địa phương đã lựa chọn xây dựng các khu công nghiệp xanh, giúp cải thiện môi trường và phát triển bền vững hơn.
Doanh nghiệp dệt may "biết mình biết ta" để chủ động đón bắt cơ hội từ luồng chuyển dịch sản xuất

Doanh nghiệp dệt may "biết mình biết ta" để chủ động đón bắt cơ hội từ luồng chuyển dịch sản xuất

Trở thành một “điểm đến” khi chuỗi sản xuất dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc giúp ngành dệt may Việt Nam đứng trước cơ hội thập kỷ nhưng cũng là nguy cơ thập kỷ.
Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Á

Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Á

Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) lần thứ 9 tại Singapore diễn ra từ ngày 20-25/02/2024.
Doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản “bắt tay” phát triển công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản “bắt tay” phát triển công nghiệp hỗ trợ

Trong Đông Nam Á, Việt Nam là nơi đầu tư an toàn. Việc hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội “cất cánh”.
Bắc Giang: Quý I/2024, hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú

Bắc Giang: Quý I/2024, hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú

UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã có buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các dự án KCN trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.
Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, cao nhất 100 triệu đồng/giấy phép

Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, cao nhất 100 triệu đồng/giấy phép

Từ 21/3/2024, Thông tư số 10/2024/TT-BTC hiệu lực sẽ áp dụng mức lệ phí mới về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản.
Thái Nguyên: Đầu tư thêm dự án 454 triệu USD vào Khu công nghiệp Yên Bình

Thái Nguyên: Đầu tư thêm dự án 454 triệu USD vào Khu công nghiệp Yên Bình

Mới đây, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Trina Solar Cell, với mức đầu tư 454 triệu USD vào KCN Yên Bình.
Sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng ở 60 địa phương

Sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng ở 60 địa phương

Theo Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước.
Doanh nghiệp dệt may bắt tay vào sản xuất ngay sau Tết Nguyên đán

Doanh nghiệp dệt may bắt tay vào sản xuất ngay sau Tết Nguyên đán

Nhờ có đơn hàng, nhiều doanh nghiệp dệt may đã bắt tay ngay vào sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhằm tận dụng cơ hội thị trường.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động