Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 07/12/2019 20:50
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử

Hai nhiệm kỳ “hiến kế” xóa đói nghèo cho đồng bào dân tộc

14:42 | 03/02/2016
Với hơn 45 năm công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử trải qua nhiều cương vị và cơ quan công tác. Nhưng cơ quan mà Bộ trưởng Giàng Seo Phử làm việc dài nhất chính là Ủy ban Dân tộc. Ông đã hai nhiệm kỳ giữ trọng trách người đứng đầu UBDT.  Có lẽ vì vậy, Cơ quan làm công tác dân tộc cũng là địa chỉ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử để lại nhiều dấu ấn hơn cả.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đến thăm và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo

“Hiến kế” nhiều vấn đề chiến lược cho công tác dân tộc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử liên tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI và Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, XIII. Đồng thời, đến đầu tháng 8 năm  nay, cũng trọn 2 nhiệm kỳ ông làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Trên cương vị là “tư lệnh” ngành công tác dân tộc, trong 2 nhiệm kỳ đi qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử và lãnh đạo UBDT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực hiến kế tham mưu, để Đảng và Nhà nước đưa ra nhiều quyết sách mới có tính chiến lược cho chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Trong đó, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 về Công tác dân tộc và Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Công tác dân tộc có ý nghĩa to lớn. Đây là có thể nói là những sự kiện nổi bật nhất, ghi dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử 70 năm hoạt động công tác dân tộc Việt Nam, mở ra đột phá cho công tác dân tộc của nước ta phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu người uy tín tiêu biểu tỉnh Hà Giang

Trăn trở vì đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ nghèo còn cao

Vấn đề dân tộc miền núi được Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, hệ thống chính sách ngày càng toàn diện và đồng bộ. Nhờ đó, việc phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc miền núi được cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, hộ nghèo ở miền núi, nhất là người dân tộc thiểu số hiện nay còn chiếm trên 47% hộ nghèo cả nước, trong khi dân số người dân tộc chỉ chiếm 14,3%. Đồng thời, khoảng cách giàu nghèo giữa vùng dân tộc miền núi so với các vùng khác của cả nước đang chênh lệch lớn. Cả nước trên 5%, trong khi vùng dân tộc miền núi trên 40%...

Trên cương vị là người đứng đầu UBDT, Bộ trưởng Giàng Seo Phử cho biết, đây là điều đang làm những người làm công tác dân tộc trăn trở nhất. “Những vấn đề này rất lớn và chúng tôi thấy trách nhiệm của những người làm công tác dân tộc sẽ tiếp tục tham mưu về cơ chế chính sách để đồng bộ hơn, hỗ trợ cho đồng bào nhiều hơn, giảm nhanh khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền và của đồng bào dân tộc”- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử  chia sẻ.

Thanh Hà Thúy