Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 18/11/2018 14:56
​Quản lý nhập khẩu tiểu ngạch và tạm nhập tái xuất

Hạn chế buôn lậu, gian lận thương mại

06:03 | 26/05/2018
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về quản lý nhập khẩu tiểu ngạch và tạm nhập tái xuất, Bộ Công Thương khẳng định: Nhập khẩu tiểu ngạch và tạm nhập tái xuất hàng hóa đang được quản lý chặt chẽ góp phần hạn chế buôn lậu, gian lận thương mại.  
Tăng cường quản lý đối với hoạt động xuất nhập khẩu tiểu ngạch

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng có xu hướng tăng cao, diễn biến phức tạp, trong đó có hoạt động nhập khẩu tiểu ngạch và tạm nhập tái xuất. Để quản lý hiệu quả, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới và ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân theo tinh thần kiểm soát chặt nhập siêu, chỉ khuyến khích nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu để phục vụ sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương cũng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, theo Luật Quản lý ngoại thương, Quốc hội đã thông qua ngày 12/6/2017, để trình Chính phủ xem xét, ban hành tới đây. Nội dung dự thảo Nghị định này kế thừa những quy định tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg, đồng thời đưa ra các quy định đảm bảo tính đặc thù của hoạt động thương mại biên giới, đảm bảo quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập khẩu tiểu ngạch, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Theo Bộ Công Thương, hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất ở Việt Nam đã có sự phát triển đáng ghi nhận thời gian qua, tạo nguồn thu ngân sách cho các địa phương, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở các tỉnh biên giới. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động này còn có những vấn đề bất cập phát sinh liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát; phân định trách nhiệm cũng như phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan liên quan; vấn đề chế tài thu hồi "mã số tạm nhập tái xuất" với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện...

Để khắc phục những bất cập trong hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BCT thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BCT trước đây, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất cho doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật, đồng thời đưa ra những biện pháp quản lý chặt chẽ, hạn chế việc lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất để buôn lậu, gian lận thương mại. Thông tư 11/2017/TT-BTC cũng đã phân cấp, phân định rõ trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất; phân định trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình xử lý vi phạm, tồn đọng, ách tắc hàng hóa, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu; điều tiết hàng hóa khắc phục tình trạng tồn đọng, ách tắc tại cảng biển, cửa khẩu, địa điểm tái xuất; đưa ra chế tài và các quy định tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp được cấp "mã số tạm nhập tái xuất". 

Những nỗ lực sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời hành lang pháp lý của Bộ Công Thương đã góp phần kiểm soát chặt nhập siêu, đưa hoạt động xuất nhập khẩu tiểu ngạch và tạm nhập tái xuất hàng hóa cơ bản đi vào ổn định, giảm thiểu các hành buôn lậu, gian lận thương mại...

Lan Ngọc