Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 06/05/2021 13:10

Hà Tĩnh: Đổi thay từng ngày

15:00 | 26/06/2020
Nhờ xây dựng nông thôn mới (NTM) toàn diện, đi vào chiều sâu và gắn với đô thị hóa, Hà Tĩnh được Chính phủ chọn là điểm xây dựng tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025.   

201/229 xã đạt chuẩn NTM


Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, đến nay địa phương đã có 201/229 xã đạt chuẩn NTM (sau sáp nhập xã còn 155/182 xã đạt chuẩn NTM), 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; dự kiến cuối năm 2020 chỉ còn dưới 10 xã chưa đạt chuẩn, có 4 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 4 huyện khác có 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 huyện đã đề xuất trung ương công nhận trong 6 tháng đầu năm 2020 (huyện Đức Thọ và Thạch Hà).

5049 ynh 1 1 oki
Nông thôn mới Hà Tĩnh có sự thay đổi từng ngày

Nông thôn Hà Tĩnh có sự thay đổi từng ngày, các xã sau khi đạt chuẩn NTM bất kỳ ở vùng miền nào cũng liên tục nâng cấp, nâng chuẩn, xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu đã trở thành một phong trào lan rộng trong toàn tỉnh, tạo nên các miền quê trù phú – an lành.


Một số địa phương đã định hướng và nâng tầm mô hình xây dựng NTM. Theo đó, không chỉ dừng lại ở khu dân cư NTM kiểu mẫu mà hướng đến xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thông minh, gắn với kiến trúc cảnh quan nông thôn; quan tâm cao về văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống công trình xử lý nước thải tại hộ gia đình, cộng đồng dân cư xử lý tại nguồn. Đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong thu gom, phân loại, xử lý rác thải; sử dụng ứng dụng công nghệ số ở cả trong sản xuất và quản trị nhất là trong quản lý, giám sát thực hiện Chương trình NTM và Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)...


Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển, vẫn còn một số hạn chế, thách thức như: Hạ tầng nông thôn còn thiếu đồng bộ giữa các vùng miền, nhất là khu vực miền núi; cơ cấu kinh tế dịch chuyển chậm; thu nhập của người dân nông thôn còn thấp so với bình quân chung của cả nước; môi trường nông thôn còn nhiều bất cập; ứng phó với biến đổi khí hậu còn là một thách thức lớn… sự liên kết, kết nối giữa đơn vị cấp huyện với huyện, giữa cấp huyện với tỉnh còn hạn chế; động lực mới trong xây dựng NTM không rõ. Chưa thực hiện được chủ trương: NTM liên tục, không ngừng, có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Khá nhiều tiêu chí nội dung xây dựng NTM ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bất ổn thời tiết, biến đổi khí hậu.

5048 ynh 2 oki12
Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025


3 nền tảng trọng tâm


Tới đây, Hà Tĩnh xây dựng NTM bền vững dựa trên 3 nền tảng trọng tâm, đó là: Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa người Hà Tĩnh; đổi mới và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng môi trường.


Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đặt mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM toàn diện, phấn đấu thấp nhất là đạt mức khá trong khu vực Bắc Trung bộ, thu nhập của người dân nông thôn cao hơn bình quân chung cả nước và gấp ít nhất 1,25 lần so với bình quân chung của vùng Bắc Trung bộ vào năm 2025. Kinh tế nông thôn phát triển dựa trên phát triển nông nghiệp tập trung, từng bước hiện đại hóa gắn với định hướng của 3 vùng kinh tế trọng tâm và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đồng bộ; đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch gắn với lợi thế về văn hóa, kết nối với du lịch biển và phát triển của các đô thị công nghiệp…


Về điều kiện, 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025; đối với các huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2020, phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025. 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; đối với các thị xã, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, phải đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ít nhất 50% số xã đạt NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.
Đối với các xã đã được công nhận đạt NTM nâng cao giai đoạn 2016-2020, phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.


Xác định được trung ương chọn làm điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, là một vinh dự và trách nhiệm lớn, Hà Tĩnh xem đây là "cơ hội vàng" để tiếp đà bứt phá trong xây dựng NTM, hướng tới lợi ích thiết thực, lâu dài của người dân và sự phát triển toàn diện, bền vững của kinh tế nông thôn. Trên cơ sở nền tảng đã có với sự vào cuộc chủ động của người dân, phát huy sức mạnh của cộng đồng, cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ có hiệu quả các bộ, ngành trung ương… Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM và tự tin về mức độ khả thi của đề án.


Nguyễn Hạnh