Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/01/2021 04:24

Hà Nội: Tăng cường giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm quý 4/2019

18:09 | 29/10/2019
Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong những tháng cuối năm 2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội tiếp tục triển khai các mô hình điểm, chuyên đề ATTP đảm bảo dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại 100% quận, huyện.

Theo báo cáo của Chi cục ATVSTP Hà Nội, trong quý 3/2019, Chi cục đã thành lập 3 đoàn thanh tra, kiểm tra ATTP và tiến hành kiểm tra 108 cơ sở. Cụ thể, đoàn đã xử lý vi phạm hành chính 15 cơ sở với tổng số tiền phạt là 165 triệu đồng. Có 3/50 mẫu xét nghiệm tại labo không đạt tiêu chuẩn gồm 1 mẫu trân châu không đạt chỉ tiêu hóa học và 2 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chất lượng. Đồng thời, xét nghiệm nhanh tổng số 675 mẫu, trong đó 642 mẫu đạt (95,1%). Cụ thể, tinh bột 580/613 mẫu, đạt (94,6%), các xét nghiệm nhanh khác 62/62 mẫu đạt yêu cầu.

ha noi tang cuong giam sat cong tac dam bao an toan thuc pham quy 42019
Hà Nội tăng cường giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm quý 4/2019

Cũng trong quý 3, Chi cục đã cấp mới 255 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm cho 85 hồ sơ đạt; cấp 258 giấy tiếp nhận bản công bố cho sản phẩm thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 2/2/2018. Việc thực hiện các thủ tục hành chính được Chi cục ATVSTP đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy trình.

Cùng với đó, Chi cục tiếp tục triển khai các mô hình điểm, chuyên đề ATTP trước đó nhằm đảm bảo dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại 100% quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Tiếp tục triển khai mô hình trên 60 tuyến phố văn minh ATTP, 14 tuyến phố ATTP có kiểm soát. Tiếp tục kiểm soát các bữa cỗ tập trung đông người tại 15 quận, huyện và tiếp tục triển khai mô hình nâng cao năng lực kiểm soát ATTP bếp ăn tập thể.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT, triển khai giám sát đảm bảo ATTP năm 2019. Theo đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ chủ trì thành lập đoàn giám sát, tổ chức giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn giám sát, tổ chức triển khai nội dung giám sát theo đúng kế hoạch. Đoàn sẽ thực hiện giám sát tại UBND thị xã Sơn Tây và UBND huyện Đông Anh và 4 xã, phường, thị trấn trên địa bàn của huyện, thị xã (mỗi đơn vị lựa chọn 2 xã, phường, thị trấn). Mỗi đơn vị làm việc 1 buổi, kế hoạch giám sát VSATTP là trước ngày 31/10/2019.

Theo kế hoạch, các UBND quận, huyện và thị xã được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và tài liệu liên quan theo đề cương gửi kèm, bố trí địa điểm làm việc với đoàn giám sát theo kế hoạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương được giám sát phối hợp tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại địa phương. Phản ánh, phát hiện đề xuất với đoàn giám sát những nội dung thực hiện chưa đúng về công tác đảm bảo tại địa phương để góp phần thực hiện tốt kế hoạch giám sát đảm bảo VSATTP năm 2019.

Thu Trang