Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 29/02/2020 01:48

Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2020 có 908 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

21:21 | 11/02/2019
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển HTX trên địa bàn thành phố.  

Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 908 HTX hoạt động hiệu quả. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trên 500 HTX nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả.

ha noi phan dau den nam 2020 co 908 hop tac xa hoat dong hieu qua
Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2020 có 908 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Phấn đấu có trên 30 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; các quận: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, huyện, thị xã có từ 1 đến 2 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Nâng cao giá trị sản xuất của các sản phẩm nông nghiệp do ứng dụng dụng công nghệ cao lên hơn 2 lần so với phương thức thông thường. Tăng tỷ lệ HTX nông nghiệp ứng dụng các công nghệ cao thuộc nhóm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, bán tự động, công nghệ thông tin và công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu kém để phấn đấu có trên 300 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Tạo điều kiện thành lập mới từ 60 HTX nông nghiệp trở lên theo định hướng phát triển của các huyện và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả. Giải thể 100% đối với các HTX ngừng hoạt động.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Hà Nội đặt nhiệm vụ trọng tâm đó là xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu, kém để đạt tiêu chí có hiệu quả. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện liên kết với doanh nghiệp. Phát huy vai trò đầu tàu của các HTX đang phát triển mạnh (doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm) để hỗ trợ các HTX khác cùng liên kết, hợp tác với doanh nghiệp và tiêu thụ nông sản có hiệu quả. Tạo điều kiện thành lập mới các HTX nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả…

Đối với các HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020, Hà Nội sẽ hỗ trợ ít nhất 30% HTX ứng dụng các công nghệ tin học (4.0), công nghệ sinh học, công nghệ tự động và bán tự động hóa, công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp; còn lại là các HTX ứng dụng kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bảo quản….

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định; chủ trì, tham mưu UBND Thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Bộ NN&PTNT, UBND Thành phố kết quả thực hiện hàng năm và kết thúc giai đoạn.

Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, thống nhất đề xuất UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch, nội dung hỗ trợ cho các HTX đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển HTX…

Nguyễn Hạnh